EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comBozulan, Çürüyen, Son Kullanma Tarihi Geçen Mallar Nasıl Gider Yazılabilir?

7103 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 278 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 278/A maddesi eklenmiştir.

Eklenen bu maddeye göre;

1- Bozulma,

2-Çürüme,

3-Son kullanma tarihinin geçmesi,

gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtia, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerin başvurularına istinaden, bu Kanunun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendindeki usulle mukayyet olmaksızın, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul çerçevesinde ve tayin olunan imha oranı dikkate alınmak suretiyle değerlenebilir.

İmha imkanından yararlanmak için yapılan başvurular, Maliye Bakanlığınca mükellefin;

1- Geçmiş yıllardaki işlemleri,

2-Fiili üretimi,

3-Satış ve imha süreçleri,

4-Sektördeki diğer mükelleflerin durumu,

5-Yetkili idare, oda ve kuruluşların görüşleri,

Dikkate alınmak suretiyle değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, Maliye Bakanlığınca karşılıklı anlaşmak suretiyle, tayin olunan imha oranını aşmamak kaydıyla imha edilen emtianın emsal bedeli sıfır olarak kabul edilir.

Mükellefler, imha işlemine ilişkin her türlü kayıt, belge ve evrakı bu Kanunun ilgili hükümleri uyarınca muhafaza ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadır.

Maliye Bakanlığı, imha işleminden yararlanmak için:

1-Başvuruda bulunabilecek mükelleflerde aranacak şartları,

2-Tayin olunan imha oranının geçerli olacağı süreyi,

3-İmha oranının süresinden önce iptaline ilişkin kriterleri,

4-İmha kapsamına giren emtiayı,

5-Sektörler, iş kolları ve işletme büyüklüklerini,

Belirlemeye yetkilidir..

 

Kaynaklar:

Tasarı Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
30.03.2018 - 2.Mük-30373 7103 Sayılı Vergi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

17.04.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM