MUHASEBE UYGULAMALARI

Kredili Satışların Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanmasının UFRS ve VUK Açısından Karşılaştırması 
(27.05.2007)

Vadeli satışlarda faiz tutarının, satılan mal ya da hizmet satış bedeline dahil edilerek raporlanması, muhasebenin dönemsellik ilkesine aykırı olarak dönem kârının olduğundan fazla hesaplanmasına neden olmaktadır. Üstelik, satışlar rakamına eklenmiş olan faiz tutarı, işletmenin brüt kârlılığının doğru olarak hesaplanmasına da engel olmaktadır. Ülkemizde işletmelerin çoğunda uygulanan muhasebe kuralları vergi kanunlarınca düzenlenmiştir.

ayrıntılar için tıklayın
 

Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Uygulamaları  
(09.04.2007)

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER DERNEĞİ'NİN düzenlediği Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Uygulamaları Seminerinin ikincisi Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde dün yapıldı...

ayrıntılar için tıklayın
 

Kurum Kazancının Tespiti Vergilendirilmesi ve Kâr Dağıtımı Seminer Notları  
(06.04.2007)

Tam ve dar mükellefiyet esasında vergilendirmeye ilişkin hükümler ayrı bölümde düzenlenmiş, Kanunun kendi içinde bütünlüğü sağlanmış, Kurum kazancına yönelik hükümler Kurumlar Vergisi Kanunu’nda toplanmış, Gelir Vergisine yapılan atıflar azaltılmaya çalışılmıştır...

ayrıntılar için tıklayın

 

Deloitte

Menkul Sermaye Gelirleri, 2007 Vergi Rehberi
 (07.03.2007)
Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi, son  yıllarda gittikçe önem kazanan ve geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar bakımından hem güncel hem de önemli bir konu. Eğer belirli koşullar gerçekleşmişse, bu piyasalardan 2006 yılında gelir elde edenlerin, 1 - 15 Mart 2007 tarihleri arasında beyanname verip, vergilerinin ilk taksitini de 31 Mart 2007 tarihine kadar ödemeleri gerekecek...

ayrıntılar için tıklayın

 

Deloitte

Ücretsiz Uluslararası Muhasebe Raporlama Standartları Cep Kitapçığı 2006
(25.01.2007)
Özellikle Avrupa ve Asya-Pasifik Bölgesi’nde bulunan binlerce şirket 2005 yılında kendi ulusal muhasebe politikaları yerine Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (UFRS) kullanmaya başlamışlardır. Tutarlı uygulanan ortak bir finansal dil, yatırımcıların, farklı alanlarda faaliyetlerini sürdüren işletmelerin finansal sonuçlarını daha kolay bir şekilde karşılaştırmalarına ve çeşitlilik ve yatırım adına daha fazla fırsat yaratmalarına imkan verir...

ayrıntılar için tıklayın SMMM Dursun Ali KURBAN

ÖZEL İNŞAATLARDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI
(19.10.2006)
Genel anlamda inşaat; malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle, meydana getirilen bir gayrimenkulün yapı kısmına ilişkin faaliyetlerin tümünü içerir. İmar Kanununda "yapı tabirinin karada ve suda daimi veya geçici, ...
ayrıntılar için tıklayınYMM Yakup KAYIHAN

VAKIFLARDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI
(01.08.2006)
(Defter Tutma Bakımından, T.D.H.P nda Vakıflar Açısından Özellikler Arzeden Durumlar, Kuruluştaki Muhasebe Kaydı, Faaliyet Sürcinde Muhasebe Kayıtlar, İktisadi İşletme Açıldığında Muhasebe Kayıtları, Ortak Olduğunda Muhasebe Kaydı, Bireysel ve Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi, Para Yatıracakları Bankalar Bakımından, Kiralama Bakımından, Yönetmeliklerin Düzenlenmesi Bakımından, Bağış ve Yardım Makbuzları Bakımından, Teftiş ve Denetleme Payının Hesaplanması Bakımından, Vakıf Sermayelerinin Güncellenmesi...)
ayrıntılar için tıklayın
Ernst&Young Türkiye

2005 YILINDA MENKUL KIYMETLERDEN VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ & BU GELİRLER İÇİN 2006 YILI BAŞINDAN İTİBAREN UYGULANACAK YENİ BEYAN VE VERGİLEME REJİMİ
(15.05.2006)
ayrıntılar için tıklayın
Ernst&Young Türkiye

VERGİ REHBERİ 2006
(01.05.2006)
(Vergilemenin Temel Kavramları, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, İktisadi Kıymetlerin Değerlemesi ve Enflasyon Düzeltmesi, İktisadi Kıymetlerin Değerlemesi, Enflasyon Düzeltmesi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Teşvik Mevzuatında Öngörülen Destek Unsurları, Vergi Cezaları, Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Süresinde Ödenmeyen Vergi Borçları İçin Yapılan Uygulamalar ve Vergi Alacağının İdarce Cebren Tahsil Edilmesi, Pratik Bilgiler ve 2006 Yılı Vergi Takvimi...)
ayrıntılar için tıklayınGelir İdaresi Başkanlığı

2005 YILI KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ
(06.04.2006)
(Giriş, Kurumlar Vergisinin Konusu, Kurumlar Vergisi Mükellefleri ve Mükellefiyet Çeşitleri, Kurum Kazancının Tespiti, Kurumlar Vergisinde Muafiyet ve İstisnalar, Kurum Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler, Kurum Kazancının Tespitinde İndirilmeyecek Giderler, Kurumlar Vergisinin Hesaplannası, Tevkifat Uygulaması, Beyanname Verme Ve Ödeme Zamanı...)
ayrıntılar için tıklayın


YMM Ahmet ŞANLI

"VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ GENEL UYGULAMA HAKKINDA PRATİK BİLGİLER" SEMİNER SUNUMU
(04.04.2006)
(Verginin Konusu, İstisnalar, Mükellef-Vergi Sorumlusu, Beyanname Vermek Zorunda Olanlar, Beyannamenin Verileceği Yer, Beyanname Verme Süresi, Ek süre: VUK - 342.Md, İdarenin tespiti, Matrahın tayini ve ilk tarhiyat, Değerleme Ölçüleri, Tenzil Edilebilecek Borç ve Masraflar, İhtilaflı Borç, Vergi Oranı, Verginin Ödenmesi, Vergi Uygulaması, Vergi Ziyaı Cezası, Diğer Mevzuatta Yer Alan Düzenlemeler...)
ayrıntılar için tıklayın


PriceWaterHouseCoopers

İŞ DÜNYASININ 2006 MALİ REHBERİ
(30.03.2006)
(Kırk Aforizma, Vergi Avantajları, Vergide Önemli Hatalar ve Önerilerimiz, Türkiye'de Vergi Nasıl Kaçırılıyor?, Şirket Yönetici, Denetçi ve Ortakların Şahsi Sorumlulukları, Dönem sonu İşlemleri Gümrüklemede Yaşanan Sorunlar, Şirketlerin Değeri Nasıl Belirlenir?, KDV Uygulmaları İle İlgili Uyarılar, İşletmelerde Yapılan Bir Kısım Suistimaller ve Önelnmesine Yönelik Uyarılar...)
ayrıntılar için tıklayın

YMM Mahir GENCER

KDV TEVKİFATI VE VERGİ SORUMLULUĞU
(30.03.2006)
(Kdv Tevkifatının Yasal Dayanağı Ve Mahiyeti, Kdv Tevkifatına Konu Edilen Mal Ve Hizmet Teslimleri, Yurt Dışından Sağlanan Hizmet Bedelleri Üzerinden Kdv Sorumluluğuna Yönelik Açıklamalar, GVK’nın 18 .Maddesi Kapsamındaki Faaliyetlerde Sorumluluk Uygulamasına Yönelik Açıklamalar, Kiralama ve Reklam Verme İşlerinde Sorumluluk Uygulamasına Yönelik Açıklamalar, Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde KDV Tevkifatı Hakkında Açıklamalar, Akaryakıt Tesliminde KDV Tevkifatı Hakkında Açıklamalar...)
ayrıntılar için tıklayın


YMM Arif AYTULUN

TURİZM SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE UYGULAMALARI VE TURİZM İŞLETME BİLGİLERİ KONULU SUNUM ÇALIŞMASI
(14.03.2006)
(TURİZM MEVZUATI, TURİZM İŞLETMELERİ, MALİ BÖLÜM, HİZMET GELİRLERİ, GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, GİDER YERLERİ, GİDER ANALİZİ, TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER, ZORUNLU BELGELER, VERGİYİ DOĞURAN OLAY, SEYAHAT ÇEKLERİ, İNSAN KAYNAKLARI, MUHASEBE ORGANİZASYONU, ŞİRKET BÜTÇESİ AŞAMALARI, STRATEJİ, İŞLETME BÜTÇELERİNİN HAZIRLANMASI, DENETİM BİRİMİNİN YAPACAĞI İŞLER, YÖNETİM KARARLARI, İŞLETME GÜVENLİĞİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ...)
ayrıntılar için tıklayın


SMMM Bülent FIÇICI

BASEL II VE KOBİLERE ETKİLERİ SEMİNER SUNUMU
(14.03.2006)
(Basel Nedir?, Basel I, Basel II, Uygulamaya Geçiş Avrupa Birliği Sürecindeki Yeri, Ülkemiz Hazinesine Etkisi, Yeni Standartlar Neler Getirecek, Neden Kobi?, Ülkemizdeki Kobi Tanımları Yeni Kobi Tanımı, Basel II deki Kobi Tanımı, Kobilerin Değerlendirilmesi, Risk Ağırlıkları Derecelendirme Notunun Faize Etkisi, İşletmelerce Yapılması Gerekenler, Sonuç ...)
ayrıntılar için tıklayınYMM Cevdet AKÇAKOCA

BÜTÇE VE MALİYET MUHASEBESİ ÇALIŞMASI
(06.03.2006)
(Maliyet Muhasebesi Power Point Sunumu, 2006 Yılı Bütçe Çalışmaları Power Point Sunumu, Hesap Adı ve Açıklamaları Excel Dosyası, Maliyet Tablosu Excel Dosyası, Satış Excel Dosyası ...)
ayrıntılar için tıklayın


TESMER Bursa Şubesi Başkanı Sedat AKBIYIK

3568 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE SORUMLULUK SEMİNER SUNUMU

(QUİZ / SORU, 3568 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE, MESLEKİ SORUMLULUK SORUMLULUK, MESLEK YASAMIZA GÖRE SORUMLULUK (3568 S.K. ), MESLEK YASAMIZIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA GÖRE SORUMLULUK, KANUNSUZ İŞLEMLERİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, SORUMLULUK MÜTESELSİL SORUMLULUK, QUİZ / CEVAP ...)
ayrıntılar için tıklayın

 

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM