YAZARLARIMIZ
İbrahim Akbayrak
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
info@duzeyymm.comElektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) İle Yurt Dışına İhracatın Şartları Daha İyi Hale Geldi!

Bilindiği üzere posta idaresi veya hızlı kargo şirketleri aracılığı ile gerçekleştirdiğiniz yurt dışı teslimler ihracat olarak değerlendirilmektedir.

2018 verilerine göre 7,5 milyar dünya nüfusunun %53’ü 4 milyarı aktif internet kullanıcısı. 3,2 milyarı sosyal medyada aktif. 2011 yılında 5 milyar dolar olan küresel sosyal ticaretin 2021 yılında 166 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Tüm bu gelişmeler elektronik ticarete ister istemez ülkelerin eğilmesini ve elektronik ticaretin artırılması için bazı vergisel avantajlar ve devlet destekleri verilmesini kaçınılmaz kılıyor.

Ticaret Bakanlığınca 29 Haziran 2019 tarihli 30816 Sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No:4)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) yayınlandı. Buna göre;

MİKRO İHRACAT KAPSAMINDA SINIRLARI BELİRLENEN MİKTAR VE TUTARLARDAKİ İHRACATLAR HAVA KARGO İLE YURT DIŞI EDİLEBİLİR.

İhracatlarınızı ve elektronik ortamda yapılan ihracatlarınızı yani yurt dışı satışlarınızı posta ve hızlı kargo taşıyıcıları (hava kargo operatörleri) ile elektronik ortamda düzenlenen bir beyanla (ETGB) ile mikro ihracat kapsamında yurt dışı edebilirsiniz.

MİKTARI BRÜT 300 KİLOGRAMA  (ESKİ HALİ 150 KİLOGRAMA)

DEĞERİ 15.000 AVRO TUTARINA  (ESKİ HALİ 7.500 AVRO TUTARINA)

kadar satılan ürünler, posta idaresi veya hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler (hava kargo şirketleri) aracılığı ile yurt dışı edilebilir.

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMELİ YURT DIŞI SATIŞLARINIZLA İLGİLİ KDV İADESİ ALABİLİRSİNİZ!

Bu türden satışlar ihracat olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle ihracata konu olan ürünlerinizin tedariki sırasında veya bu ürünleri üretiyorsanız hammadde ve diğer girdilerin tedariki esnasında ödemiş olduğunuz katma değer vergilerinin indirim yoluyla gideremediğiniz kısmını vergi borçlarınıza mahsup edebilir ya da nakit olarak iadesini talep edebilirsiniz.

KDV İADESİ İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİ VE BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

Yüklendiğiniz  ve gideremediğiniz katma değer vergilerini vergi borçlarınızdan düşmek veya nakit olarak iadesini almak için;

1-Posta idaresi veya kargo şirketinin düzenlediği ve ekli eşya listesinde, sizin isminizin yer aldığı liste muhteviyatının gümrükçe onaylanmış halini içeren gümrük beyannamesini,

2-Satış faturaları listesini,

3-İndirilecek ve yüklenilen katma değer vergisi listelerini,

4-İhraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tabloyu,

internet vergi dairesi üzerinden ilgili daireye göndermek yeterli olacaktır.

KDV İADESİNE NE ZAMAN BAŞVURULABİLİR?

Elektronik ortamda düzenlenen beyanlar (ETGB) uçak kalktıktan 24 saat içerisinde sisteme tanımlanıyor. Ardından iade başvurusunu hemen yapabilirsiniz.

ETGB KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN GÜMRÜK VERGİSİ NASIL TAHSİL EDİLİR?

İhracata ait gümrük vergileri de hava kargo şirketi tarafından tahsil edilir ve eşyanın hava kargo operatörüne teslimini takip eden 7 işgünü içerisinde ödenir.

İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNÜN GERİ GELMESİ DURUMUNDA NE OLACAK?

Tamamen veya kısmen geri gelmesi halinde ağırlık ve kıymet sınırları dahilinde işlem yapılacaktır.

İhraç edilen ürün geri geldiğinde gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girebilmesi için ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatler varsa bunların iade edildiğini gösteren belgenin gümrük idaresine ibrazı istenir.

İhracat nedeniyle katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi iadesinden veya istisnasından yararlanılan ürünlerde katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir.

ETGB KAPSAMINDAKİ İHRACATLARIN BEDELİ DE YURDA GETİRİLİP BOZDURULACAK MI?

Evet bu ihracatların bedeli de yurda getirilmek zorundadır. Ayrıca bozdurma şartlarına da tabidir.

Ancak; Merkez Bankası genelgesine göre ihracat bedeli 5.000 USD ve eşiti döviz tutarlarının tasarrufu serbesttir.

Son dönemde vergi daireleri tarafından ihracat bedellerinin kapatılması yönünde yazılar sıkça mükelleflere gönderilmektedir. Bu hususun ilgili daireler tarafından dikkate alınmadığı görülmektedir. İlgili dairelerin bilgilendirilmesi elzemdir.

SONUÇ

Gelişen teknoloji ile hayatımıza giren yeni ihracat modelleri, Türk Ticareti’ne değer katmaktadır. Aynı zamanda bu durum, ülkemizde, ekonomi ve ticaretin gidişatına yön vermektedir. Bu tarz yeni gelişen ihracat modellerinin sağlam bir temele oturtularak ele alınması ve sektörlerde katma değer yaratılması sağlanmalıdır.

Doğru bir düzenlemedir. Ülkemiz adına E-ticaretin uluslar arası boyutta gelişmesi için bir ön  destektir. Asıl olan e-ticaret sitelerinin gelişmesi ve yenilerinin kurulmasıdır. 1,7 milyon esnafa karşın sadece 2.500 adet e-ticaret yapan esnaf sayısı artırılmalıdır. Bu da teşvikler ve devlet destekleri ile olacaktır.

01.07.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM