SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Ortaklara verdiğimiz borçların KDV ve Kurumlar vergisi karşısındaki durumu nedir ?

Ortaklara verdiğimiz borçların KDV ve Kurumlar vergisi karşısındaki durumu nedir ?

 

Soru:

 

Ortaklara verdiğimiz borçların KDV ve Kurumlar vergisi karşısındaki durumu nedir ?


Cevap:
.Vergi idaresinin görüşü, şirketin gerçek kişi ortaklarına verdiği borçları bir finansman hizmeti sayıp adatlandırma sonucuna göre KDV’li fatura tanzim edilmesi gerektiği yönündedir. Adatlandırma sonucu faiz aşağıdaki formül ile bulunur;

Faiz = Net Adat x Faiz Oranı /365

Buradaki faiz oranı, şirketin banka kredileri karşılığında borçlandığı tutara uygulanan faiz oranı baz alınarak uygulanır. Eğer, şirketin borcu yoksa Merkez Bankası Reeskont Faiz Oranı uygulanır.

Adatlandırma sonucu hesaplanan faiz tutarı şirket açısından bir tür gelir olup vergilendirilmesi gerekmektedir. Adat formülü sonucu hesaplanan faiz oranının 3.000 TL olduğunu varsayalım. Bu takdirde aşağıdaki muhasebe kaydı ile söz konusu tutarın gelir hesaplarına yansıtılması gerekmektedir.

------------------------------------------/-------------------------------------------
131           3.540

                             642                        3.000
                             391                           540

---------------------------------------------------------------------------------------

Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(16.06.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM