RSS | Sitene Ekle | Giriş Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Asgari Ücret 2016 | Asgari Geçim İndirimi 2016 | Reklam | Bize Ulaşın    


SMMM Engin Malay
AGİ’den Yararlanamayanlar
(10.02.2016)

E-bültenimize kayıt olun, yeni yazılar e-posta adresinize gelsin!..   

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Asgari Ücret 2016
Asgari Geçim İndirimi 2016
Basından Yazılar
E-Kitaplar
İstirahatli / Raporlu İşçinin Bildirimi
Fazla Mesai Ücreti Hesaplama
Doğum Yardımı
Pratik Bilgiler
Güncel Mevzuat
Soru-Cevap
Tek Düzen Hesap
    Planı
Vergi Takvimi 2016
Yazarlarımız

 SON YAZILAR
  6661 Sayılı Torba Yasayla Gelen Düzenlemeler

  Mali Tatil Uygulamasında Neler Değişti?

  6663 Sayılı Torba Kanun İle Yaşamımızda Neler Değişecek?

  YHGK İş Kazası Sonucu Anne-Babaya Ölüm Geliri Bağlanması Koşulları

  AGİ’den Yararlanamayanlar

  İşyeri Hekimi Çalıştıran İşverenler Dikkat!... Süreler Değişti

  Emekli Çalışana Teşvik Yok

  Gündemde ‘Güvenceli Esneklik’ Konusu Var

  Esnek Çalışma Geliyor!

  Gençler İçin Genel Sağlık Sigortasına Pansuman Yapılıyor Kısmi Süreli Çalışan Öğrenci İçin Düzenleme Yok

  15 Yıldan Tazminat Almak İsteyenler

  Uzun Vadeli Senetle Bina Alımının Muhasebeleştirilmesi

  TTK 519. Madde 2. Tertip Yedek Akçelere Sınır Getirilmelidir

  13 Maddede 4. Dönem Geçici Vergide Yapılması Gerekenler


GÜNCEL MEVZUAT
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) (Taslak)
(10.02.2016)
Anayasa Mahkemesinin 28/1/2016 Tarihli ve E: 2015/40, K: 2016/5 Sayılı Kararı
(10.02.2016)
2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)
(10.02.2016)
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(10.02.2016)
Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği
(10.02.2016)
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği
(10.02.2016)
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(10.02.2016)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 468)
(06.02.2016)
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 51) (Parasal Sınırlar Ve Oranlar)
(06.02.2016)
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) (Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 48)
(06.02.2016)
2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)
(06.02.2016)
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi (2016)
(05.02.2016)
Asgari Ücret Desteği İle İlgili Duyuru
(05.02.2016)
GİB - İnternet Vergi Dairesi Duyuru
(02.02.2016)
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı
(02.02.2016)
Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar
(01.02.2016)
2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununun Uygulanması İle İlgili Maliye Bakanlığı Genelgesi (Sıra No: 5)
(30.01.2016)
İşkolu Tespit Kararı
(30.01.2016)
İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ
(30.01.2016)
Gelir Vergisi Sirküleri /99
(29.01.2016)
Anayasa Mahkemesinin 8/12/2015 Tarihli ve E: 2014/87, K: 2015/112 Sayılı Kararı
(28.01.2016)
6661 Sayılı TORBA YASA Resmi Gazetede yayımlandı
(27.01.2016)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 80
(25.01.2016)
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(18.01.2016)
Anayasa Mahkemesinin E: 2014/183, K: 2015/122 Sayılı Kararı
(13.01.2016)
Temsil Tazminatı Ödenmesine İlişkin Karar ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2016/8370)
(13.01.2016)
İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/1)
(12.01.2016)
Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği
(11.01.2016)
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 9)
(08.01.2016)
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Temlik ve Vergi Borçlarına Takas) (Sıra No: 12)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 49)
(08.01.2016)
(SGK Genelgesi 2016/1)
(08.01.2016)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 369)
(07.01.2016)
Anayasa Mahkemesinin E: 2015/15, K: 2015/118 Sayılı Kararı
(07.01.2016)
Anayasa Mahkemesi Kararı E.2015/37 K.2015/119
(06.01.2016)
Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ
(02.01.2016)
Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar (BKK 2015/8353)
(02.01.2016)
2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
(31.12.2015)
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2015/1
(31.12.2015)
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76)
(31.12.2015)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2015/8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/48)
(31.12.2015)
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ
(30.12.2015)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 467) (VUK 467)
(29.12.2015)
Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(28.12.2015)
2016 Yılı Vergi Takvimi
(28.12.2015)
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar (2015/8321)
(28.12.2015)
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/6)
(26.12.2015)
Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
(26.12.2015)
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(26.12.2015)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 21/12/2015 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/13] Sayılı Kararı
(25.12.2015)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:426)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 466)
(25.12.2015)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 465)
(25.12.2015)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 463)
(25.12.2015)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 462)
(25.12.2015)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 461)
(25.12.2015)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 460)
(25.12.2015)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 458)
(25.12.2015)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290)
(25.12.2015)
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)
(25.12.2015)
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67)
(25.12.2015)
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59)
(25.12.2015)
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)
(25.12.2015)
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)
(25.12.2015)
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 46) (MTV 2016)
(25.12.2015)
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 12) 2016 Yılı
(25.12.2015)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)
(25.12.2015)
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 50) Değerli Kağıtlar 2016 Yılı
(25.12.2015)
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(25.12.2015)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 464) (VUK 464)
(24.12.2015)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459) (VUK 459)
(24.12.2015)
2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (6654 Sayılı Kanun)
(23.12.2015)
SGK Genelgesi 2015/27
(23.12.2015)
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(22.12.2015)
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihlerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı
(21.12.2015)
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler
(21.12.2015)
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2016 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
(21.12.2015)
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ
(21.12.2015)
Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik (BKK 2015/8302)
(16.12.2015)
Anayasa Mahkemesinin 25/11/2015 Tarihli ve E: 2015/13, K: 2015/108 Sayılı Kararı
(15.12.2015)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 138)
(10.12.2015)
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden
(09.12.2015)
Anayasa Mahkemesinin E: 2015/50, K: 2015/107 Sayılı Kararı
(04.12.2015)
Anayasa Mahkemesinin E: 2015/63, K: 2015/106 Sayılı Kararı
(04.12.2015)
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(25.11.2015)
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(25.11.2015)
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(25.11.2015)
SGK Genelgesi 2015/25
(20.11.2015)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 22)
(19.11.2015)
Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği
(18.11.2015)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 135)
(18.11.2015)
Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8)
(14.11.2015)
Anayasa Mahkemesinin 22/10/2015 Tarihli ve E: 2015/29, K: 2015/95 Sayılı Kararı
(12.11.2015)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 289)
(11.11.2015)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 132)
(11.11.2015)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 133)
(11.11.2015)
Anayasa Mahkemesinin 22/10/2014 Tarihli ve E: 2013/1, K: 2014/161 Sayılı Kararı
(11.11.2015)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) (VUK 457)
(10.11.2015)
Anayasa Mahkemesinin 22/10/2015 Tarihli ve E: 2015/10, K: 2015/93 Sayılı Kararı
(07.11.2015)
Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(06.11.2015)
Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2015/8204)
(06.11.2015)
Güvence Denetimleri Standardı 3000 (GDS 3000) Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ (Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 45)
(06.11.2015)
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(30.10.2015)
Anayasa Mahkemesinin 8/10/2015 Tarihli ve E: 2015/36, K: 2015/87 Sayılı Kararı
(28.10.2015)
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(27.10.2015)
Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 3)
(24.10.2015)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2015/8113)
(13.10.2015)
Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Üstlenilen Risklere Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar (BKK 2015/8110)
(13.10.2015)
İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 4 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar
(05.10.2015)
Bu Yönetmelik 1 Ekim'de Yürürlüğe Giriyor
(29.09.2015)
Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru
(18.09.2015)
Fiili Hizmet Süresi Zammı Kapsamında Çalışan Sigortalılarla İlgili Yapılacak Bildirimler Hakkında SGK Duyurusu
(18.09.2015)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (Elektronik Ticaret Faaliyetlerinin İzlenmesine İlişkin)
(16.09.2015)
Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi ile Ba Bs Beyannameleri Süre Uzatımı
(15.09.2015)
Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:8)
(09.09.2015)
1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No: 9)
(03.09.2015)
SGK Genelgesi 2015/22
(02.09.2015)
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/5)
(29.08.2015)
Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No.289)
(29.08.2015)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:456)
(27.08.2015)
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2015/8050)
(27.08.2015)
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
(27.08.2015)
SGK Aylık Bidirgelerinin Verilme Süresi Uzatıldı
(26.08.2015)
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:66) (2016 Yılı Bina İnşaat m2 Birim Maliyetleri)
(26.08.2015)
Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik
(26.08.2015)
Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(25.08.2015)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(24.08.2015)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
(24.08.2015)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(24.08.2015)
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru
(21.08.2015)
Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği
(20.08.2015)
KDV İade Rehberleri Yayınlandı
(19.08.2015)
Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(19.08.2015)
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği
(08.08.2015)
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(04.08.2015)
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(04.08.2015)
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Personel Yönetmeliği
(04.08.2015)
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(04.08.2015)
Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III-45.1)
(01.08.2015)
Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesaplarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 14) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 52)
(29.07.2015)
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 53)
(29.07.2015)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Taslağı)
(29.07.2015)
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(28.07.2015)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(28.07.2015)
SGK Duyurusu (Mali Tatil Hk.)
(24.07.2015)
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 37
(24.07.2015)
Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(23.07.2015)
Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/4)
(23.07.2015)
SGK Genelgesi 2015/19
(21.07.2015)
Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2015/20, K: 2015/64 Sayılı Kararı
(16.07.2015)
Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik
(15.07.2015)
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No:3)
(15.07.2015)
İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ
(13.07.2015)
Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik
(11.07.2015)
Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7a)
(11.07.2015)
Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Tebliğ Taslağı
(09.07.2015)
Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Tebliğ Taslağı
(09.07.2015)
SGK Genelgesi 2015/19
(07.07.2015)
SGK Duyurusu (Prim ve Diğer Ödemelerin Süre Uzatımı Hk.)
(02.07.2015)
5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(01.07.2015)
Tahsilat İç Genelgesi (Seri No:2015/4)
(30.06.2015)
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
(29.06.2015)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)
(27.06.2015)
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(26.06.2015)
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(26.06.2015)
Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2015/7715)
(24.06.2015)
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2015/7707)
(24.06.2015)
3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Kamu İhale Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (BKK 2015/7728)
(24.06.2015)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 453)
(20.06.2015)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)
(20.06.2015)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 455)
(20.06.2015)
Ankara Büyükşehir Belediyesince Tarh Edilerek Mükelleflere Tebliğ Edilen Yol Harcamalarına Katılma Paylarının Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (BKK 2015/7389)
(20.06.2015)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(18.06.2015)
Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(15.06.2015)
Anayasa Mahkemesinin 14/5/2015 Tarihli ve E: 2014/177, K: 2015/49 Sayılı Kararı
(11.06.2015)
SGK Genelgesi 2015/16
(04.06.2015)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 452)
(03.06.2015)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 451)
(03.06.2015)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 450)
(03.06.2015)
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2015/7582)
(01.06.2015)
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/3)
(30.05.2015)
SGK Genelgesi 2015/25
(28.05.2015)
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği
(27.05.2015)
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5)
(27.05.2015)
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(25.05.2015)
Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(25.05.2015)
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1)
(25.05.2015)
Doğum Yardımı Yönetmeliği (BKK 2015/7695)
(23.05.2015)
3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Rödövans Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Karar
(23.05.2015)
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2015/9)
(23.05.2015)
Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/74, K: 2014/201 Sayılı Kararı
(23.05.2015)
Anayasa Mahkemesinin 13/5/2015 Tarihli ve E: 2015/34, K: 2015/48 Sayılı Kararı
(23.05.2015)
Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği
(22.05.2015)
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(22.05.2015)
Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2013/96, K: 2014/118 Sayılı Kararı
(22.05.2015)
Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/103, K: 2014/199 Sayılı Kararı
(22.05.2015)
Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/112, K: 2014/203 Sayılı Kararı
(22.05.2015)
Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/108, K: 2015/8 Sayılı Kararı
(22.05.2015)
Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2014/120, K: 2015/23 Sayılı Kararı
(22.05.2015)
Anayasa Mahkemesinin 22/4/2015 Tarihli ve E: 2014/171, K: 2015/41 Sayılı Kararı
(22.05.2015)
Anayasa Mahkemesinin 22/4/2015 Tarihli ve E: 2015/28, K: 2015/42 Sayılı Kararı
(22.05.2015)
Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 44
(21.05.2015)
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN