BASINDAN YAZILAR
Stajyer Çalıştırma Yükümlülüğüne Uymayan İşverene Ceza Var! - MuhasebeTR

Stajyer Çalıştırma Yükümlülüğüne Uymayan İşverene Ceza Var!

Yaz yaklaştıkça hem öğrencilerde, hem de işletmelerde staj konusu yeniden gündeme gelir. Öğrencilerin beceri eğitimi ile bir yandan okulda öğrendikleri teorik bilgileri uygulama ile pekiştirirken, işletmelere de bilgi ve tecrübeleri genç nesillere aktarma imkanı doğar.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 18'inci maddesi ile stajyer çalıştırma yükümlülüğü hüküm altına alınmıştır.

"On ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tam sayıya tamamlanır. Bu işletmeler mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencilerine staj yaptırabilir."

Bu kapsamda 10 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde stajyer çalıştırma kanunen bir yükümlülüktür.

Yine Mesleki Eğitim Kanunu'nun 18'nci madde hükmüne göre işletmedeki personel sayısının tespitinde Ocak ayı personel sayısı, sadece yaz döneminde çalışan işletmelerde ise Temmuz dönemi personel sayısı dikkate alınmaktadır.

Ocak ayında, yaz dönemi çalışan işletmeler için Temmuz ayında 10 ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının %5'inden az olmamak üzere stajyer çalıştırmakla yükümlü tutulmuştur.

Örneğin, A işyerinde çalışan sayısı 20 ise ilgili işyerinde en az 1 stajyerin çalıştırılması gerekmektedir.

Ek olarak öğrencilerin stajyer olarak değerlendirilebilmesi için sigortalarının okulları tarafından yapılması gerekmektedir. Diğer bir anlatımla gönüllü olarak staj yapmak isteyen öğrencilerin, sigortaları işverenler tarafından yapılacağından stajyer olarak değil, normal çalışan gibi değerlendirilmeleri gerekecektir.

Tespit konusunda ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nun diğer kamu kurumlar ile imzalamış olduğu bilgi paylaşım protokolleri bulunmaktadır. Bu protokoller aracılığıyla kaymakamlıklar, valilikler işletmelerin çalıştırdığı işçi sayısı bilgisine ulaşıp belli dönemlerde işletmelere tebligat gönderilmektedir.

Stajyer çalıştırma yükümlülüğüne aykırılık ise yine 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 24'üncü maddesinde hüküm altına alınmıştır.

"On ve daha fazla personel çalıştıran ve Bakanlıkça işletmelerde mesleki eğitim kapsamına alınan, ancak, beceri eğitimi yaptırmayan işletmeler, beceri eğitimi yaptırması gereken her öğrenci için eğitim süresince her ay 18 yaşını bitirenlere ödenen asgari ücretin net tutarının 1/3'ü nispetinde, yirmi ve daha fazla personel çalıştırılması halinde 2/3'ü nispetinde Saymanlık hesabına para yatırmakla yükümlüdürler."

Dolayısıyla işverenlerin yaptırımlar ile karşılaşmamaları adına stajyer çalıştırma yükümlülüklerini yerine getirmeleri önem arz etmektedir.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 26.04.2024)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM