2017 Yılı SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi

2017 Yılı SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi

3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunun ilgili maddesi gereğince belirlenerek uygulanmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanan SMMM ve YMM Ücret Tarifesi 2017 rakamları açıklandı.

2017 Yılı SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi tutarları aşağıda yer almakta olup, her yıl için ayrı ayrı belirlenen bu tutarlar yayım tarihini takip eden yılın başından itibaren uygulamaya girmektedir.

 

30 Aralık 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29934

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

2017 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2017 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Ekler için tıklayınız

GÜNDEM