Cenaze Ödeneği 2017, 2017 Cenaze Yardımı Bilgileri

Cenaze Ödeneği 2017, 2017 Cenaze Yardımı Bilgileri

Cenaze Ödeneği 2017, 2017 Cenaze Ödeneği.

Cenaze Ödeneği; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu, sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken, ölen sigortalının ailesine verilir. Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana veya babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.

Cenaze ödeneği Kurumun yönetim kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen bu karar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanınca onaylanarak uygulamaya dâhil olur.

2017 Cenaze Ödeneği Tutarı: 415,00 TL


Yıllar itibariyle cenaze ödeneği tutarı aşağıda yer almaktadır.


YILLAR İTİBARİYLE CENAZE ÖDENEĞİ TUTARLARI TABLOSU

2017 Yılı İçin; 531,00 TL
2016 Yılı İçin; 489,00 TL
2015 Yılı İçin; 449,00 TL
2014 Yılı İçin; 415,00 TL
2013 Yılı İçin; 386,00 TL
GÜNDEM