BASINDAN YAZILAR
Özel veya Ailevi Sebeplerle İşten Ayrılma Kıdem Tazminatı Hakkı Verir Mi? - MuhasebeTR

Özel veya Ailevi Sebeplerle İşten Ayrılma Kıdem Tazminatı Hakkı Verir Mi?

Bu yazımızda işten ayrılan kadın okurlarımızı ilgilendirebilecek Yargıtay Kararlarından söz edeceğiz.

Öncelikle, “1475 sayılı Kanun’un 14/1 maddesi uyarınca, işyerinde en az bir yıl hizmeti olan kadın işçinin, evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde, evlilik gerekçesiyle işten ayrılması koşuluyla, kıdem tazminatı hakkının doğacağını” belirterek, somut olayımıza geçelim.
Kadın çalışan işten ayrılır. İşverene verdiği 2.5.2014 tarihli istifa dilekçesinde, ailevi sebeplerle istifa ettiğini belirtir. İstifa ettikten bir süre sonra işverene başvurarak, evlilik sebebiyle istifa ettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı talebinde bulunur. İşveren, işçinin bu talebini reddeder. İşçi konuyu yargıya taşır.

Yerel mahkeme, işçinin istifa dilekçesinde “ailevi nedenlerle” ayrıldığını bildirip, evlilik nedeniyle işten ayrıldığını beyan etmediği gerekçesiyle, kadın işçinin kıdem tazminatı talebini reddeder.

Ancak, Yargıtay yerel mahkemeyle aynı görüşte değildir. Yargıtay’a göre, her ne kadar kadın işçi fesih dilekçesinde açıkça evlilik nedeniyle iş sözleşmesini feshettiğini beyan etmemiş ise de, kıdem tazminatına hak kazanır. Çünkü evlilik de ailevi sebepler arasındadır. (Y.7.HD. 02.11.2015 gün, 2015/18326-21063)

Yargıtay, bir başka kararında da, işçinin özel nedenlerle istifasının, evlilik sebebiyle iş sözleşmesinin feshi olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmiştir. (7.HD.21.01.2016 gün, 2015/5355 E, 2016/597 K.)

Sonuç olarak; Kadın işçinin en az bir yıl kıdeminin olması ve de evlilik tarihinden itibaren bir içinde işten ayrılmış olması koşullarını taşıması halinde, istifa dilekçesinde istifa sebebi olarak açıkça evlilik gerekçesini beyan etmemiş olsa bile, istifa nedenini özel veya ailevi sebepler olarak göstermiş olması halinde de kıdem tazminatına hak kazanacağı, Yargıtay kararlarında hükme bağlanmıştır.

(Kaynak: Ahmet Metin Aysoy / Ekonomim.com | 10.05.2024)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM