2024 Gelir Vergisi Dilimleri | Vergi Dilimleri - Detaylı Rehber

2024 Gelir Vergisi Dilimleri | Vergi Dilimleri - Detaylı Rehber

2024 Gelir Vergisi Dilimleri | Vergi Dilimleri - Detaylı Rehber

Vergi dilimleri çalışanların yıl içerisinde elde ettikleri toplam gelir vergisine tabi esas ücretlerin gelir vergisi oranını belirleyen tarifelerdir. Gelir vergisi dilimlerine ilişkin tüm bilgileri ve soru işareti yaratan konulara ait cevapları bu yazıda bulacaksınız. Vergi dilimi nedir? 2023 yılında vergi dilimi tarifesi ne kadardır? Gelir vergisi dilimi nasıl hesaplanır? Vergi dilimi sıfırlanır mı? İş değişikliklerinde kümülatif vergi matrahı değişir mi? Bu sorular gibi bütün sigortalı çalışanları yakından ilgilendiren vergi dilimleri ve vergi tarifesi hakkındaki birçok sorunun cevabını bu yazı ile öğrenebilirsiniz.

2024 Yılı Vergi Dilimleri Ne Kadardır?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin tarife 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden güncellenmiştir. 2024 yılında uygulanacak yeni gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir;

Ücretliler İçin Uygulanacak 2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

110.000 TL'ye kadar

Yüzde 15

230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası

Yüzde 20

870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlası

Yüzde 27

3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL, fazlası

Yüzde 35

3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL, fazlası

Yüzde 40

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

110.000 TL'ye kadar

Yüzde 15

230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası

Yüzde 20

580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlası

Yüzde 27

3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL, fazlası

Yüzde 35

3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL, fazlası

Yüzde 40

Vergi Dilimi Nedir?

Vergi dilimi, çalışanlar tarafından elde edinilen ücret üzerinden alınan gelir vergisi oranını belirleyen ve elde edinilen gelir toplamının yüzde kaç üzerinden vergiye tabi tutulacağını gösteren artan oranlı vergi tarifeleridir.

Gelir Vergisi Matrahı Nedir?

Çalışanların brüt maaşından SGK işçi payı ve işsizlik sigortası işçi payının düşülmesi sonucunda kalan bakiye tutar gelir vergisi matrahına esas olan tutar olarak adlandırılır. Bu tutar gelir vergisi matrahıdır.

Vergi Dilimi Tutarları Brüt Mü Net Mi Hesaplanır?

Vergi dilimini belirleyen tutar kümülatif vergi matrahıdır. Ücrete tabi çalışanların aylık tutarda elde ettikleri brüt ücret üzerinden hesaplanan SGK işçi payı (0,14) ve işsizlik sigortası işçi payı (0,01) çıkarılması sonrasında ortaya çıkan vergi matrahının aylar itibariyle artışını gösteren ve gelir vergisi matrahına esas gelirler toplamını ifade tutar ise kümülatif vergi matrahıdır. Kümülatif vergi matrahları da gelir vergisi tarifelerini ve bu tarifelere ait vergi dilimlerini gösterir. Dolayısıyla vergi dilimine ait tarifelerin hesaplanmasında esas olan tutar brüt ücret üzerinden bulunur.

Kümülatif Vergi Matrahı Nedir?

Kümülatif vergi matrahı sigortalı olarak çalışmakta olan sigortalıların bir takvim yılı içerisinde gelir vergisi konu olan ödemelerinin oluşturduğu toplam tutar bazındaki gelir vergisi matrahlarıdır.

Vergi Dilimi Ne Zaman Sıfırlanır?

Sigortalı olarak çalışmakta olan kişilerin yıl içerisinde yaptığı iş değişiklikleri neticesinde eski çalıştıkları son aydaki kümülatif vergi matrahlarının yeni çalışmaya başladıkları yerde dikkate alınıp alınmayacağı farklı yorumlamalara neden olan bir konudur. Konu kişinin iş değişikliği yaptığı yerin aynı işverene bağlı olup olmadığına göre değişmektedir.

Yeni işyerinden vergi matrahı sıfırdan başlar.

Yıl içerisinde iş değiştiren sigortalı personelin yeni bir iş yerinde sigortalı olarak işe başlaması halinde çalışmakta olduğu eski işyerindeki kümülatif vergi matrahı yeni işyerinde dikkate alınmaz. Yeni işyerinde kümülatif vergi matrahı sıfırdan başlar. 

Aynı işverene ait farklı bir şubede çalışmaya başlayan personelin vergi matrahı sıfırdan başlamaz.

Sigortalı olarak çalışmakta olan kişinin aynı işverenin farklı bir şubesinde işe başlaması halinde kümülatif vergi matrahı sıfırdan hesaplanmaz. Eski şubesindeki vergi matrahı yeni şubesinde de hesaplanmaya dahil edilir.

Askerlik veya emeklilik nedeniyle işe giriş çıkışlarda vergi matrahı sıfırlanmaz.

Çalışmakta oldukları işyerinden askerlik veya emeklilik nedeniyle işten ayrılan sonrasında tekrar aynı iş yerinde çalışmaya başlayan personellerin vergi matrahları sıfırdan başlatılmayacak olup mevcut gelir vergisi matrahları üzerinden devam edecektir.

Gelir Vergisi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi oranları; % 15, % 20, % 27, % 35 şeklinde olup bu oranlara 2021 yılı itibariyle % 40’da gelir vergisi dilimi eklenmiştir.

Bu oranlara tekabül eden gelir miktarı tarifeleri ise her sene başında Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenmektedir.

Belirlenen gelir miktarına tekabül edecek şekilde kişilerce ödenecek gelir vergisi belirlenir. Gelir vergisi dilimlerine ilişkin hesaplama yöntemi ve hesaplanmaya ilişkin örnekler aşağıdaki şekildedir;

Brüt Maaş (A)

A

SGK İşçi Payı (B)

B = A X 0,14

İşsizlik Sigortası İşçi Payı (C)

C = A X 0,01

Vergi Matrahı (D)

D = A - (B+C)

Aylık Gelir Vergisi (E)

E =  D X 0,15 (*)

Damga Vergisi (F)

F = A X 0,00759

Kümülatif Vergi Matrahı (G)

G = [ A - (B+C) ] + Önceki Aylar Vergi Matrahları

Net (H)

H = A - (B+C+E+F)

Asgari Geçim İndirimi (I)

I

Toplam Ele Geçen (J)

J = H + I

(*) Aylık gelir vergisi hesaplanırken ilgili tutarın çarpım dilimi kümülatif vergi matrahı tutarına göre belirlenir. Gelir vergisi hesaplamasında çarpım tutarı % 15 ile başlar, kümülatif vergi matrahına göre % 20, %27, %35 ve %40 olarak devam eder.

 

Ücretliler İçin Uygulanacak 2023 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

70.000 TL'ye kadar

Yüzde 15

150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası

Yüzde 20

550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası

Yüzde 27

1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL, fazlası

Yüzde 35

1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL, fazlası

Yüzde 40

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2023 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

70.000 TL'ye kadar

Yüzde 15

150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası

Yüzde 20

370.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası

Yüzde 27

1.900.000 TL'nin 370.000 TL'si için 85.900 TL, fazlası

Yüzde 35

1.900.000 TL'den fazlasının .1.900.000 TL'si için 621.400 TL, fazlası

Yüzde 40

Ücretliler İçin Uygulanacak 2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

32.000 TL'ye kadar

Yüzde 15

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası

Yüzde 20

250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası

Yüzde 27

880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL, fazlası

Yüzde 35

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL, fazlası

Yüzde 40

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

32.000 TL'ye kadar

Yüzde 15

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası

Yüzde 20

170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası

Yüzde 27

880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL, fazlası

Yüzde 35

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL, fazlası

Yüzde 40

 

Ücretliler İçin Uygulanacak 2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

24.000 TL'ye kadar

Yüzde 15

53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası

Yüzde 20

190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası

Yüzde 27

650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL, fazlası

Yüzde 35

650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL, fazlası Yüzde 40

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

24.000 TL'ye kadar

Yüzde 15

53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası

Yüzde 20

130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası

Yüzde 27

650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL, fazlası

Yüzde 35

650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL, fazlası Yüzde 40

KAYNAKÇA

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM