YAZARLARIMIZ
İbrahim Akbayrak
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
info@duzeyymm.comSermaye Tamamlama Fonu Kurum Kazancı Olmaktan Çıkarılıyor (04.04.2022)

E-Belge ve E-Defter Uygulamalarında 535 Nolu Tebliğ İle Gelen Değişiklikler (24.01.2022)

Turizm Payı Beyannamesinde Yol Haritası (18.11.2019)

Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarında Güncel Mevzuat (15.11.2019)

Yeminli Mali Müşavirlerin ve Mali Müşavirlerin En Önemli Sorunları (3) (20.09.2019)

Yeminli Mali Müşavirlerin ve Mali Müşavirlerin En Önemli Sorunları (2) (09.09.2019)

Yeminli Mali Müşavirlerin ve Mali Müşavirlerin En Önemli Sorunları (1) (03.09.2019)

Bağımsız Büro Faaliyetinde Bulunanlar İle Mesleki Şirketlerde İmza Yetkilisi Olan Meslek Mensupları (SMMM ve YMM) Aynı Zamanda Bir İşyerine Bağlı Olarak 4/A Kapsamında SSK’lı Olabilir Mi? (19.08.2019)

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) İle Yurt Dışına İhracatın Şartları Daha İyi Hale Geldi! (01.07.2019)

Limited Şirketlerin Vergi Borçlarının Tahsilinde Önce Kanuni Temsilciye Mi Yoksa Ortağa Mı Gidilecek? (20.06.2019)

Döviz Satışlarında BSMV Geri Geldi..! (16.05.2019)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Düzenleme ve Uygulama Rehberi (19.04.2019)

YMM Tam Tasdik Sözleşmelerinin Şirketlere Sağladığı Avantajlar, Kattığı Değerler ve 2019 Yılı Uygulaması (10.01.2019)

SM, SMMM ve YMM’lere Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Usul ve Esasları (29.06.2018)


GÜNDEM