SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yatırıma Katkı Tutarı Ne Demektir?

Yatırıma Katkı Tutarı Ne Demektir?

Cevap: Yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(24.05.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM