YAZARLARIMIZ
Tolga Berikten
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
berikten@yahoo.comPişmanlıkla Beyan Edilen Vergi Ödenmez İse

Pişmanlık Türk Dil Kurumu 'unda kelime anlamı itibari ile yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen olarak geçmektedir. Vergi usul kanunun 371. maddesinde ise, beyana dayanan vergilerde, mükellefin vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri kendiliğinden ilgili makamlara dilekçe ile haber vermesi olarak yer almaktadır.

Pişmanlıkla beyan, pişmanlıkla beyan edilen konularda vergi ziyaı cezasının kesilmesini engeller. Ayrıca, VUK'un 359. maddesinde de; 371 . Maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz denilerek, yine 359. maddede belirtilen hürriyeti bağlayıcı cezalar yönünden de işlem yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Kısaca pişmanlıkla beyan edilen konularda pişmanlıkla ilgili şartlara uyulması durumunda hem vergi ziyaı hem de kaçakçılık suçları kapsamında hürriyeti bağlayıcı cezaları engellemektedir.

Peki Bu Pişmanlık İle İlgili Şartlar Nelerdir?

En önemli şartı pişmanlıkla beyan edilen beyannamelere ilişkin tahakkuk eden verginin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten 15 gün içinde, pişmanlık zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Mükellefçe bildirilen ödeme süreleri geçmiş bulunan vergiler ve hesaplanacak pişmanlık zammı için 6183 sayılı kanuna göre de tecil talebinde bulunulamaz. Çünkü, pişmanlık ile ilgili hükümlerden faydalanmak için; kanunda hiç bir yoruma yer bırakmaksızın, vergi ve pişmanlık zammının 15 gün içinde ödenmesinin kesin bir zorunluluk olduğu belirtilmiştir.

15 gün içinde bu vergi ve pişmanlık zammı ödenmez ise, vergi dairesi pişmanlığı kaldırarak bu beyanı kanuni süresinden sonra verilen beyannameye dönüştürecek, vadeyi 1 aya tamamlayacak, pişmanlık zammını gecikme faizine dönüştürecektir.

Ama en önemli sonucu şu olacaktır:  Kanuni süresinden sonra verilen ve artık pişmanlık hükümlerinin uygulanmadığı bir beyanname olduğundan vergi dairesi; vergi usul kanunun 344. maddesinin son fıkrası gereğince tahakkuk eden verginin yarısı oranında da vergi ziyaı cezası kesecek ve bu ceza için ihbarname düzenleyecektir. Özetle, vergi ziyaı cezasından kurtulmak için pişmanlıkla beyanda bulunan bir mükellef, 15 gün içinde ödeme şartına uymadığı takdirde , %50 oranında olsa da vergi ziyaı cezasına muhatap olacaktır.

Peki Kanuni Süresinden Sonraya Çevrilen Bu Beyanname İçin Kesilen Vergi Ziyaı Cezası Uzlaşmaya Konu Olur Mu?

Mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden vergi uzlaşmaya konu olamaz iken, kanuni süresinden sonra verilen beyana dönüştüğü için tahakkuk eden verginin %50 'si oranında kesilen vergi ziyaı cezası için vergi dairesinden uzlaşma talep edilmesi mümkündür.(280 VUK Genel Tebliği)

Sonuç itibari ile pişmanlık müessesi vergi ziyanına bağlı suçlara ait cezaların uygulanmasını önler. Pişmanlık dilekçesi ile beyanda bulunmak tek şart değildir, en önemli şartlarından birisi 15 gün içinde haber verilen ve ödeme süresi geçmiş olan vergilerin ve hesaplanacak pişmanlık zammının ödenmesidir. Bu şart ihlal edildiği takdirde mükellefin kaçınmak istediği vergi ziyaı cezasına muhatap olması kaçınılmaz olacaktır.

Pişmanlığın diğer şartlarına da ilerleyen yazılarımızda devam edeceğiz.

21.11.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM