YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.comHayır Diyen SGK Sonunda Pes Etti!

YILLARDIR SÖYLEDİĞİMİZE HAYIR DİYEN SGK SONUNDA PES ETTİ!

Kanunları yorumlanırken bazen de hatalar meydana geliyor,özellikle 08/09/1999 tarihi dahil mi hariç mi tartışması süre gelmiş,SGK bu konuda ısrarcı davranarak bir çok sigortalının sıkıntı yaşamasına neden olmuş,sonunda bu ısrarcı tutumundan vazgeçmiştir.

19 YIL ÖNCE AÇIKLANMIŞ!

4447/6.Maddesinde 19 yıl önce açık ve net yazılmasına rağmen bu ısrar devam etmiştir.

MADDE 6. - 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için;

a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün veya

b) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4 500 gün. Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şarttır

Yürürlük tarihi ise 4447/63-e Yürürlük Tarihi RG yayınlanana 8/09/1999 tarihi olup,09/09/1999 itibaren bu hak uygulanacaktır.

Ana nedeni 1 gün önce sigortalının bildirim koşulu da bu kanunla yürürlüğe girdiği için 08/09/1999 tarihinde işe giren sigortalılar için en geç 1 ay içinde bildirimi varken,09/09/1999 işe giren sigortalının  08/09/1999 tarihinde bildirim esası gündeme gelmiştir.

1 günlük bu fark sigortalının çalışma hayatında her şeyi değiştirmiştir.

Bir çok davalarda 1 günlük sigortalılıktan açılmıştır.

HATALI UYGULAMA DA ISRARCI OLUNMUŞTUR!

2008/96 Sayılı Genelge de aynı işlemler yazılsa da ,Kurum içi Eğitim kitapçıklarında aynı ifadelere yer verilmiştir.

Sosyal Güvenlik konusuna kafa yoranlar bu konuda itiraz etmesine rağmen yanlış 19 yıl boyunca sürdürülmüş,sürdürülmekle kalmamış Genelgelerde işlemlerde dikkate alınmıştır.

2018/38 SAYILI GENELGE SON NOKTA KONULMUŞ!

Nihayet doğrusu 2018/38 sayılı Genelge de yer verilmiş,19 yıl tartışma sonlanmıştır.

Aslında bunun mağdurları da 08/09/1999 tarihinde SSK girişi olup 15 yıl 3600 kıdem tazminatı  yazılarını alamayan sigortalılar için müjdeli haber olmuştur.

Son genelge düzenlemesi ve diğer genelgelerdeki ifadelere yer vererek SGK bir hatadan dönmüştür

2018/38 SAYILI EMEKLİLİK GENELGESİ

2.1.2. 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında 8.9.1999 (Hariç) ila 30.4.2008 (Dahil) Tarihleri Arasında Sigortalı Olanlar

4/1-(a) Kapsamındaki Sigortalılar

4447 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanunun 60. maddesinin (A) fıkrasındaki yaşlılık aylığına hak kazanma seçenekleri üçten ikiye indirilerek, 8.9.1999 (hariç) tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için;

- Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün veya,

- Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıl sigortalılık süresi bulunması ve en az 4500 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak seçeneklerinden birinin yerine getirilmesi öngörülmüştür.

Kanunun geçici 9. maddesinin birinci fıkrasında aynı hüküm korunmuştur.

2011/58 SAYILI GENELGE

08.09.1999 (dahil) ila 30.04.2008 (dahil) tarihleri arasında sigortalı olanlar

2.1.2.1. 4/1-(a) sigortalıları için

4447 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanunun 60. maddesinin (A) fıkrasındaki yaşlılık aylığına hak kazanma seçenekleri üçten ikiye indirilerek, 08.09.1999 (dahil) tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için;

Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün veya,

Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak seçeneklerinden birinin yerine getirilmesi öngörülmüştür.

Kanunun geçici 9. maddesinin birinci fıkrasında aynı hüküm korunmuştur.

2008/96 sayılı genelge

 8.9.1999 (dahil) ila 30.04.2008 (Dahil) Tarihleri Arasında Sigortalı Olanlar,

4 (a) sigortalıları için;

4447 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanunun 60. maddesinin (A) fıkrasındaki yaşlılık aylığına hak kazanma seçenekleri üçten ikiye indirilerek, 8.9.1999 (dahil) tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için;

- Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün veya,

- Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün,

malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak seçeneklerinden birinin yerine getirilmesi öngörülmüştür.

5510 sayılı Kanunun geçici 9. maddesinin birinci fıkrasında aynı hüküm korunmuştur.

30.05.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM