RSS | Sitene Ekle | Giriş Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Asgari Ücret 2017 | Asgari Geçim İndirimi 2017 | Vergi Affı | Reklam | Bize Ulaşın    


YMM Zekeriya Aslan
DİİB Malını Yurtiçinde Satan Firma Sahipleri Kaç Yıl Hapis Yatar?
(30.03.2017)
GÜNCEL MEVZUAT
SGK Duyurusu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
(30.03.2017)
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
(30.03.2017)
BKK 2017/10085 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(30.03.2017)
Gelir Vergisi (Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlar İçin) ve 6736 Yapılandırma Borcu Ödeme GİB Mobilde Hizmetinizde
(28.03.2017)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 53 (Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 710)
(25.03.2017)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 52 (Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 706)
(25.03.2017)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 51 (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 705)
(25.03.2017)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 50 (Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 700)
(25.03.2017)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 49 (İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 570)
(25.03.2017)
Kurumlar Vergisi Kanunun 19 uncu Maddesinin Üçüncü Fıkrasının (b) Bendine İlişkin 13 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı
(24.03.2017)
Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Vergilendirilmesine İlişkin Rehber Taslağı Hazırlandı.
(24.03.2017)
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(24.03.2017)
Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(24.03.2017)
00687 Kanun Numarası İle Bildirilen Sigortalıların Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olup Olmadıklarının Cari Ayda İşverenlerce Kontrolüne İlişkin Duyuru
(23.03.2017)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 90
(22.03.2017)
687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteğine İlişkin Duyuru
(21.03.2017)
Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru
(21.03.2017)
GİB DUYURU: E-İrsaliye Uygulaması İle İlgili
(20.03.2017)
Damga Vergisi, Tapu Harcı ve KKDF Kesintisi Oranlarında Değişikliğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
(20.03.2017)
Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Duyuru
(20.03.2017)
5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında 10 Günden Fazla Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Asgari Ücret Destek ve Kısmı Erteleme İşlemleri
(17.03.2017)
GİB DUYURU: EK8 Eşleştirme Formu Hakkında Önemli Duyuru
(17.03.2017)
SGK Genelgesi 2017/12
(17.03.2017)
Gelir Vergisi Beyannamenizi (Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı Veya Diğer Kazanç ve İratlar İçin) Alışveriş Merkezlerinde Kurulan Stantlarımızda Verebilirsiniz.
(16.03.2017)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297)
(16.03.2017)
BKK 2017/9973 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar
(15.03.2017)
Elektronik Fatura Başvuru Rehberi ve Kılavuzu Güncellenmiştir
(14.03.2017)
GİB DUYURU: E-İrsaliye Kayıtlı Kullanıcılarının Da Yer Alacağı Yeni Format..
(14.03.2017)
GİB E-Fatura Duyurusu: Gümrük Çıkış Beyannamesinde Belge Türü Kodu Değişmiştir
(14.03.2017)
E-Fatura Paketi Güncellenmiştir
(14.03.2017)
Turkuaz Kart Yönetmeliği
(14.03.2017)
SGK Genelgesi 2017/11
(13.03.2017)
Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91)
(11.03.2017)
Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim (Ek-8) Hakkında Önemli Duyuru
(10.03.2017)
Gambiya ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı
(10.03.2017)
Ar-Ge ve Tasarım İndirimine Konu Harcama Kalemleri Genişletildi
(10.03.2017)
Güney Afrika Cumhuriyeti ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı
(10.03.2017)
Yabancılara Konut ve İşyeri Tesliminde KDV İstisnası
(10.03.2017)
Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulamasında Destek ve Teşvik Kapsamında Değerlendirilecek Harcama Kalemleri Genişletildi
(10.03.2017)
Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başlıyor
(10.03.2017)
Vietnam ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı
(10.03.2017)
Damga Vergisi ile Harçlar Kanunlarında Değişiklik Yapıldı
(10.03.2017)
Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Hizmet Belgesinin Birleştirilmesi
(10.03.2017)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 48 (Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 260)
(09.03.2017)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 47 (Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 210)
(09.03.2017)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 46 (Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 701)
(09.03.2017)
6824 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(08.03.2017)
5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)
(08.03.2017)
5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)
(08.03.2017)
Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine Ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm
(08.03.2017)
687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteği Hakkında Duyuru
(07.03.2017)
SGK Kredi Garanti Fonu İçin Verilecek Borcu Yoktur Yazıları
(06.03.2017)
2016 Yılı GV Beyanname Düzenleme Rehberi
(03.03.2017)
SGK Genelgesi 2017- 10 (4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteği)
(02.03.2017)
MUH, MUHGVK281 ve MUH30 Beyanname Değişikliği
(02.03.2017)
Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91)
(01.03.2017)
SGK Genelgesi 2017 / 9
(01.03.2017)
2016 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hk
(01.03.2017)
Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı
(01.03.2017)
SGK Prim Erteleme İşlemleri Hakkında Duyuru
(28.02.2017)
GİB Duyuru: Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır
(28.02.2017)
Serbest Bölgeler Kanunu ile Emlak Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı
(27.02.2017)
Muhtasar Beyanname ile Sigortalı Sayılan Kişileri Bildirmekle Yükümlü Olanlar Tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesi Gereken "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" nin Birleştirilmesine İlişkin Önemli Duyuru!
(27.02.2017)
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 55) (Ön Ödeme Usul ve Esasları)
(25.02.2017)
6736 Sayılı Kanun İç Genelgesi 2017/1
(23.02.2017)
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK8 Eşleştirme Duyurusu
(22.02.2017)
BKK 2017/9865 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
(22.02.2017)
BKK 2017/9917 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
(22.02.2017)
TÜRMOB Sirküler: Muhtasar ve Prim Beyannamesi Uygulaması
(20.02.2017)
Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı Seri No: 287 İlave İstihdam
(20.02.2017)
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)
(18.02.2017)
SGK Genelgesi 2017/6 6770/26 Maddesi İle 6736 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 2 Nci Madde Kapsamında Yapılan Yeni Uygulamalar
(16.02.2017)
Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru
(16.02.2017)
Bağımsız Denetim Yönetmeliği 13/1-i Maddesinin Uygulanması
(16.02.2017)
SGK Genelgesi 2017/7
(15.02.2017)
SGK Genelgesi 2017/5 2017 Prime Esas Kazanç Alt Üst Sınırları
(15.02.2017)
SGK Ertelemeye Girmek İstemeyen İşverenler
(15.02.2017)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)
(15.02.2017)
Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
(15.02.2017)
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12)
(11.02.2017)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 478)
(11.02.2017)
KHK/687 - 4447 Sayılı Kanun Prim Desteği ve GV Stopaj Desteği
(09.02.2017)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 477)
(08.02.2017)
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
(08.02.2017)
SGK Genelgesi 2017/ 14
(07.02.2017)
488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırının Tespitine ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) ve (IV) Sayılı Listelerde Yer Alan Bazı
(03.02.2017)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)
(03.02.2017)
1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Değişikliği
(02.02.2017)
Basit Usul Beyannamesinde Değişiklik
(02.02.2017)
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’Nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 16)
(02.02.2017)
KDV Kanununun Geçici 17. Madde Kapsamındaki Teslimlere İlişkin Satış Faturası Listesinin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hk. Duyuru
(01.02.2017)
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı.
(01.02.2017)
Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdikleri
(31.01.2017)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:431)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(30.01.2017)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)
(28.01.2017)
2017 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Son Ödeme Tarihi 31 Ocak 2017
(24.01.2017)
Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-3)
(21.01.2017)
2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar
(21.01.2017)
Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2017/1)
(20.01.2017)
BKK 2016/9728 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
(20.01.2017)
6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2017 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar
(19.01.2017)
SGK Genelgesi, 2017 / 01
(17.01.2017)
Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegrasyonu Yöntemiyle E-Fatura Uygulamasindan Yararlanan Mükelleflerden İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleyecek Olanlarin Test Ortamini Kullanimina İlişkin Duyuru
(17.01.2017)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan
(14.01.2017)
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 54) (Parasal Sınırlar Ve Oranlar)
(13.01.2017)
2016 Yılı Faal Mükellef Sayıları Gelir-Kurumlar ve Basit Usul
(10.01.2017)
Gelir Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik hk
(09.01.2017)
Harçlar Kanunu Sirküleri / 17
(07.01.2017)
2017 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı
(04.01.2017)
BKK 2016/9607 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(03.01.2017)
Yolcu Beraberi Eşya İhracinda Düzenlenecek Faturalarin E-Fatura Olarak Düzenlenmesine İlişkin Duyuru
(03.01.2017)
KDV Kan. 11/1-a (Roaming Hizmetleri) mad. kaps. yapılan teslimler nedeniyle Satış Fatura Listesi'nin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hk. Duyuru
(03.01.2017)
6736 Sayılı Kanuna Başvuran ve Yapılandırılan Borçlarını Peşin Ödemeyi Tercih Eden Mükellefler, 2 Ocak 2017 Pazartesi (BU TARIH DAHIL) Gününe Kadar Yapılandırılan Tutarı Geç Ödeme Zammi Ile Birlikte Ödeyebilir
(02.01.2017)
BKK 2017/9721 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
(02.01.2017)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 377)
(02.01.2017)
e-Fatura ve e-Defter Başvuruları Hakkında Duyuru
(30.12.2016)
3/8/2016 tarihli ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
(30.12.2016)
2017 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
(30.12.2016)
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2016/1
(30.12.2016)
2017 Yılı Vergi Takvimi Yayınlandı
(29.12.2016)
Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 Uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ
(29.12.2016)
Gümrük İşlemleri
(27.12.2016)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 476)
(27.12.2016)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296)
(27.12.2016)
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)
(27.12.2016)
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)
(27.12.2016)
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70)
(27.12.2016)
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61)
(27.12.2016)
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)
(27.12.2016)
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)
(27.12.2016)
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47)
(27.12.2016)
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 15)
(27.12.2016)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)
(27.12.2016)
BKK 2016/9641 Maktu Damga Vergisi ve Harç Tutarları Bina ve Arazi Vergisi Matrahları ve Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Artış Oranları ile Tütün Fonu Tutarının Belirlenmesi Hakkında Karar
(24.12.2016)
BKK 2016/9643 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar
(24.12.2016)
6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların 13. Taksit Ödemesinde Son Gün 02 Ocak 2017
(23.12.2016)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) GVK 295
(23.12.2016)
2017 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
(22.12.2016)
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 45) Kamu Özel İş Birliği Uygulamalarının Muhasebe İşlemlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 53)
(22.12.2016)
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 52) Değerli Kağıtlar
(21.12.2016)
VUK ve TTK’ya Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları
(20.12.2016)
SGK Genelgesi 2016-29
(19.12.2016)
Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
(17.12.2016)
6736 Sayılı Kanuna Başvuran ve Yapılandırılan Borçlarını PEŞİN ÖDEMEYİ TERCİH EDEN MÜKELLEFLER, 2 Ocak 2017 Pazartesi (bu tarih dahil) Gününe Kadar Yapılandırılan Tutarı Geç Ödeme Zammı İle Birlikte Ödeyebilir.
(16.12.2016)
6736 Sayılı Kanun Peşin Ödemeyi Kabul Edenler İle İlgili Duyuru
(15.12.2016)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 475)
(15.12.2016)
Defter Tasdikleri Hakkında TURMOB’tan Önemli Açıklama
(14.12.2016)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:295) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderilmiştir.
(14.12.2016)
Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderilmiştir.
(14.12.2016)
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğ Taslağı (Seri No:4)
(14.12.2016)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 09/12/2016 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/99] Sayılı Kararı
(14.12.2016)
Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesine İlişkin VUK Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı
(13.12.2016)
TÜRMOB Vergi Gelirleri Raporu
(13.12.2016)
6736 Sayılı Kan. 6. Maddesinden Faydalananların, Kayıtlarında Yer Almayan Emtia İçin Hesaplanan KDV'yi İade Listelerine Eklenmelerine İlişkin Duyuru
(13.12.2016)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)
(13.12.2016)
464 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğince E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır
(10.12.2016)
Uygulama İç Genelgesi 2016/2 Resen Terkin İşlemleri
(08.12.2016)
1.1.2017 Tarihi İtibariyle E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarina Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru
(08.12.2016)
Hal Komisyoncularınca Düzenlenecek Komisyon Faturalarında E-Fatura Uygulaması
(08.12.2016)
Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği
(08.12.2016)
6769 Sayılı Kan. 6. Maddesinden Faydalananların, Kayıtlarında Yer Almayan Emtia İçin Hesaplanan KDV'yi İade Listelerine Eklenmelerine İlişkin Duyuru
(06.12.2016)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4) Resmi Gazete’de Yayımlandı
(02.12.2016)
KDV İade Listelerinden "GÇB Listesi" ve "Satış Faturaları (301)" Listelerinin Güncellenmesine İlişkin Duyuru
(02.12.2016)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)
(02.12.2016)
Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(02.12.2016)
Muh, Muh30 ve Muhgvk281 Beyannamelerinde Yapılan Değişiklik
(01.12.2016)
KDV Kan. 11/1-A-15-A-15/B-17/4-S Mad. Kaps. Yapılan Teslimler Nedeniyle Satış Fatura Listesi' Nin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hk. Duyuru
(01.12.2016)
BKK 2016/9567 Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar
(01.12.2016)
Vergi Dairelerinin 30 Kasım 2016 Çarşamba Günü Saat 23:59' A Kadar Açık Bulundurulması
(30.11.2016)
Vergi Daireleri 29 ve 30 Kasım 2016 Tarihlerinde Saat 21:00’e Kadar Açık Bulundurulacaktır.
(29.11.2016)
SGK Genelgesi 2016-28
(29.11.2016)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)
(29.11.2016)
Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
(26.11.2016)
SGK Genelgesi 2016-26
(25.11.2016)
Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No: 11) 24 Kasım 2016 Tarihi İtibariyle Güncellendi
(25.11.2016)
BKK 2016/9542 Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar
(25.11.2016)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)
(24.11.2016)
BKK 2016/9521 Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar
(24.11.2016)
Vergi Usul Kanunu Sirküler 87
(23.11.2016)
Yapılandırdığınız Vergi Borçlarınızın İlk Taksit veya Peşin Ödemesi İçin SON GÜN 30 KASIM
(22.11.2016)
2016/9538 Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar
(22.11.2016)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 376)
(19.11.2016)
GİB'den E-Fatura Duyurusu
(18.11.2016)
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(12.11.2016)
6754 Sayılı Kanun Bilirkişilik Kanunu
(11.11.2016)
SGK Genelgesi 2016/25
(11.11.2016)
Yeniden Değerleme Oranı 2016 Yılı İçin %3,83 Olarak Tespit Edilmiştir
(11.11.2016)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)
(11.11.2016)
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
(09.11.2016)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)
(03.11.2016)
KDV Kan. 11. Mad. Kaps. Yapılan "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Faturayla Yapılan (Bavul Tic.) Teslimler Nedeniyle Satış Fatura Listesi" İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hk. Duyuru
(01.11.2016)
e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresinin Bazı İllerde Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı
(31.10.2016)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 85
(31.10.2016)
Faaliyet Dönemi Geçtikten Sonra Denetim Yaptırılması Hakkında Kurul Kararı
(31.10.2016)
İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı
(28.10.2016)
6753 Sayılı Kanun Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik
(28.10.2016)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 294)
(28.10.2016)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 375)
(28.10.2016)
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 42
(27.10.2016)
İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına İlişkin Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı
(26.10.2016)
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18


MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN