SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Daha Önce Ayrılan Şüpheli Alacağın Tahsilatının Kaydı

Daha Önce Ayrılan Şüpheli Alacağın Tahsilatının Kaydı

 Soru: Daha Önce Ayrılan Şüpheli Alacağın Tahsilatının Kaydı Nasıldır ?

 

Cevap: ABC A.Ş. 80.000 TL maliyeti olan malı XYZ Ltd.Şti’ye 100.000 TL karşılığında satmıştır.

-----------------------------------------------------------------/------------------------------------------------

120 ALICILAR HS.       118.000

                                                               600 YURT İÇİ SAT..HS. 100.000

                                                               391 HES. KDV. HS.        18.000

Yurt içi satış kaydı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-----------------------------------------------------------------/------------------------------------------------

621 STMM HS.       80.000

                                                               153 TİCARİ MALLAR HS.  80.000

Satılan malın maliyet kaydı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bir süre sonra XYZ Ltd.Şti nakit sıkıntısı yaşamaya başlamış ve ABC A.Ş.’ye olan borcunu yerine getirememiştir. Buna istinaden ABC A.Ş. söz konusu alacağını şüpheli alacaklar hesabında izlemeye almıştır.

-----------------------------------------------------------------/------------------------------------------------

128 ŞÜP.TİC.ALAC. HS.       118.000

                                                                              120 ALICILAR HS.       118.000

Alacağın şüpheli alacağa devri

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ABC A.Ş. ertesi yıl alacağımı tahsil edemeyeceğini düşünerek XYZ Ltd.Şti firmasını dava etmiş ve alacağına icra takibi başlatmıştır.

 

Böylece ABC A.Ş. söz konusu alacağı için karşılık ayırmıştır.

-----------------------------------------------------------------/------------------------------------------------

654 KARŞILIK GİDERLERİ HS.       118.000

                                                               129 ŞÜP.TİC.ALAC.KARŞ. HS.       118.000

Şüpheli hale gelmiş olan alacağa karşılık ayrılması

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ABC A.Ş. XYZ Ltd.Şti’den olan 118.000 TL’lik alacağın 100.000 TL’sini tahsil etmeyi başarmıştır.

-----------------------------------------------------------------/------------------------------------------------

102 BANKALAR HS.       100.000

                                                               128 ŞÜP.TİC.ALAC. HS.       100.000

Şüpheli alacağın tahsili

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------/------------------------------------------------

129 ŞÜP.TİC.ALAC.KARŞ. HS.       100.000

                                                               644 KONUSU KALM.KARŞ. HS.       100.000

Şüpheli ticari alacak karşılığının kapatılması

Ve konusu kalmayan karşılıklara devri

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bu işlem sonucu ABC A.Ş. ‘nin 118.000 TL’lik şüpheli alacağının 100.000 TL’si tahsil edilmiş kalan 18.000 TL si ise hala tahsil edilmeyerek 128 nolu hesabın bakiyesinde görünmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABC A.Ş. tahsil edilmeyen söz konuş tutar için tekrar girişimlere başlamış ve ihtar yazısı göndermiştir. Ancak, XYZ Ltd.Şti’nin kapanması nedeniyle ABC A.Ş. kalan 18.000 TL’yi tahsil edemeyeceğini anlamış ve şüpheli alacak hesabı ile şüpheli ticari alacak hesabını karşılıklı kapatmaya karar vermiştir.

-----------------------------------------------------------------/------------------------------------------------

129 ŞÜP.TİC.ALAC.KARŞ. HS.       18.000

                                                               128 ŞÜP.TİC.ALAC.       18.000

Alacağın imkansız hale gelmesi nedeniyle şüpheli tic.alac. karşılığının

ve şüpheli ticari alacağın karşılıklı kapatılması

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(27.04.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM