Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar / Olmayanlar 2017

Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar / Olmayanlar 2017

2017 Yılı için Beyanname İmzalatmak zorunda olmayan mükellefler için hadler belirlendi. Buna göre noterler, özel kanunlara göre kurulan kooperatifler ile 2017 yılı satış veya hasılatları aşağıda belirtilmiş tutarları aşmayan mükellefler beyanname imzalatmak zorunda değildirler.

2017 Yılı Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlara ait tablo ise şöyledir:
 

2017 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYAN MÜKELLEFLER

Noterler

Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler

2017 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler

Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı

163.000 TL

II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı

234.000 TL

II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı

118.000 TL

Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı

234.000 TL

GÜNDEM