VERGİ DİLİMLERİ - 2019 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri [DETAYLI REHBER]

VERGİ DİLİMLERİ - 2019 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri [DETAYLI REHBER]

VERGİ DİLİMLERİ - 2019 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri [DETAYLI REHBER]

Vergi dilimleri çalışanların yıl içerisinde elde ettikleri toplam gelir vergisine tabi esas ücretlerin gelir vergisi oranını belirleyen tarifelerdir. Gelir vergisi dilimlerine ilişkin tüm bilgileri ve soru işareti yaratan konulara ait cevapları bu yazıda bulacaksınız. Vergi dilimi nedir? 2019 yılında vergi dilimi tarifesi ne kadardır? Gelir vergisi dilimi nasıl hesaplanır? Vergi dilimi sıfırlanır mı? İş değişikliklerinde kümülatif vergi matrahı değişir mi? Bu sorular gibi bütün sigortalı çalışanları yakından ilgilendiren vergi dilimleri ve vergi tarifesi hakkındaki birçok sorunun cevabını bu yazı ile öğrenebilirsiniz.

2019 Yılı Vergi Dilimleri Ne Kadardır?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin tarife 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden güncellenmiştir. 2019 yılında uygulanacak yeni gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir;

Ücretliler İçin Uygulanacak 2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

18.000 TL'ye kadar

% 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

% 20

148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

% 27

148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası

% 35

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

18.000 TL'ye kadar

% 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

% 20

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

% 27

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası

% 35

Vergi Dilimi Nedir?

Vergi dilimi, çalışanlar tarafından elde edinilen ücret üzerinden alınan gelir vergisi oranını belirleyen ve elde edinilen gelir toplamının yüzde kaç üzerinden vergiye tabi tutulacağını gösteren artan oranlı vergi tarifeleridir.

Gelir Vergisi Matrahı Nedir?

Çalışanların brüt maaşından SGK işçi payı ve işsizlik sigortası işçi payının düşülmesi sonucunda kalan bakiye tutar gelir vergisi matrahına esas olan tutar olarak adlandırılır. Bu tutar gelir vergisi matrahıdır.

Vergi Dilimi Tutarları Brüt Mü Net Mi Hesaplanır?

Vergi dilimini belirleyen tutar kümülatif vergi matrahıdır. Ücrete tabi çalışanların aylık tutarda elde ettikleri brüt ücret üzerinden hesaplanan SGK işçi payı (0,14) ve işsizlik sigortası işçi payı (0,01) çıkarılması sonrasında ortaya çıkan vergi matrahının aylar itibariyle artışını gösteren ve gelir vergisi matrahına esas gelirler toplamını ifade tutar ise kümülatif vergi matrahıdır. Kümülatif vergi matrahları da gelir vergisi tarifelerini ve bu tarifelere ait vergi dilimlerini gösterir. Dolayısıyla vergi dilimine ait tarifelerin hesaplanmasında esas olan tutar brüt ücret üzerinden bulunur.

Kümülatif Vergi Matrahı Nedir?

Kümülatif vergi matrahı sigortalı olarak çalışmakta olan sigortalıların bir takvim yılı içerisinde gelir vergisi konu olan ödemelerinin oluşturduğu toplam tutar bazındaki gelir vergisi matrahlarıdır.

Vergi Dilimi Ne Zaman Sıfırlanır?

Sigortalı olarak çalışmakta olan kişilerin yıl içerisinde yaptığı iş değişiklikleri neticesinde eski çalıştıkları son aydaki kümülatif vergi matrahlarının yeni çalışmaya başladıkları yerde dikkate alınıp alınmayacağı farklı yorumlamalara neden olan bir konudur. Konu kişinin iş değişikliği yaptığı yerin aynı işverene bağlı olup olmadığına göre değişmektedir.

Yeni işyerinden vergi matrahı sıfırdan başlar.

Yıl içerisinde iş değiştiren sigortalı personelin yeni bir iş yerinde sigortalı olarak işe başlaması halinde çalışmakta olduğu eski işyerindeki kümülatif vergi matrahı yeni işyerinde dikkate alınmaz. Yeni işyerinde kümülatif vergi matrahı sıfırdan başlar. 

Aynı işverene ait farklı bir şubede çalışmaya başlayan personelin vergi matrahı sıfırdan başlamaz.

Sigortalı olarak çalışmakta olan kişinin aynı işverenin farklı bir şubesinde işe başlaması halinde kümülatif vergi matrahı sıfırdan hesaplanmaz. Eski şubesindeki vergi matrahı yeni şubesinde de hesaplanmaya dahil edilir.

Askerlik veya emeklilik nedeniyle işe giriş çıkışlarda vergi matrahı sıfırlanmaz.

Çalışmakta oldukları işyerinden askerlik veya emeklilik nedeniyle işten ayrılan sonrasında tekrar aynı iş yerinde çalışmaya başlayan personellerin vergi matrahları sıfırdan başlatılmayacak olup mevcut gelir vergisi matrahları üzerinden devam edecektir.

Gelir Vergisi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi oranları; % 15, % 20, % 27, % 35 şeklinde olup oran bazında değişmeyen fakat bu oranlara tekabül eden gelir miktarı tarifeleri ise her sene başında Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenmektedir.

Belirlenen gelir miktarına tekabül edecek şekilde kişilerce ödenecek gelir vergisi belirlenir. Gelir vergisi dilimlerine ilişkin hesaplama yöntemi ve hesaplanmaya ilişkin örnekler aşağıdaki şekildedir;

Brüt Maaş (A)

A

SGK İşçi Payı (B)

B = A X 0,14

İşsizlik Sigortası İşçi Payı (C)

C = A X 0,01

Vergi Matrahı (D)

D = A - (B+C)

Aylık Gelir Vergisi (E)

E =  D X 0,15 (*)

Damga Vergisi (F)

F = A X 0,00759

Kümülatif Vergi Matrahı (G)

G = [ A - (B+C) ] + Önceki Aylar Vergi Matrahları

Net (H)

H = A - (B+C+E+F)

Asgari Geçim İndirimi (I)

I

Toplam Ele Geçen (J)

J = H + I

(*) Aylık gelir vergisi hesaplanırken ilgili tutarın çarpım dilimi kümülatif vergi matrahı tutarına göre belirlenir. Gelir vergisi hesaplamasında çarpım tutarı % 15 ile başlar, kümülatif vergi matrahına göre % 20, %27 ve %35 olarak devam eder.

Örnek -1; Brüt 3.500,00-TL ücret ile çalışan bekâr Ahmet Beyin, toplam ele geçen ücreti aşağıdaki şekildedir;

Aylar

Brüt Maaş

SGK İşçi Payı

İşsizlik
Sigortası İşçi Payı

Vergi Matrahı

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

Net

Asgari Geçim İndirimi

Toplam Ele Geçen

Ocak

3.500,00

490,00

35,00

2.975,00

446,25

26,57

2.975,00

2.502,19

191,88

2.694,06

Şubat

3.500,00

490,00

35,00

2.975,00

446,25

26,57

5.950,00

2.502,19

191,88

2.694,06

Mart

3.500,00

490,00

35,00

2.975,00

446,25

26,57

8.925,00

2.502,19

191,88

2.694,06

Nisan

3.500,00

490,00

35,00

2.975,00

446,25

26,57

11.900,00

2.502,19

191,88

2.694,06

Mayıs

3.500,00

490,00

35,00

2.975,00

446,25

26,57

14.875,00

2.502,19

191,88

2.694,06

Haziran

3.500,00

490,00

35,00

2.975,00

446,25

26,57

17.850,00

2.502,19

191,88

2.694,06

Temmuz

3.500,00

490,00

35,00

2.975,00

587,50

26,57

20.825,00

2.360,94

191,88

2.552,82

Not-1; 2019 yılı itibariyle bekâr bir çalışan için belirlenen asgari geçim indirimi 191,88-TL’dir.

Ahmet Beyin temmuz ayı itibariyle başka bir ücrete tabi gelirinin olmadığı varsayımıyla kümülatif vergi matrahı belirlenen ilk dilim olan 18.000,00-TL’nin üzerine çıkarak vergi matrahının belirlenmesinde esas alınacak vergi %20’ye yükselecektir.

Gelir vergisi diliminin değiştiği aylarda eski dilim oranı da dikkate alınır.

Ahmet beyin gelir vergisi diliminin değişeceği Temmuz ayında Ahmet beyin geçmiş aydaki kümülatif vergi matrahı 17.850,00-TL, temmuz ayında ise 20.825,00-TL’dir. Dolayısıyla hesaplama yapılırken;

İlk dilim tutarı olan 18.000,00-TL’den 17.850,00’ye tekabül eden kısım dikkate alınacak 18.000,00-TL’nin üzerindeki temmuz ayı kümülatif vergi matrahı ise %20 ile hesaplanacaktır. ( - %20)

Bir önceki ayın kümülatif vergi matrahı

18.000,00 – 17.850,00 = 150,00

  x 150,00

22,5

Cari ayın kümülatif vergi matrahı

20.825,00 – 18.000,00 = 2.825,00

 %20 x 2.825,00

565,00

Temmuz Ayı Toplam Gelir Vergisi

587,50

Örnek -2; Brüt 4.500,00-TL ücret ile çalışan evli ve eşi çalışmayan ve 2 çocuğu olan Mehmet Beyin, toplam ele geçen ücreti aşağıdaki şekildedir;

Aylar

Brüt Maaş

SGK İşçi Payı

İşsizlik
Sigortası İşçi Payı

Vergi Matrahı

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

Net

Asgari Geçim İndirimi

Toplam Ele Geçen

Ocak

4.500,00

630,00

45,00

3.825,00

573,75

34,16

3.825,00

3.217,10

287,82

3.504,92

Şubat

4.500,00

630,00

45,00

3.825,00

573,75

34,16

7.650,00

3.217,10

287,82

3.504,92

Mart

4.500,00

630,00

45,00

3.825,00

573,75

34,16

11.475,00

3.217,10

287,82

3.504,92

Nisan

4.500,00

630,00

45,00

3.825,00

573,75

34,16

15.300,00

3.217,10

287,82

3.504,92

Mayıs

4.500,00

630,00

45,00

3.825,00

630,00

34,16

19.125,00

3.160,85

287,82

3.448,67

Haziran

4.500,00

630,00

45,00

3.825,00

765,00

34,16

22.950,00

3.025,85

287,82

3.313,67

Temmuz

4.500,00

630,00

45,00

3.825,00

765,00

34,16

26.775,00

3.025,85

287,82

3.313,67

Ağustos

4.500,00

630,00

45,00

3.825,00

765,00

34,16

30.600,00

3.025,85

287,82

3.313,67

Eylül

4.500,00

630,00

45,00

3.825,00

765,00

34,16

34.425,00

3.025,85

287,82

3.313,67

Ekim

4.500,00

630,00

45,00

3.825,00

765,00

34,16

38.250,00

3.025,85

287,82

3.313,67

Kasım

4.500,00

630,00

45,00

3.825,00

910,25

34,16

42.075,00

2.880,60

287,82

3.168,42

Aralık

4.500,00

630,00

45,00

3.825,00

1.032,75

34,16

45.900,00

2.758,10

287,82

3.045,92

Toplam

54.000,00

7.560,00

540,00

45.900,00

8.693,00

409,86

45.900,00

36.797,14

3.453,84

40.250,98

Not-2; 2019 yılı itibariyle evli ve eşi çalışmayan bir çalışan için belirlenen asgari geçim indirimi 287,82-TL’dir.

Mehmet Beyin ilk olarak Mayıs ayında gelir vergisi tarifesi değişecektir; ( - %20)

Bir önceki ayın kümülatif vergi matrahı

18.000,00 – 15.300,00 = 2.700,00

  x 2.700,00

405,00

Cari ayın kümülatif vergi matrahı

19.125,00 – 18.000,00 = 1.125,00

 %20 x 1.125,00

225,00

Mayıs Ayı Toplam Gelir Vergisi

630,00

Gelir vergisi tarifesi kümülatif vergi matrahının bir sonraki artış dilimi olan 40.000,00-TL’ye kadar %20 ile çarpılmaya devam edecek, değişeceği ay olan kasım ayında ise; (%20 - %27)

Bir önceki ayın kümülatif vergi matrahı

40.000,00 – 38.250,00 = 1.750,00

 %20 x 1.750,00

350,00

Cari ayın kümülatif vergi matrahı

42.075,00 – 40.000,00 = 2.075,00

 %27 x 2.075,00

560,25

Kasım Ayı Toplam Gelir Vergisi

910,25

Şeklinde olup Mehmet Bey 2019 yılı itibariyle zam, prim veya ücret olarak adlandırılan başka bir menfaat elde etmeyeceği varsayımıyla ödeyeceği gelir vergisi toplamı 8.693,00-TL’dir.

Örnek-3; Brüt 15.000,00-TL ücret ile çalışan evli, eşi çalışan ve 2 çocuğu olan Mehtap Hanımın, toplam ele geçen ücreti aşağıdaki şekildedir;

Aylar

Brüt Maaş

SGK İşçi Payı

İşsizlik
Sigortası İşçi Payı

Vergi Matrahı

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

Net

Asgari Geçim İndirimi

Toplam Ele Geçen

Ocak

15.000,00

2.100,00

150,00

12.750,00

1.912,50

113,85

12.750,00

10.723,65

249,44

10.973,09

Şubat

15.000,00

2.100,00

150,00

12.750,00

2.287,50

113,85

25.500,00

10.348,65

249,44

10.598,09

Mart

15.000,00

2.100,00

150,00

12.750,00

2.550,00

113,85

38.250,00

10.086,15

249,44

10.335,59

Nisan

15.000,00

2.100,00

150,00

12.750,00

3.320,00

113,85

51.000,00

9.316,15

249,44

9.565,59

Mayıs

15.000,00

2.100,00

150,00

12.750,00

3.442,50

113,85

63.750,00

9.193,65

249,44

9.443,09

Haziran

15.000,00

2.100,00

150,00

12.750,00

3.442,50

113,85

76.500,00

9.193,65

249,44

9.443,09

Temmuz

15.000,00

2.100,00

150,00

12.750,00

3.442,50

113,85

89.250,00

9.193,65

249,44

9.443,09

Ağustos

15.000,00

2.100,00

150,00

12.750,00

3.442,50

113,85

102.000,00

9.193,65

249,44

9.443,09

Eylül

15.000,00

2.100,00

150,00

12.750,00

3.442,50

113,85

114.750,00

9.193,65

249,44

9.443,09

Ekim

15.000,00

2.100,00

150,00

12.750,00

3.442,50

113,85

127.500,00

9.193,65

249,44

9.443,09

Kasım

15.000,00

2.100,00

150,00

12.750,00

3.442,50

113,85

140.250,00

9.193,65

249,44

9.443,09

Aralık

15.000,00

2.100,00

150,00

12.750,00

3.842,50

113,85

153.000,00

8.793,65

249,44

9.043,09

Toplam

180.000,00

25.200,00

1.800,00

153.000,00

38.010,00

1.366,20

153.000,00

113.623,80

2.993,28

116.617,08

Not-3; 2019 yılı itibariyle evli ve eşi çalışan bir çalışan için belirlenen asgari geçim indirimi 249,44-TL’dir.

Mehtap Hanımın ilk olarak Şubat ayında gelir vergisi tarifesi değişecektir; ( - %20)

Bir önceki ayın kümülatif vergi matrahı

18.000,00 – 12.750,00 = 5.250,00

  x 5.250,00

787,50

Cari ayın kümülatif vergi matrahı

25.500,00 – 18.000,00 = 7.500,00

 %20 x 7.500,00

1.500,00

Şubat Ayı Toplam Gelir Vergisi

2.287,50

Gelir vergisi tarifesi kümülatif vergi matrahının bir sonraki artış dilimi olan 40.000,00-TL’ye kadar %20 ile çarpılmaya devam edecek, değişeceği ay olan nisan ayında ise; (%20 - %27)

Bir önceki ayın kümülatif vergi matrahı

40.000,00 – 38.250,00 = 1.750,00

 %20 x 1.750,00

350,00

Cari ayın kümülatif vergi matrahı

51.000,00 – 40.000,00 = 11.000,00

 %27 x 11.000,00

2.970,00

Nisan Ayı Toplam Gelir Vergisi

3.320,00

Gelir vergisi tarifesi kümülatif vergi matrahının bir sonraki artış dilimi olan 148.000,00-TL’ye kadar %27 ile çarpılmaya devam edecek, değişeceği ay olan aralık ayında ise; (%27 - %35)

Bir önceki ayın kümülatif vergi matrahı

148.000,00 – 140.250,00 = 7.750,00

 %27 x 7.750,00

2.092,50

Cari ayın kümülatif vergi matrahı

153.000,00 – 148.000,00 = 5.000,00

 %35 x 5.000,00

1.750,00

Aralık Ayı Toplam Gelir Vergisi

3.842,50

Şeklinde olup Mehtap Hanımın 2019 yılı itibariyle zam, prim veya ücret olarak adlandırılan başka bir menfaat elde etmeyeceği varsayımıyla ödeyeceği gelir vergisi toplamı 38.010,00-TL’dir.

Son Dakika; Gelir Vergisi Tarifeleri Değişecek Mi?

Türkiye Büyük Millet Meclis’ine sunulan iki Kanun Teklifi ile vergi dilimleri tarifelerinin değiştirilmesi teklifinde bulunulmuştur. 09.01.2019 tarihinde verilen ilk kanun teklifi ile gelir vergisi mükelleflerinin vergilendirilmesinde esas alınan tarifenin 25.000 TL’ye kadar , 50.000-TL’nin 25.000-tl’si için 2.500-TL, fazlası , 90.000-TL’nin 50.000-TL’si için 10.000-TL (ücret gelirlerinde 120.000-TL’nin 50.000-TL’si için 10.000-TL), fazlası % 25 olarak yeniden düzenlenmesi için Kanun Teklifi Meclis’e sunulmuştur.

15.01.2019 tarihinden sunulan ikinci Kanun Teklifi ile ise asgari ücret ile çalışanların maaşlarının gelir vergisinden muaf tutulması, asgari ücretin üzerinde çalışanlar için maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmının muaf, kalan kısmın sabit ile vergilendirilmesi ve kamu çalışanlarının da aldıkları ücret üzerinden sabit ile vergilendirilmesi teklifinde bulunulmuştur.

KAYNAKÇA

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM