RSS | Sitene Ekle | Giriş Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Asgari Ücret 2015 | Asgari Geçim İndirimi 2015 | Reklam | Bize Ulaşın    


YMM Ali Rıza Akbulut
Çalışanların Üçte Biri Kayıt Dışı!
(28.07.2015)

E-bültenimize kayıt olun, yeni yazılar e-posta adresinize gelsin!..   

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Asgari Ücret 2015
Asgari Geçim İndirimi 2015
Basından Yazılar
E-Kitaplar
İstirahatli / Raporlu İşçinin Bildirimi
Fazla Mesai Ücreti Hesaplama
Doğum Yardımı
Pratik Bilgiler
Güncel Mevzuat
Soru-Cevap
Tek Düzen Hesap
    Planı
Vergi Takvimi 2015
Yazarlarımız

 SON YAZILAR
  Çalışanların Üçte Biri Kayıt Dışı!

  Vergi İncelemelerinde Randıman Analizi

  Ortaklara Verilen İş Avanslarında Vergi Cezası Riski

  Muhtasar Beyannamesinin Üçer Aylık Verilmesi Durumu ve 10 Çalışan Sayısı

  Mali ve Adli Tatilin Mahkeme Sürelerine Etkisi

  Vergi Usul Hukukunda Tebliğ

  Almanya'da İşe Giren Kişi Türkiye'de De Girmiş Sayılır

  Finansal Krizden Çıkmanın Yolu: Sat ve Geri Kirala

  Kurumlarda Emisyon Primleri

  SSK ve BAĞ-KUR Statüsünde Aynı Ayda Çalışma Varsa Gün Sayısı Nasıl Belirlenir

  Bir Başkasının Yanında Çalışırken Basit Usulde Mükellef Olunur Mu ?

  Maaşınız 10 Bin TL De Olsa Tazminatınız 3.700'ü Geçmez

  Bugün Bu İşlemleri Yapana SGK İPC Kesmez

  İş Kazası Geçiren İşçiler Tazminat Davası Açabilir


GÜNCEL MEVZUAT
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (28.07.2015)

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 63 – (1)...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (28.07.2015)

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “70.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Duyurusu (Mali Tatil Hk.) (24.07.2015)

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 nci maddesinin (1) ve (6) numaralı fıkralarına göre 2015 yılında mali tatil, 1 Temmuz Çarşamba günü başlayıp, 27 Temmuz 2015 Pazartesi günü...
ayrıntılar için tıklayın

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 37 (24.07.2015)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından...
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (23.07.2015)

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını...
ayrıntılar için tıklayın

Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/4) (23.07.2015)

MADDE 1 – 3/2/2007 tarihli ve 26423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı: 2007/1)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç%
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2015/19 (21.07.2015)

SGK Genelgesi 2015/19 (2013/11 Sayılı Genelge Hk. - Sigortalılık İşlemleri)...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2015/20, K: 2015/64 Sayılı Kararı (16.07.2015)

4.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun, 23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun'un 558. maddesiyle değiştirilen 32. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin birinci cümlesinin...
ayrıntılar için tıklayın

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik  (15.07.2015)

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin...
ayrıntılar için tıklayın

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No:3)  (15.07.2015)

Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin serbest meslek faaliyetleri nedeniyle Türkiye’den elde ettikleri gelirlerin, Türkiye’nin iç mevzuat hükümleri uyarınca kaynakta kesinti suretiyle...
ayrıntılar için tıklayın

İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ  (13.07.2015)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca, iflas idarelerine ödenecek ücret tarifesini ve ücretin ödeme şek
ayrıntılar için tıklayın

Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik  (11.07.2015)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına, saklanmasına, paylaşılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik...
ayrıntılar için tıklayın

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7a)  (11.07.2015)

MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’in...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Tebliğ Taslağı (09.07.2015)

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Tebliğ Taslağı (09.07.2015)

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallara ilişkin...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2015/19 (07.07.2015)

SGK Genelgesi 2015/19 (2013/11 Sayılı Genelge Hk.) ...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Duyurusu (Prim ve Diğer Ödemelerin Süre Uzatımı Hk.) (02.07.2015)

30 Haziran 2015 günü prim tahsilat anlaşmamız olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde yaşadığı yoğunluktan dolayı teknik problemler yaşanmış, prim ve diğer tahsilatlarda...
ayrıntılar için tıklayın

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (01.07.2015)

MADDE 1 – 14/4/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin...
ayrıntılar için tıklayın

Tahsilat İç Genelgesi (Seri No:2015/4) (30.06.2015)

Bilindiği üzere, 30/03/2014 tarihinde bir bütün olarak yürürlüğe giren 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde...
ayrıntılar için tıklayın

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik (29.06.2015)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından...
ayrıntılar için tıklayın

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)  (27.06.2015)

27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununa eklenen...
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (26.06.2015)

MADDE 1 – 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin...
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26.06.2015)

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin...
ayrıntılar için tıklayın

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2015/7715) (24.06.2015)

Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı...
ayrıntılar için tıklayın

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2015/7707) (24.06.2015)

Ekli “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’nın
ayrıntılar için tıklayın

3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Kamu İhale Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (BKK 2015/7728) (24.06.2015)

3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi kapsamında devam eden kamu ihale sözleşmelerinde, yer altındaki maden işlerinde meydana gelen maliyet artışları için fiyat farkı ödenmesine...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 453) (20.06.2015)

Günümüzde gittikçe artan ve karmaşıklaşan mükellef ve mükellefiyete ilişkin faaliyetlerin etkin ve hızlı şekilde kavranması ve kayıt altına alınması tüm vergi idareleri açısından büyük önem arz...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454) (20.06.2015)

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 ile mükerrer 242 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 455)  (20.06.2015)

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde...
ayrıntılar için tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediyesince Tarh Edilerek Mükelleflere Tebliğ Edilen Yol Harcamalarına Katılma Paylarının Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (BKK 2015/7389)  (20.06.2015)

Ekli “Ankara Büyükşehir Belediyesince Tarh Edilerek Mükelleflere Tebliğ Edilen Yol Harcamalarına Katılma Paylarının Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; İçişleri...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.06.2015)

MADDE 1 – 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (j) bendi aşağıdaki şekilde...
ayrıntılar için tıklayın

Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.06.2015)

MADDE 1 – 26/11/2013 tarihli ve 28833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmeliğin...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 14/5/2015 Tarihli ve E: 2014/177, K: 2015/49 Sayılı Kararı (11.06.2015)

Anayasa Mahkemesinin 14/5/2015 Tarihli ve E: 2014/177, K: 2015/49 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2015/16 (04.06.2015)

SGK Genelgesi 2015/16 (2011/13 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklik)...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 452) (03.06.2015)

10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan ve 12/11/2011 tarihli ve 28110 sayılı Resmî...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 451) (03.06.2015)

3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 1- Anılan Genel Tebliğin; "1. Yeni Nesil Ödem
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 450) (03.06.2015)

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’ nin "5. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Onayı ve Teknik Özellikleri" bölümünde yer...
ayrıntılar için tıklayın

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2015/7582) (01.06.2015)

Ekli “Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 26/3/2015 tarihli...
ayrıntılar için tıklayın

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/3) (30.05.2015)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 4 – %
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2015/25 (28.05.2015)

SGK Genelgesi 2015/15 (2014/25 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklik)...
ayrıntılar için tıklayın

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği (27.05.2015)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta ve/veya reasürans brokerliği faaliyetlerinin sigortacılık sektörüne olan güveni artırıcı biçimde sürdürülmesini ve tarafların hak ve menfaatlerinin...
ayrıntılar için tıklayın

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) (27.05.2015)

a) Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarının kuruluşuna ve kurucularına, paylarının halka arzına, pay devirlerine, ortaklarında ve yöneticilerinde aranacak niteliklere, yönetim...
ayrıntılar için tıklayın

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (25.05.2015)

MADDE 1 – 9/11/2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.05.2015)

MADDE 1 – 15/7/1992 tarihli ve 21285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek...
ayrıntılar için tıklayın

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1) (25.05.2015)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek...
ayrıntılar için tıklayın

Doğum Yardımı Yönetmeliği (BKK 2015/7695) (23.05.2015)

Ekli “Doğum Yardımı Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 5/5/2015 tarihli ve 69859 sayılı yazısı üzerine, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnam
ayrıntılar için tıklayın

3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Rödövans Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Karar (23.05.2015)

3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi kapsamında devam eden rödövans sözleşmelerinde, yer altındaki maden işlerinde meydana gelen maliyet artışları için fiyat farkı ödenmesine ilişkin...
ayrıntılar için tıklayın

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2015/9) (23.05.2015)

MADDE 1 – 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/74, K: 2014/201 Sayılı Kararı (23.05.2015)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hk...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 13/5/2015 Tarihli ve E: 2015/34, K: 2015/48 Sayılı Kararı  (23.05.2015)

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Hk...
ayrıntılar için tıklayın

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği  (22.05.2015)

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik...
ayrıntılar için tıklayın

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (22.05.2015)

MADDE 1 – 3/1/1990 tarihli ve 20391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2013/96, K: 2014/118 Sayılı Kararı (22.05.2015)

30.5.2013 Tarihli ve 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu'nun; 1- 4. maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkralarının, 2- 5., 7. ve 8. maddelerinin (1) numaralı fıkralarının, 3- 9. maddesinin (1) ve (6).
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/103, K: 2014/199 Sayılı Kararı (22.05.2015)

19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 160. maddesinin; 1. Birinci fıkrasında yer alan "...gibi bankanın uğradığı zararı tazmine mahkum edilirler." ibaresinin, 2. İkinci...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/112, K: 2014/203 Sayılı Kararı (22.05.2015)

12.1.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 393. maddesinin (I) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...verildiği tarihten itibaren..." ibaresinin Anayasa'nın...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/108, K: 2015/8 Sayılı Kararı  (22.05.2015)

27.2.2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'un 14. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin Anayasa'nın 2., 48. ve 49. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek.
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2014/120, K: 2015/23 Sayılı Kararı (22.05.2015)

4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 22.7.1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanun'un 11. maddesiyle değiştirilen 344. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "...bu fiillere iştirak...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 22/4/2015 Tarihli ve E: 2014/171, K: 2015/41 Sayılı Kararı (22.05.2015)

4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 120. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "...bir yıl..." ibaresinin Anayasa'nın 2., 35. ve 36. maddelerine aykırılığı ileri...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 22/4/2015 Tarihli ve E: 2015/28, K: 2015/42 Sayılı Kararı  (22.05.2015)

16.5.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun 10.9.2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 44 (21.05.2015)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kuralların yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan Bağımsı
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 78  (15.05.2015)

2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır...
ayrıntılar için tıklayın

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.05.2015)

MADDE 1 – 29/11/1991 tarihli ve 21066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tespitine...
ayrıntılar için tıklayın

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (14.05.2015)

MADDE 1 – 23/8/1997 tarihli ve 23089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinin adı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj...
ayrıntılar için tıklayın

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (14.05.2015)


ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.05.2015)

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 566 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Gümrük müşavirl
ayrıntılar için tıklayın

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (12.05.2015)

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik...
ayrıntılar için tıklayın

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (12.05.2015)

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2015/14 (08.05.2015)

SGK Genelgesi 2015/14 (Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası Hk.)...
ayrıntılar için tıklayın

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği (06.05.2015)

26/1/2015 tarihli ve 2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar (Karar) çerçevesinde Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi...
ayrıntılar için tıklayın

4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ (06.05.2015)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun geçici 5 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2015/13 (05.05.2015)

SGK Genelgesi 2015/13 (4b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması)...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 77 (e-Defter Uygulaması Hk.) (30.04.2015)

Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dahil olan mükelleflerimizce 30 Nisan 2015 günü sonuna kadar tamamlanması gereken "e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması" işlemlerinin yerine...
ayrıntılar için tıklayın

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30.04.2015)

MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “ve 30 uncu...
ayrıntılar için tıklayın

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368) (30.04.2015)

MADDE 1 – 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nin “2- Defterdarlık/Malmüdürlüklerince Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümünü
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı) (24.04.2015)

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2014 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme...
ayrıntılar için tıklayın

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2015/7431) (24.04.2015)

Ekli “Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 16/2/2015 tarihli ve 21593...
ayrıntılar için tıklayın

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6645 Sayılı Kanun)  (23.04.2015)

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/75 (Beyanname Sürelerinin Uzatılması) (22.04.2015)

24 Nisan 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile "Elektronik Defter" Uygulaması...
ayrıntılar için tıklayın

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)  (21.04.2015)

3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nin “5.13. Yabancı fon kazançlarının ve bu fonların portföy yöneticiliğini yapan şirketlerin...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği (18.04.2015)

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim vergisi (ÖTV) 1 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğin...
ayrıntılar için tıklayın

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (6639 Sayılı Kanun) (15.04.2015)

MADDE 1 – 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 47 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “Lisans mezunu ebeler meslekleriyle ilgili...
ayrıntılar için tıklayın

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 36 (14.04.2015)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 449) (10.04.2015)

Geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezaları bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir. 2. Özel Usulsüzlük...
ayrıntılar için tıklayın

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2015/7491) (10.04.2015)

Ekli “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2015/12 (10.04.2015)

SGK Genelgesi 2015/12...
ayrıntılar için tıklayın

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2015/6)  (09.04.2015)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan üç meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesl
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 66)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 40)  (09.04.2015)

MADDE 1 – 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 66)’e aşağıdaki geçici...
ayrıntılar için tıklayın

TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 42)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 41) (09.04.2015)

MADDE 1 – 30/1/2007 tarihli ve 26419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 42)’in...
ayrıntılar için tıklayın

Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 42) (09.04.2015)

MADDE 1 – 2/2/2006 tarihli ve 26068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 19)’in 3 üncü maddesi...
ayrıntılar için tıklayın

Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 216)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 43)  (09.04.2015)

MADDE 1 – 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 216)’in 3 üncü...
ayrıntılar için tıklayın

Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 218)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 44) (09.04.2015)

MADDE 1 – 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ...
ayrıntılar için tıklayın

Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 46) (09.04.2015)

MADDE 1 – 16/3/2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5)...
ayrıntılar için tıklayın

İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 215)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 45) (09.04.2015)

MADDE 1 – 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ...
ayrıntılar için tıklayın

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 47) (09.04.2015)

MADDE 1 – 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında...
ayrıntılar için tıklayın

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 48) (09.04.2015)

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 9)’e aşağıdaki geçic
ayrıntılar için tıklayın

Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 27) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 214)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 49) (09.04.2015)

MADDE 1 – 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 27) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 214)’in 3 üncü maddesi...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Vergisi Sirküleri /98 (Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Hk.) (09.04.2015)

1. Giriş Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin (6) numaralı bendinde yer alan istisnanın, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlar yönünden uygulaması...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2015/11 (09.04.2015)

SGK GENELGESİ 2015-11 (GSS Süreleriyle İlgili Yapılan Değişiklikler)...
ayrıntılar için tıklayın

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2015/7496) (08.04.2015)

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 9/2/2015 tarihli ve 16845 sayılı yazısı üzerine, 14/5%2
ayrıntılar için tıklayın

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar (08.04.2015)

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar...
ayrıntılar için tıklayın

Bazı Kanun ve Kanun Hükmüne Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6637 Sayılı Kanun) (07.04.2015)

MADDE 1 – 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 2 – (1) Ekli (1) sayılı...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/138, K: 2015/7 Sayılı Kararı (07.04.2015)

Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/138, K: 2015/7 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2013/48, K: 2014/198 Sayılı Kararı  (07.04.2015)

Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2013/48, K: 2014/198 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2013/160, K: 2014/117 Sayılı Kararı (07.04.2015)

Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2013/160, K: 2014/117 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 448) (04.04.2015)

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 4212)’nde aşağıdaki düzenlemelerin...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 447) (04.04.2015)

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 3972)’nde aşağıdaki düzenlemelerin...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 446) (04.04.2015)

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 4152)’nde aşağıdaki düzenlemelerin...
ayrıntılar için tıklayın

İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar (BKK 2015/7437) (04.04.2015)

İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin ekli Kararın...
ayrıntılar için tıklayın

Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.04.2015)

MADDE 1 – 3/2/1999 tarihli ve 23600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 19/3/2015 Tarihli ve E: 2014/144, K: 2015/29 Sayılı Kararı (03.04.2015)

Anayasa Mahkemesinin 19/3/2015 Tarihli ve E: 2014/144, K: 2015/29 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 30/3/2015 Tarihli ve 2015/7 Sayılı Kararı (03.04.2015)

Ekonomi Bakanlığının 09/03/2015 tarihli ve 31273 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 03/03/2015 tarihli ve 6 No’lu Toplantısında alınan Karar dikkate...
ayrıntılar için tıklayın

Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.04.2015)

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi...
ayrıntılar için tıklayın

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.04.2015)

MADDE 1 – 27/6/2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 21 inci...
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.04.2015)

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin...
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.04.2015)

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 14 – (1) Finansal...
ayrıntılar için tıklayın

Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (02.04.2015)

MADDE 1 – 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin...
ayrıntılar için tıklayın

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (02.04.2015)

MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik (02.04.2015)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarının Bankalarda Bağımsız Denetim Yapmaya Yetkili...
ayrıntılar için tıklayın

Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ (01.04.2015)

Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 9 uncu maddesine göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az ve 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran...
ayrıntılar için tıklayın

Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği (01.04.2015)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerin bireysel emeklilik sisteminden ve diğer kaynaklardan sağladığı birikimleri karşılığında ömür boyu veya belirli bir süre için düzenli irat ödemesi...
ayrıntılar için tıklayın

Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (01.04.2015)

MADDE 1 – 10/10/2012 tarihli ve 28437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (m) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:115)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 129) (01.04.2015)

MADDE 1 – 12/9/2014 tarihli ve 29117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “95 inci fasıldaki..
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri /74  (01.04.2015)

Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2014 yılına ilişkin bilanço esasına göre defter tutan gelir...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri /73 (01.04.2015)

Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2014 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin...
ayrıntılar için tıklayın

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (BKK 2015/7470) (31.03.2015)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal...
ayrıntılar için tıklayın

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (30.03.2015)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başkanlık tarafından oluşturulacak elektronik tebligat altyapısının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mali...
ayrıntılar için tıklayın

İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  (26.03.2015)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İş ve Meslek Danışmanlarının atanmaları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 72 (23.03.2015)

Şubat 2015 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri, 2014 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ile 2015/Şubat Dönemine Ait Ba ve...
ayrıntılar için tıklayın

Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (20.03.2015)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tasfiye halinde bulunan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin, bilinen alacaklılarıyla, ulaşılamayan ortaklarının muaccel olan veya...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2015/10 (19.03.2015)

SGK Genelgesi 2015/10 (Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri...
ayrıntılar için tıklayın

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (18.03.2015)

MADDE 1 – 3/8/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “malul” ibaresi “ağır...
ayrıntılar için tıklayın

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.03.2015)

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Ek-1’inin birinci bölümünün 59 uncu...
ayrıntılar için tıklayın

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (17.03.2015)

MADDE 1 – 22/1/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair...
ayrıntılar için tıklayın

Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği (13.03.2015)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kredi kuruluşları tarafından verilen bireysel kredilerle bağlantılı olan zorunlu veya ihtiyari sigorta ürünlerinin sunumunda birlik ve güvenilirliği sağlamak...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.03.2015)

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 198 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir. “e) 201 inci maddenin...
ayrıntılar için tıklayın

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/2) (12.03.2015)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmişti
ayrıntılar için tıklayın

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (10.03.2015)

MADDE 1 – 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin EK-1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.03.2015)

MADDE 1 – 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.03.2015)

MADDE 1 – 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.03.2015)

MADDE 1 – 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş...
ayrıntılar için tıklayın

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.03.2015)

MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu...
ayrıntılar için tıklayın

Aktüerler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.03.2015)

MADDE 1 – 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktüerler Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(5) Kurulun sekreteryası...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği (05.03.2015)

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği...
ayrıntılar için tıklayın

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2015/7273) (05.03.2015)

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 16/9/2014 tarihli ve 61012 sayılı yazısı üzerine...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2015/9 (04.03.2015)

SGK Genelgesi 2015/9 (3201 Sayılı Kanunun Uygulaması Hk.)...
ayrıntılar için tıklayın

2015 Yılı Vergi Beyanname Rehberleri (04.03.2015)

Gerçek kişilerin 2014 yılında elde ettiği gelir unsurlarına ilişkin kazanç ve iratlar için, Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme süresi 1 Mart 2015 tarihinde başladı. Mükellefler, 2014 yılında elde...
ayrıntılar için tıklayın

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.02.2015)

MADDE 1 – 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğin 14 üncü...
ayrıntılar için tıklayın

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.02.2015)

MADDE 1 – 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü...
ayrıntılar için tıklayın

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.02.2015)

MADDE 1 – 31/5/2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan...
ayrıntılar için tıklayın

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (BKK 2015/7331) (28.02.2015)

Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 25/2/2015 tarihli ve 6386 sayılı yazısı üzer
ayrıntılar için tıklayın

Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.02.2015)

MADDE 1 – 30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin...
ayrıntılar için tıklayın

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.02.2015)

MADDE 1– 7/8/2007 tarihli ve 26606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının...
ayrıntılar için tıklayın

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.02.2015)

MADDE 1 – 9/8/2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik...
ayrıntılar için tıklayın

Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.a) (27.02.2015)

MADDE 1 – 28/12/2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nin 12 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(6) Pay
ayrıntılar için tıklayın

Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.1.a) (27.02.2015)

MADDE 1 – 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)’nin 5 inci maddesinin birinci...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri /71 (Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Süresinin Uzatılması) (24.02.2015)

Ocak 2015 dönemine ait aylık Muhtasar beyannameler ile Ocak 2015 dönemine ait aylık Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır...
ayrıntılar için tıklayın

Damga Vergisi Sirküleri / 21 (DV. Beyannamesinin Süresinin Uzatılması) (24.02.2015)

1. Giriş Ocak 2015 dönemine ait Damga Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2. Ocak 2015 Vergilendirme Dönemine Ait Damga Vergisi...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği (TASLAK) (24.02.2015)

Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ Taslağında; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan...
ayrıntılar için tıklayın

Tahsilat İç Genelgesi Seri No:2015/2  (21.02.2015)

İlgide kayıtlı Tahsilat İç Genelgesi ile Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Harçlar (İkmalen tarhiyata dayanan...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar (20.02.2015)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 23/1/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar...
ayrıntılar için tıklayın

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (19.02.2015)

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinin yer aldığ%
ayrıntılar için tıklayın

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (19.02.2015)

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinin yer aldığ%
ayrıntılar için tıklayın

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2015/1) (18.02.2015)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine dayanılarak Yönetmelikte yer alan parasal...
ayrıntılar için tıklayın

Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6592 Sayılı Kanun (18.02.2015)

MADDE 1 – 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (II) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bende aşağıdaki (c) alt bendi...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2015/8 (17.02.2015)

SGK Genelgesi 2015/8 (6552 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesi Kapsamındaki Kuruluşların Borçları)...
ayrıntılar için tıklayın

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (14.02.2015)

MADDE 1 ­­– 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul...
ayrıntılar için tıklayın

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge (Seri No:2015/1)  (13.02.2015)

Bilindiği üzere, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 73 üncü maddesinin...
ayrıntılar için tıklayın

Prim Teşviklerinden Yersiz Yararlanılan Dönemlerin e-Bildirge Ekranında Görüntülenebilmesine İlişkin Duyuru (SGK)  (13.02.2015)

Bilindiği gibi, sigorta primi teşviklerinden yersiz yararlandığı için teşvik hata listelerinde yer alan işverenlerin, 2014/Ekim ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere cari...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Sıra No:2015/1 (Nakliyecilik Faaliyetine İlişkin)  (11.02.2015)

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan; - Nakliyecilik faaliyeti ile uğraşan mükelleflerin bu faaliyetlerinde kullandıkları taşıtlarının üzerinde haciz veya ihtiyati haciz bulunması nedeniyle...
ayrıntılar için tıklayın

Engelli Sigortalı Çalıştıran Özel Sektör İşverenlerine Yönelik Uygulanan Sigorta Primi Teşvikine İlişkin Duyuru  (10.02.2015)

Engelli Sigortalı Çalıştıran Özel Sektör İşverenlerine Yönelik Uygulanan Sigorta Primi Teşvikine İlişkin Duyuru ...
ayrıntılar için tıklayın

4/12/2014 Tarihli ve 6580 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar (BKK 2015/7213) (09.02.2015)

4/12/2014 tarihli ve 6580 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi”nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 29/12/2014 tarihli...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik (09.02.2015)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında, alt işverenler...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (09.02.2015)

MADDE 1 – 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 5)  (09.02.2015)

24/5/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliğinin (Seri No: 4) “Devlet Memurluğuna Alınma” başlıklı birinci bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir..
ayrıntılar için tıklayın

167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar (BKK 2015/7164) (06.02.2015)

20/11/2014 tarihli ve 6571 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi”nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 16/12/2014 tarihli..
ayrıntılar için tıklayın

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar (BKK 2015/7249)  (06.02.2015)

Sigorta yaptırma zorunluluğu MADDE 1 – (1) Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerin...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2014/7149)  (01.02.2015)

Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/12/2014 tarihli ve 83 sayılı yazısı
ayrıntılar için tıklayın

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2015/7205) (31.01.2015)

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 16/1/2015 tarihli...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 288) (31.01.2015)

mb
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 445) (31.01.2015)

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2014 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin...
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (31.01.2015)

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, finansal hizmetlere...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (31.01.2015)

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 81/B no.lu eki ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde...
ayrıntılar için tıklayın

Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.01.2015)

MADDE 1 – 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil...
ayrıntılar için tıklayın

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (6585 Sayılı Kanun) (29.01.2015)

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No:2015/1) (29.01.2015)

MADDE 1 – (1) 1/2/2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesi ile 1/3/2014 tarihli...
ayrıntılar için tıklayın

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar  (26.01.2015)

SGK GENELGESİ 2015/4 (Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar)...
ayrıntılar için tıklayın

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/1) (26.01.2015)

MADDE 1 – 28/12/2009 tarihli ve 27446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan 09UMS0037-4 referans kodlu Elektrik Bakım Onarımcısı (Seviye 4)...
ayrıntılar için tıklayın

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (22.01.2015)

MADDE 1 – 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç)...
ayrıntılar için tıklayın

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik (22.01.2015)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlere ait sözleşmelere ilişkin...
ayrıntılar için tıklayın

Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/1) (21.01.2015)

MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı...
ayrıntılar için tıklayın

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Uygulama Genel Tebliği Taslağı (17.01.2015)

3568 sayılı Kanun uygulamaları konusunda çeşitli konularda bu güne kadar yayımlanmış olan 44 adet Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğleri, Vergi...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 444) (17.01.2015)

MADDE 1 – 20/1/2012 tarihli ve 28179 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413) yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlü
ayrıntılar için tıklayın

Güvence Denetimi Standardı 3402 (GDS 3402) Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 43 (17.01.2015)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (17.01.2015)

MADDE 1 – 14/6/2013 tarihli ve 28677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci...
ayrıntılar için tıklayın

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri (TASLAK)  (17.01.2015)

1. Giriş Kurumlar vergisi mükellefi olan kooperatiflerin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan risturn istisnası ile taşınmaz satış kazancı istisnasından yararlanmalarına ilişkin...
ayrıntılar için tıklayın

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri (TASLAK) (17.01.2015)

1. Giriş Kooperatiflerde kurumlar vergisi muafiyetine ilişkin olarak Başkanlığımıza yansıyan hususlara ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2. Yasal düzenlemeler 5520...
ayrıntılar için tıklayın

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı Seri No:9) (17.01.2015)

Bu Tebliğde, 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2015-2) (15.01.2015)

13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi ve 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “Mali kontrole ilişkin...
ayrıntılar için tıklayın

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği  (14.01.2015)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler ile doğrudan satışlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Vergisi Sirküleri / 98 (TASLAK) (13.01.2015)

1. Giriş Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar dışında kalan, hizmet erbabına ilave sosyal imkanlar sağlamak...
ayrıntılar için tıklayın

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği (10.01.2015)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile ticari uygulamada bulunanların uyması gereken...
ayrıntılar için tıklayın

8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 2015 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar (BKK 2015/7177) (10.01.2015)

Ekli “8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 2015 Yılında da Uygulanmasına Dair...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2015/01 (07.01.2015)

SGK Genelgesi 2015/01 (2014/26 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklikler)...
ayrıntılar için tıklayın

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri (TASLAK) (06.01.2015)

1. Giriş Kurumlar vergisi mükellefleri gerek 2009/15199 gerekse 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarından elde ettikleri...
ayrıntılar için tıklayın

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/7) (03.01.2015)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmişti
ayrıntılar için tıklayın

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları ile Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar (BKK 2014/7127) (02.01.2015)

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2014 tarihli ve 788 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 30/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır...
ayrıntılar için tıklayın

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ (02.01.2015)

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının...
ayrıntılar için tıklayın

Sermaye Piyasası Kurulunun 2015 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı (02.01.2015)

Kurul Karar Organı’nın 30/12/2013 tarihli ve 36/1337 sayılı toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76’ncı maddesi hükmü uyarınca, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin...
ayrıntılar için tıklayın

2015 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (31.12.2014)

2015 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi...
ayrıntılar için tıklayın

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (31.12.2014)

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle...
ayrıntılar için tıklayın

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 367) (31.12.2014)

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kamu konutlarının aylık kira bedellerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür. 1) Kira bedelleri Yurt içinde...
ayrıntılar için tıklayın

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 40) Değerli Kağıtlar (31.12.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2015 yılında uygulanacak satış bedellerini...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 70  (30.12.2014)

1. Giriş Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması...
ayrıntılar için tıklayın

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) (30.12.2014)

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama...
ayrıntılar için tıklayın

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 11) (30.12.2014)

Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun(1) 39 uncu maddesinin üçüncü...
ayrıntılar için tıklayın

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 45) (30.12.2014)

I - Vergileme Ölçü ve Hadleri 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin; İkinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki y%F
ayrıntılar için tıklayın

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46) (30.12.2014)

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut...
ayrıntılar için tıklayın

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46) (30.12.2014)

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri...
ayrıntılar için tıklayın

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58) (30.12.2014)

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi...
ayrıntılar için tıklayın

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65) (30.12.2014)

1. Giriş 2015 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2015 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi...
ayrıntılar için tıklayın

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73) (30.12.2014)

492 sayılı Harçlar Kanununun1 mükerrer 138 inci maddesinde,
ayrıntılar için tıklayın

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74) (30.12.2014)

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 287) (30.12.2014)

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 442) (30.12.2014)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 443) (30.12.2014)

30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 1. Tebliğin “2- Tanımlar...
ayrıntılar için tıklayın

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat (29.12.2014)

MADDE 1 – 18/6/2008 tarihli ve 26910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2015 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2014/1) (27.12.2014)

MADDE 1 – (1) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de...
ayrıntılar için tıklayın

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2014/2) (27.12.2014)

MADDE 1 – (1) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen parasal sınırlar, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Duyurusu (6552 Sayılı Kanun Süre Uzatımı Hk.) (25.12.2014)

10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 60 ıncı maddede yer alan başvuru...
ayrıntılar için tıklayın

2015 Yılı Vergi Takvimi (25.12.2014)

2015 Yılı Vergi Takvimi...
ayrıntılar için tıklayın

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (23.12.2014)

MADDE 1 – 26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin birinci...
ayrıntılar için tıklayın

Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (23.12.2014)

MADDE 1 – 26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının “3 Mevduat ve Diğer Yabancı...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 123) (20.12.2014)

MADDE 1 – 4/9/2010 tarih ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 2 – %2
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 122) (20.12.2014)

MADDE 1 – 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki ş
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 121) (20.12.2014)

MADDE 1 – 30/10/2012 tarihli ve 28452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 99 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi%
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1) (20.12.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, gümrük işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişilerin ve bu kişiler hesabına gümrük idarelerinde doğrudan veya dolaylı temsil...
ayrıntılar için tıklayın

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.12.2014)

MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “8 inci ve 30 uncu” ibaresi...
ayrıntılar için tıklayın

415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Taslağı (17.12.2014)

26.06.2012 tarihli ve 28335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 415 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 1. Tebliğin “Tanımlar ve Kısaltmalar”...
ayrıntılar için tıklayın

e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesi ile Yolcu Beraberi Eşya İhracında e-Fatura Uygulamasına İlişkin Tebliğ Taslağı (17.12.2014)

1. Giriş Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile...
ayrıntılar için tıklayın

433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Taslağı (17.12.2014)

30/12/2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 1. Tebliğin “2- Tanımlar ve Kısaltmalar”...
ayrıntılar için tıklayın

421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Taslağı (17.12.2014)

14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır. 1. Tebliğinin “5. Sorumluluk ve Cezai...
ayrıntılar için tıklayın

397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Taslağı  (17.12.2014)

416, 421 ve 424 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değiştirilen, 05.03.2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2014/32 (15.12.2014)

SGK Genelgesi 2014/32...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2014/31 (15.12.2014)

SGK Genelgesi 2014/31...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2013/57, K.2013/162 (6098 Sayılı Borçlar Kanunu Hk.) (12.12.2014)

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2013/57, K.2013/162...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2013/127, K.2014/64 (6100 Sayılı Kanun Hk.) (12.12.2014)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2013/127, K.2014/64...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2013/104, K. 2014/96 (4458 Sayılı Kanun Hk.) (12.12.2014)

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2013/104, K. 2014/96...
ayrıntılar için tıklayın

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) (11.12.2014)

11/9/2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden...
ayrıntılar için tıklayın

Güvence Denetimi Standardı 3420 (GDS 3420) Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 42  (11.12.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri...
ayrıntılar için tıklayın

Damga Vergisi Sirküleri / 20 (09.12.2014)

1-Giriş 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 206 ncı maddesi kapsamındaki imza atamayanların, noterde düzenlenen ve senet niteliği taşıyan belgeler nedeniyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu...
ayrıntılar için tıklayın

6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No: 2)  (05.12.2014)

11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 119) (05.12.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) ile 2014 yılı için yeniden değerleme oranı...
ayrıntılar için tıklayın

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2014/8)  (05.12.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan dört meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı...
ayrıntılar için tıklayın

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 67 (Kıymetli Taşlarda KDV Uygulaması) (03.12.2014)

1. Giriş 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 6552 sayılı Kanunla değişik (17/4-g) maddesi ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12
ayrıntılar için tıklayın

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2014/5) Çerçevesinde Belirlenen Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkındaki Duyuru (03.12.2014)

22/10/2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2014/5) çerçevesinde; (1) Türk lirası cinsinden kredi...
ayrıntılar için tıklayın

6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (BKK 2014/7016) (01.12.2014)

MADDE 1 – (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 60 ıncı maddede yer...
ayrıntılar için tıklayın

167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (6571 Sayılı Kanun) (29.11.2014)

Kanun No. 6571 Kabul Tarihi: 20/11/2014 MADDE 1 – (1) Uluslararası Çalışma Örgütünün 1988 yılında yapılan 75 inci Uluslararası Çalışma Konferansında kabul edilen “167 Sayılı İnşaat İşlerinde..
ayrıntılar için tıklayın

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38] Sayılı Kararı (28.11.2014)

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde belirtilen...
ayrıntılar için tıklayın

2014/2 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge (28.11.2014)

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 73 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin...
ayrıntılar için tıklayın

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39) (27.11.2014)

Bilindiği üzere 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Aydın, Balıkesir...
ayrıntılar için tıklayın

Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2014/7)  (27.11.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2 nci ve 3 üncü maddelerine istinaden, 6/6/1985 tarihli...
ayrıntılar için tıklayın

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2014/7002) (26.11.2014)

Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 28/10/2014 tarihli ve 2819 sayılı
ayrıntılar için tıklayın

SGK Duyurusu - Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin Duyuru  (20.11.2014)

SGK Duyurusu - Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin Duyuru...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) (15.11.2014)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 117) (15.11.2014)

MADDE 1 – 12/9/2014 tarihli ve 29117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:115)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
ayrıntılar için tıklayın

Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/6) (15.11.2014)

MADDE 1 – 9/12/2006 tarihli ve 26371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında...
ayrıntılar için tıklayın

Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 39) (13.11.2014)

MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 13)’in 3 üncü maddesi...
ayrıntılar için tıklayın

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ (12.11.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 30/4/2014 tarihinden önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan ve söz konusu tarih itibarıy
ayrıntılar için tıklayın

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 38)  (12.11.2014)

MADDE 1 – 18/3/2006 tarihli ve 26112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28)’in 3 üncü mad
ayrıntılar için tıklayın

Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 35)  (12.11.2014)

MADDE 1 – 18/3/2006 tarihli ve 26112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28)’in 3 üncü mad
ayrıntılar için tıklayın

Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 46)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 34)  (12.11.2014)

MADDE 1 – 15/7/2007 tarihli ve 26583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 46)’in 3 üncü maddesi başlığı
ayrıntılar için tıklayın

Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 33)  (12.11.2014)

MADDE 1 – 24/2/2006 tarihli ve 26090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 21)’in 3 üncü maddesi başlığı.
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 66)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 32) (12.11.2014)

MADDE 1 – 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 66)’in 3 üncü maddesi...
ayrıntılar için tıklayın

Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 30)  (12.11.2014)

MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15)’e aşağıdaki geçici madde...
ayrıntılar için tıklayın

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.2) (12.11.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ortaklıklarda hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını hakim ortağa satma hakkının uygulanmasına ilişkin usul...
ayrıntılar için tıklayın

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (6563 Sayılı Kanun) (05.11.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. (2) Bu Kanun, ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2014/30 (05.11.2014)

SGK Genelgesi 2014/30 (6552 Sayılı Kanuna İlişkin Dava ve İcra Takibi Uygulamaları Hk.) ...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 23/10/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/33] Sayılı Kararı (01.11.2014)

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı KHK’nın 9 uncu, 26 ncı ve Geçici 1 inci maddelerine istinaden...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2014/29 (31.10.2014)

SGK Genelgesi 2014/29 (6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler)...
ayrıntılar için tıklayın

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2014/7) (28.10.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan üç meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Me
ayrıntılar için tıklayın

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 6563 Sayılı Kanun (27.10.2014)

Bu Kanunun amacı, elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
ayrıntılar için tıklayın

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 36)  (27.10.2014)

30/9/2014 tarihli ve 2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 1 inci maddesinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2014/28 (23.10.2014)

SGK Genelgesi 2014/28 (Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri)...
ayrıntılar için tıklayın

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik  (22.10.2014)

MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22.10.2014)

MADDE 1 – 26/12/2009 tarihli ve 27444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (h) ve (ı) bentler
ayrıntılar için tıklayın

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2014/5) (22.10.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2...
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (22.10.2014)

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.1.3 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.10.2014)

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (21.10.2014)

MADDE 1 – 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (c)...
ayrıntılar için tıklayın

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /35 (21.10.2014)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından...
ayrıntılar için tıklayın

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2014/6889) (18.10.2014)

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2/10/2014 tarihli...
ayrıntılar için tıklayın

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) (16.10.2014)

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama...
ayrıntılar için tıklayın

Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar (BKK 2014/6852)  (16.10.2014)

Ekli “Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 2957965 sayılı...
ayrıntılar için tıklayın

Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik  (15.10.2014)

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinden sonra...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.10.2014)

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işbölümünün sağlanması” ibaresinden sonra...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 17)  (13.10.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının...
ayrıntılar için tıklayın

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (11.10.2014)

MADDE 1 – 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin
ayrıntılar için tıklayın

2015-2017 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi (11.10.2014)

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere Orta Vadeli Program (2015-2017) Bakanlar Kurulu tarafından, Orta Vadeli Program esas alınarak hazırlanan Orta Vadeli...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 18/9/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/30] Sayılı Kararı  (10.10.2014)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 23/1/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar...
ayrıntılar için tıklayın

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/34 (Vakıflar ve Dernekler)  (09.10.2014)

mb
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2014/149, K: 2014/14 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (6552 Sayılı Kanun Hk.) (09.10.2014)

Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2014/149, K: 2014/14 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (6552 Sayılı Kanun Hk.)...
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (03.10.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kuruluşlar tarafından finansal tüketicilere sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz veya kâr payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 116)  (03.10.2014)

MADDE 1 – 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nin 3 üncü maddesinin birinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde.
ayrıntılar için tıklayın

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2014/6814) (02.10.2014)

Ekli “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/9/2014 tarihli ve 7882 sayılı yazıs
ayrıntılar için tıklayın

5510-4/1a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Yapılandırma Başvurularının E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesi  (01.10.2014)

Bilindiği üzere, 6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 60 ıncı madde ile 2014/Nisan ve önceki aylardan kaynaklanan Kurumumuz alacaklarının TEFE/ÜFE-Yİ-ÜFE aylık değişim...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 69  (01.10.2014)

1. Giriş 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin vermek zorunda olduğu 2014/Ağustos dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına...
ayrıntılar için tıklayın

Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi (SBDS 2410) Hakkında Tebliğ - Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 38)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 4)  (01.10.2014)

MADDE 1 – 10/7/2014 tarihli ve 29056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı..
ayrıntılar için tıklayın

Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ - Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 27)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 3) (01.10.2014)

MADDE 1 – 20/2/2014 tarihli ve 28919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil)...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması (BDS 210) Hakkında Tebliğ - Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2)  (01.10.2014)

MADDE 1 – 14/11/2013 tarihli ve 28821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması (BDS 210) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardı (BDS 200) Hakkında Tebliğ - Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1) (01.10.2014)

MADDE 1 – 13/10/2013 tarihli ve 28794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardı...
ayrıntılar için tıklayın

Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (01.10.2014)

MADDE 1 – 11/7/2007 tarihli ve 26579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2007/1) Ek I’inde yer alan Sigorta Branşları Listesinin “I. HAYAT DIŞI GRUBU”...
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (01.10.2014)

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.4 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikinci denemede %25...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2014/27 (30.09.2014)

2014/27 Sayılı SGK Genelgesi (3201 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler)...
ayrıntılar için tıklayın

Prim Borçlarının Yapılandırılması Halinde Ödenecek Tutarlarının Görüntülenmesine İlişkin Duyuru (30.09.2014)

Bilindiği üzere, 11/9/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanuna istinaden Kurumumuz alacakları yeniden yapılandırılmaktadır. Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanunun...
ayrıntılar için tıklayın

6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No: 1) (27.09.2014)

10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve 29116...
ayrıntılar için tıklayın

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) (27.09.2014)

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve 29116 Mükerrer sayılı...
ayrıntılar için tıklayın

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2014 Yılında Verilecek İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar (2014/6785) (27.09.2014)

Karar Sayısı : 2014/6785 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2014 yılında verilecek ilave tediyenin birinci...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2014/26 (26.09.2014)

SGK Genelgesi 2014/26...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 440) (24.09.2014)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2014/25 (22.09.2014)

SGK Genelgesi 2014/25...
ayrıntılar için tıklayın

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 29)  (18.09.2014)

MADDE 1 – 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’in 3 üncü maddesi...
ayrıntılar için tıklayın

Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 26)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 27) (18.09.2014)

MADDE 1 – 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 26)’in 3 üncü maddesi...
ayrıntılar için tıklayın

Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 25)  (18.09.2014)

MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15)’in 3 üncü maddesi başlığı
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 41)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 23) (18.09.2014)

MADDE 1 – 3/11/2006 tarihli ve 26335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 41)’in...
ayrıntılar için tıklayın

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 20)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 22) (18.09.2014)

MADDE 1 – 15/2/2006 tarihli ve 26081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 20%2
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 172)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 20)  (18.09.2014)

MADDE 1 – 27/4/2010 tarihli ve 27564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 172)’in 3 üncü maddesi...
ayrıntılar için tıklayın

İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 67)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 19) (18.09.2014)

MADDE 1 – 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 67)’in 3 üncü maddesi...
ayrıntılar için tıklayın

Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 36)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 18) (18.09.2014)

MADDE 1 – 31/3/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 36)’in 3 üncü maddesi...
ayrıntılar için tıklayın

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 17)  (18.09.2014)

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 9)’e aşağıdaki geçic
ayrıntılar için tıklayın

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2014/6746)  (13.09.2014)

Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 24/7/2014.
ayrıntılar için tıklayın

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/6) (13.09.2014)

MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve 29088 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’in, Ek-4 Gemi Boru Tesisatçısı (Seviye 3) Ulusal Meslek...
ayrıntılar için tıklayın

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (TASLAK) Seri No:11 (13.09.2014)

Başkanlığımızca hazırlanan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğ Taslağı'nda, internet hizmetlerinde uygulanması gereken özel iletişim vergisi ile ön ödemeli cep telefonu abonelerinin mobil internet...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/128, K: 2014/66 Sayılı Kararı  (12.09.2014)

Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/128, K: 2014/66 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 Tarihli ve E: 2014/17, K: 2014/97 Sayılı Kararı  (12.09.2014)

Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 Tarihli ve E: 2014/17, K: 2014/97 Sayılı Kararı ...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2014/85, K: 2014/103 Sayılı Kararı  (12.09.2014)

Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2014/85, K: 2014/103 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115) (12.09.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3 üncü madde kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu ile gelmesi halinde serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük...
ayrıntılar için tıklayın

6552 Sayılı Torba Kanun: İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (11.09.2014)

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer)...
ayrıntılar için tıklayın

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (11.09.2014)

MADDE 1 – 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Y-önetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendi aşağıdaki şekilde...
ayrıntılar için tıklayın

Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ (08.09.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bankaların İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar kullanarak kredi riskine esas tutar hesaplamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2...
ayrıntılar için tıklayın

Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ  (08.09.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bankaların, Standart Yaklaşım kapsamında risk ağırlıklı tutar ve Temel İDD Yaklaşımı kapsamında risk ağırlıklı tutar ve beklenen kayıp hesaplanmasında...
ayrıntılar için tıklayın

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08.09.2014)

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde...
ayrıntılar için tıklayın

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08.09.2014)

MADDE 1 – 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde...
ayrıntılar için tıklayın

Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1a)  (05.09.2014)

MADDE 1 – 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde.
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (30.08.2014)

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki...
ayrıntılar için tıklayın

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) (27.08.2014)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2014/23 (İstirahat Raporlarında Onay Şartı Hakkında) (26.08.2014)

SGK Genelgesi 2014/23...
ayrıntılar için tıklayın

İşyeri Bildirgesinin e-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin SGK Duyurusu  (26.08.2014)

Bilindiği üzere, işveren işlemlerinin kolaylaştırılması ve işlemlerin elektronik ortama taşınması amacıyla halen kağıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmekte olan işyeri...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 21/8/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/26] Sayılı Kararı  (26.08.2014)

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı KHK’nın 9 uncu, 26 ncı ve Geçici 1 inci maddeleri uyarınca...
ayrıntılar için tıklayın

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) (25.08.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, şüpheli işlem bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.08.2014)

MADDE 1 – 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (tt) bendi aşağıd
ayrıntılar için tıklayın

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.08.2014)

MADDE 1 – 16/1/2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “Serbest...
ayrıntılar için tıklayın

Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (19.08.2014)

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci...
ayrıntılar için tıklayın

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2014/6706) (18.08.2014)

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 17/7/2014 tarihli...
ayrıntılar için tıklayın

İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar İçin Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazıları (16.08.2014)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre ülkemizde yaşayan ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.08.2014)

MADDE 1 – 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde...
ayrıntılar için tıklayın

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7) (14.08.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla yapılacak sınavlara...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2014/20 (Adli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri Hk.) (13.08.2014)

SGK Genelgesi 2014/20...
ayrıntılar için tıklayın

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik  (09.08.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı zorunlu sigortaların takibine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Güvence Hesabı kapsamında bulunan zorunlu sigortalar...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 437)  (07.08.2014)

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin 6 ncı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “6. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 438) (07.08.2014)

7/4/2005 tarihli ve 25779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)’nin 3 üncü bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 439)  (07.08.2014)

28/4/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nin ekinde yer alan listeye 3.65. satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.08.2014)

MADDE 1 – 25/4/2009 tarihli ve 27210 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan...
ayrıntılar için tıklayın

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2014/6588)  (06.08.2014)

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 23/6/2014 tarihli ve 42207 sayılı yazısı üzerine, 14/5%
ayrıntılar için tıklayın

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (BKK 2014/6692) (04.08.2014)

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 18/7/2014 tarihli ve 48957 sayılı yazısı üzerine...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2014/22 (Aylık Bağlandıktan Sonra Yurt Dışında Çalışanlar Hk.)  (01.08.2014)

SGK Genelgesi 2014/22...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 68 (Ba-Bs Süre Uzatımı Hk.) (26.07.2014)

1. Giriş 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin vermek zorunda olduğu 2014/Haziran dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına...
ayrıntılar için tıklayın

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (26.07.2014)

1 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı'nda; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki...
ayrıntılar için tıklayın

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezi İle Temel Eğitim ve Staj Merkezi Şubelerinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge  (26.07.2014)

Madde 1: 26.10.2013 tarihli ve 28803 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezi ile Temel Eğitim ve Staj...
ayrıntılar için tıklayın

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (2014/6572)  (26.07.2014)

Ekli “Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
ayrıntılar için tıklayın

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (26.07.2014)

MADDE 1 – 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ...
ayrıntılar için tıklayın

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/4) (25.07.2014)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 9/5/2013 Tarihli ve E: 2011/42, K: 2013/60 Sayılı Kararı  (25.07.2014)

Anayasa Mahkemesinin 9/5/2013 Tarihli ve E: 2011/42, K: 2013/60 Sayılı Kararı ...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) (24.07.2014)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğine2 “16.3.5.2. (B) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri” alt.
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/102, K: 2014/57 Sayılı Kararı  (24.07.2014)

Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/102, K: 2014/57 Sayılı Kararı ...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2013/147, K: 2014/75 Sayılı Kararı (24.07.2014)

Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2013/147, K: 2014/75 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Mali Tatil Hakkında SGK Duyurusu (24.07.2014)

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 nci maddesinin birinci ve altıncı fıkralarına göre 2014 yılında mali tatil, 1 Temmuz Salı günü başlayıp, 27 Temmuz 2014 tarihinde sona...
ayrıntılar için tıklayın

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (2014/6506) (23.07.2014)

Ekli “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 9/12/2013 tarihli
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 14/11/2013 Tarihli ve E: 2013/24, K: 2013/133 Sayılı Kararı  (22.07.2014)

Anayasa Mahkemesinin 14/11/2013 Tarihli ve E: 2013/24, K: 2013/133 Sayılı Kararı ...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No:7) (22.07.2014)

MADDE 1 – 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere...
ayrıntılar için tıklayın

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 33 (17.07.2014)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından...
ayrıntılar için tıklayın

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (BKK 2014/6574) (17.07.2014)

Ekli “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün yürürlü%F
ayrıntılar için tıklayın

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (17.07.2014)

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ...
ayrıntılar için tıklayın

Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (17.07.2014)

Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2014/19 (3201 Sayılı Kanun Uygulamaları) (17.07.2014)

SGK Genelgesi 2014/19...
ayrıntılar için tıklayın

Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde (Sayı: 2014/1) Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ  (12.07.2014)

MADDE 1 – 25/1/2014 tarihli ve 28893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/1 sayılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğin “Ön Ödeme İşlemleri” başlıklı tablosunun “Ç- Dış...
ayrıntılar için tıklayın

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ  (12.07.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik haberleşme hizmeti yapabilmesi için kayıt altına alınmasına, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara...
ayrıntılar için tıklayın

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45)  (11.07.2014)

1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun(1) 5 ve 6 ncı maddeleri ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(2) 96 ncı maddesinin (A) fıkrasına...
ayrıntılar için tıklayın

Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi (SBDS 2410) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 38  (10.07.2014)

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 113)  (05.07.2014)

MADDE 1 – 13/11/2012 tarihli ve 28466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:100)’nin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(6) Sadece
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 436) (28.06.2014)

29/12/2013 tarihli ve 28866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)’nin 8 inci maddesinde yer alan “1/7/2014” ibaresi “1/1/2015” olarak değiştirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) (28.06.2014)

MADDE 1 – (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde yapılacak kıymet tespitlerine ilişkin olarak yine aynı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının...
ayrıntılar için tıklayın

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (28.06.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin sistem işleticilerinin faaliyet iznine ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE...
ayrıntılar için tıklayın

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Gözetimi Hakkında Yönetmelik  (28.06.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin gözetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ödeme ve menkul kıymet...
ayrıntılar için tıklayın

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına Dair Duyuru (28.06.2014)

Kurumumuz sisteminde 23/6/2014 tarihinde saat 23:28 ila 23:59 arasında meydana gelen arıza nedeniyle, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı...
ayrıntılar için tıklayın

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (27.06.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmetleri ve elektronik para...
ayrıntılar için tıklayın

Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ  (27.06.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimine ve yetkilendirilmiş...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2014/16 (23.06.2014)

SGK Genelgesi 2014/16...
ayrıntılar için tıklayın

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.a) (23.06.2014)

MADDE 1 ‒ 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nin 5 inci maddesi aşağıdaki...
ayrıntılar için tıklayın

Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği (Seri:V, No: 130)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (III-55.2) (23.06.2014)

MADDE 1 – 13/3/2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği (Seri: V, No: 130) yürürlükten...
ayrıntılar için tıklayın

Harçlar Kanunu Sirküleri / 14 (20.06.2014)

1-Giriş: 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Ek 2 nci maddesi uyarınca hak sahiplerine faizsiz olarak kullandırılan kredilerle ilgili ipotekler ile iktisap olunan konuta ilişkin olarak tapuda...
ayrıntılar için tıklayın

Sermaye Piyasası Kurulu Fon, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (2014/6449) (19.06.2014)

MADDE 1 – 3/5/1982 tarihli ve 8/4688 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sermaye Piyasası Kurulu Fon, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (17.06.2014)

MADDE 1 – 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Komisyon...
ayrıntılar için tıklayın

Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik  (17.06.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tüketici ile kurulan sözleşmelerde yer alan haksız şartların tespitine ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2...
ayrıntılar için tıklayın

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 365) (13.06.2014)

MADDE 1 – 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nin 2.7 numaralı maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ancak, ısı pay ölçer veya...
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik (12.06.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin istihdamına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği (12.06.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetiminin usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik...
ayrıntılar için tıklayın

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 11) (11.06.2014)

MADDE 1 – 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nin 2.1 maddesinin üçüncü paragrafında yer alan “gerçek faydalanıcın%
ayrıntılar için tıklayın

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 66 (10.06.2014)

1. Giriş Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır...
ayrıntılar için tıklayın

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364) (10.06.2014)

I. GİRİŞ (1) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun “Kamulaştırma” başlıklı 19 uncu maddesinin; a) Birinci fıkrasında; “Elektrik piyasasında üretim veya dağıtım...
ayrıntılar için tıklayın

Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğ (10.06.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası ile 100 üncü maddesi kapsamında, bankalar ve kamu...
ayrıntılar için tıklayın

Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar  (31.05.2014)

Taraflar arasındaki tüketici hakem heyeti kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2014/6304)  (30.05.2014)

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik...
ayrıntılar için tıklayın

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 363) (27.05.2014)

MADDE 1 – 26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nin “II. GENEL ESASLAR” başlıklı kısmının “1. Tanımlar” başlıklı bölümünün
ayrıntılar için tıklayın

2014 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri  (24.05.2014)

Bina, arsa ve araziler için 2014 yılına ait uygulanacak emlak vergi değerinin tespiti ile ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri 2013 yılında arsa-arazi takdir komisyonlarınca...
ayrıntılar için tıklayın

İşkolları Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük (2014/6162)  (22.05.2014)

Karar Sayısı : 2014/6162 Ekli “İşkolları Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 13/1/2014 tarih
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği  (21.05.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, sertifikanın verilmesi, süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, askıya...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (21.05.2014)

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine aşağıdaki on birinci fıkra eklenmiştir. “(11) Birinci fıkranın (d), (e%
ayrıntılar için tıklayın

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)  (21.05.2014)

MADDE 1 ‒ 30/12/2011 tarihli ve 28158 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 6 ncı maddesine aşağ%F
ayrıntılar için tıklayın

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (17.05.2014)

MADDE 1 – 11/9/2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2014/15 (15.05.2014)

SGK Genelgesi 2014/15...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri / 97 (14.05.2014)

1. Giriş Ocak-Mart/2014 dönemine ilişkin birinci üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması, bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi...
ayrıntılar için tıklayın

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (13.05.2014)

MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş...
ayrıntılar için tıklayın

Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar e.2014/5225 (13.05.2014)

Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davalı Aviva Sigorta A.Ş. hakkındaki davanın yasa değişikliği sebebiyle konusuz kaldığı anlaşılmakla karar verilmesine yer olmadığına, davalı Yakup Tekin...
ayrıntılar için tıklayın

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2014/6058)  (09.05.2014)

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 16/1/2014 tarihli ve 3557 sayılı yazısı üzerine...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/40, K: 2013/139 Sayılı Kararı (09.05.2014)

Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/40, K: 2013/139 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/74, K: 2013/143 Sayılı Kararı  (09.05.2014)

Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 Tarihli ve E: 2013/74, K: 2013/143 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/2)  (08.05.2014)

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 6 ncı maddesinin birinci...
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (03.05.2014)

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir İdaresi Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu (01.05.2014)

Gelir İdaresi Başkanlığınca, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun gereği olarak 2013 yılına ilişkin olarak hazırlanan...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2014/13 (30.04.2014)

SGK Genelgesi 2014/13...
ayrıntılar için tıklayın

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Bankalar, Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Borsalar...Sürenin Bir Yıl Uzatılması Hakkında Karar (BKK 2014/6042)  (30.04.2014)

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri...
ayrıntılar için tıklayın

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (26.04.2014)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği...
ayrıntılar için tıklayın

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (26.04.2014)

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğin 7 nci maddesinin...
ayrıntılar için tıklayın

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/32  (25.04.2014)

1. Giriş 25 Nisan 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2. Kurumlar Vergisi...
ayrıntılar için tıklayın

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik  (25.04.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sigortacılık faaliyeti ile bu kapsama girmeyen işlerin sınırlarının tespiti, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri ve tarafların karşı karşıya gelmeden...
ayrıntılar için tıklayın

Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1) (25.04.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 177 nci maddesi uyarınca tasfiyelik hale gelmiş eşyanın tasfiyesi amacıyla elektronik ortamda yapılacak ihalelere...
ayrıntılar için tıklayın

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/31 (Yeniden Değerleme Oranı) (25.04.2014)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/31...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Hususlar-Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi (BDS 805) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 36)  (24.04.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Özel Hususlar-Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin...
ayrıntılar için tıklayın

Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler (BDS 810) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 37  (22.04.2014)

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2...
ayrıntılar için tıklayın

Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (19.04.2014)

MADDE 1 – 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 34)  (19.04.2014)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, adı geçen Kanuna ekli (I) sayılı liste uygulamasına ilişkin olarak...
ayrıntılar için tıklayın

Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelik (2014/6217) (19.04.2014)

Ekli “Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 10/2/2014 tarihli ve 3365 sayılı yazısı üz
ayrıntılar için tıklayın

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (18.04.2014)

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin ekinde yer alan ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir
ayrıntılar için tıklayın

Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği (18.04.2014)

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, genel sağlık sigortası tescil, prim ve müstehaklık işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir...
ayrıntılar için tıklayın

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği (18.04.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun genel sağlık sigortası uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarını...
ayrıntılar için tıklayın

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2014/6197) (18.04.2014)

Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/2/2014 tarihli ve 12851 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli v
ayrıntılar için tıklayın

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44)  (17.04.2014)

1. Giriş Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun uygulanması ile ilgili olarak yayımlanan, ancak zamanla güncelliğini kaybeden veya...
ayrıntılar için tıklayın

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63) (17.04.2014)

1. Giriş Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun uygulanması ile ilgili olarak yayımlanan, ancak zamanla güncelliğini kaybeden veya belirli...
ayrıntılar için tıklayın

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi (11.04.2014)

Ölüm halinde mirasçıların yapması gereken işlemlere yönelik hazırlanan rehberde; veraset ve İntikal vergisi açısından yapılması gerekenler, gelir vergisi açısından yapılması gerekenler...
ayrıntılar için tıklayın

Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi  (11.04.2014)

Rehberde; mükellefiyetin tesis edilmesinden sona erdirilmesine kadar geçen süreçte mükelleflerin var olan hakları ile yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülüklere yer verilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/21 (ÖTV İade Taleplerine İlişkin Verilmesi Gereken Tablo)  (11.04.2014)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/20 (ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü...)  (11.04.2014)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallar için gümrükte alınacak teminata ilişkin olarak 30 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin...
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (10.04.2014)

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2 numaralı maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Hususlar-Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi (BDS 800) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 35  (09.04.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Standardının yürürlüğe konulmasıdır...
ayrıntılar için tıklayın

Harçlar Kanunu Sirküleri / 13 (Elektrik Üretimi Lisans Harçları) (08.04.2014)

1- Giriş: Bu Sirkülerin konusunu, 18/04/2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6456 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun...
ayrıntılar için tıklayın

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) (08.04.2014)

18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun1 Geçici 2 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 362 ve 413 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi...
ayrıntılar için tıklayın

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar (08.04.2014)

MADDE 1- 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3’üncü maddesinin (k) bendi uyarınca yürürlüğe konulan “İhracat 2004/12” sayılı Tebliğ kapsamında 2014 yılında “Dış Ticaret Sermaye Şirket
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.04.2014)

MADDE 1 – 2/2/1985 tarihli ve 18654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:435)  (03.04.2014)

Bankacılık kartları (Kredi Kartı, Banka Kartı, Ön Ödemeli Kart) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende teslim ve hizmet ifalarına ilişkin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) fişlerine...
ayrıntılar için tıklayın

E-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (01.04.2014)

Bilindiği üzere; 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura (e-fatura) uygulaması vergi mevzuatımıza dahil edilmiş bulunmaktadır...
ayrıntılar için tıklayın

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.03.2014)

MADDE 1 – 7/8/2007 tarihli ve 26606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci, sekizinci...
ayrıntılar için tıklayın

Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  (29.03.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 82, 84 ve 85 inci maddelerinde düzenlenen yatırımcıların tazmini ile 86 ncı maddesinde düzenlenen...
ayrıntılar için tıklayın

Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ (27.03.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; etik öğrenme yönünde isteklilik yaratarak, etik eğitimi ve etik davranış gelişimini sağlamak üzere, muhasebe meslek mensupları ile bunların bağlı oldukları meslek...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 22/5/2013 Tarihli ve E: 2012/60, K: 2013/62 Sayılı Kararı (27.03.2014)

Anayasa Mahkemesinin 22/5/2013 Tarihli ve E: 2012/60, K: 2013/62 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 3/10/2013 Tarihli ve E: 2012/73, K: 2013/107 Sayılı Kararı (27.03.2014)

Anayasa Mahkemesinin 3/10/2013 Tarihli ve E: 2012/73, K: 2013/107 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/91, K: 2013/86 Sayılı Kararı (27.03.2014)

Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/91, K: 2013/86 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26.03.2014)

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinin ek-1’inde yer alan 02 numaralı Gıda Sanayi işkolu tablosunda bulunan 20.59.11 kod numaralı alt...
ayrıntılar için tıklayın

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/3) (26.03.2014)

MADDE 1 ‒ 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE
ayrıntılar için tıklayın

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler  (26.03.2014)

1.Giriş 25 Mart 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2. Yıllık Gelir Vergisi...
ayrıntılar için tıklayın

Bankacılık Veri Transfer Sistemi Kapsamında Yapılan Raporlamalarda Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (25.03.2014)

MADDE 1 – 22/3/2007 tarihli ve 26470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankacılık Veri Transfer Sistemi Kapsamında Yapılan Raporlamalarda Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Usul ve Esaslar...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.03.2014)

MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Vergisi Sirküleri / GVK-95/2014-2 (19.03.2014)

26/08/2010 tarihli ve 27684 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 275 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile aile hekimlerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30) (18.03.2014)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde2 aşağıda yer verilen değişiklikler yapılmıştır. a) 1 Seri No.lu ÖTV Genel...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 6’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31) (18.03.2014)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde2 aşağıda yer verilen değişiklikler yapılmıştır. a) 6 Seri No.lu ÖTV Genel...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 18’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)  (18.03.2014)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde2 aşağıda yer verilen değişiklikler yapılmıştır. a) 18 Seri No.lu ÖTV Genel...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 25’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33) (18.03.2014)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 25 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde2 aşağıda yer verilen değişiklikler yapılmıştır. a) 25 Seri No.lu ÖTV Genel...
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.03.2014)

MADDE 1‒ 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “Provizyon işlemleri” başlıklı 1.7 numaralı maddesinin birinci fıkrasında...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/3/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [04/19] Sayılı Kararı (18.03.2014)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde...
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama (BDS 700) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 30 (18.03.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı..
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi (BDS 705) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 31 (18.03.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1)
ayrıntılar için tıklayın

Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar (BDS 710) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 33  (18.03.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Standardının yürürlüğe...
ayrıntılar için tıklayın

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Ekli Telsiz Ücretleri Tarifesinde Yer Alan Bazı Hizmet Kalemlerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (2014/5884) (17.03.2014)

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa ekli telsiz ücretleri tarifesinde yer alan bazı hizmet kalemlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 31/10/2013 Tarihli ve E: 2013/23, K: 2013/123 Sayılı Kararı (15.03.2014)

Anayasa Mahkemesinin 31/10/2013 Tarihli ve E: 2013/23, K: 2013/123 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (2014/5973) (14.03.2014)

Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/1/2014 tarihli ve 34 sayılı yazısı..
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları (BDS 720) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 34 (14.03.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları Standardının yürürlüğe...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları (BDS 706) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 32 (14.03.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Standardının yürürlüğe konulmasıdır...
ayrıntılar için tıklayın

Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Karar (2014/5932) (14.03.2014)

Ekli “Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 9/1/2014 tarihli ve 390 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2014/5 (2013/11 Sayılı Genelge Hk.) (06.03.2014)

SGK Genelgesi 2014/5 ...
ayrıntılar için tıklayın

Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 13 (05.03.2014)

MADDE 1 – 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 216)’in ekinde...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 112) (04.03.2014)

MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) Motorl
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (01.03.2014)

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgariİşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir...
ayrıntılar için tıklayın

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (6527 Sayılı) (01.03.2014)

“Orman kadastro komisyonlarınca alınan kararlara ilişkin düzenlenen tutanak ve haritalar askı suretiyle otuz gün süre ile ilan edilir. Bu ilan ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmündedir...
ayrıntılar için tıklayın

Ücret Kazançları Vergi Rehberi (2014) (01.03.2014)

Ücret kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Ücret Kazançları Vergi Rehberi” pdf formatında Başkanlığımızın internet sayfasında yayınlanmıştır...
ayrıntılar için tıklayın

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (6525 Sayılı Kanun) (27.02.2014)

MADDE 1 ‒ 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca tasdik edilen...
ayrıntılar için tıklayın

Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi (22.02.2014)

Başkanlığımızca hazırlanan "Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi" Başkanlığ
ayrıntılar için tıklayın

Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 27 (20.02.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) Standardının...
ayrıntılar için tıklayın

Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi (2014) (20.02.2014)

Ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi”ne vergi dairelerinden ve elektronik ortamda Başkanlığımız...
ayrıntılar için tıklayın

Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi (2014)  (19.02.2014)

Menkul sermaye iradı elde eden mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken faydalanmaları amacıyla Başkanlığımızca hazırlanmış olan “Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir...
ayrıntılar için tıklayın

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin Belediye Grupları İtibarıyla Tespitine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (BKK 2014/5896) (18.02.2014)

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 286) (18.02.2014)

31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun1 5 inci maddesi ile; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/2/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/13] Sayılı Kararı  (15.02.2014)

2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesi ve Bağımsız Denetçi Mühür Tebliğinin 7 nci maddesi...
ayrıntılar için tıklayın

Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ  (14.02.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ticaret...
ayrıntılar için tıklayın

İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (14.02.2014)

MADDE 1 – 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinin “7.7-Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar” başlığı altında yer alan, “7.7.2-Çocuk Zammı (Yardımı%
ayrıntılar için tıklayın

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.02.2014)

MADDE 1 – 10/2/2007 tarihli ve 26430 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (f) ve (ğ%
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Vergisi Sirküleri / 94 (Geçici Vergi Beyannamesi Süre Uzatımı) (12.02.2014)

1. Giriş Ekim-Aralık /2013 dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması, bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 2/1/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/1/A] Sayılı Kararı (12.02.2014)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 6) (12.02.2014)

MADDE 1 – 5/12/2009 tarihli ve 27423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetçi Mühür Tebliği (11.02.2014)

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bağımsız denetçi mührüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bağımsız denetçi mührünün; ölçüsü, imal etti
ayrıntılar için tıklayın

Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ Sıra No: 28’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 15 (11.02.2014)

MADDE 1 – 18/3/2006 tarihli ve 26112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28)’in” e
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 16 (11.02.2014)

MADDE 1 – 3/11/2006 tarihli ve 26335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41’in...
ayrıntılar için tıklayın

Serbest Meslek Kazançlarına Tabi Mükellefler İçin 2014 Yılı Vergi Rehberi (11.02.2014)

Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Serbest Meslek Kazançları Vergi...
ayrıntılar için tıklayın

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2014/5859)  (10.02.2014)

Ekli “Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 14/1/2014 tarihli...
ayrıntılar için tıklayın

G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi  (08.02.2014)

Türk finansal araçlarına yatırım yapan gerçek kişi yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olan “G.V.K. Geçici 67. Madde uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi...
ayrıntılar için tıklayın

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 362) (07.02.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Genel Tebliğin amacı; Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine...
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.02.2014)

MADDE 1 – 27/6/2007 tarihli ve 26565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.02.2014)

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul...
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (07.02.2014)

MADDE 1 – 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğe...
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.02.2014)

MADDE 1 – 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin...
ayrıntılar için tıklayın

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 361) (05.02.2014)

Bilindiği üzere, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası; “Tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan tapuda kayıtlı taşınmaz mallar...
ayrıntılar için tıklayın

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5) (05.02.2014)

Bilindiği üzere, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesinde; “(1) Engelliler için sağlık kurulu...
ayrıntılar için tıklayın

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (04.02.2014)

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine ekli ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer a
ayrıntılar için tıklayın

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife  (01.02.2014)

MADDE 1 – 28/12/2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Üçüncü Kısmının 8 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu İhale Tebliği (No: 2014/1) (30.01.2014)

MADDE 1 – (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesine göre, 1/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Türkiye İstatistik...
ayrıntılar için tıklayın

Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (30.01.2014)

MADDE 1 – 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil...
ayrıntılar için tıklayın

İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri (BDS 510) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 19 (29.01.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı...
ayrıntılar için tıklayın

İlişkili Taraflar (BDS 550) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 23 (29.01.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan İlişkili Taraflar Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 550 metninde...
ayrıntılar için tıklayın

Yazılı Açıklamalar (BDS 580) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 26 (29.01.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Yazılı Açıklamalar Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 580 metninde...
ayrıntılar için tıklayın

İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ( BKK 2014/5764) (29.01.2014)

Ekli “İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığ%
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (28.01.2014)

MADDE 1 – 13/1/2010 tarihli ve 27461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (28.01.2014)

MADDE 1 – 13/1/2010 tarihli ve 27461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimine İlişkin Rapor...
ayrıntılar için tıklayın

Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.01.2014)

MADDE 1 – 14/9/2007 tarihli ve 26643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2014/1 (Prime esas kazançların alt-üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar) (27.01.2014)

Prime esas kazançların alt-üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar...
ayrıntılar için tıklayın

Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (25.01.2014)

MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine...
ayrıntılar için tıklayın

Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2014/1)  (25.01.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı...
ayrıntılar için tıklayın

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ  (25.01.2014)

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının...
ayrıntılar için tıklayın

Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin Açıklama Kılavuzu (25.01.2014)

431 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenleme getirilen kayıt saklama gereksinimlerine ilişkin Başkanlığımızca hazırlanan açıklama kılavuzu yayımlanmıştır...
ayrıntılar için tıklayın

Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi (BDS 540) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 22 (24.01.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi Standardının yürürlüğe...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 31/10/2013 Tarihli ve E: 2013/72, K: 2013/126 Sayılı Kararı  (24.01.2014)

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un; 1- 2. maddesiyle değiştirilen, 28.3.2002 günlü, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Hakkında Kanun’un 7/A maddesinin birinci...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:286) (TASLAK) (24.01.2014)

Başkanlığımızca hazırlanan 286 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı’nda; 31.5.2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 434) (23.01.2014)

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2013 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin...
ayrıntılar için tıklayın

İşletmenin Sürekliliği (BDS 570) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 25 (23.01.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan İşletmenin Sürekliliği Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 570 metninde..
ayrıntılar için tıklayın

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar (BDS 560) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 24 (22.01.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetimde Örnekleme (BDS 530) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 21 (22.01.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetimde Örnekleme Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS...
ayrıntılar için tıklayın

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2014 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerinin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar (BKK 2014/5808) (22.01.2014)

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2014 yılında; a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2014, diğer...
ayrıntılar için tıklayın

Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/1) (21.01.2014)

MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı...
ayrıntılar için tıklayın

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2014/5813) (21.01.2014)

Karar Sayısı : 2014/5813 Ekli “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) (21.01.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergilerinin tahakkuku ile para cezalarına ilişkin kararların düzenlenmesi, bunların tebliği, tahsili, tecili..
ayrıntılar için tıklayın

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine Bağlı Bölge Birliklerine Ortak Olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle veya Doğrudan Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar (BKK 2014/5765) (21.01.2014)

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi...
ayrıntılar için tıklayın

Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1) (21.01.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, teminatlı menkul kıymetlerin nitelikleri ve ihracı ile teminat sorumlusuna, teminat varlıklar ve teminat uyumuna ilişkin usul ve esasların...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 10/4/2013 Tarihli ve E: 2012/158, K: 2013/55 Sayılı Kararı (18.01.2014)

Anayasa Mahkemesinin 10/4/2013 Tarihli ve E: 2012/158, K: 2013/55 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 6/6/2013 Tarihli ve E: 2011/79, K: 2013/69 Sayılı Kararı  (18.01.2014)

Anayasa Mahkemesinin 6/6/2013 Tarihli ve E: 2011/79, K: 2013/69 Sayılı Kararı ...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2014/1 (Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar)  (17.01.2014)

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar...
ayrıntılar için tıklayın

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) (17.01.2014)

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)...
ayrıntılar için tıklayın

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi (2014) (17.01.2014)

Basit usulde ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi”ne, elektronik ortamda Başkanlığımız internet...
ayrıntılar için tıklayın

25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki  (15.01.2014)

2014 Yılı Yatırım Programı, Onuncu Kalkınma Planında, 2014-2016 Orta Vadeli Programında ve 2014 Yılı Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. 2014 Yılı Yatırım Programında...
ayrıntılar için tıklayın

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (12.01.2014)

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul...
ayrıntılar için tıklayın

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.01.2014)

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının...
ayrıntılar için tıklayın

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 360) (10.01.2014)

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kamu konutlarının aylık kira bedellerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür. 1) Kira bedelleri Yurt içinde...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetim Kanıtları-Belirli Kalemler İçin Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar (BDS 501) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 17 (10.01.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan “Bağımsız Denetim Kanıtları-Belirli Kalemler İçin Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar” Standardının yürürlüğe konulmasıdır...
ayrıntılar için tıklayın

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar (BKK 2014/5772)  (10.01.2014)

Ekli “Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme) (Seri No:1)  (04.01.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gümrük politikasının uygulanması ve geliştirilmesi ile gümrük hizmetlerinin süratli, etkili, verimli, belirlenen standartlara uygun...
ayrıntılar için tıklayın

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)  (03.01.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, ortaklıklar tarafından uygulanacak kurumsal yönetim ilkeleri ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. (2) Aşağıda sayılan...
ayrıntılar için tıklayın

Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) (03.01.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların kendi paylarını satın alması veya rehin olarak kabul etmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ...
ayrıntılar için tıklayın

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)  (03.01.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin esasları düzenlemektir. (2) Bu Tebliğ gayrimenkul yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına...
ayrıntılar için tıklayın

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (02.01.2014)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği üyeliği ile Levhaya ilişkin işlemlere; Birliğin organları ve bunların görev ve yetkilerine; bütçe...
ayrıntılar için tıklayın

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (2013/1) (02.01.2014)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (2013/1)...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 29) (31.12.2013)

2/9/2013 tarihli ve 2013/55951 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa2 ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak...
ayrıntılar için tıklayın

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik  (31.12.2013)

MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan..
ayrıntılar için tıklayın

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.12.2013)

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A maddesi eklenmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (31.12.2013)

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinden...
ayrıntılar için tıklayın

Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.12.2013)

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki...
ayrıntılar için tıklayın

Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.12.2013)

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 18/6/2013 Tarihli ve E: 2012/157, K: 2013/79 Sayılı Kararı (31.12.2013)

Anayasa Mahkemesinin 18/6/2013 Tarihli ve E: 2012/157, K: 2013/79 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 3/4/2013 Tarihli ve E: 2012/97, K: 2013/51 Sayılı Kararı  (31.12.2013)

Anayasa Mahkemesinin 3/4/2013 Tarihli ve E: 2012/97, K: 2013/51 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 10) (31.12.2013)

Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun(1) 39 uncu maddesinin üçüncü...
ayrıntılar için tıklayın

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 43 (31.12.2013)

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin; İkinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o y
ayrıntılar için tıklayın

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43) (31.12.2013)

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut...
ayrıntılar için tıklayın

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)  (31.12.2013)

1. İstisna Tutarları Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) “İstisnalar” başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her
ayrıntılar için tıklayın

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57) (31.12.2013)

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi...
ayrıntılar için tıklayın

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) (31.12.2013)

492 sayılı Harçlar Kanununun1 mükerrer 138 inci maddesinde, "... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami...
ayrıntılar için tıklayın

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72) (31.12.2013)

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların...
ayrıntılar için tıklayın

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 123) (31.12.2013)

KDV Kanununun 29 uncu maddesinde; bu Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 285) (31.12.2013)

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 432) (31.12.2013)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)  (31.12.2013)

1- Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi...
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması (BDS 300) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 10 (30.12.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı...
ayrıntılar için tıklayın

İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (BDS 315) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 11 (30.12.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Standardının yürürlüğe...
ayrıntılar için tıklayın

Hizmet Kuruluşu Kullanan Bir İşletmenin Bağımsız Denetiminde Dikkate Alınacak Hususlar (BDS 402) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 14 (30.12.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan “Hizmet Kuruluşu Kullanan Bir İşletmenin Bağımsız Denetiminde Dikkate Alınacak Hususlar” Standardının yürürlüğe konulmasıdır...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetim Kanıtları (BDS 500) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 16  (30.12.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetim Kanıtları Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 500...
ayrıntılar için tıklayın

Dış Teyitler (BDS 505) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 18  (30.12.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Dış Teyitler Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 505 metninde...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:431) (29.12.2013)

MADDE 1 – (1) Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar çerçevesinde mükelleflerin önemli bir bölümü, basit muhasebe programlarından kurumsal kaynak planlama sistemlerine kadar...
ayrıntılar için tıklayın

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2014/1) (28.12.2013)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun...
ayrıntılar için tıklayın

Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)  (28.12.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca taraflardan en az birinin halka açık ortaklık olduğu birleşme ve bölünme işlemlerinde uyulacak...
ayrıntılar için tıklayın

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (6512 Sayılı Kanun) (28.12.2013)

MADDE 1 ‒ (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli; a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel
ayrıntılar için tıklayın

Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6) (27.12.2013)

a) Ortaklıklar, yatırım kuruluşları, fon kurucuları ve Kurul tarafından belirlenen diğer kurum ve kuruluşların bilgi, belge ve açıklamalarının elektronik ortamda imzalanarak Kamuyu Aydınlatma...
ayrıntılar için tıklayın

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti  (27.12.2013)

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %10,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık...
ayrıntılar için tıklayın

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik  (26.12.2013)

MADDE 1 – 15/8/2012 tarihli ve 28385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki...
ayrıntılar için tıklayın

Olağandışı Riskler Yönetim Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  (26.12.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, olağandışı riskler yönetim merkezi olarak görevlendirilen tüzel kişilerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik...
ayrıntılar için tıklayın

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri / 3 (25.12.2013)

1. Giriş 13/02/2007 tarih ve ÇVÖA/2007-1 sayılı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirkülerinin, zaman içinde meydana gelen gelişmelere bağlı olarak revize edilmesi ihtiyacı...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (25.12.2013)

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.3.2. maddesinin (8) numaralı alt bendindeki “(d)” ibaresi “(ç)” olarak değiştirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2014 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2013/1) (25.12.2013)

MADDE 1 – (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de...
ayrıntılar için tıklayın

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2013/2) (25.12.2013)

MADDE 1 – (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci maddesinde belirlenen usule göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bildirilen Üretici Fiyatları...
ayrıntılar için tıklayın

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)  (25.12.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) nezdinde bulundurulacak zorunlu karşılıklara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2...
ayrıntılar için tıklayın

Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) (25.12.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine geçişi için ve sistem içinde uymaları gereken esaslar...
ayrıntılar için tıklayın

Elektronik Defter Genel Tebliği Sıra No:2 (24.12.2013)

MADDE 1 – 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 3.1.1. bölümünün (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
ayrıntılar için tıklayın

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik  (24.12.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik (BDS 320) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 12  (24.12.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşı Yapacağı İşler (BDS 330) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 13 (24.12.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşı Yapacağı İşler Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 ...
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik (24.12.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin muhasebe ve karşılık uygulamalarına ve kamuya açıklanacak finansal tablolarının biçim ve içeriğine...
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (24.12.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tüm finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için muhasebeleştirme ve finansal raporlama açısından tekdüzeni sağlama, denetim ve gözetim için gerekli...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 4)  (21.12.2013)

MADDE 1 – 5/5/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Gümrük Genel Tebliği (Seri No:2)’nin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şek
ayrıntılar için tıklayın

Sermaye Piyasası Kurulunun 2014 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı  (19.12.2013)

Kurul Karar Organı’nın 13/12/2013 tarihli ve 41/1351 sayılı toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76’ncı maddesi hükmü uyarınca, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Vergisi Sirküleri/93 (Vergilendirmede Gerçek Usulden Basit Usule Geçme) (19.12.2013)

1. Giriş 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, belirli şartları sağlayanlara basit usule geçme imkânı tanınmıştır...
ayrıntılar için tıklayın

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin Belediye Grupları İtibarıyla Tespiti Hakkında Karar (BKK 2013/5585) (18.12.2013)

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının...
ayrıntılar için tıklayın

2014 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ (17.12.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 30/9/2013 tarihli ve 2013/5503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 yılına ait Genel Yatır%
ayrıntılar için tıklayın

Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1 (17.12.2013)

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunacak yatırım kuruluşlarının kuruluşuna, kurucu, ortak ve personeline, faaliyete geçmesine...
ayrıntılar için tıklayın

Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.5) (17.12.2013)

MADDE 1 – (1) Tebliğin amacı bireysel yatırımcılara ve kolektif yatırım kuruluşlarına ait portföylerin, kamuya ilan edilerek veya yatırımcıya birebir sunulmak üzere ilan edilmeksizin...
ayrıntılar için tıklayın

2014 Yılı Vergi Takvimi  (16.12.2013)

2014
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) (14.12.2013)

MADDE 1 – 6/2/2010 tarihli ve 27485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 2)’ne ekli Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarının
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 6)  (14.12.2013)

MADDE 1 – 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit İşlemleri) (Seri No: 3)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şeki
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16) (14.12.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2013/39 (Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Uygulamaları)  (14.12.2013)

SGK Genelgesi 2013/39...
ayrıntılar için tıklayın

Tahsilat İç Genelgesi (Seri No:2013/1)  (14.12.2013)

22/11/2013 tarihli ve 28829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 tarihli ve E. No:2012/107, K. No:2013/90 sayılı kararı ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:111) (14.12.2013)

19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 430) ile 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2013/41 (2011/13 Sayılı Genelge Hk.) (12.12.2013)

SGK Genelgesi 2013/41
ayrıntılar için tıklayın

Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ (VI-103.1)  (12.12.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ihraççıların yöneticilerinin ilgili sermaye piyasası araçlarında altı ay veya daha kısa vadeli alım satım gerçekleştirmek suretiyle elde ettikleri net kazançların...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 11/10/2012 Tarihli ve E: 2012/37, K: 2012/148 Sayılı Kararı (11.12.2013)

Anayasa Mahkemesinin 11/10/2012 Tarihli ve E: 2012/37, K: 2012/148 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 31/1/2013 Tarihli ve E: 2011/144, K: 2013/23 Sayılı Kararı  (11.12.2013)

Anayasa Mahkemesinin 31/1/2013 Tarihli ve E: 2011/144, K: 2013/23 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/104, K: 2013/87 Sayılı Kararı (11.12.2013)

Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/104, K: 2013/87 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/66, K: 2013/85 Sayılı Kararı (11.12.2013)

Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/66, K: 2013/85 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 2/5/2013 Tarihli ve E: 2013/44, K: 2013/59 Sayılı Kararı (11.12.2013)

Anayasa Mahkemesinin 2/5/2013 Tarihli ve E: 2013/44, K: 2013/59 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/45, K: 2013/113 Sayılı Kararı (11.12.2013)

Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/45, K: 2013/113 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/83, K: 2013/116 Sayılı Kararı (11.12.2013)

Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/83, K: 2013/116 Sayılı Kararı...
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması (BDS 250) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 7 (10.12.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1)...
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları (BDS 240) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 6 (10.12.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Standardının yürürlüğe konulmasıdır...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar (09.12.2013)

MADDE 1 ‒ 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Banka Kartları Hk.) (GÜNCELLENDİ) (07.12.2013)

1. Giriş Bankacılık kartları (Kredi Kartı, Banka Kartı, Ön Ödemeli Kart) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende teslim ve hizmet ifalarına ilişkin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz...
ayrıntılar için tıklayın

Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (06.12.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası ile 100 üncü maddesi gereğince...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik (06.12.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun geçici 3 üncü maddesi hükmü ile verilen yetkiler çerçevesinde, Özel Fon mal varlığının yönetimi ile..
ayrıntılar için tıklayın

Elektronik Defter Genel Tebliği Sıra No:2  (04.12.2013)

MADDE 1 –13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3.1.1 bölümünün (a) ve (b) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Veri Saklama Gereksinimleri Hk.)  (04.12.2013)

1. Giriş 1.1. Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar çerçevesinde mükelleflerin önemli bir bölümü, basit muhasebe programlarından kurumsal kaynak planlama sistemlerine kadar...
ayrıntılar için tıklayın

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar (BKK 2013/5595)  (02.12.2013)

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I)...
ayrıntılar için tıklayın

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (02.12.2013)

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin altıncı...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 67 (Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere İlişkin Açıklama)  (02.12.2013)

Konusu:Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin açıklama Tarihi: 26.11.2013 Sayısı: VUK 67 / 2013-12 İlgili olduğu maddeler: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Mükerrer...
ayrıntılar için tıklayın

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502 Sayılı Kanun) (28.11.2013)

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını...
ayrıntılar için tıklayın

İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.11.2013)

MADDE 1 ‒ 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinin 2.1.2.6 numaralı maddesinin “a) Eksik Gün Nedenlerinin Bildirilmesi” başlıklı fıkrasının üçü
ayrıntılar için tıklayın

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 14’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28)  (28.11.2013)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin2 “7. TAŞIT ARAÇLARINDA VERGİ MATRAHI” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) (28.11.2013)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde aşağıda yer verilen değişiklikler yapılmıştır. a) 1 Seri No.lu ÖTV Genel...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6504 Sayılı Kanun) (28.11.2013)

Kanun No. 6504 Kabul Tarihi: 19/11/2013 MADDE 1 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “i)...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Vergisi Sirküleri / 92 (Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarımlar ve Tevkifat Uygulaması Hk.) (28.11.2013)

1. Giriş 18/4/2013 tarihli ve 28622 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3/4/2013 tarihli ve 6456 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Banka Kartları Hk.) (26.11.2013)

1. Giriş Banka kartları (kredi kartları dahil) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende teslim ve hizmet ifalarına ilişkin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişlerine dair usul ve esaslar...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 14/11/2013 Tarihli ve E: 2013/24, K: 2013/43 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (6362 Sayılı Kanun Hk.)  (23.11.2013)

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNANLAR : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri M. Akif HAMZAÇEBİ ve Muharrem İNCE ile birlikte 127 milletvekili YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 6/6/2013 Tarihli ve E: 2013/22, K: 2013/73 Sayılı Kararı (5793 Sayılı Kanun Hk.) (22.11.2013)

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay Onuncu Dairesi İTİRAZIN KONUSU : 29.6.2001 günlü, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 18/6/2013 Tarihli ve E: 2013/53, K: 2013/81 Sayılı Kararı (5174 Sayılı Kanun Hk.) (22.11.2013)

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İstanbul 4. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 18.5.2004 günlü, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 77. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa’nın...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (22.11.2013)

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına “Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik” ibaresinden sonra...
ayrıntılar için tıklayın

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik  (21.11.2013)

MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 27/A maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:430) (2013 Yılı Yeniden Değerleme Oranı)  (19.11.2013)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki...
ayrıntılar için tıklayın

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.11.2013)

MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2013/37 ( Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri ) (15.11.2013)


ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:430) (2013 Yılı Yeniden Değerleme Oranı) (15.11.2013)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması (BDS 210) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 3 (14.11.2013)

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2...
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol (BDS 220) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 4  (14.11.2013)

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi (BDS 230) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 5  (14.11.2013)

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı...
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (12.11.2013)

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde...
ayrıntılar için tıklayın

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/14)  (11.11.2013)

MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki “Ancak bankalar” ibaresi “Ancak” şeklinde değiştirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Fon Yönetmeliği  (09.11.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 18/12/1999 tarihinden önce, Sermaye Piyasası Kurulunca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden...
ayrıntılar için tıklayın

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2013/5371) (08.11.2013)

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 20/8/2013 t
ayrıntılar için tıklayın

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar (BKK 2013/5503) (08.11.2013)

MADDE 1 − (1) Bu Kararın amacı, 2014 yılında kamu işletmelerinin ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak suretiyle işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi değerlerini azami...
ayrıntılar için tıklayın

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 359)  (05.11.2013)

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “orman vasfıyla tapuda...
ayrıntılar için tıklayın

Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik  (05.11.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kaldıraç etkisiyle bankaların maruz kalmaları muhtemel risklere karşı konsolide ve konsolide olmayan bazda yeterli sermaye bulundurmalarının sağlanmasına...
ayrıntılar için tıklayın

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (02.11.2013)

MADDE 1 – 14/4/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin...
ayrıntılar için tıklayın

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 6) (01.11.2013)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nin Birinci Kısmının İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı alt bölüm
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2013/35 (Analık İstirahat Raporları ve Meslek Hastalığı Bildirimi Hk.)  (26.10.2013)


ayrıntılar için tıklayın

2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar (2013/5502) (25.10.2013)

Karar Sayısı : 2013/5502 Yüksek Planlama Kurulunun 2/10/2013 tarihli ve 2013/23 sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na sunulan ekli “2014 Yılı Programı” ile “2014 Yılı Programının Uygulanması...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Vergisi Sirküleri / 91 (Süre Uzatımı) (23.10.2013)

23 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği  (23.10.2013)

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; bilgilendirme ve teklif, sözleşme türleri, ömür boyu yenileme garantisi, katılım sertifikası, plan değişikliği ve geçiş işlemleri, sözleşme iptali, sigorta süresinin
ayrıntılar için tıklayın

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/30 (21.10.2013)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi (BDS 200) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 2 (14.10.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardının yürürl%F
ayrıntılar için tıklayın

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.10.2013)

MADDE 1 – 12/3/2011 tarihli ve 27872 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmeliğin...
ayrıntılar için tıklayın

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2013/5374)  (12.10.2013)

Karar Sayısı : 2013/5374 Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2013/34 (Maluliyet Tesbiti İşlemleri)  (11.10.2013)


ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:429)  (10.10.2013)

1. Giriş ve Kapsam Vergi kanunları gereği iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben talep edilecek iadelerin başvurularına ilişkin olarak 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî...
ayrıntılar için tıklayın

187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi'ne Katılmamız Hakkında Karar (BKK 2013/5356)  (08.10.2013)

15/5/2013 tarihli ve 6485 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi”ne katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 2/8%2
ayrıntılar için tıklayın

Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik (08.10.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel hukuk hükümlerine tabi sigortalar kapsamında hak sahiplerine ödenmesi veya iadesi gereken her türlü prim ve tazminat gibi paralardan ilgili mevzuat...
ayrıntılar için tıklayın

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin (I-M Sayılı) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2013/12) (08.10.2013)

MADDE 1 – Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin (I-M Sayılı) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası...
ayrıntılar için tıklayın

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği  (07.10.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği şartlarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir İdaresi Başkanlığı 2014-2018 Stratejik Planı  (05.10.2013)

Başkanlığımızın 2014-2018 Dönemi "Stratejik Planı" Yayınlandı. Gelir İdaresi Başkanlığının stratejik amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölç%F
ayrıntılar için tıklayın

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/13)  (04.10.2013)

MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bankalar” ibaresi...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 107) (03.10.2013)

MADDE 1 – 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:90)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 108) (03.10.2013)

MADDE 1 – 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:96)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 109) (03.10.2013)

MADDE 1 – 27/2/2013 tarihli ve 28572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:105)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 110)  (03.10.2013)

MADDE 1 – 6/6/2013 tarihli ve 28669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:105)’in adı “Gümrük Genel Tebli%F
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol Standardı 1 (KKS 1) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 1 (02.10.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı; EK-1’de yer alan Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (02.10.2013)

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dört” ibaresi “altı” olarak...
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (01.10.2013)

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Taslak) (Mükelleflerin Elektronik Ortamda Tutacakları Kayıtlara İlişkin) (26.09.2013)

1.1. Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar çerçevesinde mükelleflerin önemli bir bölümü, basit muhasebe programlarından kurumsal kaynak planlama sistemlerine kadar oldukça...
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (26.09.2013)

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2. numaralı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik  (24.09.2013)

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (24.09.2013)

MADDE 1 – 3/1/2009 tarihli ve 27099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ya da yargı mercilerine...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (24.09.2013)

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 41.4, 41.5 ve 41.6 maddelerinde yer alan “ilk sözleşme” ibareleri “sözleşme” olarak...
ayrıntılar için tıklayın

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (21.09.2013)

MADDE 1 – 31/5/2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin E: 2012/33, K: 2012/174 Sayılı Kararı (6270 Sayılı Kanun Hk.)  (21.09.2013)

İPTAL DAVASINI AÇANLAR : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri M. Akif HAMZAÇEBİ ve Muharrem İNCE ile birlikte 116 milletvekili İPTAL DAVASININ KONUSU : 17.1.2012 günlü, 6270 sayılı Türkiye...
ayrıntılar için tıklayın

Organize Sanayi Bölgelerindeki Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisine İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında Karar (BKK 2013/5363) (21.09.2013)

Organize sanayi bölgelerindeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisine ilişkin sürenin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji...
ayrıntılar için tıklayın

Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (20.09.2013)

MADDE 1 – 8/11/2006 tarihli ve 26340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde...
ayrıntılar için tıklayın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği  (18.09.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev alanına giren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirlemektir...
ayrıntılar için tıklayın

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:358) (17.09.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Genel Tebliğin amacı; 23/8/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Hazine taşınmazları üze
ayrıntılar için tıklayın

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı (Seri No:8) (6456 Sayılı Kanun ve 6495 Sayılı Kanunla, Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin)  (16.09.2013)

Bu Tebliğde, 3/4/2013 tarih ve 6456 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun...
ayrıntılar için tıklayın

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/11)  (14.09.2013)

MADDE 1 – 2/4/2006 tarihli ve 26127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’in 3 üncü maddesinin birinci...
ayrıntılar için tıklayın

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 5) (11.09.2013)

Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 1) Birinci Kısım Birinci Bölümünün “II- Yetkililer, Yetkililerin Sorumlulukları ile Yardım Mecburiyeti” başlıkl%F
ayrıntılar için tıklayın

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği  (11.09.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan kurumların mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesini teminen Kamu Haznedarlığı uygulamasına ilişkin esas ve usulleri...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2013/5302) (11.09.2013)

Karar Sayısı : 2013/5302 Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması...
ayrıntılar için tıklayın

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik  (05.09.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca bankalarca uyulması zorunlu olan sınırlamalarda ve standart oranların hesaplanmasında dikkate...
ayrıntılar için tıklayın

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05.09.2013)

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına...
ayrıntılar için tıklayın

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa Eklenen Geçici 82 inci Maddede Düzenlenen Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Uygulamasına İlişkin Tebliğ (03.09.2013)

Resmi Gazete ’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 1 Seri No.lu Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ’inde; 13.6.2012 tarihli ve 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf...
ayrıntılar için tıklayın

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar (BKK 2013/5217) (31.08.2013)

Karar Sayısı : 2013/5217 Ekli “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/6/20
ayrıntılar için tıklayın

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar (BKK 2013/5216)  (31.08.2013)

Ekli “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/6/2013 tarihli ve 5838 sayılı yaz%F
ayrıntılar için tıklayın

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar (BKK 2013/5215) (31.08.2013)

Karar Sayısı : 2013/5215 Ekli “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/6/2
ayrıntılar için tıklayın

Ba-Bs Bildirim Formları İçin Kontrol Modülü Eklenmiştir (29.08.2013)

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden alınan Ba-Bs bildirim formları için 01.09.2013 tarihi itibariyle e-beyanname sistemine kontrol modülü eklenerek program değişikliği yapılacaktır...
ayrıntılar için tıklayın

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (29.08.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 nci maddesi kapsamındaki çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi veya atanmasına ilişkin...
ayrıntılar için tıklayın

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.2) (29.08.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, menkul kıymet yatırım ortaklıklarının kuruluşuna ve kurucularına, paylarının halka arzına, pay devirlerine, ortaklarında ve yöneticilerinde aranacak niteliklere...
ayrıntılar için tıklayın

Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 51)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 76) (29.08.2013)

MADDE 1 – 12/7/2007 tarihli ve 26580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No:51)’nin...
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (21.08.2013)

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve üçüncü fıkrasının...
ayrıntılar için tıklayın

Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1) (21.08.2013)

Bu Tebliğde, 13/6/2012 tarihli ve 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun1 10 uncu...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (20.08.2013)

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2013/33 (Mahsuplaşma Programı Hk.) (19.08.2013)


ayrıntılar için tıklayın

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)  (17.08.2013)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken...
ayrıntılar için tıklayın

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)  (17.08.2013)

6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi...
ayrıntılar için tıklayın

Askerî İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi Ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik (16.08.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; askerî işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin çalışma hayatına ilişkin denetim ve teftişi ile sonuçlarına dair usul...
ayrıntılar için tıklayın

Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik (16.08.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanın işyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemlerin alınması...
ayrıntılar için tıklayın

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru  (16.08.2013)

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun uyarınca 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik...
ayrıntılar için tıklayın

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 350)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 357)  (07.08.2013)

MADDE 1 – 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 350)’nin 3 üncü bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Yakıt maliyetlerindeki...
ayrıntılar için tıklayın

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 12/1/1995 Tarihli ve 95/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2013/5080)  (06.08.2013)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Vergisi Sirküleri / 90 (Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi uzatımı Hk)  (06.08.2013)

1. Giriş Nisan-Haziran/2013 dönemine ilişkin ikinci üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması, bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (e-ARŞİV) (05.08.2013)

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi...
ayrıntılar için tıklayın

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/10) (03.08.2013)

MADDE 1 – 2/4/2006 tarihli ve 26127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’e 3 üncü maddeden sonra gelmek üzere...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (03.08.2013)

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 207 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(4) İzin hak...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 5)  (03.08.2013)

MADDE 1 – 5/12/2009 tarihli ve 27423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nin Eki Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzinleri Verm
ayrıntılar için tıklayın

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik  (02.08.2013)

MADDE 1 – 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine “İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere...
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (01.08.2013)

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.9.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Bildirim ve Beyan Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (BKK 2013/5174)  (31.07.2013)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirim ve beyan süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının...
ayrıntılar için tıklayın

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Tarafından Sağlanan Kredi, Garanti ve Sigorta Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2013/5148) (31.07.2013)

Ekli “Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Tarafından Sağlanan Kredi, Garanti ve Sigorta Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2013/31 (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Soruşturulması Hk.) (30.07.2013)


ayrıntılar için tıklayın

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.07.2013)

MADDE 1 – 7/8/2007 tarihli ve 26606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 21/A maddesinin beşinci fıkrası...
ayrıntılar için tıklayın

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (27.07.2013)

MADDE 1 – 14/9/2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 66 (2013/Haziran Dönemine İlişkin Ba ve BS Bildirim Formlarının Süresinin Uzatılması Hk.) (27.07.2013)

Konusu : 31.07.2013 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2013/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama. Tarihi : 24 / 07 / 2013...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin E. 2010/93, K: 2012/20 Sayılı Kararı (26.07.2013)

1- 3. maddesiyle değiştirilen, 31.12.1960 günlü, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan (ücret gelirlerinde 76.200 TL’den fazlasının 76.200 TL’si için 18.594 TL) ibaresinden...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin E. 2012/20, K: 2012/132 Sayılı Kararı (26.07.2013)

İPTAL DAVASINI AÇANLAR : Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kemal ANADOL ile M. Akif HAMZAÇEBİ İPTAL DAVASININ KONUSU : 11.12.2010 günlü...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin E. 2012/132, K: 2012/179 Sayılı Kararı  (26.07.2013)

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58. maddesi uyarınca uhdesinde kalan ihaleye ilişkin sözleşmeyi süresi içerisinde imzalamadığından bahisle 6 ay süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin E. 2012/134, K: 2013/34 Sayılı Kararı (26.07.2013)

Kooperatif denetçisi olan sanık hakkında, kooperatif yevmiye defterinin kapanış onaylarının süresinde yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminde ihmal gösterdiği iddiasıyla açılan kamu davasında...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin E. 2013/71, K: 2013/77 Sayılı Kararı  (26.07.2013)

İzmir Defterdarlığı tarafından ihalenin feshedilip, geçici teminat irat kaydedilerek davacı şirket hakkında bir yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi için Maliye Bakanlığına...
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Statüsü Hakkında Karar (BKK 2013/4792) (25.07.2013)

Ekli “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Statüsü”nün yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 9/5/2013 tarihli ve 1641 sayılı yazısı üzerine, 6361 sayılı Fin
ayrıntılar için tıklayın

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (24.07.2013)

MADDE 1 – 17/8/2007 tarihli ve 26616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına “sigorta hakemleri,” ibaresinden sonra gelmek...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2013 / 30 (23.07.2013)


ayrıntılar için tıklayın

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/7/2013 Tarihli ve 75935942-050.01.04-(04/2) Sayılı Kararı (22.07.2013)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumumuza iletilen “intifa senetlerinin muhasebeleştirilmesi”, “ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi” ve “karşılıklı iştirak...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 26) (20.07.2013)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu1 uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara göre işlem yapılması uygun görülmüştür. A) RAFİNERİCİDEN SATIN ALINAN HAVA YAKITLARININ...
ayrıntılar için tıklayın

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/29  (18.07.2013)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından...
ayrıntılar için tıklayın

Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 11) (17.07.2013)

MADDE 1 – 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında...
ayrıntılar için tıklayın

Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 12)  (17.07.2013)

MADDE 1 – 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 216)’in Ek’inde...
ayrıntılar için tıklayın

Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (16.07.2013)

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (16.07.2013)

MADDE 1 – 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci..
ayrıntılar için tıklayın

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkında Karar (BKK 2013/4966)  (15.07.2013)

Karar Sayısı : 2013/4966 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak...
ayrıntılar için tıklayın

İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ  (15.07.2013)

İflâs İdaresi Ücreti Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; İcra ve İflâs Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca, iflâs idarelerine ödenecek ücret tarifesini...
ayrıntılar için tıklayın

Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (15.07.2013)

MADDE 1 – 5/6/2012 tarihli ve 28314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının...
ayrıntılar için tıklayın

631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü Maddesi Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Karar ile Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2013/5050) (13.07.2013)

631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin Karar ile bazı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapılmasına dair ekli Karar’ın...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin E: 2012/133, K: 2013/33 Sayılı Kararı (5846 Sayılı Kanun Hk.) (12.07.2013)

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 5.12.1951 günlü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun; 1- 21.2.2001 günlü, 4630 sayılı Fikir...
ayrıntılar için tıklayın

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) (12.07.2013)

MADDE 1 – 30/12/2011 tarihli ve 28158 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 12 nci maddesinin birinci fıkrasın
ayrıntılar için tıklayın

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (11.07.2013)

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yeni Türk Lirasını” ibaresi...
ayrıntılar için tıklayın

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1  (11.07.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yatırım kuruluşlarının faaliyet izni almasına ilişkin esasları, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri ve bunların sunumu sırasında uyulacak ilke...
ayrıntılar için tıklayın

Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: V, No: 34)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 134)  (11.07.2013)

MADDE 1 – 26/6/1998 tarihli ve 23384 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: V, No: 34)’nin 7 nci...
ayrıntılar için tıklayın

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (11.07.2013)

MADDE 1 – 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2013/27 (Tarımsal Kesinti Uygulaması)  (10.07.2013)


ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:428) (05.07.2013)

(SIRA NO: 428) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:428)  (02.07.2013)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan...
ayrıntılar için tıklayın

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (29.06.2013)

MADDE 1 – 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğin 7 nci maddesinin birinci...
ayrıntılar için tıklayın

Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ  (29.06.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/1/2011 tarihli ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 427)  (29.06.2013)

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (a) ve (b) bentleri ile 6 numaralı bölümünün ikinci...
ayrıntılar için tıklayın

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (28.06.2013)

MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi...
ayrıntılar için tıklayın

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 28)  (28.06.2013)

MADDE 1 – 12/6/2006 tarihli ve 26196 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No:22)’in Başlangıç Hükümlerinin 5 inci...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2013/26 (4/1-(a) ve 4/1-(b) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamaları) (27.06.2013)


ayrıntılar için tıklayın

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (6493 Sayılı Kanun) (27.06.2013)

Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine, ödeme hizmetlerine, ödeme kuruluşlarına ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin...
ayrıntılar için tıklayın

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik  (26.06.2013)

MADDE 1 – 7/11/2006 tarihli ve 26339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmeliğe...
ayrıntılar için tıklayın

Tasfiye Yönetmeliği (25.06.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gümrük idarelerince işletilmekte olan geçici depolama yeri, antrepo ve ambarlara eşya alınması, muhafazası, teslimi ile tasfiyelik hale gelmiş eşyanın...
ayrıntılar için tıklayın

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2013/4796) (22.06.2013)

Karar Sayısı : 2013/4796 Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret&%
ayrıntılar için tıklayın

Pay Tebliği (VII-128.1) (22.06.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, paylar ile pay benzeri menkul kıymetlerin 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir...
ayrıntılar için tıklayın

İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1)  (22.06.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Kanun uyarınca izahname ve ihraç belgesinin hazırlanması, onaylanması ve kamuya duyurulması ile ilan ve reklamlara ilişkin esasları...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2013/25 (Tecil ve Taksitlendirme Yetkileri) (22.06.2013)


ayrıntılar için tıklayın

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları  (21.06.2013)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %9,50, avans işlemlerinde...
ayrıntılar için tıklayın

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 356) (19.06.2013)

19 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28682...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426) (15.06.2013)

15 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28678 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426) 1. Giriş Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (12.06.2013)

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 333 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
ayrıntılar için tıklayın

Bazı Kanunlar İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (6487 Sayılı Kanun) (11.06.2013)

Kanun No. 6487 Kabul Tarihi: 24/5/2013 MADDE 1 – 2/6/1934 tarihli ve 2489 sayılı Kefalet Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 4 – Kefalet Sandığı yönetim kurulu başkan...
ayrıntılar için tıklayın

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği (Seri No:1) (11.06.2013)

1. Kapsam 15/4/2013 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların...
ayrıntılar için tıklayın

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (07.06.2013)

MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri...
ayrıntılar için tıklayın

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (06.06.2013)

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 15 – (1) Kapanış onayı...
ayrıntılar için tıklayın

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2013/4774)  (06.06.2013)

Karar Sayısı : 2013/4774 Ekli “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; anılan Banka Genel Kurul Kararına...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)  (06.06.2013)

MADDE 1 – 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 95 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3 –
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 4)  (06.06.2013)

MADDE 1 – 5/12/2009 tarihli ve 27423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişti
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik  (05.06.2013)

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğine aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir. “Giriş sınavı GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Başkanlık
ayrıntılar için tıklayın

Tahsilât İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (01.06.2013)

MADDE 1 – 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilât İşlemlerine İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde...
ayrıntılar için tıklayın

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik (31.05.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli...
ayrıntılar için tıklayın

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 355) (31.05.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Genel Tebliğin amacı, 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi..
ayrıntılar için tıklayın

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Taslağı (Seri No:1) (31.05.2013)

1. Kapsam 15/4/2013 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların...
ayrıntılar için tıklayın

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2013/4763) (30.05.2013)

Karar Sayısı : 2013/4763 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/5/2013 tarihli ve 35376 sayıl%F
ayrıntılar için tıklayın

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (30.05.2013)

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu tebliğin eklerini oluşturan yirmi beş meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli..
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6486 Sayılı Kanun) (29.05.2013)

MADDE 1 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin; birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine “üçte birinden az olan...
ayrıntılar için tıklayın

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013-32/43) (29.05.2013)

MADDE 1 – 29/5/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’in 3 üncü
ayrıntılar için tıklayın

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (26.05.2013)

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken; a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin E: 2012/95, K: 2013/9 Sayılı Kararı (25.05.2013)

İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri Emine Ülker TARHAN ve Levent GÖK ile birlikte 117 milletvekili İPTAL DAVASININ KONUSU : 7.6.2012 günlü, 6326 sayılı Turist Rehberliği...
ayrıntılar için tıklayın

Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/8) (25.05.2013)

MADDE 1 – 9/12/2006 tarihli ve 26371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 4)  (24.05.2013)

1. İlk Defa Devlet Memurluğuna Alınma 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinde; "Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu...
ayrıntılar için tıklayın

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerin Belirlenmesine Dair Karar  (24.05.2013)

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 21 inci maddesi kapsamında; kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalar ile Kurulumuzca düzenlenecek sertifika...
ayrıntılar için tıklayın

Bugüne Kadar Yayımlanmış Olan KDV Genel Tebliğlerinde Yer Alan Açıklamaların Birleştirilmesine Yönelik Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı (21.05.2013)

Başkanlığımızca hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı ile bugüne kadar yayımlanmış genel tebliğlerde yer alan açıklamaların tek bir tebliğde toplanması ve yeniden düzenlenmesi...
ayrıntılar için tıklayın

Mesken Kira Geliri İstisnasının Uygulanması ile 2013 ve Müteakip Yılların Gelirlerinin Toplanması ve Beyanına İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri Taslağı  (20.05.2013)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri Konusu : Gelirin toplanması ve beyanı Tarihi : Sayısı : İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 21, 85...
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi ile İlgili Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/4/2013 Tarihli ve 04/01 Sayılı Kararı  (20.05.2013)

13/1/2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 88 inci maddesi ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında...
ayrıntılar için tıklayın

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/7) (17.05.2013)

MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (4) ve %
ayrıntılar için tıklayın

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (15.05.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.05.2013)

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “(4) Sonuçlarından ülke ve/veya Bakanlık poli
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Vergisi Sirküleri /89 (Ocak-Şubat-Mart 2013- Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması)  (14.05.2013)

1. Giriş Ocak-Mart/2013 dönemine ilişkin birinci üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması, bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin E: 2012/40, K: 2012/158 Sayılı Kararı (13.05.2013)

I- OLAY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan inceleme sonucunda düzenlenen rapora karşı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 3. maddesine dayanılarak yerel mahkemede açılan...
ayrıntılar için tıklayın

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 354)  (11.05.2013)

MADDE 1 – 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliğinin (Sıra No: 313) “XIII. 4706 SAYILI KANUNUN 5 İNCİ MADDESİNE GÖRE SATIŞI AMACIYLA BELEDİYELERE...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 6)  (04.05.2013)

Bilindiği gibi, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) tarafından da...
ayrıntılar için tıklayın

Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.05.2013)

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası...
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (04.05.2013)

MADDE 1 – 24/03/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.7.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde...
ayrıntılar için tıklayın

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6462)  (03.05.2013)

MADDE 1 – Bu maddenin yayımı tarihinde; 1) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun; a) 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sakatlanmaları” ibaresi “engelli hâle gelmeleri”...
ayrıntılar için tıklayın

2013 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (03.05.2013)

MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı...
ayrıntılar için tıklayın

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Bankalar, Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Ticaret Odaları, Borsalar veya Bunların...Uzatılması Hakkında Karar (BKK 2013/4617) (03.05.2013)

Karar Sayısı : 2013/4617 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, borsalar veya bunların teşkil...
ayrıntılar için tıklayın

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 353) (02.05.2013)

MADDE 1 – 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliğine (Sıra No: 313) aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Geçici Madde 2 – (1) 4706 sayılı Kanunun...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/65 (Kesin Mizan Bildirim Süresinin Uzatılması Hk.) (30.04.2013)

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 1 Nisan-30 Nisan 2013 tarihleri arasında verilmesi gereken 2012 yılı Kesin Mizan bildirim süresinin uzatılmasına dair açıklama.
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/64 (30.04.2013)

Çeklerde reeskont uygulamasına dair açıklamalar işbu Sirkülerin konusunu teşkil etmektedir. 1.1. 5838 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek...
ayrıntılar için tıklayın

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6460 Sayılı Kanun)  (30.04.2013)

MADDE 1 – 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 373 üncü maddesinin beşinci fıkrasından, 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 439 uncu...
ayrıntılar için tıklayın

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30.04.2013)

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (BKK 2013/4635) (30.04.2013)

Karar Sayısı : 2013/4635 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 22/4/2013 tarihli ve 28589...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Vergisi Sirküleri (Taslak) (29.04.2013)

1 - Giriş 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan...
ayrıntılar için tıklayın

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri ve Vergi Kesintisi Oranları Hakkındaki 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2013/4552) (27.04.2013)

MADDE 1 – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci...
ayrıntılar için tıklayın

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar (26.04.2013)

MADDE 1 – (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 15 inci ve 16 ncı maddelerine istinaden Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planına göre...
ayrıntılar için tıklayın

Ticaret Sicili Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (BKK 2013/4478)  (26.04.2013)

MADDE 1 – 2/2/1957 tarih ve 4/8604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hüküm
ayrıntılar için tıklayın

Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2013/4425)  (26.04.2013)

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde; a) 8/5/1963 tarihli ve 6/1716 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sosyal Sigortalar Kurumu Vekalet Ücretleri Dağıtım Yönetmeliği...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve İller Bankası Anonim Şirketinde 2011, 2012 ve 2013 Yıllarında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2013/4)  (26.04.2013)

22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci maddelerine tabi kuruluşlarla, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan ve 15/11/2000 tarihli...
ayrıntılar için tıklayın

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği  (25.04.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir...
ayrıntılar için tıklayın

Kurumlar Vergisi Sirküleri/28 (Süre Uzatımı Hk.)  (25.04.2013)

1. Giriş 25 Nisan 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır...
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik (24.04.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir...
ayrıntılar için tıklayın

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (19.04.2013)

MADDE 1 – 26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin birinci...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu İç Denetim Genel Tebliği (19.04.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Genel Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun iç denetime ilişkin hükümleri ile 26/6/2006 tarihli ve 2006/10654 sayılı Bakanlar...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6456 Sayılı Kanun)  (18.04.2013)

Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 MADDE 1 – 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan...
ayrıntılar için tıklayın

İade Hakkı Doğuran İstisnalar ile Bu İşlemlerden Doğan Katma Değer Vergisinin İade Edilmesine Yönelik Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağının Son Hali Yayınlandı (17.04.2013)

İade hakkı doğuran istisnalar ile bu işlemlerden doğan katma değer vergisinin iade edilmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin olarak daha önce yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı...
ayrıntılar için tıklayın

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/6)  (17.04.2013)

MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (1) numaral
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6455)  (11.04.2013)

Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 153 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “Teminat uygulaması...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2013/20 (10.04.2013)


ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2013/19 (Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi) (10.04.2013)


ayrıntılar için tıklayın

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ (Serbest Bölgeler: 2013/1)  (10.04.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri kapsamında yapılacak geçici ihracat ile kesin ithalat işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir...
ayrıntılar için tıklayın

Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 27 (09.04.2013)

İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 İlgili olduğu kazanç türleri Ticari Kazanç, Zirai Kazanç 213 sayılı Vergi Usul Kanununun...
ayrıntılar için tıklayın

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 64) (08.04.2013)

MADDE 1 – 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56)’in 5 inci maddesinin...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (05.04.2013)

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 494 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir; “(4) Onaylanmış kişiler veya yetkilendirilmi%
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesi Kararı 2012/54 (4706 Sayılı Kanun Hk.) (03.04.2013)

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı: 2012/54 Karar Sayısı: 2012/188 Karar Günü: 29.11.2012 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 9. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi, 2013/ 18 (02.04.2013)


ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 63 (02.04.2013)

425 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin muhtevasına dair izahat işbu sirkülerin konusunu teşkil etmektedir. 2- Açıklama Sözü edilen Tebliğde vergi inceleme raporlarının intikal...
ayrıntılar için tıklayın

Mükellef Bilgileri Bildirimi (01.04.2013)

Mükellef Bilgileri Bildirimi 2013 Yılı İçin İnternet Vergi Dairesi Ekranında Kullanıma Açılmıştır. 413 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca düzenlenmesi gereken Mükellef Bilgileri...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 62 (Ba ve Bs Bildirim Formları ile Kesin Mizan Bildirimlerinin Süresinin Uzatımı)  (01.04.2013)

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2013/Şubat dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs...
ayrıntılar için tıklayın

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik (30.03.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde...
ayrıntılar için tıklayın

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (29.03.2013)

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1’inde yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları List
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) (29.03.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, yetkilendirilmiş yükümlü logosunun kullanımına, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında belgelerin kapsamına ve elektronik ortamda ibrazına, izinli gönderici...
ayrıntılar için tıklayın

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/5) (28.03.2013)

MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin E: 2011/109, K: 2012/145 Sayılı Kararı (28.03.2013)

Davacı şirket adına ithal edilen emtiaya ilişkin olarak tahakkuk ettirilen ek mali yükümlülük ve katma değer vergisine yönelik itirazın reddi üzerine açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin E: 2012/68, K: 2012/182 Sayılı Kararı (28.03.2013)

Malik olunan taşınmazda ruhsat ve eklerine aykırı değişiklik yapıldığından bahisle 3194 sayılı Kanun’un 42. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/ 19 (27.03.2013)

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, imalatta kullanılmak üzere 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın yürürlük tarihi olan 9/10/2012 tarihinden önce gerek...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:425) (27.03.2013)

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesi ile ilgili açıklamalar işbu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir. 2. Kanuni Dayanak Vergi Usul Kanununun 134 üncü maddesinde...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (27.03.2013)

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “en az sekiz yıl” ibaresi...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/829 Sayılı Kararı (27.03.2013)

1. Başvurucu, Asliye Ceza Mahkemesinde 4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesine muhalefetten yargılanarak cezalandırılmıştır. Başvurucunun müdürü olduğu şirkete verilen...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) (Seri No: 1)  (26.03.2013)

MADDE 1 – (1) Fikri ve sınai hakların ihlali ile ilgili olarak gümrük idaresinin harekete geçmesine ilişkin yapılacak başvuru işlemlerinin esaslarının tespit edilmesidir. Dayanak MADDE 2...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Vergisi Sirküleri / 88  (25.03.2013)

(Yıllık Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hk.)
ayrıntılar için tıklayın

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 352)  (23.03.2013)

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinin başında yer alan “Satış bedeli...
ayrıntılar için tıklayın

Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2013/1) (23.03.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatlarını...
ayrıntılar için tıklayın

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)  (23.03.2013)

MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’in “1.2. Faaliyet süresi” başlıklı bölümünün birinci...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin E: 2012/128, K: 2013/7 Sayılı Kararı  (23.03.2013)

1- 16. maddesinin “Üst üste iki dönem meclis başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.” biçimindeki beşinci fıkrasının, 2- 38. maddesinin...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2013/14  (23.03.2013)


ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:425) (22.03.2013)

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesi ile ilgili açıklamalar işbu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir. 2. Kanuni Dayanak Vergi Usul Kanununun 134 üncü maddesinde...
ayrıntılar için tıklayın

"Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri" Tablosu (19.03.2013)

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 61 (18.03.2013)

Mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişikliklerin güncel olarak takip edilememesi nedeniyle çeşitli aksaklıklar yaşanması üzerine söz konusu verilerin güncellenmesi...
ayrıntılar için tıklayın

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2013/4380)  (18.03.2013)

MADDE 1 – 25/11/1992 tarihli ve 92/3809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin...
ayrıntılar için tıklayın

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/4) (16.03.2013)

MADDE 1 – 2/4/2006 tarihli ve 26127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’in 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci...
ayrıntılar için tıklayın

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik (13.03.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, emeklilik yatırım fonlarının...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 28/2/2013 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/05] Sayılı Kararı (12.03.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 23/1/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar...
ayrıntılar için tıklayın

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 9)  (12.03.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar” (TMS 19) Standardının yürürlüğe konulması ve ilgili bazı tebliğlerde değişiklikler...
ayrıntılar için tıklayın

Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük (BKK 2013/4311) (12.03.2013)

MADDE 1 – 15/7/1972 tarih ve 7/4656 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4) (11.03.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler ve Posta İdaresine 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca dolaylı..
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 2) (11.03.2013)

MADDE 1 – 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı 5 inci Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’ne 31 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki...
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (11.03.2013)

MADDE 1 – 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı...
ayrıntılar için tıklayın

Bağ-Kur Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (11.03.2013)

MADDE 1 – 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağ-Kur Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik...
ayrıntılar için tıklayın

Sermaye Piyasası Kurulu Kararı/203 (Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları)  (09.03.2013)

Kurul Karar Organı’nın 22/2/2013 tarihli ve 6 sayılı toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76’ncı maddesi hükmü uyarınca, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği...
ayrıntılar için tıklayın

Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (06.03.2013)

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin...
ayrıntılar için tıklayın

Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Seri No:2013/1 (06.03.2013)

1. 2013 yılı, bina, arsa ve araziler için 2014 yılına ait uygulanacak emlak vergi değerinin tespitiyle ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirlerinin yapılacağı yıldır...
ayrıntılar için tıklayın

Ücret Kazançları Vergi Rehberi (2013)  (05.03.2013)

Ücret kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Ücret Kazançları Vergi Rehberi” pdf formatında Başkanlığımızın internet sayfasında yayınlanmıştır...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2013/11 (Sigortalılık İşlemleri) (05.03.2013)


ayrıntılar için tıklayın

İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (02.03.2013)

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna...
ayrıntılar için tıklayın

Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi  (01.03.2013)

Ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi”ne vergi dairelerinden ve elektronik ortamda Başkanlığımız...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 60  (28.02.2013)

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2013/Ocak dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form...
ayrıntılar için tıklayın

Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi  (27.02.2013)

Menkul sermaye iradı elde eden mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken faydalanmaları amacıyla...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)  (27.02.2013)

27 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28572 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 105) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) B
ayrıntılar için tıklayın

Serbest Meslek Kazançlarına Tabi Mükellefler İçin 2013 Yılı Vergi Rehberi (27.02.2013)

Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi”ne elektronik ortamda Başkanlığımız internet sayfasında yer alan...
ayrıntılar için tıklayın

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 122)  (26.02.2013)

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının verdiği yetki çerçevesinde 1/3/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin...
ayrıntılar için tıklayın

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2009/1, K: 2012/2) (26.02.2013)

İhale kararı üzerine, işin üstlenilmesinden sonra ihale makamınca, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre hesaplanıp, işi üstlenen şirketten kesilerek veya alınarak, ihale makamınca vergi idaresine...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Vergisi Sirküleri/87 (25.02.2013)

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin 87 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı
ayrıntılar için tıklayın

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2013/4345) (25.02.2013)

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/2/2013 tarihli...
ayrıntılar için tıklayın

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri IV, No: 56)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 63)  (22.02.2013)

MADDE 1 – 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri IV, No: 56)’in 5 inci maddesine onuncu...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 424) (21.02.2013)

Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) ile Enerji Piyasası...
ayrıntılar için tıklayın

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/3) (20.02.2013)

MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin...
ayrıntılar için tıklayın

Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi (2013) (19.02.2013)

Kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi” pdf formatında Başkanlığımızın internet sayfasında...
ayrıntılar için tıklayın

Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi (2013)  (19.02.2013)

Başkanlığımızca hazırlanan "Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi" pdf formatınd
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13) (19.02.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun kapsamında ithali yasak oyun alet ve makinaları ile anılan...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2013/9 Bankalar ile İmzalanan Tahsilat ve Ödeme Protokollerinin Revizyonu (18.02.2013)


ayrıntılar için tıklayın

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2013/4288) (15.02.2013)

Karar Sayısı : 2013/4288 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 24/1/2013 tarihli ve 5825 sayılı
ayrıntılar için tıklayın

Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik (15.02.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler için finansal bir araç olan bireysel katılım...
ayrıntılar için tıklayın

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik  (15.02.2013)

MADDE 1 – 7/11/2006 tarihli ve 26339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmeliğin...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Vergisi Sirküleri/86 (13.02.2013)

Ekim - Kasım - Aralık 2012 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 58 (13.02.2013)

1. Giriş 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin durumları hakkında...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 59 (13.02.2013)

1.1. 7.12.2012 tarih ve 28490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında; elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden ve organize...
ayrıntılar için tıklayın

2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgelerindeki Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Destek Verilmesine İlişkin Tebliğ  (13.02.2013)

Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında; “Bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2013/8 (SGDP Yapılandırma)  (13.02.2013)


ayrıntılar için tıklayın

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 26 (12.02.2013)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/26 Konusu: Dar mükellefiyette işyerinin tespiti hakkında. Tarihi: 08/02/2013 Sayısı: KVK-26/2013-1...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2013-7 2011/53 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması (12.02.2013)


ayrıntılar için tıklayın

Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 20) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 6) (11.02.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS Yorum 20 Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetleri” (TFRS Yorum 20) Yorumunun yürürlüğe konulması...
ayrıntılar için tıklayın

TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 42)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7) (11.02.2013)

MADDE 1 – 30/1/2007 tarih ve 26419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 42)’in...
ayrıntılar için tıklayın

Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 40)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)  (11.02.2013)

MADDE 1 – 28/10/2006 tarihli ve 26330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ (Sıra No:40)’in ekinde yer alan...
ayrıntılar için tıklayın

İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulaması) İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (11.02.2013)

MADDE 1 – 30/4/2004 tarihli ve 25448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine...
ayrıntılar için tıklayın

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan “Medula” Sistemi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ  (11.02.2013)

MADDE 1 – 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan “Medula” Sistemi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır...
ayrıntılar için tıklayın

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ  (11.02.2013)

MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Bunların Hak Sahibi...
ayrıntılar için tıklayın

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (11.02.2013)

MADDE 1 – 12/6/2010 tarihli ve 27609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin...
ayrıntılar için tıklayın

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 351) (09.02.2013)

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş.
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Denetim Standartları (SGK Genelgesi 2013/5) (09.02.2013)


ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.02.2013)

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 72 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(6) Sahip ve acentelerince gümrük idaresine...
ayrıntılar için tıklayın

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2012/4151)  (07.02.2013)

Karar Sayısı : 2012/4151 Ekli “İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 17/8/2012
ayrıntılar için tıklayın

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği (05.02.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluş amacını, oluşumunu, görevlerini ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1).
ayrıntılar için tıklayın

İade Hakkı Doğuran İstisnalar ile Bu İşlemlerden Doğan Katma Değer Vergisinin İade Edilmesine İlişkin Yayımlanmış Olan Genel Tebliğlerin Tek Bir Tebliğde Toplanmasına ve Yeniden Düzenlenmesine Yönelik Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı  (04.02.2013)


ayrıntılar için tıklayın

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (31.01.2013)

MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(4) Sağlık Bakanlığ
ayrıntılar için tıklayın

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair  (31.01.2013)

MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası
ayrıntılar için tıklayın

Elektrik Piyasası Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6408 Sayılı Kanun) (31.01.2013)

MADDE 1 – 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu İhale Tebliği (No: 2013/1) (30.01.2013)

MADDE 1 – (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesine göre, 1/2/2013 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Türkiye İstatistik...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 57 (30.01.2013)

Konusu : 420 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınma süresinin uzatılmasına dair açıklama Tarihi : 28/01/2013...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 56  (30.01.2013)

Konusu : 31.01.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama. Tarihi : 28/01/2013 Sayısı...
ayrıntılar için tıklayın

Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.01.2013)

MADDE 1 – 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde...
ayrıntılar için tıklayın

Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (29.01.2013)

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102) (28.01.2013)

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)  (28.01.2013)

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104) (28.01.2013)

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştı
ayrıntılar için tıklayın

Ticaret Sicil Yönetmeliği (BKK 2012/4093)  (28.01.2013)

Karar Sayısı : 2012/4093 Ekli “Ticaret Sicili Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 22/11/2012 tarihli ve 7322 sayılı yazısı üzerine, 13/1/2011 tari
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 423) (26.01.2013)

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2012 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü...
ayrıntılar için tıklayın

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/2)  (26.01.2013)

MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), %
ayrıntılar için tıklayın

Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2012/4097) (26.01.2013)

Karar Sayısı : 2012/4097 Ekli “Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair...
ayrıntılar için tıklayın

Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi ve 5/3/2012 Tarihli ve 2012/2967 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (BKK 2013/4211) (26.01.2013)

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4211 Resmi ilan fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tespit edilmesi ve 5/3/2012 tarihli ve 2012/2967 sayılı Kararnamenin yürürlükten...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi, 2013/4 (Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar) (25.01.2013)


ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği (25.01.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilerin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmelerine ilişkin usul...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği (25.01.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bağımsız denetçi olmak isteyen denetçi yardımcılarına verilecek uygulamalı mesleki eğitime, refakatinde eğitim alınabilecek denetçilere ve eğitim alanlara dair...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği (25.01.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bağımsız denetçilik sınavının; konularına, içeriğine.
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği (25.01.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilere ilişkin Bağımsız Denetim...
ayrıntılar için tıklayın

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2013 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Ödeme Tarihlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (BKK 2013/4223) (25.01.2013)

Karar Sayısı : 2013/4223 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2013 yılında; a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının...
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (BKK 2012/4213)  (23.01.2013)

Karar Sayısı : 2012/4213 Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/11/2012 tarihli ve 1786 sayılı yazısı üzerine...
ayrıntılar için tıklayın

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.01.2013)

MADDE 1 – 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir. “Yönetim kurulu, dernek...
ayrıntılar için tıklayın

Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/1) (23.01.2013)

MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı...
ayrıntılar için tıklayın

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2013/4199)  (23.01.2013)

Karar Sayısı : 2013/4199 Ekli "Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığın%F
ayrıntılar için tıklayın

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi 2013  (22.01.2013)

Basit usulde ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi”ne elektronik ortamda Başkanlığımız internet...
ayrıntılar için tıklayın

Elektronik Tebligat Yönetmeliği (21.01.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu...
ayrıntılar için tıklayın

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (19.01.2013)

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümü ile birlikte 29, 30, 31, 32, 33 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır...
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6385 Sayılı Kanun)  (19.01.2013)

Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1 – 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “İş ve meslek danışmanları GEÇİCİ MADDE 3...
ayrıntılar için tıklayın

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (18.01.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların olu%
ayrıntılar için tıklayın

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 3)  (18.01.2013)

10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanun ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen Geçici 32 nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde, 12 Mart 1971 tarihinden 22/3/2011...
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesinin E: 2012/128, K: 2013/1 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı  (17.01.2013)

1- Ankara 7. İdare Mahkemesi (Esas : 2012/128) 2- Ankara 5. İdare Mahkemesi (Esas : 2012/145) 3- Ankara 13. İdare Mahkemesi (Esas : 2012/12) İPTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU...
ayrıntılar için tıklayın

631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına ve Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar (BKK 2013/4156)  (16.01.2013)

Karar Sayısı : 2013/4156 Ekli “8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 2013 Yılında da...
ayrıntılar için tıklayın

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)  (15.01.2013)

(SIRA NO: 2) 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/1/2013 Tarihli ve B.07.6.KGK.0.01.00-050.01.04-[01/15] Sayılı Kararı (12.01.2013)

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesi gereğince 2013 yılı geçiş...
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (10.01.2013)

MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.1.4 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğGümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (10.01.2013)

MADDE 1 – 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’nin 3 üncü maddesinin son fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (10.01.2013)

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (10.01.2013)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, sertifikanın verilmesi, süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi...
ayrıntılar için tıklayın

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin Organlarının Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05.01.2013)

MADDE 1 – 24/11/1994 tarihli ve 22121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2012/40 (Genel Sağlık Sigortası Bakımından Rücu ve Yersiz Ödemelerin Geri Alınması) (04.01.2013)


ayrıntılar için tıklayın

SGK Genelgesi 2012/41 (Sağlık Hizmet Sunucuları İnceleme ve Kontrol Standartları) (04.01.2013)


ayrıntılar için tıklayın

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 350) (04.01.2013)

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedellerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür. 1) Kira bedelleri Yurt içinde bulunan...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Tüketim Vergisi Sirküleri / 18 (04.01.2013)

Konusu: (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallarda uygulanması gereken asgari maktu vergi tutarları Tarihi: 3/1/2013 Sayısı: ÖTV-2/2013-1 İlgili Olduğu Madde: ÖTV Kanununun 12 nci maddesi...
ayrıntılar için tıklayın

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56) (02.01.2013)

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, “...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda...
ayrıntılar için tıklayın

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61)  (02.01.2013)

1. Giriş 2013 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2013 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare...
ayrıntılar için tıklayın

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69)  (01.01.2013)

492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde, “… Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar...
ayrıntılar için tıklayın

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70) (01.01.2013)

Bilindiği üzere, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü...
ayrıntılar için tıklayın

Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların Tespit Edilmesine Dair Karar (BKK 2012/4116) (01.01.2013)

Karar Sayısı : 2012/4116 Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 21/12/2012 tarihli ve 1348 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2012 tarihinde...
ayrıntılar için tıklayın

Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2012/4133)  (01.01.2013)

Karar Sayısı : 2012/4133 Ekli “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında...
ayrıntılar için tıklayın

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 101) (31.12.2012)

10/11/2011 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 419 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit...
ayrıntılar için tıklayın

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)  (31.12.2012)

Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla1 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda2 yapılan...
ayrıntılar için tıklayın

Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No: 7  (31.12.2012)

Bu Tebliğde, 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanununun1 21 inci maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun2 48 inci maddesinde yapılan düzenlemeye istinaden 2011 yılında...
ayrıntılar için tıklayın

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 9) (31.12.2012)

Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun1 39 uncu maddesinin üçüncü...
ayrıntılar için tıklayın

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 42)  (31.12.2012)

I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin; İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda.
ayrıntılar için tıklayın

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44) (31.12.2012)

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 284) (31.12.2012)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihinden...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 422) (31.12.2012)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek...
ayrıntılar için tıklayın

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 121) (31.12.2012)

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde; bu Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla...
ayrıntılar için tıklayın

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (Kanun No:6363) (31.12.2012)

MADDE 1 – (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli; a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel...
ayrıntılar için tıklayın

Sermaye Piyasası Kanunu (6362 Sayılı Kanun)  (31.12.2012)

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak...
ayrıntılar için tıklayın

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (29.12.2012)

Karar No : 2012/1 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini...
ayrıntılar için tıklayın

2013 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi  (28.12.2012)


ayrıntılar için tıklayın

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar (BKK 2012/4092) (28.12.2012)

Karar Sayısı : 2012/4092 Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”ın yürürlüğe...
ayrıntılar için tıklayın

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ  (26.12.2012)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan beş meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı...
ayrıntılar için tıklayın

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği (26.12.2012)

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları Ek-1’de yer alan İ%
ayrıntılar için tıklayın

Sayfalar: 1 - 2 - 3