Asgari Ücret 2024 - Asgari Ücret Ne Kadar? 2024-2023

Asgari Ücret 2024 - Asgari Ücret Ne Kadar? 2024-2023

Asgari Ücret 2024 - Asgari Ücret Ne Kadar? 2024-2023

2024 yılı yeni asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 20.002,50  TL,  aylık net 17.002,12 TL, günlük brüt 666,75 TL olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre %49 'lık bir artış yapıldı, 01.01.2024 tarihlerinden itibaren geçerli asgari ücret brüt 20.002,50 TL, net 17.002,12 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir.

Heyecanla beklenen asgari ücret 2024 yılı uzun süren görüşmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2024 Asgari Ücret net ve brüt tutarları, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecektir.

Asgari Ücret 2024 Brüt Ücret (Aylık) 20.002,50 TL
Asgari Ücret 2024 Net Ücret (Aylık) 17.002,12 TL
Asgari Ücret 2024 Brüt Ücret (Günlük) 666,75 TL

Asgari Ücret 2024

Asgari Ücret 2024 Yasal Kesintileri
Brüt Ücret 20.002,50
Sigorta Primi İşçi Payı 2.800,35
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 200,03
Kesintiler Toplamı 3.000,38
NET ÜCRET (Asgari Ücret) 17.002,12 

İşverene Maliyeti 2024

Asgari Ücret 20.002,50
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 3.100,39
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 400,05
İşverene Toplam Maliyeti 23.502,94

 

 

 

 

 


ALT KISIMDAKİ BİLGİLERİ YAKINDA GÜNCELLENECEKTİR...

 

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Bir insanın, en temel ihtiyaçları olan; beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek düzeyde düzenlenen bir işçiye verilebilecek;

 • EN DÜŞÜK MAAŞI temsil etmektedir.

ASGARİ ÜCRETİ ÖDEMEYEN İŞVERENE CEZA VAR MIDIR?

İşçiye asgari ücretten daha düşük bir maaş verilmesi YASAKTIR. Dolayısıyla asgari ücretten daha düşük maaş ödenmesi işveren açısından cezai yaptırımlar içermektedir.

Asgari Ücretten Düşük Maaş Verilmesi Cezası 429 TL 'dir.

2022 yılı itibariyle İş Kanuna göre bir işçiye asgari ücretten daha düşük maaş verilmesi İŞÇİ BAŞINA HER AY 429 TL idari para cezası uygulanmasına neden olur.  

Asgari Ücretin Altında Maaş Verilmesi İşçi İçin Haklı Fesih Nedeni Sayılmaktadır.

Asgari ücret altında maaş ödenmesi halinde işçi iş akdini haklı nedenle fesih edebilir. Çalışan en az 1 yıldır çalışıyorsa kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Aradaki Maaş Farkı Geri Alınabilir.

Çalışan kendisine ödenmiş olan ücret ile asgari ücret arasındaki maaş farkını geri alabilir.

İşveren 1-3 yıl arası hapis cezası alabilir.

Asgari ücret aldığı beyan edilen çalışanın daha düşük bir ücret alması halinde Vergi Usul Kanunu’na göre işveren muhteviyatı itibari yanıltıcı belge düzenlemiş sayılacak ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecekler.

GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI TÜM ÜCRETLİLER İÇİN UYGULANACAK MIDIR?

Asgari ücretliler için uygulanacak olan gelir vergisi ve damga vergisi istisnası tüm ücretliler için asgari ücretin gelir ve damga vergisine isabet eden kısmı kadar uygulanacaktır.

Tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden gelir vergisi ve damga vergisi kısmı istisnadır.

Asgari ücret için uygulanacak olan gelir ve damga vergisi istisnası tüm hizmet erbabına ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı kadar uygulanacaktır. 

GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI NASIL HESAPLANIR?

Asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücret tutarı gelir vergisi istisna tutarını oluşturur. 

Brüt asgari ücret tutarı ise damga vergisi istisna tutarını oluşturur. 

Asgari ücretin brüt tutarı ise damga vergisine esas teşkil eden istisna rakamını oluşturmaktadır. 

İstisna tutarının üzerindeki rakamlar üzerinden hesaplanacak tutarlar ödenecek gelir ve damga vergisini oluşturur. 

Asgari ücretin gelir vergisi ve damga vergisi matrahına isabet eden tutar üzerindeki kısımlar ödenecek gelir vergisi ve damga vergisi tutarlarını oluşturur. 

Asgari ücrete ait hesaplama tablosu aşağıdaki örnekte sunulmuştur. 

Örnek: ABC Ltd. Şti firmasında asgari ücretli olarak çalışmakta olan Personel Mehmet Bey’e ait Temmuz/2022 dönemi asgari ücret hesaplaması aşağıdaki gibidir.

Brüt Tutar 6.471,00
SGK İşçi Payı () 905,94
SGK İşsizlik İşveren Payı (%1) 64,71
Gelir Vergisi Matrahı 5.500,35
Gelir Vergisi İstisnası 5.500,35
İstisna Sonrası Gelir Vergisi Matrahı 0,00
Gelir Vergisi (%15) 0
Damga Vergisi Matrahı 6.471,00
Damga Vergisi İstisnası 6.471,00
İstisna Sonrası Damga Vergisi Matrahı 0,00
Damga Vergisi ((% 0,759) 0
Net Ücret 5.500,35
İşveren SGK primi (15,5) 1003,05
İşveren İşsizlik Primi (%2) 129,42
İşveren Maliyeti 7.603,43

Gelir ve Damga Vergisi İstisnası Memurlar İçinde Uygulanacaktır.

01.01.2022 tarihinden itibaren tüm hizmet erbabı için uygulanacağından istisna tutarları memurlarından da asgari ücrete kadar olan kazançlarına isabet eden gelir vergisi ve damga vergisi tutarları içinde uygulanacaktır.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGALANACAK MIDIR?

Tüm ücretlilerden asgari geçim indirimi kaldırılmıştır. 

ASGARİ ÜCRETİN YILLIK MALİYETİ NE KADARDIR?

Aylar

Brüt

SSK İşçi

İşsizlik İşçi

Net

Toplam Ele Geçen

SGK İşveren

İşsizlik İşveren

Toplam Maliyet

Ocak

5.004,00

700,56

50,04

4.253,40

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Şubat

5.004,00

700,56

50,04

4.253,40

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Mart

5.004,00

700,56

50,04

4.253,40

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Nisan

5.004,00

700,56

50,04

4.253,40

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Mayıs

5.004,00

700,56

50,04

4.253,40

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Haziran

5.004,00

700,56

50,04

4.253,40

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Temmuz

6.471,00

905,94

64,71

5.500,35

5.500,35

1.003,01

129,42

7.603,43

Ağustos

6.471,00

905,94

64,71

5.500,35

5.500,35

1.003,01

129,42

7.603,43

Eylül

6.471,00

905,94

64,71

5.500,35

5.500,35

1.003,01

129,42

7.603,43

Ekim

6.471,00

905,94

64,71

5.500,35

5.500,35

1.003,01

129,42

7.603,43

Kasım

6.471,00

905,94

64,71

5.500,35

5.500,35

1.003,01

129,42

7.603,43

Aralık

6.471,00

905,94

64,71

5.500,35

5.500,35

1.003,01

129,42

7.603,43

Toplam

68.850,00

9.639,00

688,50

58.522,50

58.522,50

10.671,78

1.377,00

80.898,78

(*) Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır

ASGARİ ÜCRETLİ BİR ÇALIŞAN GÜNDE EN ÇOK KAÇ SAAT ÇALIŞABİLİR?

Asgari ücretli ve diğer ücretliler için haftalık çalışma saati EN FAZLA 45 SAATTİR. Haftanın 6 günü çalıştığı varsayımıyla bir asgari ücretli haftada 7,5 saattir.

Haftada bir gün ücretli yasal izinli olduğu için 26 günlük süre zarfında (26 x 7,5) 195 saatin üzerinde çalışılması halinde işçinin mesai ücreti isteme hakkı mevcuttur.

ASGARİ ÜCRET MUHASEBE KAYDI

Asgari ücretin muhasebeleştirilmesini bir örnek ile açıklayacak olursak;

ÖRNEK: Pazarlama bölümünde asgari ücretle çalışan Ahmet Beyin almış aldığı ücrete ait asgari geçim indirimi aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilir;

ABC A.Ş. TEMMUZ / 2022 ÜCRET BORDROSU
Çalışan Adı Normal Kazanç İşs. Sig İşci Payı SGK Primi İşçi Payı SGK İşv. Prim Payı İşsizlik Sig. İşv. Prim Payı GV Matrahı Gelir Vergisi Damga Vergisi Ödenecek Net Ücret
Ahmet Bey 6.471,00 64,71 905,94 1.003,01 129,42 5.500,35 0,00 0,00 5.500,35

-------------------------------------------- xx.xx.2022 --------------------------------

760 Pazarlama Satış ve Dağ. Gid. Hs.  7.603,43

Brüt Ücret Giderleri: 6.471,00

SGK İşv. Prim Payı Gid.: 1.003,01

İşsizlik Sig. İşv. Prim Payı Gid.: 129,42

                335 Personele Borçlar Hs.                         5.500,35

                Ahmet Bey: 5.500,35

                361 Öden. Sos. Güv. Kesin. Hs.                  2.103,08

                SGK İşv. Payı: 1.003,01

                SGK İşci Payı: 905,94

                İşsizlik Sigor. İşv. Payı: 129,42

                İşsizlik Sigor. İşci Payı: 64,71

--------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NASIL HESAPLANIR?

Asgari ücret üzerinden, işveren tarafından % 20,5 oranında sigorta primi % 2 oranında işsizlik sigortası primi ödenmektedir.

5 Puanlık İndirim Sigorta Primi İşveren Payını Düşürüyor.

Primlerini düzenli olarak ödemekte olan işverenler 5 puanlık indirimden faydalanarak sigorta primi işveren payını % 15,5 oranında ödeme hakkı kazanabilirler.

Asgari Ücretin İşveren Maliyeti

Asgari ücretin işverene maliyetini bir örnek ile açıklayacak olursak;

ÖRNEK: Asgari ücretli bekâr olarak çalışan bir çalışanın işverene maliyeti aşağıdaki gibidir;

Asgari Net Maaş Tutarı

(a)

6.471,00

İşçi Sgk Payı ()

(b) = (a) *

905,94

İşçi işsizlik sigortası (%1)

(c) = (a) * %1

64,71

Gelir Vergisi İstisnası

5.500,35

 

Gelir Vergisi Matrahı

(d) = (a) – (b + c) – 5.500,35

0,00

Gelir Vergisi

(e) = (d) * (ilk dilim) artan oranlı uygulanır.

0,00

Damga Vergisi İstisnası

6.471,00

 

Damga Vergisi

(h) = (a – 6.471,00) * 0,00759

0,00

SGK primi İşveren Payı (15,5)

(ı) = (a) * ,5

1.003,01

İşveren işsizlik sigortası (%2)

(i) = (a) * 0,02

129,42

Toplam SGK Primi

(j) = (b + c + ı + i)

2.103,08

Toplam Vergi Tutarı (Gelir Vergisi + Damga Vergisi)

(k) = (e + h)

0,00

Net Ödenecek Ücret

(l) = (a) – (b + c + e + h)

5.500,35

İşverene Toplam Maliyeti          

(m) = (ı + i)

7.603,43

ASGARİ ÜCRET ÖDENEN KİŞİYE 31 ÇEKEN AYLARDA 1 GÜNLÜK FAZLA ÜCRET ÖDENECEK Mİ?

Asgari ücret için 31 çeken aylarda işçiye 30 gün olarak belirlenen ücrette İLAVE OLARAK 1 GÜNLÜK FAZLA ÜCRET ödenecektir.

2022 BORDRONUZU HAZIRLARKEN ASGARİ ÜCRET DE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Asgari ücret EN DÜŞÜK MAAŞI temsil etmektedir.
 • İşçiye asgari ücretten daha düşük bir maaş vermesi YASAKTIR.
 • Asgari ücretten daha düşük maaş verilmesi İŞÇİ BAŞINA HER AY 429 TL 'dir.
 • Asgari ücretin altında maaş verilmesi işçi için haklı fesih nedeni sayılmaktadır.
 • Asgari ücretliler için Gelir ve Damga vergisi istisnası yürürlüğe girmiştir.
 • Tüm hizmet erbabına ait gelir ve damga vergisi tutarı için asgari ücrete isabet eden gelir ve damga vergisi tutarı kadar istisna uygulanacaktır.
 • Tüm ücretliler için Asgari Geçim İndirimi kaldırılmıştır.
 • Asgari Ücretli çalışan aylık en fazla 195 saat çalışabilir, üzeri mesai isteme hakkını doğurur.
 • Asgari ücret üzerinden Sigorta Primi İşçi Payı ve İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı kesilmektedir.
 • Haciz tutarı ücretin üçte birinden çok dörtte birinden az olamaz.
 • 31 çeken aylarda işçiye asgari ücretliye 1 günlük fazla ücret ödenecektir.

 


Asgari Ücret 2023 - 2. Dönem

Asgari Ücret 2023 Brüt Ücret (Aylık) 13.414,50 TL
Asgari Ücret 2023 Net Ücret (Aylık) 11.402,32 TL
Asgari Ücret 2023 Brüt Ücret (Günlük) 447,15 TL

Asgari Ücret 2023 (01.07.2023 - 31.12.2023 Dönemi)

Asgari Ücret 2023 Yasal Kesintileri
Brüt Ücret 13.414,50
Sigorta Primi İşçi Payı 1.878,03
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 134,15
Kesintiler Toplamı 2.012,18
NET ÜCRET (Asgari Ücret) 11.402,32 

İşverene Maliyeti 2023 (01.07.2023 - 31.12.2023 Dönemi)

Asgari Ücret 13.414,50
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 2.079,25
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 268,29
İşverene Toplam Maliyeti  15.762,04

Asgari Ücret 2023 - 1. Dönem

Asgari Ücret 2023 Brüt Ücret (Aylık) 10.008.00 TL
Asgari Ücret 2023 Net Ücret (Aylık) 8.506,80 TL
Asgari Ücret 2023 Brüt Ücret (Günlük) 333,60 TL

Asgari Ücret 2023 (01.01.2023 - 30.06.2023 Dönemi)

Asgari Ücret 2023 Yasal Kesintileri
Brüt Ücret 10.008,00
Sigorta Primi İşçi Payı 1.401,12 
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 100,08
Kesintiler Toplamı 1.501,20
NET ÜCRET (Asgari Ücret) 8.506,80  

İşverene Maliyeti 2023 (01.01.2023 - 30.06.2023 Dönemi)

Asgari Ücret 10.008,00
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 1.551,24  
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 200,16
İşverene Toplam Maliyeti 11.759,40  

 

Asgari Ücret 2022 (01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi)

Asgari Ücret 2022 Yasal Kesintileri
(01.07.2022 - 31.12.2022)
Brüt Ücret 6.471,00
Sigorta Primi İşçi Payı 905,94  
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 64,71
Kesintiler Toplamı 970,65
NET ÜCRET (Asgari Ücret) 5.500,35  

İşverene Maliyeti 2022 (01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi)

Asgari Ücret 6.471,00
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 1.003,01  
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 129,42
İşverene Toplam Maliyeti 7.603,43  

 

 

Asgari Ücret 2022 (01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemi)

Asgari Ücret 2022 Yasal Kesintileri
(01.01.2022 - 31.12.2022)
Brüt Ücret 5.004,00
Sigorta Primi İşçi Payı 700,56  
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 50,04  
Kesintiler Toplamı 750,60  
NET ÜCRET (Asgari Ücret) 4.253,40  

İşverene Maliyeti 2022 (01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemi)

Asgari Ücret 5.004,00
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 775,62  
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 100,08  
İşverene Toplam Maliyeti 5.879,70  

 

Asgari Ücret 2021

Asgari Ücret 2021 Yasal Kesintileri
(01.01.2021 - 31.12.2021)

Brüt Ücret 3.577,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 500,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 35,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı 3.040,88 TL
Gelir Vergisi 456,13 TL
Damga Vergisi 27,15 TL
Kesintiler Toplamı 1.019,91 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 268,31 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.825,90 TL

İşverene Maliyeti 2021

Asgari Ücret 3.577,50 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 554,51 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 71,55 TL
İşverene Toplam Maliyeti 4.203,56 TL

Asgari Ücret 2021 AGİ Dahil Ne Kadar?

Medeni Durum Aylık Tutar
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.825,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.879,57 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.919,81 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.960,06 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.825,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.866,15 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.906,40 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.960,06 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.986,89 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 3.013,72 TL

Asgari Ücret 2020

Asgari Ücret 2020 Yasal Kesintileri
(01.01.2020 - 31.12.2020)

Brüt Ücret 2.943,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 412,02 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 29,43 TL
Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55 TL
Gelir Vergisi 375,23 TL
Damga Vergisi 22,34 TL
Kesintiler Toplamı 839,02 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.324,70 TL

İşverene Maliyeti 2020

Asgari Ücret 2.943,00 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 456,17 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 58,86 TL
İşverene Toplam Maliyeti 3.458,03 TL

Asgari Ücret 2020 AGİ Dahil Ne Kadar?

Medeni Durum Aylık Tutar
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.324,70 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.368,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.401,96 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.435,07 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.479,21 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.479,21 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.479,21 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.324,71 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.357,81 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.390,92 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.435,07 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.457,14 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.479,21 TL

Asgari Ücret 2019

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri
(01.01.2019 - 31.12.2019)

Brüt Ücret 2.558,40 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 358,18 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 25,58 TL
Gelir Vergisi Matrahı 2.174,64 TL
Gelir Vergisi 326,20 TL
Damga Vergisi 19,42 TL
Kesintiler Toplamı 729,38 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 191,88 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.020,90 TL

İşverene Maliyeti 2019

Asgari Ücret 2.558,40 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 396,55 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 51,17 TL
İşverene Toplam Maliyeti 3.006,12 TL

 

Asgari Ücret 2019 AGİ Dahil Ne Kadar?

Medeni Durum Aylık Tutar
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

 

Kaynaklar

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ahmetdurmus/020/

http://www.muhasebetr.com/ulusalbasin/haber_oku.php?haber_id=28017

http://www.muhasebetr.com/guncelmevzuat/mevzuat_oku.php?mevzuat_id=5166

http://www.muhasebetr.com/bordro-parametreleri/

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/vedatilki/038/

http://www.muhasebetr.com/ulusalbasin/haber_oku.php?haber_id=27836

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM