Beyanname Örnek Formlar

Beyanname Örnek Formlar

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

İNDİR

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

İNDİR

TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM VE ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORM İNDİR
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

İNDİR

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ
(Gelirlerini Mart Ayında Beyan Edenler Tarafından Doldurulacaktır.)

İNDİR

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin)

İNDİR

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin)

İNDİR

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINA İLİŞKİN EK FÖY

İNDİR

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ - 1
(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

İNDİR

1 NO.LU KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE İŞLEM KODLARI

İNDİR

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ - 2
(Vergi Sorumluları İçin)

İNDİR

MUHTASAR BEYANNAME
(G.V.K. 94 üncü ve Geçici 67 inci Maddeleri ile K.V.K. 15 inci ve 30 uncu Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin)

İNDİR

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ - 1
(I Sayılı Liste : Petrol Ürünleri ve Doğalgaz ile Diğer Malların Teslimleri İçin)

İNDİR

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ - 2A
(II Sayılı Liste : Kayıt ve Tescile Tabi Olan Motorlu Taşıtlar İçin )

İNDİR

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ - 2B
(II Sayılı Liste : Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Motorlu Taşıtlar İçin )

İNDİR

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ - 4
(IV Sayılı Liste : Dayanıklı Tüketim ve Diğer Malların Teslimleri İçin )

İNDİR

HARÇ BEYANNAMESİ (1 No.lu)
(Tapuda Kayıtlı Olmayan Gayrimenkullerin Zilyetliğinin Devri İçin )

İNDİR

HARÇ BEYANNAMESİ (2 No.lu)
(Arsa ve Arazi Üzerine Yeniden İnşa Olunacak Bina ve Sair Tesisler İçin )

İNDİR

HARÇ BEYANNAMESİ (4 No.lu)
(492 Sayılı Harçlar Kanununa Göre Harç Tahsiline Yetki Verilenlerce Tahsil Olunan Harçlar İçin )

İNDİR

DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Damga Vergisi Kanunu Gereğince Makbuz Karşılığı Ödenecek Damga Vergisine İlişkin)

İNDİR

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ BEYANNAMESİ

İNDİR

ŞANS OYUNLARI VERGİSİ BEYANNAMESİ

İNDİR

HİZMET VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Sigorta Muameleleri Vergisi)

İNDİR

HİZMET VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Banka Muameleleri Vergisi)

İNDİR

4325 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ KAZANÇLARA AİT GEÇİCİ VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

İNDİR

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
(Gelir Vergisi Mükellefleri İçin)

İNDİR

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
(Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

İNDİR

DENİZ ARAÇLARINDA YER ALAN VERGİSİZ YAKITIN DEVRİNE İLİŞKİN BEYANNAME

İNDİR

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ 3A
(III Sayılı Liste : Alkollü İçkiler İçin)

İNDİR

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ 3B
(III Sayılı Liste : Tütün Mamülleri İçin)

İNDİR

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ 3C
(III Sayılı Liste : Kolalı Gazoz İçin)

İNDİR

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ

İNDİR

ÖZEL BEYANNAME
(Dar Mükellefiyete Tabi Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verme Mecburiyeti Bulunmayanlar İçin)

İNDİR

BİLİRKİŞİLERE, RESMİ ARABULUCULARA VE UZLAŞTIRMACILARA BU SIFATLARI DOLAYISIYLA ÖDENEN ÜCRETLER ÜZERİNDEN YAPILAN TEVKİFATA İLİŞKİN BİLDİRİM

İNDİR

ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ İNDİR

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM