2021/2. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleri (02.08.2021)
Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para...
VERGİ PLANLAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI (02.08.2021)
Vergi Planlaması Yapmanın Püf Noktaları. Mevzuat Bilgisi, Uygulama Örnekleri, Yargıtay Kararları, Özelgeler
2021/2. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi) Yapılmayacak (Kuyumcular Hariç) (02.08.2021)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 / Haziran ayına ilişkin verilere göre; Yİ-ÜFE’deki artış...
Bazı KDV Beyannamelerinde Hesaplanan KDV Yoksa KDV Artırımı Nasıl Yapılır? (02.08.2021)
7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b-3) bendi uyarınca; 1-KDV artırımında bulunulan yıl içindeki...
Bildirim Formları Denen Garabet(!) (02.08.2021)
Bildiğiniz üzere, 25 Ocak 2021 tarih ve 31375 sayılı Resmi Gazete ile vergi tarh ve taramanın çok önemli unsurlarından...
Finansman Gider Kıst Uygulamasında Önemli Noktalar (02.08.2021)
Bilindiği üzere 01/01/2021 tarihinden itibaren geçici vergi dönemlerinde Finansman gider kıst uygulaması yapmaktayız...
İhraç Kaydıyla Yapılan Satışlarda Tecil-Terkin Uygulama Kapsamına Giren Malların Nihai Mamul Olması mı Gerekir? (02.08.2021)
İhraç kaydıyla teslimlerde tecil-terkin uygulama kapsamına giren malların özellikleri öncesinde tecil-terkin uygulama...
Kooperatifler Genel Kurul Tarihinizi Şaşırmayın! (02.08.2021)
Kooperatif yöneticileri için pandemi sonrası geçirdiğimiz bir buçuk yıl tereddütler ile dolu bir dönem oldu...
Esham, Tahvilat ve Yabancı Paralarda Değerleme Nasıldır? (02.08.2021)
Cevap: Ticari sermayeye dâhil olsun olmasın bütün esham ve tahvilat borsa rayici ile borsada kayıtlı olmıyan esham...
Yeni Çalışma Süreleri Uygulaması (02.08.2021)
İş süresinin bir haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine olanak bulunmayan işlerde uygulanacak usul...
Bina, Arsa ve Arazilerde Emlak Vergisi Değerleri (02.08.2021)
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:78) ile 2021 yılına ait (bina, arsa, arazi) vergi değerleri ve 2021 yılında...
Bilanço Barışı İçin Önemli Fırsat: Stok Affı!.. (02.08.2021)
Hemen herkes matrah ve vergi artırımına yoğunlaştı ama 7326 sayılı Yapılandırma Kanununda onun kadar önemli başka...
Faydalanıcı Bilgi Bildirimi (02.08.2021)
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 13 Temmuz 2021 gün ve 31540 sayı ile Resmi Gazete’de 529...
Birden Fazla İş Kazasına Uğrayanlara SGK Nasıl Maaş Bağlar? (02.08.2021)
İş kazasına uğrayan işçi (4/1-a) sigortalılarına yaş, prim, sigortalılık süresi gibi herhangi bir şart aranmaksızın...
Ev Hizmetlisini Nasıl Sigortalarız? (02.08.2021)
Sosyal Güvenlik Kurumu 2014 yılında Ek 9 adı altında yaptığı düzenleme ile ev hizmetlerinde çalışanların sosyal...
Artık Banka Kredisi İle Emekli Olabilirsiniz! (31.07.2021)
Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere "Torba Kanun" olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması...
SGK Genel Yazı: Belge Verme Sürelerinin Ertelenmesi (30.07.2021)
Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Bilgi ve belgelerin Kuruma  verilme usulü ile zorunluluk hali”...
Asgari Ücret 2020 - Asgari Ücret Ne Kadar?
2020 yılında uygulanacak asgari ücret rakamları Asgari Ücret Komisyonu tarafından...
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 - AGİ Ne Kadar?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanan ve asgari ücret tutarının...
Yıllık İzin Süreleri ve Yıllık İzin Hakkı [DETAYLI REHBER]
2019 yılı işsizlik maaşı tutarları ve işsizlik maaşı şartları değişti. İşsizlik maaşı nasıl alınır konu ile ilgili tüm...
İşsizlik Maaşı 2020 - İşsizlik Maaşı Alma Şartları [DETAYLI REHBER]
2019 yılı işsizlik maaşı tutarları ve işsizlik maaşı şartları değişti. İşsizlik maaşı nasıl alınır konu ile ilgili tüm...