UYGULAMALI BEYANNAME REHBERİ KİTABI ÇIKTI - 2023 (21.03.2023)
Açıklamalı, Örnekli, Muhasebe Kayıtları ve Uygulamalı Beyanname Düzenleme Örnekleri İle Zenginleştirilmiş Eşsiz KAYNAK KİTAP!
SGK Genelgesi 2023/14 - 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması (21.03.2023)
Bilindiği üzere, 9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik...
KDV Genel Tebliği Değişiklik Taslağı (21.03.2023)
Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 46 sayılı bir tebliğ...
7440 Sayılı Kanuna Göre Kayıtlarda Yer Aldığı Halde, İşletmede Mevcut Olmayan Emtia, Makine, Techizat ve Demirbaş Hesaplarının Fiili Duruma Uygun Hale Getirilmesi (21.03.2023)
7440 sayılı kanunun, 12.03.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmasıyla beraber, işletme kayıtlarının düzeltilmesi...
7440 Sayılı Kanuna Göre Matrah ve Vergi Artırımı Bildirimine Ait Vergilerin Ödeme Planı ile Şartların İhlali-1 (21.03.2023)
7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12.03.2023...
7440 Sayılı Yasa Kapsamında Vergi Dairesine Olan Borçların Taksitlendirilmesinde İzlenecek Yollar Nedir? (21.03.2023)
Bilindiği üzere, 7440 sayılı Yasa Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile ilgili olup, 12.03.2023 gün...
Kira Gelirinizin Vergi İadesini Aldınız Mı? (21.03.2023)
Özellikle son dönemde, kira geliri elde etmek oldukça cazip. Birçok yatırımcı riskli bir ticaret ortamına girmek yerine...
Maaş (Ücret) Bordrolarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir? (21.03.2023)
Merhaba değerli okurlar, hepimizin hayatının içinde olduğu ama bir çoğumuzun içeriğine önem vermediğimiz maaş...
Uyarıyoruz: Bağımsız Denetçilik Sınavına Hazırlananların Dikkatine! (1) (21.03.2023)
Bağımsız denetçi olabilmek için Bağımsız Denetim Yönetmeliği kapsamında düzenlenen şartlara haiz olunması gerekmektedir...
Limited Şirketlerde Kar Payı Dağıtımı Notları (21.03.2023)
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 573. madde hükmüne göre Limited şirket; Bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi...
Muhasebecilere Özel Web Sitesi 625 TL - KDV Dahil (21.03.2023)
Mali Müşavirlere, Yeminli Mali Müşavirlere ve Bağımsız Denetçilere özel otomatik güncellenen web siteleri...
VUK Ispat Edici Kağıtların Tevsiki Mecburi Midir? (21.03.2023)
Cevap: Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait...
SGK Genelgesiyle EYT Uygulamasına İlişkin Yapılan Düzenlemeler (21.03.2023)
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, EYT Uygulamasına İlişkin 2023/13 sayılı genelge yayınlanmıştır. 03/03/2023 tarih...
Şubat Ayı Gelir Vergisi Özelgeleri (21.03.2023)
Bilindiği gibi Gelir İdaresinin kazanç vergilerine ilişkin önemli ve pek çok mükellefi ilgilendirebilecek özelgelerini...
7440 Sayılı Yasa Kapsamında VUK 359. Maddeyle İlgili Düzenlemelerin Açıklanması (20.03.2023)
Yasanın, Matrah artırımı ile ilgili 5. Maddesinin (9 ) no.lu bendinde yer alan düzenlemeler...
Hangi Alacaklar Hangi Vadelerde Yapılandırılacak? (21.03.2023)
Vergi barışı olarak da bilinen 7440 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik...
Kendi İşyerinde veya Ortak Olduğu Şirkette SSK’lı Bildirilenlerin EYT Emekliliği RED Edilebilir (20.03.2023)
Vergi mükellefiyeti ile gerçek şahıs işyeri sahibi olanlar, limited şirket ortağı olanlar ve anonim şirketlerde yönetim...
Asgari Ücret 2023 - Asgari Ücret Ne Kadar?
2023 yılında uygulanacak asgari ücret rakamları Asgari Ücret Komisyonu tarafından...
Yıllık İzin Süreleri ve Yıllık İzin Hakkı [DETAYLI REHBER]
2023 yılı işsizlik maaşı tutarları ve işsizlik maaşı şartları değişti. İşsizlik maaşı nasıl alınır konu ile ilgili tüm...
İşsizlik Maaşı 2023 - İşsizlik Maaşı Alma Şartları [DETAYLI REHBER]
2023 yılı işsizlik maaşı tutarları ve işsizlik maaşı şartları değişti. İşsizlik maaşı nasıl alınır konu ile ilgili tüm...