SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hisse senetleri İstanbul menkul Kıymetler Borsasında işlem gören bir firmaya verilen çevre temizliği işleri için tevkifatlı fatura mı tanzim edeceğiz?

Hisse senetleri İstanbul menkul Kıymetler Borsasında işlem gören bir firmaya verilen çevre temizliği işleri için tevkifatlı fatura mı tanzim edeceğiz?

 

Soru:

 

Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören bir firmaya verilen çevre temizliği işleri için tevkifatlı fatura mı tanzim edeceğiz?


Cevap:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9’ncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığa yetki verilmiştir.
Söz konusu madde hükmünün Bakanlığa verdiği yetkiye dayanarak; 28/02/2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapacak kuruluşlar,  A/3 bölümünde ise tevkifat uygulanacak işlemler sayılmış, Tebliğin 5/b bölümünde temizlik hizmetleri sektörünün yaygın olarak sunduğu hizmetler arasında çöp toplama ve toplanan çöplerin imhasına  yer verilmiştir.        

Öte yandan,  95 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 5.1 bölümüyle;  tevkifat yapacak kuruluşlar arasına, hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler dahil edilerek, bunların yalnızca yapım işleri, temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri ile yemek servis hizmetlerine ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutacakları belirtilmiş, aynı Tebliğin 5.2 bölümünde ise; hesaplanan katma değer vergisi tutarlarına uygulanacak tevkifat oranı; yemek servisi, bahçe ve çevre bakım, özel güvenlik, danışmanlık ve denetim hizmetlerinde 1/2, temizlik hizmetlerinde 2/3, diğer hizmetlerde 1/3 olarak belirlenmiştir.   

Buna göre; şirketinizce hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirkete verilen çevre temizlik hizmeti dolayısıyla düzenleyeceğiniz faturada hesaplanan KDV üzerinden adı geçen şirket tarafından 2/3 oranında katma değer vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.                                        
Öte yandan; tevkifat kapsamındaki bu işlem nedeniyle; 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/8-c) ve 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3) bölümlerindeki açıklamalar kapsamında iade talebinde bulunmanız mümkün bulunmaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(18.05.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM