YAZARLARIMIZ
İsmail Dülger
Yeminli Mali Müşavir
ismaildulger59@gmail.comYeniden Değerleme Yapan Ve Enflasyon Düzeltmesi Yapacak Olan Firmaların Tevsi Yatırım Harcamalarının İndirimli Kurumlar Vergisi Hesaplanmasına Etkisi (01.03.2024)

Temel Gıda Ürünlerinin Alım Satımında %1’li KDV Uygulamasının Unlu Mamül ve Gıda Üreticilerinin Mal ve Hizmet Alımlarından Kaynaklanan Yüksek Tutarlı ve İndirimle Giderilemeyecek KDV Finasman Yükü Nasıl Çözülmeli (21.02.2022)

Teşvikli Tevsi Yatırım Yapan Şirketler Taşınmaz ve İktisadi Kıymetlerinde Yeniden Değerleme Yapmalı Mı? (29.06.2021)

İmalat Sanayinde Kullanılacak Makinenin İstisna Belgesinde Yazılı Süreden Sonra Tesliminde Sorunun Çözümü (14.09.2020)

GEKAP Payı Faturaya Ayrıca Yazılıp Üzerinden KDV Hesaplanarak Alıcıya Yansıtılabilir Mi? (28.04.2020)

İhraç Kayıtlı Teslimde İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilmesi Gereken KDV’nin İndirim Yolu İle Giderilmesi (09.04.2020)

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Alınan Makinenin İadesinde KDV Hesaplanacak Mı ? (20.02.2020)

Uygulaması 31.12.2019 Tarihinde Sona Erecek Çeşitli Yasal Destek - Teşvik ve İmalat Sanayine Yönelik Makine ve Teçhizat Teslimlerinde Sağlanan Amortisman Avantajı ve KDV İstisnası Süresi Yasal Değişiklikle 31.12.2020 Tarihine Uzatılmalı (22.11.2019)

Gelir İdaresi Taşra Teşkilatında Görev Yapan Vergi Dairesi Müdürleri Ve Diğer Personel Özlük Haklarında Düzenleme Bekliyor (23.06.2019)

Teşvik Belgeli Tevsi Yatırım Yapan Firmalar Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayırmalı Mı? (19.06.2019)

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Şirketlerin Finansal Sıkıntılarına Çare Olacak Yasal Düzenleme Önerisi (27.12.2018)

VUK 497 G. Tebliği Uyarınca KDV’li Alınan Makine ve Teçhizata Faydalı Ömür Süresinin Yarısı Dikkate Alınarak Amortisman Ayrılamaz Mı? (19.10.2018)

Limited Şirketin Nevi Değiştirerek Anonim Şirkete Dönüşmesi (28.06.2018)

Teşvik Belgeli Yapı -Tesis İnşaatlarına İstisna Uygulamasında Belediyelerde Yaşanılan Sorunlar (18.05.2018)

SGK Prim Teşviklerinin İşverene İadesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna, Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odalarına Düşen Görev (02.04.2018)

27.09.2017 Tarihli Torba Yasa İle ÖTV Yasasında Yapılacak Değişikliğin Sektörel Etkisi (09.10.2017)

Teşvik Belgeli Yatırım Harcamalarına Yönelik Yeni Yasal Düzenleme (04.10.2017)

VUK Tebliğleri Uyarınca Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu (12.06.2017)

2017 Yılında Teşvikli Yatırım Harcamalarını Özendirici İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması. ( II ) (05.04.2017)

2017 Yılında Teşvikli Yatırım Harcamalarını Özendirici İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması. ( I ) (06.03.2017)

Teşvik Belgeli Yatırımlarda Emlak Vergisi Muafiyeti Uygulaması (II) (15.12.2016)

Organize Sanayi Bölgelerinde Teşvik Belgesi Kapsamında İnşa Edilen Yapı ve Tesislere Harç İstisnası Var Mı? Olabilir Mi? (23.11.2016)

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşa Edilen Yapılar ve Tesisler İçin İnşaat ve İmar Harcı İstisnası Uygulaması - 1 (08.11.2016)

Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Bildirimi ve İş Kazası Durumlarında SGK Uygulama Sorunları (04.10.2016)

Kurum Aktifine Kayıtlı Taşınmazın Kiraya Verilmesinde KV ve KDV İstisnası Uygulaması (30.06.2016)

Özel Usulsüzlük Cezalarında Uzlaşma-Vuk Taslağında Zamanaşımı (23.02.2016)

Et Alım Satımı (Kasaplık) Yapan Mükelleflerle İlgili Vergi İncelemeleri ve Destekleme Ödemeleri Uygulaması (14.12.2015)

Türk Lirası Karşılığı Mal - Hizmet İhracatında KDV İadesi Uygulaması (02.07.2015)

İşletme Aktifine Kayıtlı Binanın Belediye - Resmi Kuruma Kiralanmasında Damga Vergisi ve KDV Uygulaması (21.04.2015)

Faturaya ve Diğer Vesikalara İmza Atmayan Mükelleflerin Karşılacakları Ceza (23.01.2015)

Tevsi Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulama Sorunları (01.12.2014)

İnşa Halindeki Binanın Satılması Durumunda İstisna Kazanç Uygulaması (10.10.2014)

Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigorta Primi Ödemelerinde Vergi ve SGK Uygulaması (29.08.2014)

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (07.07.2014)

KDV İadelerinde 84 Seri Numaralı Genel Tebliğ Uygulamaları (20.03.2014)

Veraset ve İntikal Vergisinde Kiralık Kasaların İçeriğinin Tespiti ve Beyanı (29.01.2014)

Değeri Düşen, İmha Edilen Emtiaların Vergi Yasaları Karşısındaki Durumu (18.12.2013)

Akaryakıt İstasyonlarında Belge Düzeni (09.10.2013)

Bildirimlerde (Ba-Bs ) Kontrol Modülü Uygulamasının Sahte Belge Kullanımına Önleyici Etkisi (10.09.2013)

Ticari Temsilci ,Ticari Vekil ve Tacir Yardımcılarının Yetki ve Sorumlulukları (04.07.2013)

Mükellefiyet Kayıtlarının Terkin Edilmesi ve veraset Nedeniyle Hissedevri (06.05.2013)

Eşin İşyerinde Ücretli / Ücretsiz Çalıştırılması Durumunda Sorumluluklar (04.04.2013)

Verginin Toplanmasında Vergi Dairesi Müdürlüklerinin Ve Meslek Mensuplarının (Sm-Smmm-Ymm) Önemi (01.03.2013)

Yazılım, Lisans Gibi Gayri Maddi Haklar İçin Yapılan Ödemelerin Giderleştirilmesi - Amortismanı (08.01.2013)

Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Uygulama Sorunları (24.12.2012)

Foreks ( Kaldıraçlı Alım Satım ) İşlemlerinin Vergilendirilmesi (06.12.2012)

Müşteri Çekleri Ciro Edilerek Ödeme Yapılması (07.11.2012)

Kıymetli Madenlerin (Altın,Gümüş,Platin) Ve Bankalardan Altın Karşılığı Alınan Kredilerin V.U.K’a Göre Değerlenmesi (02.10.2012)

Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi-İç Yönerge Ve Komite Oluşturulması (27.08.2012)

E-Beyan Üzerinden Pişmanlık Ve Düzeltme Beyanı Verilmesi (05.07.2012)

3568 Sayılı Yasada Yer Alan Mesleki Sorumluluklar Ve Vuk Taslağı İle Getirilmesi Düşünülen Yeni Düzenlemeler (08.05.2012)

KDV İadelerinde Sorun Yaratan Cari Hesap Mahsuplaşması (02.04.2012)

Yeniden Yapılandırma (6111) Ve Varlık Barışı (5811) yasalarının Mükellef Lehine Devam Eden Uygulamaları (14.02.2012)

Döviz Büfelerinde (Yetkili Müesseselerde) Kaydi - Fiili Envanter Tespitine Yönelik Belge Düzeni Önerisi (07.12.2011)

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Kararına İlişkin Uygulamalar (26.09.2011)

Hizmet İhracı (16.08.2011)

KDV İadelerinde Özel Esaslardan Genel Esaslara Geçiş Uygulaması (20.06.2011)

6111 Sayılı Yasanın İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Hükümlerine İlişkin Uygulamalar (09.05.2011)

6111 S.K. Göre Matrah Artışında VUK 359. Madde Uygulaması-İncelemesi Devam Eden Mükellefin Matrah Artışında Bulunması Durumunda Mahsup İşlemi Nasıl Yapılmalı (18.03.2011)

Torba Yasa’nın Vergi ve SGK Affı’na İlişkin Maddeleri TBMM ‘de Görüşülerek Kabul Edildi (29.01.2011)

Vergi Affı Yasa Tasarısının Yasallaşma Sürecinin Uzamasının Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri (03.01.2011)

Yeniden Yapılandırmada Matrah Artışı-Stok Affı Uygulaması (22.11.2010)

KDV İadesi Risk Analizi Projesi Uygulaması (KDVİRA) (22.09.2010)

Vergi İncelemlerinde Vergi Ziyaı Cezası-Tekerrür Uygulaması (13.07.2010)

Vergi Kanunlarında Değişiklikler İçeren Torba Yasa Tasarısı İle Getirilen Yeni Düzenlemeler (28.05.2010)

Yatırım İndirimi 102 Kodla 2010/1. Dönem kurum Geçici Vergi Beyannamesinde İndirimlerdeki Yerini Aldı (20.04.2010)

Varlık Barışı Sermaye Arttırımında Yaşanan Sorunlar (02.04.2010)

Yemek Çeki-Kartı ve Kuponu ile Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarının Vergi Yasaları Karşısındaki Durumu (01.03.2010)

Anne, Baba, Eş, Çocuk, 3. Kişi Arasında Yapılan (Para, Menkul, G.Menkul, Hak vb) Bağışlarda Veraset ve İntikal Vergisi Uygulaması (10.02.2010)

Barter Satış Yöntemi ile Stokların Eritilmesi ve Bu Yöntemin Vergi Yasaları Karşısındaki Durumu (12.01.2010)

Varlık Barışı Yasası Uygulama Sorunları (02.12.2009)

Geçici Vergi Tarhiyatlarında Vergi Ziyaı Cezası ve Tekerrür Uygulaması (01.02.2010)

Yeni Varlık Barışı Yasası 01.01.2008 Öncesi Dönemlere İlişkin G.V-K.V VE K.D.V İncelemelerinde 'Matrah Farkı' ve 'Vergi Farkı' Tarhiyatlarında Varlık Beyan Eden Mükelleflere Mahsup Olanağı Tanıyor (14.08.2009)

Faktoring İşlemlerinin Vergi Yasaları Karşısındaki Durumu Ve Muhasebeleştirilmesi (10.06.2013)

Yeni Varlık Barışı Yasası "Vergi Farkı" Tarhiyatlarını' da Kapsama Alıyor (22.06.2009)

Banka Teminat Mektupları Komisyonları ve Damga Vergisi Yansıtma Faturalarında KDV Uygulaması (08.05.2009)

Ekonomik Krize Mali Kaynak Önerisi (10.04.2009)

Gelir İdaresinin Etkin ve Verimli Yapıya Kavuşması İçin Taşra Tekilatında Görev Yapan Personelin Özlük Haklarına Yapılması Gereken Düzenlemeler (26.03.2009)

Konsinye Satışlarda Belge Düzeni - Muhasebe Kayıtları KDV ve ÖTV Uygulaması (10.03.2009)

5811 Sayılı Varlık Barışı Yasasının Mükelleflerden Beklenen İlgiyi Görmesi İçin Neler Yapılmalıydı (09.02.2009)

Ekonomik Kriz Ortamında Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması ve Bir Öneri (28.01.2009)

5811 Sayılı Vergi Barışı Kanunundan Yararlanan Mükelleflerden Sahte Belge Düzenleyenlerin Matrah Farkı, Kullananların Vergi Farkı Uygulamasına Tabi Tutulması Halinde Ortaya Çıkacak Uygulama Sorunları (12.01.2009)

Varlık Barışından Faydalanan Mükellefin Sahte Fatura Kullanmış Olması Halinde Yapılacak İşlem (25.12.2008)


>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM