SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şirketimizde bazı makineler kullanılamaz hale geldi. Bunlar için nasıl bir muhasebesel yol izlememiz gerekir?

Şirketimizde bazı makineler kullanılamaz hale geldi. Bunlar için nasıl bir muhasebesel yol izlememiz gerekir?

 

Soru:

 

Şirketimizde bazı makineler kullanılamaz hale geldi. Bunlar için nasıl bir muhasebesel yol izlememiz gerekir?


Cevap:
İşletmelerde birtakım makine, teçhizat ve demirbaşlar faydalı ömürleri henüz dolmadan çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale gelmeleri nedeniyle önce hurdaya ayrılmakta daha sonrada satılmaktadır.

Bu durumda olan makine ve teçhizatların kullanılamaz hale geldiklerinin teknik personel tarafından tespiti yapılarak yetkililerce imzalanacak tutanaktan sonra “ 294 – Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar” hesabına alınması gerekmektedir.

Örneğin, (A) işletmesi faydalı ömrü 10 yıl, kayıtlı değeri 5.000,00 TL ve birikmiş amortismanı 3.000,00 TL olan bir makineyi teknik personelin tuttuğu ve yetkililerin imzaladığı bir tutanakla hurdaya çıkarmaya karar vermiştir. Daha sonra bu makine KDV dahil 590,00 TL bedelle satılmıştır. Yapılması gereken kayıtlar aşağıdaki gibi olmalıdır.

-------------------------------- / ----------------------------------------------------------------------
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOK
VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 5.000,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 3.000,00

                                        253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 5.000,00
                                        299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 3.000,00

Sabit Kıymetin Hurdaya Alınmasına
İlişkin Kayıt
-------------------------------------- / ----------------------------------------------------------------


-------------------------------- / ------------------------------------------------------------------------
102 BANKALAR 590,00
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 3.000,00
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 1.500,00
- Sabit Kıymet Satış Zararları

                                        294 ELDEN ÇIKARILACAK STOK
                                        VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 5.000,00

                                        391 HESAPLANAN KDV 90,00

Hurdaya Alınan Sabit Kıymetin Satılmasına
İlişkin Kayıt
-------------------------------------- / -----------------------------------------------------------------

Bu kayıtların sağlıklı tutulabilmesi, amortisman hesaplarının kapatılabilmesi için hurda makineler kg. hesabı demir olarak satılsa bile faturada malın cinsleri yazılmalıdır.

Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(14.06.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM