RSS | Sitene Ekle | Giriş Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Asgari Ücret 2017 | Asgari Geçim İndirimi 2017 | Vergi Affı | Reklam | Bize Ulaşın    


YMM Recep Selimoğlu
TTK Md/376’ya Göre Şirket Bilançolarındaki Sermayenin Kaybı Konusunda VUK / THP / TMS Uygulama Farkları - Özel Maliyetler Uygulamasının Bilançoya Etkileri
(25.05.2017)
GÜNCEL MEVZUAT
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/94
(24.05.2017)
Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri Hakkında Duyuru
(24.05.2017)
Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
(24.05.2017)
5510 Sayılı Kanunun Geçici 71. Maddesi
(20.05.2017)
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar BKK 2017/10326
(20.05.2017)
İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği
(18.05.2017)
Kurumsal Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kullanıldığı Birimlerde Hazırlanan e-İmzalı Yazıların E-Tebligat Sistemi ile Gönderilmesi Hakkında Duyuru
(17.05.2017)
E-Bildirge Programı Hakkında Duyuru
(15.05.2017)
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
(13.05.2017)
1/7/2017 Tarihinde İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Başlayacak Mükelleflere İlişkin Duyuru
(12.05.2017)
SGK Genelgesi 2017/19 (2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik)
(05.05.2017)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12)
(05.05.2017)
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük
(05.05.2017)
E-Arsiv Fatura Standardı Bölümünde Yapılan Değişiklik İçin Uyum ve Hazırlık Süreci 1/9/2017 Tarihine Uzatılmıştır
(04.05.2017)
2017 Yılı Denetim Kuruluşları ve Denetçilerin Gelir Bildirimlerine İlişkin Duyuru
(03.05.2017)
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
(03.05.2017)
2016 Mart Ayına Sigorta Prim Ödemesi
(02.05.2017)
1 No.lu KDV Beyannamesi Değişikliği
(01.05.2017)
BKK 2017/10106 31/1/2017 Tarihli ve 2017/9759 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
(29.04.2017)
Eksik Gün Mevzuatı APHB Eksik Günlerin Bildirilmesi
(28.04.2017)
4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5)
(25.04.2017)
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(24.04.2017)
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)
(22.04.2017)
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2
(21.04.2017)
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2
(21.04.2017)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/92
(20.04.2017)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/91
(20.04.2017)
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
(17.04.2017)
Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere ait Beyannamede Değişiklik hk
(15.04.2017)
Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(15.04.2017)
e-Bildirge Duyurusu
(15.04.2017)
SGK Genelgesi 2017/18
(13.04.2017)
“E-Vergi Levhası Sorgulama” Ekranları Hk. Duyuru
(13.04.2017)
Borcu Yoktur Yazısı Sorgulama” Ekranları Hk. Duyuru
(13.04.2017)
Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Hk
(08.04.2017)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12)
(07.04.2017)
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)
(07.04.2017)
SGK Genelgesi 2017/16 6824 Sayılı Kanun GSS
(06.04.2017)
2017/10 Sayılı Genelgede Değişiklik
(05.04.2017)
E-Arşiv Fatura Standardı Bölümünde Değişiklik
(05.04.2017)
Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı (1 Nisan - 25 Nisan)
(04.04.2017)
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 44
(03.04.2017)
2016 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
(01.04.2017)
KDV1 Beyanname Değişikliği Duyuru
(01.04.2017)
KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
(01.04.2017)
Kurumlar Vergisi Harç diğer - Harç kamu Bildirimlerinde Değişiklik Hk.;
(01.04.2017)
E-Beyanname'den Yeni Bir Hizmet hk
(01.04.2017)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 479)
(01.04.2017)
4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)
(31.03.2017)
SGK Duyurusu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
(30.03.2017)
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
(30.03.2017)
BKK 2017/10085 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(30.03.2017)
Gelir Vergisi (Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlar İçin) ve 6736 Yapılandırma Borcu Ödeme GİB Mobilde Hizmetinizde
(28.03.2017)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 53 (Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 710)
(25.03.2017)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 52 (Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 706)
(25.03.2017)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 51 (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 705)
(25.03.2017)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 50 (Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 700)
(25.03.2017)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 49 (İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 570)
(25.03.2017)
Kurumlar Vergisi Kanunun 19 uncu Maddesinin Üçüncü Fıkrasının (b) Bendine İlişkin 13 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı
(24.03.2017)
Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Vergilendirilmesine İlişkin Rehber Taslağı Hazırlandı.
(24.03.2017)
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(24.03.2017)
Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(24.03.2017)
00687 Kanun Numarası İle Bildirilen Sigortalıların Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olup Olmadıklarının Cari Ayda İşverenlerce Kontrolüne İlişkin Duyuru
(23.03.2017)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 90
(22.03.2017)
687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteğine İlişkin Duyuru
(21.03.2017)
Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru
(21.03.2017)
GİB DUYURU: E-İrsaliye Uygulaması İle İlgili
(20.03.2017)
Damga Vergisi, Tapu Harcı ve KKDF Kesintisi Oranlarında Değişikliğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
(20.03.2017)
Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Duyuru
(20.03.2017)
5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında 10 Günden Fazla Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Asgari Ücret Destek ve Kısmı Erteleme İşlemleri
(17.03.2017)
GİB DUYURU: EK8 Eşleştirme Formu Hakkında Önemli Duyuru
(17.03.2017)
SGK Genelgesi 2017/12
(17.03.2017)
Gelir Vergisi Beyannamenizi (Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı Veya Diğer Kazanç ve İratlar İçin) Alışveriş Merkezlerinde Kurulan Stantlarımızda Verebilirsiniz.
(16.03.2017)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297)
(16.03.2017)
BKK 2017/9973 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar
(15.03.2017)
Elektronik Fatura Başvuru Rehberi ve Kılavuzu Güncellenmiştir
(14.03.2017)
GİB DUYURU: E-İrsaliye Kayıtlı Kullanıcılarının Da Yer Alacağı Yeni Format..
(14.03.2017)
GİB E-Fatura Duyurusu: Gümrük Çıkış Beyannamesinde Belge Türü Kodu Değişmiştir
(14.03.2017)
E-Fatura Paketi Güncellenmiştir
(14.03.2017)
Turkuaz Kart Yönetmeliği
(14.03.2017)
SGK Genelgesi 2017/11
(13.03.2017)
Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91)
(11.03.2017)
Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim (Ek-8) Hakkında Önemli Duyuru
(10.03.2017)
Gambiya ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı
(10.03.2017)
Ar-Ge ve Tasarım İndirimine Konu Harcama Kalemleri Genişletildi
(10.03.2017)
Güney Afrika Cumhuriyeti ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı
(10.03.2017)
Yabancılara Konut ve İşyeri Tesliminde KDV İstisnası
(10.03.2017)
Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulamasında Destek ve Teşvik Kapsamında Değerlendirilecek Harcama Kalemleri Genişletildi
(10.03.2017)
Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başlıyor
(10.03.2017)
Vietnam ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı
(10.03.2017)
Damga Vergisi ile Harçlar Kanunlarında Değişiklik Yapıldı
(10.03.2017)
Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Hizmet Belgesinin Birleştirilmesi
(10.03.2017)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 48 (Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 260)
(09.03.2017)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 47 (Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 210)
(09.03.2017)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 46 (Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 701)
(09.03.2017)
6824 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(08.03.2017)
5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)
(08.03.2017)
5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)
(08.03.2017)
Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine Ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm
(08.03.2017)
687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteği Hakkında Duyuru
(07.03.2017)
SGK Kredi Garanti Fonu İçin Verilecek Borcu Yoktur Yazıları
(06.03.2017)
2016 Yılı GV Beyanname Düzenleme Rehberi
(03.03.2017)
SGK Genelgesi 2017- 10 (4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteği)
(02.03.2017)
MUH, MUHGVK281 ve MUH30 Beyanname Değişikliği
(02.03.2017)
Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91)
(01.03.2017)
SGK Genelgesi 2017 / 9
(01.03.2017)
2016 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hk
(01.03.2017)
Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı
(01.03.2017)
SGK Prim Erteleme İşlemleri Hakkında Duyuru
(28.02.2017)
GİB Duyuru: Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır
(28.02.2017)
Serbest Bölgeler Kanunu ile Emlak Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı
(27.02.2017)
Muhtasar Beyanname ile Sigortalı Sayılan Kişileri Bildirmekle Yükümlü Olanlar Tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesi Gereken "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" nin Birleştirilmesine İlişkin Önemli Duyuru!
(27.02.2017)
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 55) (Ön Ödeme Usul ve Esasları)
(25.02.2017)
6736 Sayılı Kanun İç Genelgesi 2017/1
(23.02.2017)
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK8 Eşleştirme Duyurusu
(22.02.2017)
BKK 2017/9865 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
(22.02.2017)
BKK 2017/9917 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
(22.02.2017)
TÜRMOB Sirküler: Muhtasar ve Prim Beyannamesi Uygulaması
(20.02.2017)
Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı Seri No: 287 İlave İstihdam
(20.02.2017)
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)
(18.02.2017)
SGK Genelgesi 2017/6 6770/26 Maddesi İle 6736 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 2 Nci Madde Kapsamında Yapılan Yeni Uygulamalar
(16.02.2017)
Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru
(16.02.2017)
Bağımsız Denetim Yönetmeliği 13/1-i Maddesinin Uygulanması
(16.02.2017)
SGK Genelgesi 2017/7
(15.02.2017)
SGK Genelgesi 2017/5 2017 Prime Esas Kazanç Alt Üst Sınırları
(15.02.2017)
SGK Ertelemeye Girmek İstemeyen İşverenler
(15.02.2017)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)
(15.02.2017)
Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
(15.02.2017)
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12)
(11.02.2017)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 478)
(11.02.2017)
KHK/687 - 4447 Sayılı Kanun Prim Desteği ve GV Stopaj Desteği
(09.02.2017)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 477)
(08.02.2017)
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
(08.02.2017)
SGK Genelgesi 2017/ 14
(07.02.2017)
488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırının Tespitine ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) ve (IV) Sayılı Listelerde Yer Alan Bazı
(03.02.2017)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)
(03.02.2017)
1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Değişikliği
(02.02.2017)
Basit Usul Beyannamesinde Değişiklik
(02.02.2017)
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’Nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 16)
(02.02.2017)
KDV Kanununun Geçici 17. Madde Kapsamındaki Teslimlere İlişkin Satış Faturası Listesinin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hk. Duyuru
(01.02.2017)
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı.
(01.02.2017)
Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdikleri
(31.01.2017)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:431)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(30.01.2017)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)
(28.01.2017)
2017 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Son Ödeme Tarihi 31 Ocak 2017
(24.01.2017)
Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-3)
(21.01.2017)
2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar
(21.01.2017)
Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2017/1)
(20.01.2017)
BKK 2016/9728 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
(20.01.2017)
6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2017 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar
(19.01.2017)
SGK Genelgesi, 2017 / 01
(17.01.2017)
Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegrasyonu Yöntemiyle E-Fatura Uygulamasindan Yararlanan Mükelleflerden İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleyecek Olanlarin Test Ortamini Kullanimina İlişkin Duyuru
(17.01.2017)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan
(14.01.2017)
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 54) (Parasal Sınırlar Ve Oranlar)
(13.01.2017)
2016 Yılı Faal Mükellef Sayıları Gelir-Kurumlar ve Basit Usul
(10.01.2017)
Gelir Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik hk
(09.01.2017)
Harçlar Kanunu Sirküleri / 17
(07.01.2017)
2017 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı
(04.01.2017)
BKK 2016/9607 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(03.01.2017)
Yolcu Beraberi Eşya İhracinda Düzenlenecek Faturalarin E-Fatura Olarak Düzenlenmesine İlişkin Duyuru
(03.01.2017)
KDV Kan. 11/1-a (Roaming Hizmetleri) mad. kaps. yapılan teslimler nedeniyle Satış Fatura Listesi'nin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hk. Duyuru
(03.01.2017)
6736 Sayılı Kanuna Başvuran ve Yapılandırılan Borçlarını Peşin Ödemeyi Tercih Eden Mükellefler, 2 Ocak 2017 Pazartesi (BU TARIH DAHIL) Gününe Kadar Yapılandırılan Tutarı Geç Ödeme Zammi Ile Birlikte Ödeyebilir
(02.01.2017)
BKK 2017/9721 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
(02.01.2017)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 377)
(02.01.2017)
e-Fatura ve e-Defter Başvuruları Hakkında Duyuru
(30.12.2016)
3/8/2016 tarihli ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
(30.12.2016)
2017 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
(30.12.2016)
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2016/1
(30.12.2016)
2017 Yılı Vergi Takvimi Yayınlandı
(29.12.2016)
Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 Uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ
(29.12.2016)
Gümrük İşlemleri
(27.12.2016)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 476)
(27.12.2016)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296)
(27.12.2016)
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)
(27.12.2016)
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)
(27.12.2016)
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70)
(27.12.2016)
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61)
(27.12.2016)
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)
(27.12.2016)
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)
(27.12.2016)
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47)
(27.12.2016)
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 15)
(27.12.2016)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)
(27.12.2016)
BKK 2016/9641 Maktu Damga Vergisi ve Harç Tutarları Bina ve Arazi Vergisi Matrahları ve Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Artış Oranları ile Tütün Fonu Tutarının Belirlenmesi Hakkında Karar
(24.12.2016)
BKK 2016/9643 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar
(24.12.2016)
6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların 13. Taksit Ödemesinde Son Gün 02 Ocak 2017
(23.12.2016)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) GVK 295
(23.12.2016)
2017 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
(22.12.2016)
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 45) Kamu Özel İş Birliği Uygulamalarının Muhasebe İşlemlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 53)
(22.12.2016)
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 52) Değerli Kağıtlar
(21.12.2016)
VUK ve TTK’ya Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları
(20.12.2016)
SGK Genelgesi 2016-29
(19.12.2016)
Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
(17.12.2016)
6736 Sayılı Kanuna Başvuran ve Yapılandırılan Borçlarını PEŞİN ÖDEMEYİ TERCİH EDEN MÜKELLEFLER, 2 Ocak 2017 Pazartesi (bu tarih dahil) Gününe Kadar Yapılandırılan Tutarı Geç Ödeme Zammı İle Birlikte Ödeyebilir.
(16.12.2016)
6736 Sayılı Kanun Peşin Ödemeyi Kabul Edenler İle İlgili Duyuru
(15.12.2016)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 475)
(15.12.2016)
Defter Tasdikleri Hakkında TURMOB’tan Önemli Açıklama
(14.12.2016)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:295) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderilmiştir.
(14.12.2016)
Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderilmiştir.
(14.12.2016)
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğ Taslağı (Seri No:4)
(14.12.2016)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 09/12/2016 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/99] Sayılı Kararı
(14.12.2016)
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18


MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN