Kıdem Tazminatı Tavanı 2019 [Tüm Soru-Cevaplar]

Kıdem Tazminatı Tavanı 2019 [Tüm Soru-Cevaplar]

Kıdem Tazminatı Tavanı 2019 [Tüm Soru-Cevaplar]

Kıdem Tazminatı Tavanı 2019; kıdem tazminatı hak eden işçiye yapılacak ödemelerde üst sınır mevcuttur. Kıdem tazminatı tavanı yazımızın konusunu oluşturmakta olup, “kıdem tazminatı tavanı nedir, ne kadar, nasıl hesaplanır, tavan miktarı aşılabilir mi” gibi çalışanları yakından ilgilendiren soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2019

2019 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI

1. DÖNEM (01.01.2019 - 30.06.2019)

6.017,60 TL

YILLAR İTİBARİYLE KIDEM TAZMİNATI TAVANI

DÖNEM TUTAR
01.01.2019 - 30.06.2019 6.017,60 TL
01.07.2018 - 31.12.2018 5.434,42 TL
01.01.2018 - 30.06.2018 5.001,76 TL
01.07.2017 - 31.12.2017 4.732,48 TL
01.01.2017 - 30.06.2017 4.426,16 TL
01.07.2016 - 31.12.2016 4.297,21 TL
01.01.2016 - 30.06.2016 4.092,53 TL
01.09.2015 - 31.12.2015 3.828,37 TL
01.07.2015 - 31.08.2015 3.709,98 TL
01.01.2015 - 30.06.2015 3.541,37 TL
01.07.2014 - 31.12.2014 3.438,22 TL
01.01.2014 - 30.06.2014 3.438,22 TL
01.07.2013 - 31.12.2013 3.254,44 TL
01.01.2013 - 30.06.2013 3.129,25 TL
01.07.2012 - 31.12.2012 3.033,98 TL
01.01.2012 - 30.06.2012 2.917,27 TL
01.07.2011 - 31.12.2011 2.731,85 TL
01.01.2011 - 30.06.2011 2.623,23 TL
01.07.2010 - 31.12.2010 2.517,01 TL
01.01.2010 - 30.06.2010 2.427,03 TL
01.07.2009 - 31.12.2009 2.365,16 TL
01.01.2009 - 30.06.2009 2.260,05 TL
01.07.2008 - 31.12.2008 2.173,19 TL
01.01.2008 - 30.06.2008 2.087,92 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı Nedir?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NEDİR?

 • Toplu iş sözleşmeleri ve hizmet akitleri ile kıdem tazminatına esas süreninin de fazla olması dolayısıyla kıdem tazminatı tutarı yüksek miktarlara ulaşmakta idi. Oluşan yüksek rakama bir üst sınır konulması amacıyla kıdem tazminatı tutarına tavan uygulaması getirilmiştir.
 • Mülga 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü Maddesine göre “kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi geçemez.” Hükmü konulmuş, ilgili yasa maddesi 4857 sayılı İş Kanunu’nda da geçerliliğini korumuştur.
 • Yapılan düzenleme ile devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna yıllık ödenecek minimum emekli ikramiyesi tutarı göz önünde bulundurularak yapılan hesaplama şekline kıdem tazminatı tavanı denir.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI AŞILABİLİR Mİ?

Kıdem tazminatı tavanı konusunda tartışılan konuların başında tavan miktarının aşılıp aşılamayacağı gelmektedir. Mülga 1475 sayılı İş Kanunu ile kıdem tazminatı tavan miktarına uyulmaması ağır cezai yaptırımlara neden olmaktaydı.

Kanun değişti ceza kalktı

 • 1475 sayılı Kanunun 14’üncü maddesi haricinde diğer maddeleri 4875 sayılı İş Kanunu ile kaldırılmış olması sonucu kıdem tazminatı tavanı tutarı üzerinde tazminatın ödenmesi halinde uygulanacak cezai müeyyideler de kalkmış oldu.
 • Dolayısıyla işverenlerin kıdem tazminatı tavan miktarı üzerinde tazminat ödemesinde herhangi bir engel yoktur.

Kıdem tazminat sadece damga vergisi tabidir.

 • Kıdem tazminatı çalışanların yıllar boyunca sarf ettiği emeğin karşılığı olması neticesinde gelir vergisi ve SGK primleri açısından istisna kapsamındadır.
 • Kıdem tazminatının hesaplanması neticesinde işçiye ödenmesi öncesi sadece damga vergisi (binde 7,59) kesintisi yapılmaktadır.

Aşan kısım gelir vergisine tabi

 • Kıdem tazminatının tavan miktarı üzerinde ödenebileceği ve bunun cezai bir yaptırımının olmayacağı ifade edilmişti.
 • İşveren tarafından kıdem tazminatı tavan miktarının üzerinde bir ödeme yapılması halinde tavan miktarını aşan kısmı için gelir vergisi ve sigorta priminin hesaplanması gerekmektedir.

Kıdem Tazminatı Tavanı 2019 Ne Kadar?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatına hak kazanan bir işçinin kıdem tazminatı hesaplanması için kıdem süresinin hesaplanması gerekmektedir. Kıdem tazminatı süresinin hesaplanmasında işçinin iş akdinin fesih edildiği tarihten işe giriş tarihi çıkarılarak bir (1) gün ilave edilir.

ÖRNEK-1; 09.10.2012 tarihinde işe giren Ahmet bey 10.01.2019 tarihinde kıdem tazminatına hak edecek şekilde işten çıkarılmıştır. Ahmet Beyin Brüt ücreti 6.500,00-TL’dir.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

İşe Giriş Tarihi

09.10.2012

İşten Çıkış Tarihi

10.01.2019

Toplam Çalışma Süresi

6 Yıl 3 Ay 2 Gün

Brüt Maaş

6.500,00

Brüt Ücrete Dâhil Edilecek Ücretler

0,00

Toplam Giydirilmiş Brüt Ücret

6.500,00

2019 Yılı Kıdem Tazminatı 1. Dönem Tavan Tutarı

6.017,60

Kıdem Tazminatı Tutarı –Yıl İçin

6.017,60 X 6 = 36.105,60

Kıdem Tazminatı Tutarı – Ay İçin

6.017,60 /12 X 3 = 1.504,40

Kıdem Tazminatı Tutarı – Gün İçin

6.017,60 / 365 X 2 = 32,97

Toplam Brüt Kıdem Tazminatı

36.105,60 + 1.504,40 + 32,97 = 37.642,97

Toplam giydirilmiş brüt ücret (6.500,00-TL) 2019 yılı kıdem tazminatı 1. dönem tavan tutarından (6.017,60-TL) yüksek olduğu için kıdem tazminatı hesaplamasında 2019 Yılı kıdem tazminatı 1. dönem tavan tutarı esas alınır.

ÖRNEK-2; 05.04.2010 tarihinde işe giren Yeşim Hanım, 05.01.2019 tarihinde kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş akdi feshedilmiştir. Yeşim Hanımın brüt ücreti 4.000,00-TL olup brüt yemek ücreti 300,00-TL ve brüt yol ücreti 300,00-TL’dir.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

İşe Giriş Tarihi

05.04.2010

İşten Çıkış Tarihi

05.01.2019

Toplam Çalışma Süresi

8 Yıl 9 Ay 1 Gün

Brüt Maaş

4.000,00

Brüt Ücrete Dâhil Edilecek Ücretler (Yol + Yemek)

600,00

Toplam Giydirilmiş Brüt Ücret

4.600,00

2019 Yılı Kıdem Tazminatı 1. Dönem Tavan Tutarı

6.017,60

Kıdem Tazminatı Tutarı –Yıl İçin

4.600,00 X 8 = 36.800,00

Kıdem Tazminatı Tutarı – Ay İçin

4.600,00  /12 X 9 = 3.450,00

Kıdem Tazminatı Tutarı – Gün İçin

4.600,00 / 365 X 1 = 12,60

Toplam Brüt Kıdem Tazminatı

36.800,00 + 3.450,00 + 12,60 = 40.262,60

Toplam giydirilmiş brüt ücret (4.600,00-TL) 2019 yılı kıdem tazminatı 1. dönem tavan tutarından (6.017,60-TL) düşük olduğu için kıdem tazminatı hesaplamasında toplam giydirilmiş brüt ücret esas alınır.

ÖRNEK-3; 05.11.2011 tarihinde işe giren Tuna bey, 15.01.2019 tarihinde emekliliğe hak kazanmıştır. Tuna Beyin brüt ücreti 7.500,00-TL olup brüt yemek ücreti 500,00-TL ve brüt yol ücreti 500,00-TL’dir.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

İşe Giriş Tarihi

05.11.2011

İşten Çıkış Tarihi

15.01.2019

Toplam Çalışma Süresi

7 Yıl 2 Ay 11 Gün

Brüt Maaş

7.500,00

Brüt Ücrete Dâhil Edilecek Ücretler (Yol + Yemek)

1.000,00

Toplam Giydirilmiş Brüt Ücret

8.500,00

2019 Yılı Kıdem Tazminatı 1. Dönem Tavan Tutarı

6.017,60

Kıdem Tazminatı Tutarı –Yıl İçin

6.017,60 X 7 = 42.123,20

Kıdem Tazminatı Tutarı – Ay İçin

6.017,60 /12 X 2 = 1.002,93

Kıdem Tazminatı Tutarı – Gün İçin

6.017,60 / 365 X 11 = 181,35

Toplam Brüt Kıdem Tazminatı

36.105,60 + 1.504,40 + 32,97 = 43.307,49

Toplam giydirilmiş brüt ücret (8.500,00-TL) 2019 yılı kıdem tazminatı 1. dönem tavan tutarından (6.017,60-TL) yüksek olduğu için kıdem tazminatı hesaplamasında 2019 yılı kıdem tazminatı 1. dönem tavan tutarı esas alınır.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI HANGİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANIR?

Kıdem tazminatının hesaplanmasında işçinin hak ettiği brüt ücret, yemek, yol, gıda, yakacak, eğitim, konut, giyecek, sosyal yardımlar gibi yardımları içinde barındıran giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanan tutar kıdem tazminatına esas teşkil eden brüt ücrettir.

Tavan Kontrolü Yapılmalıdır.

 • Kıdem tazminatına esas teşkil eden giydirilmiş brüt ücret tutarı ilgili yıl için belirlenen kıdem tazminatı tavan tutarının üzerinde ise kıdem tazminatı tavan tutarı esas alınır.
 • Altında ise bulunan kıdem tazminatı miktarı esas alınır.

Kıdem tazminatı tavan tutarı üzerinde ödeme yapılabilir.

Kıdem tazminatı tavan tutarı üzerinde kalan kısım ise işverenin inisiyatifi ile artan kısmın gelir vergisi ve sigorta primine tabi tutulması şartıyla verilebilir.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL BELİRLENİR?

 • Toplu sözleşme ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatını yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.
 • Bir çalışma için ödenecek kıdem tazminatının tavanın hesaplanmasında üst sınır en yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için alacağı azami emeklilik ikramiye miktarını geçemez.
 • Kıdem tazminatı tavanı tutarının belirlenmesinde esas olan tutar en yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için alacağı azami emeklilik ikramiye tutarıdır.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN MİKTARI ÜZERİNDE TAZMİNAT HAK EDEN İŞÇİ TAZMİNATINI ALABİLİR Mİ?

 • 4875 sayılı İş Kanunu ile kıdem tazminatı tavan tutarının üzerinde ödeme yapılmasına uygulanacak cezai müeyyideler kaldırılmıştır.
 • Kıdem tazminatı tavan tutarının üzerinde bir ödeme yapılması işveren inisiyatifine bırakılmıştır.
 • Fakat işverenler kıdem tazminatı tavan tutarı üzerinde ödeme yapmaya zorlanamazlar.

DENİZ İŞ KANUNUNDA KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

 • Bir iş sözleşmesi çerçevesinde gemide çalışan kaptan, tayfa ve benzeri kişiler gemi adamı olarak adlandırılmaktadır.
 • Gemi adamlarının kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için en az bir (1) yıl süre ile çalışmış olmaları gerekmektedir.
 • Gemi adamlarının işverenden alacağı kıdem tazminatının üst sınırı vardır.
 • Gemi adamlarının toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.
 • Gemi adamları için belirlenen 2019 yılı Kıdem Tazminatı Tavanı 1. Dönem (01.01.2019 - 30.06.2019) ücreti, 6.017,60-TL’dir.

BASIN İŞ KANUNUNDA KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

 • Basın sektöründe çalışan işçilerin çalışma koşulları ve statüleri, diğer işçilere göre farklılık arz ettiğinden kıdem tazminatı hesabında farklılık içermektedir.
 • Kıdem tazminatı almayı hak eden basın çalışanları için kıdem tazminatı hesaplamalarında kıdem tazminatı tavanı bulunmamaktadır.

KIDEM TAZMİNATI TAVANINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 • En yüksek devlet memuruna yıllık ödenecek minimum emekli ikramiyesi tutarı göz önünde bulundurularak yapılan hesaplama şekline kıdem tazminatı tavanı denir.
 • 2019 yılı kıdem tazminatı tavanı 1. dönem (01.01.2019 - 30.06.2019) ücreti, 6.017,60 TL’dir.
 • Kıdem tazminatı tavanı tutarı üzerinde tazminatın ödenmesinde bir sakınca yoktur.
 • İşveren tarafından kıdem tazminatı tavan miktarının üzerinde bir ödeme yapılması halinde tavan miktarı aşan kısmı için gelir vergisi ve sigorta priminin hesaplanması gerekmektedir.
 • Kıdem tazminatı almaya hak kazanarak işten ayrılan işçinin son aldığı aylık giydirilmiş brüt ücret kıdem tazminatı tavan tutarının üstünde ise kıdem tazminatı tavan tutarı, altında ise giydirilmiş aylık brüt ücreti esas alınır.
 • Kıdem tazminatı tavanı tutarının belirlenmesinde esas olan tutar en yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için alacağı azami emeklilik ikramiye tutarıdır.
 • Gemi adamlarının kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.
 • Basın çalışanları için kıdem tazminatı hesaplamalarında kıdem tazminatı tavanı bulunmamaktadır.

KAYNAKLAR

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM