YAZARLARIMIZ
Kadir Demirbaş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
vergi.uzmani@yandex.comTarhiyat Sonrası Uzlaşma (17.01.2023)

Elektronik Ortamlarda Gönderilen Beyannameler (09.01.2023)

Binek Oto Gider Kısıtlamasında Güncellenen Tutarlarla Birlikte Neler Değişti? (04.01.2023)

İşe Başlama, İşi Bırakma ve Değişiklik Bildirimi hakkında bilgiler (27.12.2022)

Trafik İdari Para Cezaları Hakkında Sorular ve Cevaplar (19.12.2022)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Hakkında Önemli Bilgiler (13.12.2022)

Vergi Mevzuatı Açısından Pişmanlık ve Islah Uygulaması (07.12.2022)

Varlık ve Haklardan Kaynaklanan Kazançların İstisnası (02.12.2022)

Sat-Kirala-Geri Al uygulaması (22.11.2022)

Ödeme Emirlerine Karşı Yapılacak İşlemler (15.11.2022)

İzaha Davet Uygulaması (08.11.2022)

Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması (31.10.2022)

Kurumlar Vergisi Mevzuatı Açısından Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (31.08.2022)

Yurt Dışı İştiraklerin Satışından Doğan Kazançlar Vergiye Tabi Midir? (15.08.2022)

Yeni Varlık Barışında Neler Değişti? (25.07.2022)

Binaların Dış Yüzeyini Reklam Panosu Olarak Kiraya Verilmesinin Vergi Mevzuatı açısından değerlendirilmesi (19.07.2022)

Diğer E-Belgelerde (E-SMM, E-Müstahsil Makbuzu, GİB Portal,E-Döviz Alım Satım Belgesi, E-Bilet, E-Sigorta Poliçesi, E-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, E-Adisyon, E-Dekont, E-Gider Pusulası) Geçişler Nasıl Olacak? (05.07.2022)

E İrsaliyede 1 Temmuz 2022’den İtibaren Kimler Dahil Olacak? (29.06.2022)

E Faturada ve E Arşiv Faturada 1 Temmuz 2022’den İtibaren Kimler Dahil Olacak? (20.06.2022)

Varlık Barışı (Yurt İçinde Bulunan Varlıklar) Hakkında Sorular ve Cevaplar? (13.06.2022)

Varlık Barışı (Yurt Dışında Bulunan Varlıklar) Hakkında Sorular ve Cevaplar? (07.06.2022)

Yapılan Değişiklikle Konutlardaki KDV (30.05.2022)

Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılan Bağışların Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi ve Yapılacak Muhasebe Kayıtları (25.05.2022)

Yurt Dışı İştirak Kazançları Vergiye Tabi Midir? (18.05.2022)

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri ile Adi Ortaklık Açısından Finansman Gider Kısıtlaması (28.04.2022)

Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırılması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Binek Otomobillerde Gider Kısıtlaması Uygulamaları Nedeniyle KKEG Olarak Dikkate Alınan Finansman Giderlerinin Durumu ve Muhasebe Kayıtları (07.04.2022)

Menkul Sermaye İradına İlişkin Önemli Bilgiler (23.03.2022)

Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Önemli Notlar (16.03.2022)

Gayrimenkul Sermaye İradı İle İlgili Örnek Uygulamalar (10.03.2022)

İhraç Kayıtlı Malların Satışında Oluşan Kur Farkları ve Muhasebe Kayıtları (24.02.2022)

Kur Korumalı TL Mevduatı Örnek Uygulamalar (Beyanname Üzerinden) (21.02.2022)

Kur Korumalı TL Mevduata Geçiş ve Örnek Muhasebe Kayıtları (15.02.2022)

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Açısından Taşınmazlara Yönelik Oluşabilecek Vergi Ziyaı Durumları (01.02.2022)

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Uygulanacak Kazanç İstisnasında Sorular ve Cevaplar (13.01.2022)

Binek Oto Gider Kısıtlamasında Güncellenen Tutarlarla Birlikte Neler Değişti? (22.12.2021)

Peşin Tahsil Edilen Kira Geliri ve Muhasebe Kayıtları (21.12.2021)

Peşin Olarak Ödenen Kira ve Muhasebe Kayıtları (14.12.2021)

Taşınmazlara Yönelik Kurumlar Vergisi İstisnası ile İştirak Hisseleri, Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Haklarına Yönelik İstisna Uygulamasının Benzer Yönleri (08.12.2021)

İştirak Hisseleri İle Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Haklarına Yönelik İstisnalar ve Örnek Uygulamalar (02.12.2021)

Gayrimenkul Kazanç İstisnasının KDV Kanunu Açısından Değerlendirilmesi ve Yapılacak Muhasebe Kayıtları (22.11.2021)

509 nolu Tebliğde Yapılması Öngörülen Değişiklikler (15.11.2021)

Taşınmaz İstisnası ve Muhasebe Kayıtları (09.11.2021)

7338 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Usul Kanunu Açısından Oluşan Önemli Değişiklikler (04.11.2021)

7338 sayılı Kanun kapsamında Gelir Vergisi Kanunu Açısından Oluşan Çok Önemli Değişiklikler (01.11.2021)

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Değerleme Hakkında Örnek Muhasebe Kayıtları (06.08.2021)

7326 Sayılı Kanunun Kapsamında Yeniden Değerleme Hakkında Sorular ve Cevaplar (27.07.2021)

7326 sayılı Kanun Kapsamında Bazı Spesifik Olaylar ve Muhasebe Kayıtları (05.07.2021)

Sabit Kıymetle İlgili Matrah Artırımı ve Muhasebe Kayıtları (24.06.2021)

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Muhasebe Kayıtları (Matrah artırımı kapsamında) (11.06.2021)

Kurumlar Vergisi ve KDV Matrah Artırımıyla İlgili Muhasebe Kayıtları (02.06.2021)

Matrah Artırımı Hakkında Genel Bilgiler (28.05.2021)

Finansman Gider Kısıtlaması Sorular ve Cevaplar (25.05.2021)

Dâhilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması ve Muhasebe Kayıtları (21.05.2021)

Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler ile Gümrük Alanlarında Yapılan Bazı Hizmetlerin KDV Kanunu Açısından Değerlendirilmesi (26.04.2021)

4447 sayılı Kanunun Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşviki (19.04.2021)

Gelir Vergisi Kanununun 81 inci Maddesi Kapsamındaki ve Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Yapılan Devir ve Bölünme İşlemlerinin KDV Açısından Durumu (12.04.2021)

İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması (05.04.2021)

Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesi (30.03.2021)

Arızi Kazançların Vergilendirilmesi (25.03.2021)

Gayrimenkullerin Beş Yıl İçerisinde Satılması Halinde Vergi Kanunları Açısından Durumu (23.03.2021)

Ücret Geliri Elde Edenlerin Yıllık Beyanname İle İlgili Püf Noktaları (19.03.2021)

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67.maddesine Göre Beyanname Verecekler İçin Çok Önemli Sorular ve Cevaplar (16.03.2021)

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Menkul Kıymet Sermaye İradı İle İlgili Çok Önemli Notlar (11.03.2021)

Yeni Kısmi KDV Tevkifatlarıyla İlgili Örnekler (08.03.2021)

Yeni Kısmi KDV Tevkifatlarıyla İlgili Örnekler (04.03.2021)

Çalışanlar Kendi ve Ailesi Adına Ödedikleri Özel Sağlık Sigortası Primleri İçin Vergi İndirimi Alabilirler mi? (01.03.2021)

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi (25.02.2021)

Köylüden Alınan Mangal Kömürünün Vergi ve SGK Açısından Değerlendirilmesi (22.02.2021)

İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi ve İthalat İstisnasından Faydalanması (17.02.2021)

Stoklar Karşılaştırma (05.02.2021)

Ciro prim desteği ve örnekler (01.02.2021)

Fazla ve Yersiz Vergi Uygulayanlar (25.01.2021)

Binek Oto Gider Kısıtlamasında Güncellenen Tutarlarla Birlikte Neler Değişti? (19.01.2021)

Değerli Konut Vergisi Hakkında Bazı Soru ve Cevaplar (18.01.2021)

Yurt Dışı Televizyon Reklamlarının Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi ve Muhasebe Kaydı (13.01.2021)

Eşantiyon veya Numune Mallar Verilmesi Muhasebe Kayıtları (11.01.2021)

Promosyon Ürünler ve Muhasebe Kayıtları (06.01.2021)

Yurt Dışına Düzenlenen Turlar ve Muhasebe Kayıtları (31.12.2020)

Varlık Barışı Hakkında Aklımıza Takılan Sorulara Cevaplar (28.12.2020)

E Defter Beratlarının İkinci Kopyaları Gelir İdaresi Başkanlığına Gönderilmesi (21.12.2020)

E-Arşiv Fatura Hakkında Çok Önemli Sorular ve Cevaplar (27.12.2019)

E Fatura Hakkında Önemli Sorular ve Cevaplar (24.12.2019)

E Defter Hakkında Önemli Bilgiler (16.12.2019)

Binek Otolarda Yapılan Yeni Düzenleme ve Muhasebe Kayıtları (11.12.2019)

E Arşiv Fatura ve Püf Noktaları (20.08.2019)

ÖTV Teşvik İndirimi ve Muhasebe Kayıtları (26.07.2019)

İştirak Kazancı İstisnası ve Muhasebe Kayıtları (25.04.2019)

KDV Beyannamesinde Yaşanan Kümülatif Satış Sorununun Çözümü (17.04.2019)

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde İndirilecek İstisna ve İndirimler (02.04.2019)

Hurdaya Ayrılan Araçlar İle Pert Olarak Ayrılan Araçlar Arasındaki Farklar ve Muhasebe Kayıtları (28.03.2019)

Sermaye Artırılmasının İç Kaynaklardan Karşılanması ve Muhasebe Kayıtları (20.03.2019)

Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırması Tablolarının Doldurulması (14.03.2019)

Dönem Sonu İşlemleri ve Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi (05.03.2019)

Adi Ortaklık ve İş Ortaklığından Doğan Zararların Vergi Kanunları Açısından Durumu (01.03.2019)

Şirketlerde Birleşme ve Muhasebe Kayıtları (19.02.2019)

Hisse Devri ve Oluşan Vergisel Durumlar (06.02.2019)

Stoklar İle İlgili Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümü (16.01.2019)

E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter ve E-Tebligat Hakkında Notlarımız (04.01.2019)

Çeklerin Ve Senetlerin Dönem Sonunda Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Özellikleri (27.12.2018)

Değersiz Alacaklar, Şüpheli Alacaklar ve Vazgeçilen Alacaklar (Muhasebe Kayıtları) (19.12.2018)

Amortisman ve Bazı Özel Durumları (12.11.2018)

Bağışlar ve Yardımlar İle Muhasebe Kayıtları (06.11.2018)

Network Marketing ve Vergi Kanunları Açısından Durumu (19.06.2017)

GÜNDEM