Amortisman Oranları 2017

Amortisman Oranları 2017

Amortisman Oranları 2017: Faydalı ömür listesi olarak ta isimlendirilen bu oran listesinde Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler için ayrılması gereken oranlar, faydalı ömür süreleri ile İlgili Genel Tebliğ madde numaraları yer almaktadır.

Amortisman (itfa payı, tükenme payı); işletmenin çalışma faaliyetlerini yürütmesi için alınan ve fayda sağlayacağı ömrü 1 yılı geçen sabit kıymetler için ayrılan eskimenin parasal tutar karşılığıdır.

2017 Amortisman Oranlarını (GÜNCEL) ulaşmak için tıklayınız

GÜNDEM