SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İthalatta KDV matrahı Nasıl Oluşur?

İthalatta KDV matrahı Nasıl Oluşur?

Cevap: İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır:

a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,

b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,

c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(18.01.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM