Torba Yasa 2017 - Yeni Torba Yasada Neler Var?

Torba Yasa 2017 - Yeni Torba Yasada Neler Var?

Torba Yasa 2017 - Yeni Torba Yasada Neler Var?

MuhasebeTR Mevzuat Ekibi tarafından hazırlanan Torba Yasa 2017 çalışmamızda Yeni Torba Yasada Neler Var? detaylı bir şekilde incelenmiştir.

İMALAT SANAYİNE YÖNELİK 2017 YILINDAKİ YÜZDE 100 İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ 2018 YILINDA DA UYGULANACAK

İmalat sanayine yönelik 2017 yılı harcamalarına has olan yüzde 100 indirimli kurumlar vergisi oranı 2018 yılında da yatırım harcaması yapmak koşuluyla devam edecek.

KURUMLAR VERGİSİ ORANI YÜZDE 22’YE ÇIKARILIYOR

Kanunla birlikte 2018,2019 ve 2020 yılında kurumlar vergisi oranı yüzde 22 olarak uygulanacaktır.

ARAZİ VE BİNA SATIŞLARINDAKİ İSTİSNA ORANI DÜŞÜRÜLÜYOR

Kanunla birlikte kurumların en az yıl aktifinde yer alan iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senedi ve rüçhan haklarının satışından elde edilen kazancın yüzde 75’i, bunun dışında kalan taşınmazların satışından elde edilen kazancın yüzde 50’si kurumlar vergisinden istisna edilecektir.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNDEKİ FARKLI ORANLAR GİDERİLİYOR

Söz konusu kanunla özel iletişim vergisindeki farklı oramlar yerine tek bir oran uygulanacaktır. Bu oran %7,5’dur.

ŞANS OYUNLARI VE İKRAMİYELERE UYGULANAN VERGİ ARTIRILIYOR

Kanunla birlikte şans oyunları ve ikramiyeler üzerindeki yüzde 10 olan vergi yüzde 20 olarak uygulanmaya başlanacaktır.

KİRA GELİRLERİNE UYGULANAN GÖTÜRÜ GİDER ORANI DEĞİŞİYOR

Kanunla birlikte kira geliri olan mükelleflerin Gayri Menkul Sermaye İradesi hasılatlarının yüzde 25’i oranında uygulanan götürü gider yüzde 15 olarak uygulanacaktır.

ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİ ASGARİ ÜCRETİN ALTINA DÜŞEMEYECEK

Asgari ücretle çalışanların ücretlerinin Eylül Ekim Kasım ve Aralık aylarında vergi diliminin değişmesinden dolayı asgari ücretin altına düşmesini engellemek için Gelir Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmiştir. Buna göre çalışanların ücretlerinin asgari ücretin altına düşmemesi için ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.

İKAMETGAH ADRESİ DEĞİŞTİĞİNDE VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİM OLMAYACAK

Bundan böyle mükelleflerin ikametgah adresleri değiştiğinde vergi dairesine bildirim zorunluluğu olmayacak.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE YÖNELİK YENİ ADIMLAR

Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yer alan sanayi parsellerindeki tesislerde bir katılımcı ya da katılımcının kiracısı üretim yapabilecek. Kanundan önce kurulan OSB, sanayi odalarının kurduğu OSB’ler ve küçük sanayi sitelerinden oluşan OSB’lerdeki 1 Temmuz 2017 tarihinden önce yapı kullanma izni alan tesisler, kiralamaya ilişkin kısıtlamalardan muaf olacak.

ENGELLİLER İÇİN ÖTV MUAFİYETİNDE DEĞİŞİKLİK

Engelliler için ÖTV muafiyeti Motor Hacmi 1600 cc ve vergisiz fiyatı 90 bin lirayı aşmayan araçlar için uygulanacak.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNDA KDV MATRAHINA YENİ TANIM

Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte MTV Kanununa eklenen yeni bir hükümle  , KDV matrahını oluşturan değerler “taşıt değeri” olarak tanımlanacaktır.

MTV ORANLARI DEĞİŞİYOR

Kanunun Yürürlüğe girmesiyle birlikte MTV oranları aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

Motor Gücü

Ödenecek MTV

1300 cc ve Aşağısı ile Fiyatı 40 Bin Lirayı Aşmayanlar
(1-3 )Yaş Arası

743 TL

1300-1600 cc ve arası ile Fiyatı 40 Bin Lirayı Aşmayanlar
(1-3 )Yaş Arası

1.294, TL

1300-1600 cc ve arası ile Fiyatı 40-70 Bin Arası Olanlar
(1-3 )Yaş Arası

1.423 TL

1300-1600 cc ve arası ile Fiyatı 70 Bini Aşanlar
(1-3 )Yaş Arası

1.553 TL

1.601-1800 cc ve arası ile Fiyatı 100 Bin Lirayı Aşmayanlar
(1-3 )Yaş Arası

2.512 TL

1.601-1800 cc ve arası ile Fiyatı 100 Bin Lirayı Aşanlarda
(1-3 )Yaş Arası

2.741 TL

1.801-2000 cc ve arası ile Fiyatı 100 Bin Lirayı Aşmayanlarda
(1-3 )Yaş Arası

3.957 TL

1.801-2000 cc ve arası ile Fiyatı 100 Bin Lirayı Aşanlarda
(1-3 )Yaş Arası

4.317 TL

2001--2500 cc ve arası ile Fiyatı 125 Bin Lirayı Aşmayanlarda
(1-3 )Yaş Arası

5.936 TL

2001-2500 cc ve arası ile Fiyatı 125 Bin Lirayı Aşanlarda
(1-3 )Yaş Arası

6.476 TL

GÜMRÜK VERGİSİNDEKİ MUAFİYET KALKIYOR

Gümrük vergisindeki muafiyet kalkıyor. Bunun yerine vergi oranı sıfır olarak belirlenecek.

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YÖNTEM BELİRLEME HARCI KALDIRILIYOR

Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında transfer fiyatlandırması ile ilgili peşin fiyatlandırma anlaşmalarındaki 57 bin liralık harç kaldırılıyor.

TÜRKİYE’YE SATIŞ YAPAN YABANCI E-TİCARET SİTELERİNE KDV MÜKELLEFİYETİ GETİRİLİYOR

Kanunla birlikte Türkiye’de yerleşik olamayan ancak Türkiye’de yerleşik ve vergi mükellefi olmayan vatandaşlara satılan mal veya hizmete ait KDV bu teslim veya hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenecektir.

İMALAT SANAYİNE YÖNELİK İNŞAATTAN DOLAYI KDV İADESİ 2018 YILINA UZATILDI

İmalat sanayine yönelik 2017 yılına has olan inşaat işlerinden dolayı yüklenilen KDV’nin iadesi 2018 yılına uzatıldı.

ÖTV KAPSAMINA YENİ BİR ÜRÜN DAHA

Kanunla birlikte makaronlarda sigara gibi ÖTV kapsamına alınmış oldu.

BAZI İÇECEKLERDE ÖTV ORANI DEĞİŞİYOR

Meyveli gazoz, alkolsüz bira ve enerji içeceklerinden de yüzde 20 ÖTV alınacak. Limonata ve meyve aromalı maden suları kapsam dışında kalacak.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)
GÜNDEM