BASINDAN YAZILAR
Yıllık İzin Kurulu Şart Mı? - MuhasebeTR

Yıllık İzin Kurulu Şart Mı?

İşçilerin anayasal bir hak olarak yıllık ücretli izin hakları, 4857 sayılı İş Kanunu'nda da hüküm altına alınmıştır.

İş Kanununun 60'ıncı maddesinde "Yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı tutulacağı, yıllık izninin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller ve işverence tutulması zorunlu kayıtların şekli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir." hükmü yer almaktadır.

Hüküm uyarınca çıkarılan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nde izin kurulunun oluşturulmasına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Çalışanların hangi tarihlerde izin yapacakları çalışanların talepleri de dikkate alınarak işyerinde çalışma planlamasına göre işveren tarafından belirlenmektedir. Ancak çok sayıda çalışanı olan işyerlerinde izin kullanma tarihlerinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu gibi yerlerde de izin kurulu kurularak kimlerin hangi tarihte izin kullanacağının belirlenmesi yoluna gidilmektedir.

Bu kapsamda, işçi sayısı 100'den fazla işyerlerinin yıllık izin kurulu oluşturma zorunluluğu bulunmaktadır.

"İşçi sayısı yüzden fazla olan işyerlerinde işveren veya işveren vekilini temsilen bir, işçileri temsilen iki kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşan izin kurulu kurulur."

Yönetmelik uyarınca izin kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

· İşçiler tarafından verilip işveren veya işveren vekili tarafından izin kuruluna iletilen izin isteklerine göre hazırlayacağı izin çizelgelerini işverenin onayına sunmak,

· İzin çizelgelerini; işçilerin kıdemlerini, izni belirli bir dönemde kullanmak bakımından içinde bulundukları zorunluluk veya engellerini, işin aksamadan yürütülmesini ve işçi sayısını göz önünde bulundurarak hazırlamak,

· İşçilerin yıllık izin hakları ile ilgili dilek ve şikayetlerini inceleyerek sonucunu işverene ve ilgili işçiye bildirmek,

· Her yıl ücretli izinlerin daha yararlı geçirilebilmesi için kamplar ve geziler düzenlemek, bu konuda alınması mümkün olan tedbirleri araştırmak ve işverene tekliflerde bulunmak.

İzin kurulunun çalışmaları için gerekli yer, eleman, araç ve gereçler işveren tarafından sağlanmalıdır.

İşçi sayısı yüzden az olan işyerlerinde; izin kurulunun görevleri, işveren veya işveren vekili veya bunların görevlendireceği bir kişi ile işçilerin kendi aralarında seçecekleri bir temsilci tarafından yerine getirilmektedir.

İzin kurulunca hazırlanıp ilan edilecek çizelgede işçinin;

· Adı soyadı,

· Sicil numarası,

· İşe giriş tarihi,

· Yıllık izne hak kazandığı tarih,

· İşyerindeki çalışma süresi,

· İzin günleri sayısı,

· Yol izni günleri sayısı,

· İznin başlama tarihi,

· İznin sona ereceği tarih,

Belirtilmelidir.

4857 sayılı İş Kanunu uyarınca yıllık ücretli izin kurulunun oluşturulmaması idari para cezasına bağlanmamıştır. Ancak olası bir denetim halinde kanuni yükümlülüğün yerine getirilmemesi işverenin kusur oranında artışı gündeme getirecektir.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 10.05.2024)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM