Asgari Ücret 2022 - Asgari Ücret Ne Kadar? 2022-2021

Asgari Ücret 2022 - Asgari Ücret Ne Kadar? 2022-2021

Asgari Ücret 2022 - Asgari Ücret Ne Kadar? 2022-2021

2022 yılı asgari ücret çalışmaları Aralık ayı içerisinde Asgari Ücret Komisyonu tarafından yapılan toplantılar neticesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer şekilde tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleteceğiz." dedi.

Asgari ücretin 3.500 TL 'nin üzerinde olacağı tahmin edilmektedir.

Vedat Bilgin asgari ücret rakamını açıkladığında sayfamızda ilan edilecektir.

 

2021 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 3.577,50 TL,  aylık net 2.825,90 TL, günlük brüt 119,25 TL olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre %21,56 'lık bir artış yapıldı, 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir.

Heyecanla beklenen asgari ücret 2021 uzun süren görüşmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2021 Asgari Ücret net ve brüt tutarları, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Aylık) 3.577,50 TL
Asgari Ücret 2021 Net Ücret (Aylık) 2.825,90 TL
Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Günlük) 119,25 TL

Asgari Ücret 2021

Asgari Ücret 2021 Yasal Kesintileri
(01.01.2021 - 31.12.2021)

Brüt Ücret 3.577,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 500,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 35,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı 3.040,88 TL
Gelir Vergisi 456,13 TL
Damga Vergisi 27,15 TL
Kesintiler Toplamı 1.019,91 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 268,31 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.825,90 TL

İşverene Maliyeti 2021

Asgari Ücret 3.577,50 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 554,51 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 71,55 TL
İşverene Toplam Maliyeti 4.203,56 TL

Asgari Ücret 2021 AGİ Dahil Ne Kadar?

Medeni Durum Aylık Tutar
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.825,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.879,57 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.919,81 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.960,06 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.825,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.866,15 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.906,40 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.960,06 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.986,89 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 3.013,72 TL

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Bir insanın, en temel ihtiyaçları olan; beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek düzeyde düzenlenen bir işçiye verilebilecek;

 • EN DÜŞÜK MAAŞI temsil etmektedir.

DEĞERLİ ZİYARETÇİMİZ ALTTAKİ RAKAMLARIMIZ 2021 YILINA GÖRE EN KISA SÜREDE GÜNCELLENECEKTİR.

ASGARİ ÜCRETİ ÖDEMEYEN İŞVERENE CEZA VAR MIDIR?

İşçiye asgari ücretten daha düşük bir maaş vermesi YASAKTIR. Dolayısıyla asgari ücretten daha düşük maaş ödenmesi işveren açısından cezai yaptırımlar içermektedir.

Asgari Ücretten Düşük Maaş Verilmesi Cezası 289 TL’dir.

2020 yılı itibariyle İş Kanuna göre bir işçiye asgari ücretten daha düşük maaş verilmesi İŞÇİ BAŞINA HER AY 289,00 TL idari para cezası uygulanmasına neden olur.  

Asgari Ücretin Altında Maaş Verilmesi İşçi İçin Haklı Fesih Nedeni Sayılmaktadır.

Asgari ücret altında maaş ödenmesi halinde işçi iş akdini haklı nedenle fesih edebilir. Çalışan en az 1 yıldır çalışıyorsa kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Aradaki Maaş Farkı Geri Alınabilir.

Çalışan kendisine ödenmiş olan ücret ile asgari ücret arasındaki maaş farkını geri alabilir.

İşveren 1-3 yıl arası hapis cezası alabilir.

Asgari ücret aldığı beyan edilen çalışanın daha düşük bir ücret alması halinde Vergi Usul Kanunu’na göre işveren muhteviyatı itibari yanıltıcı belge düzenlemiş sayılacak ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecekler.

VERGİ DİLİMİNDEN DOLAYI ASGARİ ÜCRETİN DÜŞMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Gelir vergisi tarifesinden dolayı asgari ücretin düşüp düşmeyeceği yılın ilerleyen aylarında çalışanlar ve işverenler için soru işareti yaratan bir durumdur.

Fark Asgari Geçim İndirimini İlave Edilir.

Asgari ücretlinin maaşında, vergi dilimi nedeniyle yaşanan düşüş, ilave Asgari Geçim İndirimi olarak kendilerine ödenir.

Asgari Ücretin Düşmesi Engellenir.

Asgari ücretli işçinin eline geçen net tutar, yılın başında aldığı asgari ücretin altına düşmeyecektir.

ASGARİ ÜCRETLİ BİR ÇALIŞAN GÜNDE EN ÇOK KAÇ SAAT ÇALIŞABİLİR?

Asgari ücretli ve diğer ücretliler için haftalık çalışma saati EN FAZLA 45 SAATTİR. Haftanın 6 günü çalıştığı varsayımıyla bir asgari ücretli haftada 7,5 saattir.

Haftada bir gün ücretli yasal izinli olduğu için 26 günlük süre zarfında (26 x 7,5) 195 saatin üzerinde çalışılması halinde işçinin mesai ücreti isteme hakkı mevcuttur.

ASGARİ ÜCRET MUHASEBE KAYDI

Asgari ücretin muhasebeleştirilmesini bir örnek ile açıklayacak olursak;

ÖRNEK: Pazarlama bölümünde asgari ücretle çalışan Ahmet Beyin almış aldığı ücrete ait asgari geçim indirimi aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilir;

ABC A.Ş. OCAK / 2020 ÜCRET BORDROSU

Çalışan Adı

Normal Kazanç

İşs. Sig İşci Payı

S.G.K. Primi işçi Payı

GV Matrahı

Gelir Vergisi

Asgari Geçim indirimi

AGİ Sonrası Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Ödenecek Net Ücret

Ahmet Bey

2.943,00

29,43

412,02

2.501,55

375,23

220,73

154,50

22,34

2.324,71

-------------------------------------------- xx.xx.2020 --------------------------------

760 Pazarlama Satış ve Dağ. Gid. Hs.  3.605,18

Brüt Ücret Giderleri: 2.943,00

SGK İşv. Prim Payı Gid.:603,32

İşsizlik Sig. İşv. Prim Payı Gid.:58,86

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hs.               220,73

Asgari Geçim İndirimi 220,73

                335 Personele Borçlar Hs.                         2.324,71

                Ahmet Bey:2.324,71

                360 Öden. Vergi ve Fon. Hs.                        397,57

                Gelir Vergisi:375,23

                Damga Vergisi:22,34

                361 Öden. Sos. Güv. Kesin. Hs.                  1.103,63

                SGK İşv. Payı: 603,32

                SGK İşci Payı: 412,02

                İşsizlik Sigor. İşv. Payı:58,86

                İşsizlik Sigor. İşci Payı: 29,43

--------------------------------------------------------------------------------------------

(*) SGK Teşvikleri dikkate alınmamıştır.

2020 YILINDA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULANACAK MIDIR?

İşverenler üzerindeki yükü hafifletmek açısından, sigorta primlerinin ödenmesi açısından işverenlere sağlanan kanuni destek ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ olarak adlandırılır.

2020 Yılı İçin Destek Tutarı 75,00 TL

2019 yılı itibariyle aylık 1- 499 personel çalıştıranlar için 150,00 TL, 500 ve üzeri personel çalıştıran işyerleri için ise 100,80 TL uygulanan asgari ücret destek tutarı,

 • 2020 yılı için Asgari Ücret Destek Tutarı tüm işverenleri kapsayacak bir şekilde aylık 75,00 TL olarak uygulanacaktır.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NASIL HESAPLANIR?

Asgari ücret üzerinden, işveren tarafından % 20,5 oranında sigorta primi % 2 oranında işsizlik sigortası primi ödenmektedir.

5 Puanlık İndirim Sigorta Primi İşveren Payını Düşürüyor.

Primlerini düzenli olarak ödemekte olan işverenler 5 puanlık indirimden faydalanarak sigorta primi işveren payını % 15,5 oranında ödeme hakkı kazanabilirler.

Asgari Ücretin İşveren Maliyeti

Asgari ücretin işverene maliyetini bir örnek ile açıklayacak olursak;

ÖRNEK: Asgari ücretli bekâr olarak çalışan bir çalışanın işverene maliyeti aşağıdaki gibidir;

Asgari Net Maaş Tutarı

(a)

2.943,00

İşçi Sgk Payı ()

(b) = (a) *

412,02

İşçi işsizlik sigortası (%1)

(c) = (a) * %1

29,43

Gelir Vergisi Matrahı

(d) = (a) – (b + c)

2.501,55

Gelir Vergisi

(e) = (d) *

375,23

AGİ (Bekâr Çalışan İçin)

(f)

220,68

İşçi adına ödenecek Gelir Vergisi (AGİ sonrası)

(g) = (e) – (f)

154,55

Damga Vergisi

(h) = (a) * % 0,00759

22,34

SGK primi İşveren Payı (15,5)

(ı) = (a) * % 15,5

456,17

İşveren işsizlik sigortası (%2)

(i) = (a) * % 0,02

58,86

Toplam SGK Primi

(j) = (b + c + ı + i)

956,48

Toplam Vergi Tutarı (Gelir Vergisi + Damga Vergisi)

(k) = (g + h)

176,89

Net Ödenecek Ücret

(l) = (a) – (b + c + g + h)

2.324,70

İşverene Toplam Maliyeti          

(m) = (j + k + l)

3.458,03

ASGARİ ÜCRET ÖDENEN KİŞİYE 31 ÇEKEN AYLARDA 1 GÜNLÜK FAZLA ÜCRET ÖDENECEK Mİ?

Asgari ücret için 31 çeken aylarda işçiye 30 gün olarak belirlenen ücrette İLAVE OLARAK 1 GÜNLÜK FAZLA ÜCRET ödenecektir.

2020 BORDRONUZU HAZIRLARKEN ASGARİ ÜCRET DE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Asgari ücret EN DÜŞÜK MAAŞI temsil etmektedir.
 • İşçiye asgari ücretten daha düşük bir maaş vermesi YASAKTIR.
 • Asgari ücretten daha düşük maaş verilmesi İŞÇİ BAŞINA HER AY 289,00 TL’dir.
 • Asgari ücretin altında maaş verilmesi işçi için haklı fesih nedeni sayılmaktadır.
 • Vergi diliminden dolayı asgari ücretin düşmesi nedeniyle fark ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİ İLAVE edilir.
 • Asgari Ücretli çalışan aylık en fazla 195 saat çalışabilir, üzeri mesai isteme hakkını doğurur.
 • 2020 yılında asgari ücret destek tutarı 75,00 TL’dir.
 • Asgari ücret üzerinden Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Sigorta Primi İşçi Payı ve İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı kesilmektedir.
 • Haciz tutarı ücretin üçte birinden çok dörtte birinden az olamaz.
 • 31 çeken aylarda işçiye asgari ücretliye 1 günlük fazla ücret ödenecektir.

 


Asgari Ücret 2020

Asgari Ücret 2020 Yasal Kesintileri
(01.01.2020 - 31.12.2020)

Brüt Ücret 2.943,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 412,02 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 29,43 TL
Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55 TL
Gelir Vergisi 375,23 TL
Damga Vergisi 22,34 TL
Kesintiler Toplamı 839,02 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.324,70 TL

İşverene Maliyeti 2020

Asgari Ücret 2.943,00 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 456,17 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 58,86 TL
İşverene Toplam Maliyeti 3.458,03 TL

Asgari Ücret 2020 AGİ Dahil Ne Kadar?

Medeni Durum Aylık Tutar
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.324,70 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.368,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.401,96 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.435,07 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.479,21 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.479,21 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.479,21 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.324,71 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.357,81 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.390,92 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.435,07 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.457,14 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.479,21 TL

Asgari Ücret 2019

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri
(01.01.2019 - 31.12.2019)

Brüt Ücret 2.558,40 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 358,18 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 25,58 TL
Gelir Vergisi Matrahı 2.174,64 TL
Gelir Vergisi 326,20 TL
Damga Vergisi 19,42 TL
Kesintiler Toplamı 729,38 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 191,88 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.020,90 TL

İşverene Maliyeti 2019

Asgari Ücret 2.558,40 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 396,55 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 51,17 TL
İşverene Toplam Maliyeti 3.006,12 TL

 

Asgari Ücret 2019 AGİ Dahil Ne Kadar?

Medeni Durum Aylık Tutar
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

 

Kaynaklar

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ahmetdurmus/020/

http://www.muhasebetr.com/ulusalbasin/haber_oku.php?haber_id=28017

http://www.muhasebetr.com/guncelmevzuat/mevzuat_oku.php?mevzuat_id=5166

http://www.muhasebetr.com/bordro-parametreleri/

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/vedatilki/038/

http://www.muhasebetr.com/ulusalbasin/haber_oku.php?haber_id=27836

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM