SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kooperatif Gelirlerinin Sadece Taşınmaz Kira Gelirlerinden Ve Mevduat Faizlerinden Oluşması Halinde Beyan Nasıl Yapılacaktır

Kooperatif Gelirlerinin Sadece Taşınmaz Kira Gelirlerinden Ve Mevduat Faizlerinden Oluşması Halinde Beyan Nasıl Yapılacaktır

Cevap: Kooperatiflerin taşınmazlarını kiraya vermeleri ortak dışı işlem olarak Değerlendirileceğinden,  kooperatif tüzel kişiliğine bağlı oluştuğu kabul edilen iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekmektedir. Ancak, bu iktisadi işletmelerin başkaca gelir getirici faaliyetinin bulunmaması ve gelirlerinin sadece vergi kesintisine tabi tutulmuş taşınmaz kira gelirleri ile vergi kesintisine tabi tutulan mevduat faizlerinden ibaret olması halinde, kurumlar vergisi beyannamesi (geçici vergi beyannameleri dahil) vermelerine gerek bulunmamaktadır. Yapılan vergi kesintileri nihai vergileme olacaktır.

Kesintiye tabi tutulmuş taşınmaz kira gelirleri ile mevduat faizleri yanında ortak dışı başkaca işlemlerden doğan gelirleri de bulunan kooperatif tüzel kişiliğine bağlı iktisadi işletmeler, kurumlar vergisi beyannamesi vermek zorunda olduklarından, taşınmaz kira gelirlerini ve mevduat faizlerini de bu beyannameye dahil edeceklerdir. Ancak, kira gelirleri ile mevduat faizleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi uyarınca kesinti yoluyla ödenmiş olan vergiler, hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(12.10.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM