YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.com2019 Yılında Halı, İplik, Yağ, Mobilya, Makina Yatırımlarına Verilen Teşvikler Nelerdir?

28/02/2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 798 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılarak Halı, İplik, Yağ, Mobilya, Makina Yatırımlarına uygulanan teşvikler süre olarak uzatılmıştır.

A- Halı, İplik, Yağ, Mobilya, Makina Yatırımlarına Verilen Teşvikler Ne Zamana Kadar Uzatılmıştır?

Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için uygulanacak süre 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

B-2019 Yılında Halı, İplik, Yağ, Mobilya, Makina Yatırımlarına Verilen Teşvikler Nelerdir?

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar ve Kanun ile; 6 Yatırım Teşvik Bölgesindeki Organize Sanayi Bölgelerinde(OSB) 31.12.2019 tarihine kadar başlanılacak olan yatırımlara, verilecek Kurumlar Vergisi (İndirimli Kurumlar Vergisi) Teşviki şöyledir:

2019 Yılında uygulanacak vergi indirimi oranı şöyledir:

Teşvik Bölgeleri YKO Yatırım Döneminde YKO SGK Teşviki TL-Döviz Faiz Teşviki
1-İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa %20 + %15 = %35 %100 3 Yıl Yok
2-Adana-Bolu-Konya-Kayseri %25 + %15 = %40 %100 5 Yıl Yok
3-G.Antep-Mersin-Uşak-Manisa %30 + %15 = %45 %100 6 Yıl 3 Puan ve 1 Puan
4-Hatay-Elazığ-Malatya-Düzce-Afyon %40 + %15 = %55 %100 7 Yıl 4 Puan ve 1 Puan
5-K.Maraş-Adıyaman-Kilis-Osmaniye %50 + %15 = %65 %100 10 Yıl 5 Puan ve 2 Puan
6-Ş.Urfa-D.Bakır-Mardin-Batman-Şırnak %55 + %15 = %70 %100 12 Yıl 7 Puan ve 2 Puan

Not:

6.Bölgede Ayrıca 10 Yıl Süre İle Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği ile Gelir Vergisi Stopaj Desteği Verilmektedir.

2020 hesap döneminde OSB’lerde yapılacak yatırımlarla ilgili Kurumlar Vergisi Teşviki de şöyledir:

Teşvik Bölgeleri Yatırıma Katkı Oranı Yatırım Döneminde YKO Vergi İndirimi Oranı Vazgeçilen Oran
1-İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa %20 %80 %55 %22 x %55 = %12,1
2-Adana-Bolu-Konya-Kayseri %25 %80 %60 %22 x %60 = %13,1
3-G.Antep-Mersin-Uşak-Manisa %30 %80 %70 %22 x %70 = %15,4
4-Hatay-Elazığ-Malatya-Düzce-Afyon %40 %80 %80 %22 x %80 = %17,6
5-K.Maraş-Adıyaman-Kilis-Osmaniye %50 %80 %90 %22 x %90 = %19,8
6-Ş.Urfa-D.Bakır-Mardin-Batman-Şırnak %55 %80 %90 %22 x %90 = %19,8

 

Teşvik Bölgeleri Normal KV. Oranı Vazgeçilen KV Oranı İnd.KV Oranı
1-İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa %22 %12,1 %9,9
2-Adana-Bolu-Konya-Kayseri %22 %13,1 %8,9
3-G.Antep-Mersin-Uşak-Manisa %22 %15,4 %6,6
4-Hatay-Elazığ-Malatya-Düzce-Afyon %22 %17,6 %4,4
5-K.Maraş-Adıyaman-Kilis-Osmaniye %22 %19,8 %2,2
6-Ş.Urfa-D.Bakır-Mardin-Batman-Şırnak %22 %19,8 %2,2

Örnek-1:

İstanbul’da 40 Halı makinası ile halı imalatı işiyle uğraşan (K) Tekstil A.Ş.’nin, 2019 yatırım faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

1- 40 halı tezgahına ek olarak İstanbul, Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa OSB’lerde 10’ar adet makinadan oluşan ek 6 adet halı fabrikası kurmak için 30.12.2018 Ticaret Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden 180.000.000.-TL tutarında “Yatırım Teşvik Belgesi” almıştır. Bu yatırıma 12.01.2019 tarihinde başlanılmış ve 31.12.2020 tarihinde tamamlanmış ve fabrikada 01.01.2021 tarihinden itibaren halı üretimine başlanılmıştır.

2-Yatırım harcaması tutarları yatırım yapılan iller ve yıllar itibari ile şöyledir:

Yıllar

2019 Yatırım Harcanası Tutarı (TL)

2020 Yatırım Harcanası Tutarı (TL)

Toplam Yatırım

Tutarı (TL)

İstanbul

20.000.000.-

10.000.000.-

30.000.000.-

Adana

20.000.000.-

10.000.000.-

30.000.000.-

Gaziantep

20.000.000.-

10.000.000.-

30.000.000.-

Hatay

20.000.000.-

10.000.000.-

30.000.000.-

Kahramanmaraş

20.000.000.-

10.000.000.-

30.000.000.-

Şanlıurfa

20.000.000.-

10.000.000.-

30.000.000.-

 

Yatırım

Yapılan İller

YKO

2019

YKO

2020

YKT (TL)

2019

YKT (TL)

2020

Yatırım Döneminde YKT 2019 (%100)

Yatırım Döneminde YKT  2020 (%80)

İstanbul

%35

%20

7.000.000

2.000.000

7.000.000

1.600.000

Adana

%40

%25

8.000.000

2.500.000

8.000.000

2.000.000

Gaziantep

%45

%30

9.000.000

3.000.000

9.000.000

2.400.000

Hatay

%55

%40

11.000.000

4.000.000

11.000.000

3.200.000

K.Maraş

%65

%50

13.000.000

5.000.000

13.000.000

4.000.000

Şanlıurfa

%70

%55

14.000.000

5.500.000

14.000.000

4.400.000

 -YKO=Yatırıma Katkı Oranı,

-YKT=Yatırıma Katkı Tutarı

Yatırım

Yapılan İller

YKT (TL)

2019

YKT (TL)

2020

Toplam Yatırım Katkı Tutarı (TL)

İstanbul

7.000.000

2.000.000

9.000.000

Adana

8.000.000

2.500.000

10.500.000

Gaziantep

9.000.000

3.000.000

12.000.000

Hatay

11.000.000

4.000.000

15.000.000

K.Maraş

13.000.000

5.000.000

18.000.000

Şanlıurfa

14.000.000

5.500.000

19.500.000

Örnek-2:

2019 yılında hesaplanan 40.000.000.-TL Kurumlar Vergisi Matrahına göre indirimli kurumlar vergisi(%0) ve normal kurumlar vergisi(%22) matrahları şöyle hesaplanır:

Yatırım Verileri Yat.Dön.YKT Yat.Dön.Vergi İnd. İnd.Kurumlar V.Matrahı Normal Kurumlar V.Matrahı Hesap.Kurumlar V.
İstanbul 7.000.000 0,22 31.818.182 8.181.818 1.800.000
Adana 8.000.000 0,22 36.363.636 3.636.364 800.000
Gaziantep 9.000.000 0,22 40.909.091 0 0
Hatay 11.000.000 0,22 50.000.000 0 0
K.Maraş 13.000.000 0,22 59.090.909 0 0
Ş.Urfa 14.000.000 0,22 63.636.364 0 0

Örnek-3:

2020 yılında hesaplanan 50.000.000.-TL Kurumlar Vergisi Matrahına göre indirimli kurumlar vergisi ve normal kurumlar vergisi(%22) matrahları ve Kurumlar Vergisi şöyle hesaplanır:

Yatırım Verileri Yat.Dön.YKT Yat.Dön.Vergi İnd. İnd.Kurumlar V.Matrahı Normal Kurumlar V.Matrahı
İstanbul 2.000.000 0,121 16.528.926 33.471.074
Adana 2.500.000 0,131 19.083.969 30.916.031
Gaziantep 3.000.000 0,154 19.480.519 30.519.481
Hatay 4.000.000 0,176 22.727.273 27.272.727
K.Maraş 5.000.000 0,198 25.252.525 24.747.475
Ş.Urfa 5.500.000 0,198 27.777.778 22.222.222

 

Yatırım İlleri İnd.KV.Matrahı İnd.KV.Oranı Hes.KV Norm.KV.Matrahı Norm.KV Oranı Hes.KV Top.Hes.KV
İstanbul 2.000.000 0,099 198.000 49.802.000 33.471.074 7.363.636 7.561.636
Adana 2.500.000 0,089 222.500 49.777.500 30.916.031 6.801.527 7.024.027
Gaziantep 3.000.000 0,066 198.000 49.802.000 30.519.481 6.714.286 6.912.286
Hatay 4.000.000 0,044 176.000 49.824.000 27.272.727 6.000.000 6.176.000
K.Maraş 5.000.000 0,022 110.000 49.890.000 24.747.475 5.444.445 5.554.445
Ş.Urfa 5.500.000 0,022 121.000 49.879.000 22.222.222 4.888.889 5.009.889

Kaynakça:

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı Yasal Dayanak
19.06.2012 - 28328 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
28.02.2019 - 30700 798 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

 

11.04.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM