Beyanname Rehberleri

Beyanname Rehberleri

YAYIN TARİHİ
YAYIN ADI
 
Ocak 2009
Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi (2009)
Ocak 2009

Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi(Gerçek Usul) 2009

Ocak 2009
Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları İle Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi
Ocak 2009
Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
Ocak 2009
Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi
Ocak 2009
Ücret Kazançları Vergi Rehberi
Ocak 2009

G.V.K. Geçici 67.Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi ( 2009 )

Ocak 2009
5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Uygulaması
Ocak 2009
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi
Aralık 2008
2009 Yılı Vergi Takvimi
Aralık 2008
Stratejik Plan 2009 - 2013
Kasım 2008
2009 - 2011 Performans Programı
Ekim 2008
"Vergi Konulu Resim, Şiir ve Afiş Yarışmaları" Kampanyası Broşürü
Ekim 2008
"Vergi Konulu Resim, Şiir ve Afiş Yarışmaları" Kampanyası Afişi
Ekim 2008
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Sorumluluklar
 
Vergi İnceleme Elemanının Rüşvetle Mücadele Rehberi
Haziran 2008
Vergi İletişim Merkezi El Broşürü
Haziran 2008
Mükellef Hizmetleri Merkezi El Broşürü
Haziran 2008
Vergi İdaresince Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin İdari Başvuru Yolları
Haziran 2008

Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri ile Pişmanlık ve Islah Hükümlerinin Uygulanması

Mayıs 2008
Vergi Konulu Resim, Şiir ve Afiş Yarışmaları Albümü
 
Nisan 2008

2007 Yılı Faaliyet Raporu

Nisan 2008

"Bir Fikrim Var" Yarışması Afişi

Mart 2008

Mükellef Hizmetleri Merkezi Afişi

Şubat 2008

Vergi İletişim Merkezi Afişi

Ocak 2008

Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi(Gerçek Usul) 2008

Ocak 2008
Ücret Kazançları Vergi Rehberi
Ocak 2008
Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi
Ocak 2008
Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
Ocak 2008
Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları İle Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi
Ocak 2008
Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi (2008)
Ocak 2008
G.V.K. Geçici 67.Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi ( 2008 )
Aralık 2007
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi
Aralık 2007
2008 Yılı Vergi Takvimi
Kasım 2007
Türkiye'de Mükelleflerin Vergiye Bakışı
Kasım 2007
Tüm Yönleriyle Vergi İncelemesi
Kasım 2007
Vergi İncelemelerinde Mükellefin Hakları İdarenin Yükümlülükleri
Ekim 2007
Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Haritası Yap-Bozu (Puzzle)  
Ekim 2007
Türkiye İller Haritası Yap-Bozu (Puzzle)  
Ekim 2007
Vergi Konulu Resim Şiir Afiş Yarışması El Broşürü (2008)
Ekim 2007
Vergi Konulu Resim Şiir Afiş Yarışması Afişi (2008)
Ekim 2007
Ülkemi Seviyorum Belgemi Alıyorum Kampanya Rehberi (2008)
Ekim 2007
Ülkemi Seviyorum Belgemi Alıyorum Kampanya Afişi (2008)
Eylül 2007
2007-2009 Stratejik Plan
Eylül 2007
İkmalen Re'sen ve İdarece Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin Hakları ve Ödevleri
Eylül 2007
Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler
Ağustos 2007
Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri Katılımcı Ders Kitabı
Mayıs 2007
Vergi Konulu Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması Afişi  
Haziran 2007
2007 Yılı “Vergi” Konulu Resim Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları
Mayıs 2007
Vergi Konulu Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması
Nisan 2007
2006 Yılı Faaliyet Raporu
Şubat 2007
Alışverişlerde Belge Almanın Önemi (Neden Fiş-Fatura Almalıyız?)
Şubat 2007
Yabancılar İçin Kira Geliri Beyanı Rehberi (Türkçe-İngilizce-Almanca)
Nisan 2007
Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? (2007)
Nisan 2007
2007 Yılı Vergi Takvimi
Şubat 2007
2007 Yılı Vergi Haftası Afişi  
Şubat 2007
G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi
Şubat 2007
Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
Şubat 2007
Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi
Şubat 2007
Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
Şubat 2007
Ticari Kazançların Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi
Şubat 2007
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi
2.Baskı: Ekim 2007
1.Baskı: Ekim 2006
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama - İşi Bırakma, Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler Broşürü
2.Baskı: Ekim 2007
1.Baskı: Ekim 2006
Vergilemede Adresin Önemi
2.Baskı: Ekim 2007
1.Baskı: Ekim 2006
Vergi Uyuşmazlıklarının İdare İle Çözümünde Uzlaşma
2.Baskı: Kasım 2006
1.Baskı: Eylül 2006
Taxation in Turkey
Ekim 2006
Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma, Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler Broşürü ( Kaset )  
Ekim 2006
Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma, Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler Broşürü ( CD-Rom )  
2.Baskı: Ekim 2007
1.Baskı: Ekim 2006
Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma, Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler Broşürü
Eylül 2006
Özürlüler İçin Vergi Rehberi ( Kaset )  
Eylül 2006
Özürlüler İçin Vergi Rehberi ( CD-Rom )  
Eylül 2006
Özürlüler İçin Vergi Rehberi
Eylül 2006
Personel İdari Dava Emsal Kararları  
Ağustos 2006
Görme Özürlüler İçin Vergi Rehberi ( Kabartma Yazılı )  
Ağustos 2006
Türk Vergi Kanunları ( 3 cilt )  
Nisan 2007
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği ( 4. Baskı )
Mayıs 2006
2005 Yılı Faaliyet Raporu
Mayıs 2006
2006 Yılı “Vergi” Konulu Resim Şiir ve Slogan Yarışması
Şubat 2006
Avukatlar İçin Beyanname Düzenleme Rehberi
Şubat 2006
Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hakları Bildirgesi Afişi  
Şubat 2006
Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hakları Bildirgesi Broşürü
Şubat 2006
Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hakları Bildirgesi Posteri  
Şubat 2006
2006 Yılı Vergi Haftası Afişi  
2006
Arsa ve Arazi Asgari Metrekare Birim Değerleri  
Ocak 2006
Kira Geliri Beyanname Düzenleme Rehberi
Ocak 2006
Menkul Sermaye İradı Elde Edenlerin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
Ocak 2006
Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi
Aralık 2005
Vergi Dairesi Başkanlıkları Broşürü
2005
Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu - Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği  
2005
Türk Vergi Kanunları Gerekçeleri  
2005
Sirküler 2003 - 2004  
2005
Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  


 


 
Türkiye'de Sahibi Bulundukları Konutları Kiralamak Suretiyle Kira Geliri Elde Eden Yabancılar İçin Kira Geliri Beyan Rehberi (06.03.2007)
Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellef odaklı hizmet ilkesinin gereği olarak, Türk Vergi Kanunları uyarınca, mükellef durumundaki Türkiye’de Yerleşmiş olmayan yabancı ülke vatandaşları için de vergi beyanı ve ödemesi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bunlardan birisi de, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler tarafından elde edilen kira gelirlerinin beyanı ve vergilendirilmesi konulu rehber çalışmasıdır.
Söz konusu rehbere ulaşmak için tıklayınız

 
Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi (23.02.2007)
Gelir Vergisi Kanunu'nda sayılan gelir unsurlarından Serbest Meslek Kazancının elde edilmesi, hesaplanması ve yıllık beyannameye aktarılması konusunda Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin doldurulmasında geçerli olan had ve tutarların dikkate alındığı açıklamalara yer verilmiştir.
Söz konusu rehbere ulaşmak için tıklayınız

 
Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi (23.02.2007)
2006 yılında gerçek kişilerce elde edilen menkul sermaye iratlarının beyan edilip edilmeyeceği, beyan edilmesi durumunda hangi şartlar altında beyan edileceği, Vergilendirme esasları, beyannamelerin verilme zamanı ve vergilerin ödenmesi konularında bilgiler verilmiştir.
Söz konusu rehbere ulaşmak için tıklayınız

 
G.V.K. Geçici 67.Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi (23.02.2007)
Türk finansal araçlarına yatırım yapan gerçek kişi yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca bu rehber vergi kesmekle yükümlü bulunan aracı kurumlar ve bankalar içinde yararlı bir kaynak olacaktır.
Söz konusu rehbere ulaşmak için tıklayınız

 
Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi (02.03.2007)
Kira geliri elde eden mükelleflerimizin bu gelirlerini beyan ederken karşılaşabilecekleri her türlü soruya cevap bulabilecekleri hususlara yer verilmiş, mükelleflerin bu vergiyi hangi sürelerde beyan edecekleri ve ödeyecekleri konularına da rehberde ayrıca yer verilmiştir.
Söz konusu rehbere ulaşmak için tıklayınız
Ticari Kazançların Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi (02.03.2007)
 Gelir unsurlarından ticari kazancın elde edilmesi, hesaplanması, diğer gelir unsurları ile bir arada değerlendirilmesi ve yıllık beyannameye aktarılması konularında açıklamalara yer verilmiş olup ayrıca bu rehberde, gerçek usulde gelir vergisine tabi mükelleflerin 2006 takvim yılı gelirlerine ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin doldurulmasına yönelik açıklamalar da yer almaktadır.
Söz konusu rehbere ulaşmak için tıklayınız 

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM