BASINDAN YAZILAR
Genel Sağlık Sigortası’nda Kapsam - MuhasebeTR

Genel Sağlık Sigortası’nda Kapsam

Ülkemizde ikamet eden Türk vatandaşları 1/1/2012 tarihinde zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

Genel Sağlık Sigortası (GSS; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade etmektedir.

Genel Sağlık Sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmadan, ortaya çıkabilecek hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır.

Kapsam

GSS kapsamında olanları ifade etmek gerekirse:

1- Kanunen zorunlu veya isteğe bağlı olarak sigortalı olanlar,

2- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu veya bu kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler,

3- Vatansız olarak tanımlanan kişiler,

4- Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar,

5- Gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar,

6- İşsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler,

7- Ülkemizde kesintisiz bir yıldır ikamet etmekte olan yabancı ülke vatandaşlarından talepte bulunan kişiler,

8- Talepte bulunan yabancı uyruklu öğrenciler,

9- Stajyer avukatlar,

10- Haklarında koruyucu tedbir kararı verilen kişiler,

11- Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar,

12- Yedek subay öğrencileri ve adayları,

13- Askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adayları,

genel sağlık sigortası kapsamındadır.

Ek olarak yukarıda sayılanların dışında, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve Türkiye’de ikamet eden herkes, genel sağlık sigortalısı olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan kişilerin genel sağlık sigortası primi ödeyip ödeyemeyecekleri gelir testi neticesinde belirlenmektedir.

Lise ve dengi öğrenimden mezun olan gençlerin, mezun oldukları tarihten sonra 20 yaşını, yükseköğrenim görüyorken mezun olan gençlerin ise mezun oldukları tarihten sonra 25 yaşını geçmemek üzere iki yıl süre ile primleri Devlet tarafından karşılanır ve bu sürelerde genel sağlık sigortasından yararlanma hakları bulunmaktadır. 

******

Gelir testi

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmaması nedeniyle genel sağlık sigortası kapsamına alınan Türk vatandaşlarından prim ödeme gücünün bulunmadığını beyan eden kişilerin gelir testi yaptırmaları mümkündür. Bu kişilerin gelir testi yaptırmak için mutlaka Adres Kayıt Sisteminde yer alan ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na müracaat etmeleri gerekmektedir.

Gelir testinin sonucuna göre, geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı brüt asgari ücretin %3’ü kadardır.

Dolayısıyla geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin, 2024 yılı ocak ayı ve sonrası için aylık 600,08 TL genel sağlık sigortası primi ödemeleri gereklidir. Bu hususun herhangi bir sosyal güvencesi olmayanları kapsadığı unutulmamalıdır.

(Kaynak: Resul Kurt / Ekonomim.com | 03.05.2024)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM