YAZARLARIMIZ
Yağız Ünsal
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
yagizunsall@gmail.comYargıtay’dan Özel Okul Öğretmenleri İle İşverenler Arasında Yapılan Sözleşmeler İçin İşçi Aleyhine Karar

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, 23.02.2018 tarihinde özel öğretim kurumları personeli ile yapılan sözleşmeLERİN belirli süreli olduğuna karar verdi. Karar 29 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu kararın özel okul personelinin çalışma şartlarında ve İş Kanunundan doğan haklarında neleri değiştireceğine göz atalım.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 11. Maddesinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinin tanımı yapılmıştır. Maddede;

İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.

Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.

Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar.”

Denilmiştir.

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9. Maddesinde ise;

“Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi, en az bir takvim yılı süreli olmak üzere yönetmelikle belirtilen esaslara göre yazılı olarak yapılır. Mazeretleri nedeniyle kurumdan ayrılan öğretmen ve öğreticilerin yerine alınacak olanlar ile devredilen kurumların yönetici, öğretmen ve öğreticileri ile bir yıldan daha az bir süre için de iş sözleşmesi yapılabilir.”

Denilmiştir.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu; 5580 sayılı kanunun 9. Maddesinde kanun koyucunun amacının öğrencinin eğitiminin aksamadan yürütülmesi olduğuna, maddenin işçiyi(öğretmeni) değil, eğitimi ve öğrencileri koruduğuna ve yasanın sözleşmelere asgari süre şartı koymasının sözleşmeleri “Asgari Süreli Sözleşme” yapmayacağı gerekçeleriyle işveren ile öğretmenler arasında yapılan sözleşmelerin “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” olduğuna karar vermiştir.

Ayrıca kararda belirli süreli sözleşmenin zincirleme yapılmasının sözleşmenin belirli süreli olma niteliğini ortadan kaldırmayacağı belirtilmiştir.

Peki sözleşmenin belirli süreli olması neyi ifade ediyor?

  1. İşçi iş güvencesi hükümlerinden yararlanamaz.
  2. İşçi işe iade talebiyle arabulucuya/mahkemeye başvuramaz.
  3. İş sözleşmesinin sonunda, işverenin sözleşmeyi feshinden dolayı işçi, ihbar tazminatı talep edemez.
  4. Karara göre zincirleme yapılan Belirli Süreli Sözleşmelerin belirli süreye sahip olma özelliğini kaybetmemesinden dolayı işçinin kıdem tazminatı talep edebilmesi tartışmalı hale gelmiştir.

Sonuç olarak; Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu 2017/1 Esas Sayılı kararıyla Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 9. Maddesinde belirtilen sözleşmenin belirli süreli iş sözleşmesi olduğuna, bu sözleşmelerin zincirleme şekilde yapılmasının da sözleşmenin belirli süreli olma niteliğini ortadan kaldırmayacağına 23.02.2018 günlü oturumunda oy çokluğuyla karar vermiştir. Kararla birlikte özel okulda çalışan emekçi öğretmenlerin İş Kanununun dayanak oluşturduğu işe iade talebi, ihbar tazminatı gibi hakları elinden alınmış olup kıdem tazminatı alıp alamayacağı tartışmalı hale gelmiştir.

04.07.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM