SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Serbest Bölge Firmalarının Kar Dağıtması ve Vergilendirilmesi nasıl olacaktır?

Serbest Bölge Firmalarının Kar Dağıtması ve Vergilendirilmesi nasıl olacaktır?

 

Soru:

 

Serbest Bölge Firmalarının Kar Dağıtması ve Vergilendirilmesi nasıl olacaktır?


Cevap:
Serbest bölgelerdeki firmaların kar dağıtımında bulunması halinde bu kar dağıtımının vergi tevkifatına tabi tutulup tutulmayacağı hala sorulan ve güncelliğini yitirmemiş bir konudur.

Kanun maddelerine atıfta bulunmadan önce çok kısa olarak serbest bölgelerde dağıtılan kar hem kurum stopajı yönünden hemde ortakların elde ettikleri gelir açısından vergiye tabi olduğunu belirtmek isteriz.


Kar Paylarının Dağıtılması Halinde; Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki istisna hükmünün, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi kapsamında yapılacak tevkifata etkisi bulunmamaktadır.

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu bölgelerde elde ettikleri kazançları dağıtmaları halinde, dağıtılan kar payları üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapmaları gerekir.

Şunuda belirtmek isteriz ki kar dağıtımında uygulanan kurum stopaj oranının yüksek olması (yüzde 15) firmaların kar dağıtımında bulunmalarına engel teşkil etmektedir.

Peki firmalar kar dağıtımında bulunmadıklarında ortaklar ne yapıyor ? Tabii ki kayıtdışı bir şekilde şirket kasasını kullanıyorlar yada şirket hesaplarının haricinde faturasız mal alıp satmak suretiyle nakit ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Maliye idaresinin özellikle vergi oranlarında yapacağı bir indirim ile firmaları kar dağıtımına teşvik etmesi gerekir. Böylece kayıtdışı ekonominin de halkalarından biri sağlamlaştırılmış olacaktır.

Ayrıca şirket patronlarına kar dağıtımının iki kez vergilendirildiğini anlatınca bu dağıtım işleminden derhal vazgeçmektedirler. Zira işletme bu karı dağıtırken bir kere yüzde 15 stopaja tabi tutuyor. Daha sonra şirket ortaklarının elde ettikleri bu kar için ayrıca menkul sermaye iradı beyannamesi vermektedirler. Bir dağıtılan kar orada vergilendirilmektedir.

Şunun iyi anlaşılması gerekir ki kar dağıtımında bile bu kadar bir vergisel yükün oluşturulması Maliye İdaresinin konuya ne kadar tek taraflı ve çözüm odaksız baktığının olağanüstü bir göstergesidir !


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(30.06.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM