YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.comYurtdışı Borçlanmada 5-1(G) %45 Oranında Prim Ödeyecek!

5510 SS ve GSS Kanunda 5’inci Maddesi;

Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar tanımlaması yapılmıştır.

g) Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, 50 nci maddenin ikinci fıkrasındaki Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı ile aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanır. Bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.Bu bent kapsamında yurt dışındaki işyerlerinde çalışan sigortalıların, bu sürede ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık sayılır.

  • Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4-1(a)sigortalı sayılır,
  • İşveren GSS/İş Kazası-Meslek Hastalığı-Analık-Hastalık Primlerini öder.
  • İsteğe Bağlı Prim Ödeyerek eksik günleri borçlanır.
  • İsteğe Bağlı prim öderken,GSS ödemez.
  • İsteğe Bağlı Primleri 4/a mal edilir.

YENİ DÜZENLEME DE 4/b BAĞ-KUR YURTDIŞI BORÇLANMA

1.8.2019 (dahil) tarihinden itibaren yapılacak başvurularda, Kanun uyarınca hesaplanacak bir günlük borçlanma tutarı, başvuru tarihinde geçerli olan günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla başvuru sahibince seçilen kazancın yüzde % 45’i alınmak suretiyle belirlenecektir.

Formül ile ifade edilirse;

Bir Günlük Borçlanma Tutarı = Seçilen Prime Esas Kazanç x % 45

Toplam Borçlanma Tutarı = Bir Günlük Borçlanma Tutarı x Gün Sayısı

şeklinde olacaktır.

1.8.2019 tarihinden itibaren yurt dışı sürelerini borçlanma talebinde bulunanların borçlanma işlemleri talep tarihindeki en son sigortalılık statüsüne bakılmaksızın 4/1-(b) kapsamında sonuçlandırılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında yurt dışında çalışanların borçlanma işlemleri de talep tarihindeki sigortalılık statüsüne bakılmaksızın 4/1-(b) kapsamında sonuçlandırılacaktır.

Örnek: 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında 19.12.2016-27.4.2017 tarihleri arasında Türkmenistan’da geçen çalışmalarını 2.8.2019 tarihinde borçlanma talebinde bulunan sigortalının, Türkiye’de 20.5.2017-20.2.2018 tarihleri arasında 4/1-(a) kapsamında hizmeti bulunmaktadır. Sigortalının 19.12.2016-27.4.2017 tarihleri arasında Türkmenistan’da 5/1-(g) kapsamında geçen çalışma süreleri borçlanma talep tarihindeki sigortalılık statüsüne bakılmaksızın 4/1-(b) kapsamında sonuçlandırılacaktır.

http://www.muhasebetr.com/ulusalbasin/haber_oku.php?haber_id=24230 linki tıkladığınızda iki yıl önce uyarmıştık.

5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 85,28 TL x 30 x % 20 = 511,68 TL,

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 639,60 TL x 30 x % 20 = 3.837,60 TL,

5-1(g)

     

5-1(g)

     

İSTEĞE BAĞLI

STATÜ

TABAN

TAVAN

YURTDIŞI

STATÜ

TABAN

TAVAN

20%

4/a

511,68

3.837,60

45%

4/b

1.151,28

8.634,60

Yukarıdaki tabloya baktığınızda avantaj ibresini ona göre değerlendirmeniz gerekecektir.

SONUÇ

5510 sayılı Kanun’un 5-1 (g) bendi kapsamında Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen işçilerimiz, bu kapsamdaki sigortalılıkları devam ettiği süre de isteğe bağlı sigortalı olabilirler. İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyen işçilerimizin, isteğe bağlı işlemleri işyeri sicil dosyasının işlem gördüğü SGK İl/merkez müdürlüklerince yapılır.

 Yurt dışındaki işyerlerinde çalışan işçilerimizin, bu sürede ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri Kanun’un 4-1 (a) bendi kapsamında sigortalılık sayılmaktadır.

İsteğe bağlı sigortalı olanlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmadığından bunların prim oranı % 20’dir.

İsteğe bağlı sigorta priminin takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekir. Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde kendileri veya hak sahipleri tarafından gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte ödenmeyen süreler hizmet olarak değerlendirilmez.

İsteğe bağlıda % 45  yerine % 20 prim ödeyecektir, yurt dışı borçlanması yaparken % 20 yerine % 45 oranında prim alınması haksızlığa neden oluyor.Mükerrer %12 tekrar alınarak mağduriyet yaratılıyor.

Yurt dışına sözleşmesiz ülkeye çalıştırılmak için götürülen işçilerimiz, açıklamalarımızı dikkatli okur,tabloya bakarsa, yurt dışındaki çalışma sürelerini borçlanmak(%45 oran) yerine isteğe bağlı olarak(%20 oran) ödemelerinin kendilerine daha avantaj sağlayacağı görülür.

5-1(g) isteğe bağlı prim ödeme, yurtdışı borçlanma statüsü olmayacak,emekli olduğunuz da yurt dışında çalışmanız halinde emekli aylığınız kesilmeyecek,4-1(a) ‘dan 4-1(b)'ye geçiş olunmayacaktır.

Tedbirinizi alın ,sonra üzülmeyin.

04.10.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM