YAZARLARIMIZ
İsmail Ünlü
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
BDO IK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
ismail.unlu@bdo.com.trAkıllı Bildirge

Tarih: 04.01.2017

Teknoloji artık iyiden iyiye hayatımızın bir parçası oldu. Özellikle de ilk yıllarda sadece iletişim kurmak için kullandığımız, daha sonra ki yıllarda ise eklentilerle basit oyunlar oynanan ve radyo dinlenen mobil teknoloji (akıllı telefonlar) şimdilerde nerdeyse hayatımızın olmazsa olmazlarından oldu. Yapılan bu teknolojik gelişmelere de idare tarafından hızlı bir uyum sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların SGK bildirimlerine yönelik  29/12/2016 tarihli ve 2993 sayılı Resmi Gazete’de  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nca  düzenleme yapılmıştır.

Bilindiği üzere  2015 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler ile birlikte ev hizmetlerinde çalışan kişilerin SGK’ya bildirimi kolaylaştırılmıştır.  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek 9. maddesinde; 01/04/2015 tarihinden itibaren ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az veya 10 gün ve daha fazla çalışanların sigortalılığı ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumunca konuya ilişkin açıklamalarını ise  01/04/2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 Uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ” ile yapılmıştır.

Söz konusu tebliğin “ 4.2.1  Kuruma Doğrudan Ya Da İnternet Yoluyla Müracaat” başlıklı bölümünde “Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi bu kişileri çalıştıranlar yönünden internet aracılığı ile de yapılabilecektir. Sigortalı çalıştıranlar www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek bildirimde bulunabilecektir” ev hizmetlerinde 10 günden az çalışan kişilerin kuruma bildirimlerinin internet aracılığıyla yapılabileceği belirtilmiştir.

Ev Hizmetlerinde 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ 29.12.2016 tarih ve 29933 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklik ile, ilgili Tebliğ’in Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaatı düzenleyen 4 üncü maddesine eklenen hüküm sonrası, Kurum’a doğrudan ya da internet yoluyla müracaat edilebilmesinin yanında kısa mesaj servisi ile mobil uygulama yoluyla da başvuru yapılabilmesi mümkün hale getirilmiştir. 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamındaki ev hizmetlerinde 10 günden az çalışan sigortalıların kısa mesaj servisi yoluyla bildiriminin nasıl yapılacağı Tebliğ’e eklenen “Sigortalı bildirimini Kurumca belirlenecek numaraya kısa mesaj göndermek suretiyle yapacak olanlar, öncelikle bir defaya mahsus kısa mesaj ile kendi T.C. kimlik numarasını yazıp kendini “çalıştıran” olarak kaydettirecek, daha sonra çalıştıracağı kişinin T.C. kimlik numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini göndererek sigortalı için tescil kaydını oluşturacaktır. Sigortalı çalıştıran kişiye sigortalının kaydının yapıldığı ve % 2 oranındaki iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin telefon faturasına yansıtılacağı yönünde cevap mesajı dönülecek ve sigortalı çalıştıran tarafından bunun onaylanması halinde sigortalı tescili tamamlanacaktır.” ibaresi ile açıklanmıştır.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

 

GÜNDEM