YAZARLARIMIZ
Kadir Demirbaş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
muhasebeoficetr@gmail.comÖTV Teşvik İndirimi ve Muhasebe Kayıtları

Firmaların aktifinde bulunan araçların belirli şartları taşıması halinde hurdaya ayrılır. Daha sonra hurdaya ayrılan araçlar trafikten silinerek kayıtlardan düşürülür.

Hurdaya ayrılan araçlar 7103 Sayılı Kanun Geçici 1.Maddesi gereği ÖTV teşvikinden faydalanır. ÖTV teşviki 15.000,00 TL ye kadar faydalanma imkânı vardır.  

Örnek 1:

25.09.2018 tarihinde binek oto 5.000,00 TL  ( KDV dahil )   araç alınmıştır.

------------------------/--------------------------

254.Taşıtlar Hs.       5.000,00

                                   329.Diğer Ticari Borçlar           5.000,00

Araç alım kaydı

------------------------/-------------------------

-----------------31.12.2018-------------------

770.Gen. Yön. Gid.   1.000,00

                                   257.Birikmiş Amortismanlar   1.000,00

Amortisman kaydı

----------------------/-------------------------

27.06.2019 tarihinde hurdaya ayrılmıştır.

-------------------------/---------------------

294.Elden Çıkarılacak Stok ve

Maddi Duran Varlıklar                5.000,00

257.Birikmiş Amortismanlar      1.000,00

                                            254.Taşıtlar                                  5.000,00

                                            299.Birikmiş Amortismanlar     1.000,00

-----------------------/---------------------

İşletmeler aktiflerindeki araçlarını hurdaya ayırdıklarında ve kullanamayacak hale gelip trafikten düşürdüklerinde vergi mevzuatına göre fatura düzenlemek zorundadırlar. Fatura ile birlikte aktifte bulunan araçların kayıtlarımızdan düşülmüş olacaktır.

Fatura düzenlendiğinde KDV den istisna edilmesi gerekir. Hurda olduğu için 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17/4-g maddesine göre ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine ( I/C-2.1.3.3.3.2)  göre fatura KDV den istisna olacaktır.

--------------------/----------------------

689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar   4.000,00

299. Birikmiş Amortismanlar                      1.000,00

                        294.Elden Çıkarılacak Stok ve                       5.000,00

                        Maddi Duran Varlıklar

-------------------/---------------------

Örnek 2:

Yeni araç alınmış olup, alınan bu yeni araç 7103 Sayılı Geçici Madde 1 ÖTV teşvikinden faydalanmıştır.

FATURA BİLGİLERİ

TOPLAM

84.118,02 TL

ÖTV %35

29.441,31 TL

KDV %18

20.440,68 TL

ÖDENECEK TUTAR

134.000,00 TL

Yukarıda belirtilen özellik kapsamında 12.000,00 TL ÖTV indiriminden faydalanmıştır. Bu kapsamda ilgili firmaya da 12.000,00 TL fatura tutarı üzerinden indirim yapılmış ve ilgili firmaya 122.000,00 TL ödenmiştir.

 -------------------------/--------------------------

254.Taşıtlar                                84.118,02

770.Genel Yönetim Gideri      37.881,99

ÖTV 17.441,31

KDV 20.440,68

                                   329.Diğer Ticari Borçlar 122.000,00

Araç alım kaydı

---------------------/-----------------------------

213 sayılı Vergi Usul Kanunu 262. Maddesine göre “Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin attırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder.”  Kanun maddesinde açıklandığı gibi bizim için maliyet bedeli ödediğimiz tutardır. Bu sebeple ödediğimiz tutar üzerinden aktife alınmıştır.

26.07.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM