RSS | Sitene Ekle | Giriş Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Asgari Ücret 2016 | Asgari Geçim İndirimi 2016 | Vergi Affı | Reklam | Bize Ulaşın    


YMM Abbas Coşar
Soru Cevaplarla Vergi ve Varlık Barışı - 1
(25.08.2016)

E-bültenimize kayıt olun, yeni yazılar e-posta adresinize gelsin!..   

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Asgari Ücret 2016
Asgari Geçim İndirimi 2016
Basından Yazılar
E-Kitaplar
İstirahatli / Raporlu İşçinin Bildirimi
Fazla Mesai Ücreti Hesaplama
Doğum Yardımı
Pratik Bilgiler
Güncel Mevzuat
Soru-Cevap
Tek Düzen Hesap
    Planı
Vergi Takvimi 2016
Yazarlarımız

 SON YAZILAR
  Öncekilerden Farklı Olarak 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Fiktif Kasa ve Ortaklar Hesabının Düzeltilmesi

  Soru Cevaplarla Vergi ve Varlık Barışı - 1

  Kalkınma Ajanslarından Destek Alan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Örnek Muhasebe Kayıtları

  10.08.2016 Tarihli Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yeni Uygulama Yönetmeliği

  MuhasebeTR Yine Haklı Çıktı

  Meslek Mensubu Gözaltına Alınırsa

  ‘Güçlü Türkiye’ İçin Kadın İstihdamı Şart

  Genel Sağlık Sigortası Tek Rakam Olmuyor Borcunu Öde Deniyor

  Ecrimisil Ödenerek Kullanım Hakkı Alınan 2b Arazisinin Başka Şirkete Kiralanmasında Vergilendirme

  Kesinleşmiş Alacaklarda Yeni Vergi Affı - 2

  Vergi Barışında Takvim

  Yabancı İşçiye Çalışma İzninde Neler Değişti?

  Genel Sağlık Sigortası Tek Rakam Olmuyor Mu?

  Yıllara Sari İşlerde Gelir Hesaplarının Muhasebesi


GÜNCEL MEVZUAT
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68)
(25.08.2016)
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(25.08.2016)
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
(25.08.2016)
SGK Genelgesi 2016-18
(24.08.2016)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
(23.08.2016)
E-Beyanname'den Yeni Bir Hizmet hk.;
(22.08.2016)
Vergide Büyük Yapılandırma Fırsatı Başladı
(19.08.2016)
6736 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
(19.08.2016)
Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
(19.08.2016)
2016/9099 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar
(19.08.2016)
Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)
(18.08.2016)
Sahte Kısa Mesaj ve E-Posta Uyarısı
(13.08.2016)
2017 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerinin Yer Aldığı Cetvel Emlak Vergisi Genel Tebliği Ekinde Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi
(13.08.2016)
5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 4) Hazırlandı.
(12.08.2016)
KDV İade Taleplerindeki Eksikliklere İlişkin Yazılar, 1 Eylül 2016 Tarihinden İtibaren E-Tebligat Yoluyla Tebliğ Edilmeye Başlanacaktır.
(12.08.2016)
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13)’Nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 15)
(10.08.2016)
6736 Sayılı Kanun Metni (Vergi Affı 2016 Kanunu)
(07.08.2016)
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)
(05.08.2016)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 473)
(05.08.2016)
Kapasite Raporları Listesi'nin (TOBB) İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru:
(04.08.2016)
SGK Genelgesi 2016/16
(03.08.2016)
GİB Duyuru: E-Beyanname Hakkında
(02.08.2016)
Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Elektronik Ortamda “Kesin Mizan Bildirimi” Verme Zorunluluğu Kaldırıldı
(01.08.2016)
SGK Genelgesi 2016/15
(01.08.2016)
SGK Genelgesi 2016/13
(01.08.2016)
SGK Genelgesi 2016/12
(01.08.2016)
2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün Bugün Unutmayınız!
(01.08.2016)
2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
(30.07.2016)
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 10)
(30.07.2016)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 372)
(30.07.2016)
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik Birinci Bölüm
(29.07.2016)
Tahsilat Genel Tebliğ (Seri:B Sıra No:10)
(28.07.2016)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)’Nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 472)
(27.07.2016)
2016 Yılı Gelir Vergisinin 2. Taksit Ödemesi Başladı
(26.07.2016)
2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 01 Ağustos 2016!
(26.07.2016)
Vergi Affı Yasası 2016 (Taslak)
(25.07.2016)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 371)
(24.07.2016)
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(23.07.2016)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 83 (Beyannamelerin Verme ve Ödeme Süre Uzatımı)
(23.07.2016)
Haziran/2016 Vergilendirme Dönemi KDV1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru
(22.07.2016)
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/41
(14.07.2016)
2015 Vergilendirme Döneminde En Fazla Vergi Beyan Eden Mükellefler Açıklandı
(13.07.2016)
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2016 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ
(04.07.2016)
KDV1 - Kurum Geçici ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Yapılan Değişiklik Hk.
(01.07.2016)
Sahte E-Postalara Dikkat!
(30.06.2016)
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ (Seri No: 10)
(30.06.2016)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
(30.06.2016)
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(30.06.2016)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 370)
(28.06.2016)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 471)
(21.06.2016)
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(18.06.2016)
Vergi Daireleri 04 Temmuz 2016 Pazartesi Günü Yarım Gün ve 08 Temmuz 2016 Cuma Günü Tam Gün Açık Bulundurulacaktır
(17.06.2016)
ÖTV1 Beyannamesi Değişikliği
(16.06.2016)
Bağımlı Çalışan Muhasebeciye E-Beyanname Şifresi Verilmesi (Özelge)
(14.06.2016)
Bilgi Transfer Sistemine (BTRANS) Elektronik Ortamda Veri Aktarma Zorunluluğu Getirilen Bilgilere İlişkin Duyuru
(11.06.2016)
Mükelleflerimizin ve Yeni İşe Başlayanların Kişisel Vergi Takvimlerini Oluşturarak Yükümlülüklerini Kolayca İzlemelerini Sağlayacak İnteraktif Vergi Danışmanı Programı Kullanıma Açılmıştır
(07.06.2016)
Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 293)
(07.06.2016)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:471
(04.06.2016)
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
(30.05.2016)
SGK Genelgesi 2016/9
(27.05.2016)
Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(25.05.2016)
6 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı
(24.05.2016)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)
(21.05.2016)
Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(21.05.2016)
İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(20.05.2016)
Önemli Duyuru
(19.05.2016)
2015 Yılı Faaliyet Dönemi Denetçisinin 2016 Yılı İçinde Seçilmesi ve İmzalanan Sözleşmelerle Yapılan Denetimler Hakkında Kurul Kararı
(18.05.2016)
Yem ve Gübre Teslimlerine İlişkin KDV Tebliğ Taslağı Hazırlandı
(13.05.2016)
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Açıklamalar İçeren Kurumlar Vergisi Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
(13.05.2016)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 292)
(05.05.2016)
Özel Tüketim Vergisi (Iı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)
(04.05.2016)
Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Bugün (02 Mayıs 2016) Sona Ermektedir
(02.05.2016)
E-Tebligat Adresi Başvurusunda Bulunmayan Mükellefler Hakkında Önemli Duyuru
(30.04.2016)
6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların 9. Taksit Ödemesinde Son Gün 2 Mayıs 2016
(28.04.2016)
3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Resmi Gazete’de Yayımlandı
(26.04.2016)
3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)
(26.04.2016)
Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik Birinci Bölüm
(26.04.2016)
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(26.04.2016)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 82
(22.04.2016)
Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(22.04.2016)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291)
(21.04.2016)
İşkolu Tespit Kararı
(19.04.2016)
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7)
(16.04.2016)
Anayasa Mahkemesinin E: 2015/67, K: 2016/21 Sayılı Kararı
(15.04.2016)
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Uygulaması Kapsamında Daha Önce Yayınlanmış Olan "Gelir İdaresi Başkanlığı ÖKC-Harici Donanım ve Yazılım Haberleşme Protokolü Sürüm 2.0” Dokümanı Güncellenmiştir.
(13.04.2016)
Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)
(13.04.2016)
Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 6)
(13.04.2016)
Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) Resmi Gazete’de Yayımlandı
(11.04.2016)
Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
(11.04.2016)
4 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.
(08.04.2016)
Vergide Elektronik Tebligat Sistemi Başladı.
(08.04.2016)
Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 4)
(08.04.2016)
İşkolu Tespit Kararı
(08.04.2016)
SGK Genelgesi 2016/8 (2013/30 Sayılı Genelge Hk.)
(08.04.2016)
Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
(07.04.2016)
2016 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı
(07.04.2016)
Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:3) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.
(06.04.2016)
2016/03 Dönemi KDV1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru
(06.04.2016)
İşkolu Tespit Kararı
(06.04.2016)
2016/03 Dönemi KDV 1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru
(05.04.2016)
14 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
(05.04.2016)
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 14)
(05.04.2016)
Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi 1 Nisan 2016’da Başladı
(01.04.2016)
Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(01.04.2016)
29.03.2016 - 01.04.2016 Tarihinde Alınacak Beyannamelerde Yapılan Değişiklikler Hk
(31.03.2016)
SGK Genelgesi 2016/07
(31.03.2016)
E-Tebligat Sistemine Başvuru İçin Son Gün 31 Mart 2016
(29.03.2016)
Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90)
(29.03.2016)
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2016/1)
(24.03.2016)
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
(24.03.2016)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/81
(23.03.2016)
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
(23.03.2016)
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 31 Mart 2016 Tarihine Uzatılmıştır
(23.03.2016)
51 İlde Uygulanan İlave Altı Puanlık İndirimde Aranan 10 ve Üzerinde Sigortalı Çalıştırma Şartının Kaldırılmasına İlişkin Duyuru
(22.03.2016)
Gelir Vergisi Beyannamesi Vermek İçin Son Gün 25 Mart 2016
(22.03.2016)
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2016/8549)
(19.03.2016)
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2016/8590)
(19.03.2016)
Avans Fatura Bedelinin Hangi Dönem KDV Beyanında Gösterileceği
(18.03.2016)
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(18.03.2016)
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’Nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 14)
(18.03.2016)
İşkolu Tespit Kararı
(17.03.2016)
3 Seri No.Lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı
(16.03.2016)
İşkolu Tespit Kararı
(16.03.2016)
Hazır Beyan Sistemi İle Beyanname Vermek Artık Çok Kolay
(15.03.2016)
Lise/Dengi Öğrenim ve Yükseköğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası
(15.03.2016)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkan ve Üyeliğine Ait Atama Kararı (BKK 2016/8565)
(12.03.2016)
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 14)
(11.03.2016)
İşkolu Tespit Kararı
(11.03.2016)
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(07.03.2016)
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)
(04.03.2016)
Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı
(04.03.2016)
Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
(04.03.2016)
Anayasa Mahkemesinin E.2015/97, K.2016/10 Sayılı Kararı
(03.03.2016)
Emekli Maaş Kesintisi Hakkında Duyuru
(02.03.2016)
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi;
(02.03.2016)
2016 Beyanname Düzenleme Rehberi
(02.03.2016)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 470)
(25.02.2016)
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 13)
(25.02.2016)
Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2015/96, K: 2016/9 Sayılı Kararı
(23.02.2016)
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(20.02.2016)
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(20.02.2016)
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar
(19.02.2016)
Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2016-3)
(19.02.2016)
Beyanname Eklerinin Btrans Üzerinden Gönderilme Zamanları İle İlgili Önemli Duyuru;
(17.02.2016)
Düzeltme 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İlgili
(16.02.2016)
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(15.02.2016)
Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa Iı) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1)
(13.02.2016)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 469)
(12.02.2016)
SGK Genelgesi 2016/4 - Asgari Ücret Desteği Genelgesi
(11.02.2016)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)
(11.02.2016)
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(11.02.2016)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) (Taslak)
(10.02.2016)
Anayasa Mahkemesinin 28/1/2016 Tarihli ve E: 2015/40, K: 2016/5 Sayılı Kararı
(10.02.2016)
2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)
(10.02.2016)
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(10.02.2016)
Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği
(10.02.2016)
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği
(10.02.2016)
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(10.02.2016)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 468)
(06.02.2016)
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 51) (Parasal Sınırlar Ve Oranlar)
(06.02.2016)
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) (Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 48)
(06.02.2016)
2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)
(06.02.2016)
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi (2016)
(05.02.2016)
Asgari Ücret Desteği İle İlgili Duyuru
(05.02.2016)
GİB - İnternet Vergi Dairesi Duyuru
(02.02.2016)
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı
(02.02.2016)
Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar
(01.02.2016)
2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununun Uygulanması İle İlgili Maliye Bakanlığı Genelgesi (Sıra No: 5)
(30.01.2016)
İşkolu Tespit Kararı
(30.01.2016)
İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ
(30.01.2016)
Gelir Vergisi Sirküleri /99
(29.01.2016)
Anayasa Mahkemesinin 8/12/2015 Tarihli ve E: 2014/87, K: 2015/112 Sayılı Kararı
(28.01.2016)
6661 Sayılı TORBA YASA Resmi Gazetede yayımlandı
(27.01.2016)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 80
(25.01.2016)
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(18.01.2016)
Anayasa Mahkemesinin E: 2014/183, K: 2015/122 Sayılı Kararı
(13.01.2016)
Temsil Tazminatı Ödenmesine İlişkin Karar ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2016/8370)
(13.01.2016)
İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/1)
(12.01.2016)
Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği
(11.01.2016)
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 9)
(08.01.2016)
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Temlik ve Vergi Borçlarına Takas) (Sıra No: 12)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 49)
(08.01.2016)
(SGK Genelgesi 2016/1)
(08.01.2016)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 369)
(07.01.2016)
Anayasa Mahkemesinin E: 2015/15, K: 2015/118 Sayılı Kararı
(07.01.2016)
Anayasa Mahkemesi Kararı E.2015/37 K.2015/119
(06.01.2016)
Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ
(02.01.2016)
Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar (BKK 2015/8353)
(02.01.2016)
2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
(31.12.2015)
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2015/1
(31.12.2015)
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76)
(31.12.2015)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2015/8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/48)
(31.12.2015)
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ
(30.12.2015)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 467) (VUK 467)
(29.12.2015)
Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(28.12.2015)
2016 Yılı Vergi Takvimi
(28.12.2015)
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar (2015/8321)
(28.12.2015)
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/6)
(26.12.2015)
Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
(26.12.2015)
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(26.12.2015)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 21/12/2015 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/13] Sayılı Kararı
(25.12.2015)
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN