YAZARLARIMIZ
Tolga Berikten
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Patent & Marka Vekili
berikten@yahoo.comTevsi Yatırımın Geri Dönüş Süresi Nasıl Düşürülür? (22.06.2021)

Mikro İhracatta Vergi Avantajı (09.12.2020)

Danıştay'ın Kanun Yararına Bozma Kararı Yanlış Algılanmasın (15.05.2020)

Evladıma Evimi Bağışlasam Mı Satsam Mı Miras Mı Bıraksam? (07.04.2020)

Kurumlar Vergisindeki İstisnalar ile Diğer İndirimler Arasındaki Farklar Nelerdir ? (03.03.2020)

Genel Tebliğler Bağlayıcı Mıdır? (26.09.2019)

Yatırım Teşvik Mevzuatına Dair Yatırımı Özendirecek Öneriler (08.08.2019)

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamalarından Çıkarılan Dersler -2 (28.06.2019)

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamalarından Çıkarılan Dersler -1 (23.05.2019)

İhracatta Götürü Gider Bilmecesi (11.04.2019)

Bindiğimiz Dalı Kesmeyelim: Kur Farkları Tahsil Edilince Gelir Yazılsın! (13.03.2019)

Bir Taşla İki Kuş: Aynı Anda Taşınmaz Satış Kazanç İstisnası ve Yenileme Fonu (21.02.2019)

KDV İndirim Hakkı Genişletildi (15.02.2019)

Yenileme Fonunda Özellik Arz Eden Durumlar (14.02.2019)

Bir Vergi Erteleme Uygulaması: Yenileme Fonu (06.02.2019)

Geç Gelen Faturalardaki KDV Ne Olacak? (24.01.2019)

Geç Gelen Gider Faturalarındaki KDV İndirim Konusu Yapılacak Mı Yapılmayacak Mı? (15.01.2019)

Vergi İncelemesine Başlanılması Pişmanlığı Engeller (11.01.2019)

KDV Tebliğ Taslağında KDV İndirim Hakkı Kısıtlanıyor (08.01.2019)

Muhbirin İhbarı Pişmanlığı Engeller (21.12.2018)

Pişmanlıkla Beyan Edilen Vergi Ödenmez İse (21.11.2018)


GÜNDEM