RSS | Sitene Ekle | Giriş Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Asgari Ücret 2017 | Asgari Geçim İndirimi 2017 | Vergi Affı | Reklam | Bize Ulaşın    


YMM Uğur Büyükbalkan
Yapay Zeka Bizi Tehdit Mi Ediyor?
(20.09.2017)
GÜNCEL MEVZUAT
Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)
(15.09.2017)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 95
(12.09.2017)
GİB'de DUYURU
(26.08.2017)
Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzu Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenme, İletilme ve Muhafazasına İmkan Veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
(26.08.2017)
2017/Ağustos Ayına İlişkin Prim Ödeme Süresi
(25.08.2017)
464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
(25.08.2017)
Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(25.08.2017)
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(25.08.2017)
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(25.08.2017)
SGK Prim Ödeme ve Kurum Alacaklarının Son Ödeme Günü Uzatıldı
(25.08.2017)
Yol ve Yemek Paralarının İadesi
(23.08.2017)
6552 veya 6736 Sayılı Kanunlara Göre Sehven Yapılandırılan Borçların 7020 Sayılı Yasaya Göre Yapılandırılması
(23.08.2017)
Elektronik Fatura Uygulamasına Geçilmesi
(22.08.2017)
Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)
(19.08.2017)
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(19.08.2017)
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(19.08.2017)
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(18.08.2017)
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 71 (2018 Yılı Bina İnşaat m2 Birim Maliyetleri)
(18.08.2017)
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(18.08.2017)
Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2017/10543)
(17.08.2017)
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(17.08.2017)
ÖTV1 Beyanname Değişikliği Duyurusu
(16.08.2017)
Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(15.08.2017)
SGK Yol Yemek Prim İadeleri
(14.08.2017)
Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararında Değişiklik Yapılmasına Hakkında Mecburi Meslek Kararı
(14.08.2017)
Artırımlı Teminat Uygulaması Kontrol Raporlarının Oluşması Hakkında Duyuru
(12.08.2017)
Evde Çocuk Bakımı Projesi Proje Sonlandırma İşlemleri Duyurusu
(04.08.2017)
Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)
(04.08.2017)
Muh9213 Kodlu Muhtasar Beyanname Duyurusu
(02.08.2017)
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/147] Sayılı Kararı
(02.08.2017)
BKK 2017/10640 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar
(29.07.2017)
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56)
(29.07.2017)
Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarında/Tutarlarında Değişiklik Yapıldı
(28.07.2017)
BKK 2017/10468 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar
(28.07.2017)
BKK 2017/10467 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
(28.07.2017)
Sigortalı ve Hak Sahiplerine Yapılan Bazı Ödemeler PTT İşyerlerinden Yapılacak
(28.07.2017)
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 48)
(27.07.2017)
SGK Genel Yazı Cari Ay Ödemelerinin Taksitlere Mahsup Edilmesi
(26.07.2017)
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
(25.07.2017)
21/7/2017 Tarihinde Yayınlanan Karşılıklı Yer Değiştirme Talebine İlişkin Düzeltme Duyurusu
(25.07.2017)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482)
(25.07.2017)
687 sayılı KHK'da Yer Alan Prim Desteği
(24.07.2017)
GİB:Özel Entegratörler Hakkında Duyuru
(21.07.2017)
Kurumumuzca Kamu ve Özel Sigortalılar ile Hak Sahiplerine İlk Defa Bağlanacak Gelir/Aylık Ödemelerine İlişkin Duyuru
(21.07.2017)
Ücretsiz İzin Belgesine ve Devamsızlık Tutanaklarına İtibar Edilebilmesinin Koşulları
(21.07.2017)
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödeme Dönemi Devam Ediyor
(21.07.2017)
Gelir Vergisi 2. Taksit Ödeme Dönemi Devam Ediyor
(21.07.2017)
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(21.07.2017)
Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik
(21.07.2017)
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(21.07.2017)
İş Kazası Geçirilen Gün Raporlu Sayılan Sigortalıların SGK’ya Bildirilmemesi Halinde Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma
(20.07.2017)
E-Fatura Uygulaması Üzerinde Düzenlenen Faturalar
(20.07.2017)
İş Kazasına Uğrayan Sigortalılar İçin Düzenlenen Ek APHB’de Faydalanılan Asgari Ücret Desteği
(19.07.2017)
KDV Matrah Arttırımı
(18.07.2017)
MUH Kodlu Muhtasar Beyannamesine İlişkin Duyuru
(18.07.2017)
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(18.07.2017)
SGK Duyurusu Malullük Aylığı Bağlanmamış Olup 670/KHK Kapsamında Tazminat Hakkından Yararlananlara İlişkin Belge Türleri
(18.07.2017)
İlave İstihdam Sigorta Prim Teşvikinde Değişiklik
(17.07.2017)
Muhtasar ve Prim Hizmet Belgesi Uygulaması
(15.07.2017)
687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteği
(15.07.2017)
İhracat E-Faturası Düzenleme Zorunluluğu
(13.07.2017)
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
(11.07.2017)
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 45
(11.07.2017)
Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik hk.;
(10.07.2017)
İhracat E-Fatura Uygulamasında GİB / GTB Sistemlerinde Arıza-Kesinti Hallerinde Kağıt Ortamda Fatura Üzerine İşlem Yapılabilme Usul ve Esasları Hakkında Bilgilendirme
(07.07.2017)
4447 Geçici 17 Madde İşveren Desteği
(07.07.2017)
İhracat E-Faturalar Uygulamasında Bazı Mükelleflerimizin 1150 Hatası Aldığı Görülmektedir
(07.07.2017)
Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-6)
(07.07.2017)
2017 Kıdem Tazminatı Tavanı 2. Dönem
(04.07.2017)
Gelir Vergisi 2. Taksit Ödeme Dönemi Başladı
(04.07.2017)
SGK Duyurusu 6736 Sayılı Kanun Hk
(04.07.2017)
VUK 481 Hakkında TÜRMOB Sirküleri
(03.07.2017)
Damga, Harçlar, Emlak, Belediye Gelirleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunlarında Değişiklikler Yapıldı
(03.07.2017)
GİB'den Duyuru
(01.07.2017)
Muhtasar Beyanname Değişikliği hk
(01.07.2017)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 481)
(01.07.2017)
Mücbir Sebep Halinin İlan Edildiği Yerlerde Defterlerin Kapanış Onay Süreleri, Mücbir Sebebin Sona Erdiği Tarihi Takip Eden Ayın Sonundan İkinci Ayın Sonuna Uzatılmıştır
(30.06.2017)
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(30.06.2017)
BKK 2017/10462 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında Karar
(30.06.2017)
Yapılandırmada Süre Uzatımı Olmayacak Başvuru İçin Yarın Son Gün
(29.06.2017)
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)
(24.06.2017)
7020 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine İlişkin 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı
(23.06.2017)
Yapılandırma Başvurusunda Bulunan Ancak İşlemleri Sonuçlandırılamayan İşverenler Hakkında Duyuru
(23.06.2017)
İşverenlere Sağlanan Prim Teşvikleri
(23.06.2017)
KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsubu Konusunda Değişiklik Yapıldı
(23.06.2017)
Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(23.06.2017)
GİB: Mükelleflerimize Önemli Hatırlatma
(22.06.2017)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13)
(22.06.2017)
SGK Genelgesi 2017/22 Kurum Rucuen Alacaklarının 7020 SK Yapılandırılması
(19.06.2017)
İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması Hakkında Duyuru
(17.06.2017)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 378)
(17.06.2017)
Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)
(12.06.2017)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480)
(09.06.2017)
7020 Sayılı Kanun İç Genelgesi Seri No: 2017/1
(09.06.2017)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298)
(09.06.2017)
GİB E-Fatura Duyurusu
(08.06.2017)
SGK Genelgesi 2017/21
(08.06.2017)
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(08.06.2017)
Bursa Serbest Bölgede TL Olarak Yapılabilecek İşlemler
(05.06.2017)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
(03.06.2017)
Bazi Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 SaılıI Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)
(03.06.2017)
Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)
(02.06.2017)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(01.06.2017)
Nakil Giriş Çıkışlar İle İlgili İşverenlere Duyuru
(31.05.2017)
Bazı Bankalar 31 Mayıs Çarşamba Günü Mesai Saatinden Sonra Tahsilat Yapacaktır.
(30.05.2017)
Bazı İllerde Uygulanmakta Olan Mücbir Sebep Halinin Sona Ermesi Hakkında Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
(30.05.2017)
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Revize Edilerek Yeniden Hazırlandı.
(30.05.2017)
SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
(29.05.2017)
E-Beyannameden Yeni Bir Hizmet "Onay Bekleyen Beyanname" İptal İşleminin Meslek Mensupları Tarafından Yapılması Hk
(29.05.2017)
KKDF Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru
(29.05.2017)
Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili
(27.05.2017)
e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanması İle İlgili Beratların Yüklenme Süresi
(27.05.2017)
TÜRMOB Sirküler (7020 Sayılı Kanun Hakkında)
(27.05.2017)
7020 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(27.05.2017)
Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
(27.05.2017)
Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(26.05.2017)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/94
(24.05.2017)
Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri Hakkında Duyuru
(24.05.2017)
Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
(24.05.2017)
5510 Sayılı Kanunun Geçici 71. Maddesi
(20.05.2017)
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar BKK 2017/10326
(20.05.2017)
İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği
(18.05.2017)
Kurumsal Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kullanıldığı Birimlerde Hazırlanan e-İmzalı Yazıların E-Tebligat Sistemi ile Gönderilmesi Hakkında Duyuru
(17.05.2017)
E-Bildirge Programı Hakkında Duyuru
(15.05.2017)
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
(13.05.2017)
1/7/2017 Tarihinde İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Başlayacak Mükelleflere İlişkin Duyuru
(12.05.2017)
SGK Genelgesi 2017/19 (2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik)
(05.05.2017)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12)
(05.05.2017)
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük
(05.05.2017)
E-Arsiv Fatura Standardı Bölümünde Yapılan Değişiklik İçin Uyum ve Hazırlık Süreci 1/9/2017 Tarihine Uzatılmıştır
(04.05.2017)
2017 Yılı Denetim Kuruluşları ve Denetçilerin Gelir Bildirimlerine İlişkin Duyuru
(03.05.2017)
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
(03.05.2017)
2016 Mart Ayına Sigorta Prim Ödemesi
(02.05.2017)
1 No.lu KDV Beyannamesi Değişikliği
(01.05.2017)
BKK 2017/10106 31/1/2017 Tarihli ve 2017/9759 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
(29.04.2017)
Eksik Gün Mevzuatı APHB Eksik Günlerin Bildirilmesi
(28.04.2017)
4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5)
(25.04.2017)
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(24.04.2017)
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)
(22.04.2017)
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2
(21.04.2017)
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2
(21.04.2017)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/92
(20.04.2017)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/91
(20.04.2017)
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
(17.04.2017)
Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere ait Beyannamede Değişiklik hk
(15.04.2017)
Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(15.04.2017)
e-Bildirge Duyurusu
(15.04.2017)
SGK Genelgesi 2017/18
(13.04.2017)
“E-Vergi Levhası Sorgulama” Ekranları Hk. Duyuru
(13.04.2017)
Borcu Yoktur Yazısı Sorgulama” Ekranları Hk. Duyuru
(13.04.2017)
Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Hk
(08.04.2017)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12)
(07.04.2017)
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)
(07.04.2017)
SGK Genelgesi 2017/16 6824 Sayılı Kanun GSS
(06.04.2017)
2017/10 Sayılı Genelgede Değişiklik
(05.04.2017)
E-Arşiv Fatura Standardı Bölümünde Değişiklik
(05.04.2017)
Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı (1 Nisan - 25 Nisan)
(04.04.2017)
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 44
(03.04.2017)
2016 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
(01.04.2017)
KDV1 Beyanname Değişikliği Duyuru
(01.04.2017)
KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
(01.04.2017)
Kurumlar Vergisi Harç diğer - Harç kamu Bildirimlerinde Değişiklik Hk.;
(01.04.2017)
E-Beyanname'den Yeni Bir Hizmet hk
(01.04.2017)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 479)
(01.04.2017)
4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)
(31.03.2017)
SGK Duyurusu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
(30.03.2017)
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
(30.03.2017)
BKK 2017/10085 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(30.03.2017)
Gelir Vergisi (Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlar İçin) ve 6736 Yapılandırma Borcu Ödeme GİB Mobilde Hizmetinizde
(28.03.2017)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 53 (Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 710)
(25.03.2017)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 52 (Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 706)
(25.03.2017)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 51 (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 705)
(25.03.2017)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 50 (Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 700)
(25.03.2017)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 49 (İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 570)
(25.03.2017)
Kurumlar Vergisi Kanunun 19 uncu Maddesinin Üçüncü Fıkrasının (b) Bendine İlişkin 13 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı
(24.03.2017)
Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Vergilendirilmesine İlişkin Rehber Taslağı Hazırlandı.
(24.03.2017)
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(24.03.2017)
Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(24.03.2017)
00687 Kanun Numarası İle Bildirilen Sigortalıların Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olup Olmadıklarının Cari Ayda İşverenlerce Kontrolüne İlişkin Duyuru
(23.03.2017)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 90
(22.03.2017)
687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteğine İlişkin Duyuru
(21.03.2017)
Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru
(21.03.2017)
GİB DUYURU: E-İrsaliye Uygulaması İle İlgili
(20.03.2017)
Damga Vergisi, Tapu Harcı ve KKDF Kesintisi Oranlarında Değişikliğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
(20.03.2017)
Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Duyuru
(20.03.2017)
5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında 10 Günden Fazla Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Asgari Ücret Destek ve Kısmı Erteleme İşlemleri
(17.03.2017)
GİB DUYURU: EK8 Eşleştirme Formu Hakkında Önemli Duyuru
(17.03.2017)
SGK Genelgesi 2017/12
(17.03.2017)
Gelir Vergisi Beyannamenizi (Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı Veya Diğer Kazanç ve İratlar İçin) Alışveriş Merkezlerinde Kurulan Stantlarımızda Verebilirsiniz.
(16.03.2017)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297)
(16.03.2017)
BKK 2017/9973 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar
(15.03.2017)
Elektronik Fatura Başvuru Rehberi ve Kılavuzu Güncellenmiştir
(14.03.2017)
GİB DUYURU: E-İrsaliye Kayıtlı Kullanıcılarının Da Yer Alacağı Yeni Format..
(14.03.2017)
GİB E-Fatura Duyurusu: Gümrük Çıkış Beyannamesinde Belge Türü Kodu Değişmiştir
(14.03.2017)
E-Fatura Paketi Güncellenmiştir
(14.03.2017)
Turkuaz Kart Yönetmeliği
(14.03.2017)
SGK Genelgesi 2017/11
(13.03.2017)
Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91)
(11.03.2017)
Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim (Ek-8) Hakkında Önemli Duyuru
(10.03.2017)
Gambiya ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı
(10.03.2017)
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN