SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
DİİB Kapsamında Eşdeğer Eşya Uygulamasında KDV İadesinde Bilinmesi Gerekenler

DİİB Kapsamında Eşdeğer Eşya Uygulamasında KDV İadesinde Bilinmesi Gerekenler

Cevap:  Eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle KDV ödeyerek satın aldığı girdileri kullanarak vücuda getirdiği ürünü ihraç eden ve bunun karşılığında da DİİB kapsamında KDV ödemeyerek söz konusu girdi veya eşdeğer eşyasını temin etme hakkı kazanan mükellefin KDV ödeyerek satın aldığı girdilere ilişkin KDV’yi, başlangıçta iade olarak talep etmesi mümkün değildir. İade edilecek KDV’nin hesabı, eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle DİİB kapsamında KDV ödemeksizin girdi temininden sonra yapılır. Bu durumda iade edilecek KDV tutarı, ihracat bedeli ile DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından temin edilen girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.

Örnek: Mükellef (B, 100.000 TL tutarındaki kumaşı DİİB kapsamında KDV ödemeksizin (A)dan satın almış ve imal ettiği gömlekleri 200.000 TLye (C)ye ihraç kayıtlı teslim etmiş, (C) de söz konusu gömlekleri süresi içinde 210.000 TL bedel mukabili ihraç etmiştir.

-Kumaş ve gömlek teslimleri (% 8) oranında KDVye tabidir.

- Mükellef (A)’nın indirilecek KDV toplamı fazla olduğundan, 100.000 TL üzerinden hesapladığı 8.000 TL KDVyi tecil edememiştir. Bu durumda Mükellef (A)nın 3065 sayılı Kanunun (11/1-c)ve geçici 17 maddeleri uyarınca iade alabileceği KDV tutarı 8.000 TLdir. Mükellef (A)nın söz konusu kumaşı üretmek için yüklendiği KDVnin 12.000 TL olması durumunda, 8.000 TLsini ihraç kayıtlı teslim nedeniyle, 4.000 TLsini de indirimli orana tabi teslim nedeniyle, indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade usul ve esasları çerçevesinde talep etmesi gerekir.

- (B)’nin de DİİB kapsamında satın aldığı kumaşlardan ürettiği gömlekleri 200.000 TL bedelle ihraç kayıtlı tesliminde hesapladığı ancak tahsil etmediği 16.000 TL KDVnin tamamının indirilecek KDV tutarının yüksek olması nedeniyle tecil edilemediğini varsayalım. Bu durumda (B)nin 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi uyarınca iade alabileceği KDV tutarı (16.000 TL 8.000 TL=) 8.000 TL olacaktır. (B)nin de söz konusu gömlekleri üretmek için yüklendiği KDV tutarının 10.000 TL olduğunu varsayarsak, 8.000 TL KDVyi ihraç kayıtlı teslim nedeniyle, 2.000 TL KDVyi ise indirimli orana tabi teslim nedeniyle, indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade usul ve esasları çerçevesinde talep edebilecektir.

-(C) ise 210.000 TL ile 200.000 TL arasındaki fark olan 10.000 TLnin (% 18)ini aşmamak üzere, söz konusu ihracat nedeniyle yüklendiği KDVyi iade alabilecektir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(12.02.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM