YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.comEmeklilik Genelgesinde Yetim Kız Çocuklarına Yeni Düzenleme Nedir?-4

MÜLGA TARIM BAĞ-KUR

2926 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık veya gelir aldığı için ölüm aylığı iptal edilen hak sahibi kız çocuklarının 34. maddeye göre aylığa hak kazanma koşullarını yerine getirmesi halinde aylıkları 5.12.2017 tarihini, hak sahibi niteliğinin bu tarihten sonra kazanılması halinde ise hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren bağlanacak, ancak bu kapsamda bağlanacak aylıklara, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin geçici 31. maddesi kapsamına giren durumlar hariç, Kanunun 54. maddesi hükümleri uygulanarak işlem yapılacaktır.

Örnek : 1.1.1990 tarihinde vefat eden 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalının hak sahibi kız çocuğuna 1.10.2010 tarihinde bağlanan ölüm aylığı, 4/1-(a) kapsamındaki eşinden de 1.2.2010 tarihinden itibaren ölüm aylığı aldığı tespit edildiğinden 15.3.2016 tarihinde iptal edilmiştir. Hak sahibi kız çocuğu, 20.2.2018 tarihinde yeniden babasından dolayı ölüm aylığı talebinde bulunmuştur.

Aylık bağlanan kanun

5510

2926

Aylık türü

Ölüm aylığı (eş) 4/1-(a)

Ölüm aylığı (babadan)

Sigortalının Ölüm Tarihi

1.1.2010

1.1.1990

Aylık başlangıç tarihi

1.2.2010

1.1.2018

Aylık miktarı

740 TL

620 TL

Değerlendirme: Bu durumda, babasından dolayı ölüm aylığı talebinde bulunan hak sahibi kız çocuğun aylığa hak kazanma koşullarının tespiti Kanunun 34. maddesine göre değerlendirilecek ve 54. maddeye göre tercih ettiği aylık ödenecektir.

 

Örnek : 1.1.1990 tarihinde vefat eden 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalının hak sahibi kız çocuğuna 1.10.2010 tarihinde bağlanan ölüm aylığı, 12.1.2007 tarihinde vefat eden 506 sayılı Kanun kapsamındaki eşinden de 1.2.2007 tarihinden itibaren ölüm aylığı aldığı tespit edildiğinden 15.3.2016 tarihinde iptal edilmiştir. Hak sahibi kız çocuğu, 20.2.2018 tarihinde yeniden babasından dolayı ölüm aylığı talebinde bulunmuştur.

Aylık bağlanan kanun

506

2926

Aylık türü

Ölüm aylığı (eş)

Ölüm aylığı (babadan)

Sigortalının Ölüm Tarihi

12.1.2007

1.1.1990

Aylık başlangıç tarihi

1.2.2007

1.1.2018

Aylık miktarı

740 TL

620 TL

Değerlendirme: Bu durumda, babasından dolayı ölüm aylığı talebinde bulunan hak sahibi kız çocuğun aylığa hak kazanma koşullarının tespiti Kanunun 34. maddesine göre değerlendirilecek, ancak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin geçici 31. maddesi uyarınca, Kanunun yürürlük tarihinden önce bir dosyadan aylık aldığından ve statüler farklı olduğundan 54. maddeye göre değerlendirme yapılmayacaktır.

Örnek : 1.1.1990 tarihinde vefat eden 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalının hak sahibi kız çocuğuna 1.10.2010 tarihinde bağlanan ölüm aylığı, 20.2.2009 tarihinde vefat eden 5434 sayılı Kanun kapsamındaki eşinden de ölüm aylığı aldığı tespit edildiğinden 15.3.2016 tarihinde iptal edilmiştir. Hak sahibi kız çocuğu, 20.2.2018 tarihinde yeniden babasından dolayı ölüm aylığı talebinde bulunmuştur.

Aylık bağlanan kanun

5434

2926

Aylık türü

Ölüm aylığı (eşinden)

Ölüm aylığı (babadan)

Sigortalının Ölüm Tarihi

20.2.2009

1.1.1990

Aylık başlangıç tarihi

1.3.2009

1.1.2018

Aylık miktarı

820 TL

540 TL

Değerlendirme: Bu durumda, Kanunun 54. maddesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin geçici 31. maddesi uyarınca yapılan karşılaştırma işleminde iştirakçiliği Kanunun yürürlük tarihinden önce başlayan Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamındaki sigortalılar hariç olduğundan, hak sahibi kız çocuğuna Kanunun 34. madde hükümleri gereğince Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin geçici 4. maddesindeki değişiklik 5.12.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden bu tarihi takip eden ay başından (1.1.2018) itibaren ölüm aylığı bağlanacaktır. Ayrıca, eşin ölüm tarihinin Kanunun yürürlük tarihinden önce olması halinde de aynı durum geçerli olacaktır.

16.04.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM