YAZARLARIMIZ
Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.comKırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi (Hibe) Programı Uygulamaları

I-Ekonomik Yatırım Konularında Neler Var? :

a-  Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon,

b-  Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyonu,

c-  Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,

ç-  Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde, toplu basınçlı sulama sistemleri için,sulama kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı ile üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere ;yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

d-  Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

e-  Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

      hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

II-  Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularında Neler Var? :

a-  Kırsal turizm yatırımları,

b-  Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

c-  El sanatları ve katma değerli ürünler,

ç-  Bilişim sistemleri ve eğitimi,

     hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

III-Uygulama İllerinin Yatırım Konuları Nelerdir?:

Program çerçevesinde 81 ilde ;

a-Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
b-Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
c-Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
ç-Soğuk hava deposu,
d- Çelik silo,                                                                                                                                          
e-Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
f-Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
g-Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
ğ-   Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
h-   Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularından ; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin  geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

IV-Başvuru Sahiplerinde Aranılacak Özellikler Nelerdir? :

-   Proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

-   Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin çiftçi kayıt sistemine veya diğer kayıt sistemlerine son

    başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekmektedir.

-   Tüzel kişiliklerin son başvuru tarihinden önce kurulmuş olmaları gerekmektedir.

V-Yatırım Tutarı ve Destekleme Oranı Nedir?:

1-  Ekonomik Yatırım Konularında Hibeye Esas Proje Tutarı :

a-  Başvuruda bulunanların tüzel kişiler olması halinde hibeye esas proje tutarı ; yeni tesis yatırımlarında 2.500.000 TL, tamamlama yatırımlarında 1.750.000 TL, kapasite artırımı-teknoloji yenileme ve modernizasyon yatırımlarında 1.250.000 TL,

b-  Başvuruda bulunanların gerçek kişiler olması halinde hibeye esas proje tutarı ; yeni tesis yatırımlarında 1.250.000 TL, tamamlama yatırımlarında 1.000.000 TL, kapasite artırımı-teknoloji yenileme ve modernizasyon yatırımlarında 750.000 TL,üst limitini geçemez.

2-  Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularında Hibeye Esas Proje Tutarı :

     Hibeye esas proje tutarı 500.000 TL üst limitini geçemez.

     Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 50.000 TL dır.

     Hibeye esas proje tutarının % 50'sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer % 50'si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.   

Gider Kalemleri Nelerdir?  :

Yatırım uygulamalarına ait ; İnşaat İşleri Alım Giderlerine, Makine-Ekipman-Malzeme alım giderlerine hibe desteği verilir.

Son Başvuru Süresi Nedir? 

Hazırlanan başvuru dosyasının girişi en son  01/10/2019 tarihine kadar yapılmalıdır.

08.08.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM