YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.comGeçmiş Yıl Karlarının Geçmiş Yıl Zararlarına Mahsubu Kar Dağıtımı Sayılmadığı Gibi Beyanname Üzerinde Mahsup Hakkını Da Ortadan Kaldırmaz?

Öz kaynaklar içerisinde yer alan geçmiş yıl zararlarının geçmiş yıl kârlarına ve/veya yasal yedeklere mahsup edilmesi işlemine meslek mensupları biraz imtina ile yaklaşmaktadırlar. Bunun sebebi ilerde yapılacak bir incelemede bu işlemin kar dağıtımı olarak değerlendirebileceğine ilişkin pek de haksız olmayan endişeleridir. Diğer bir endişeleri ise öz kaynaklar içerisindeki geçmiş yıl zararlarının kapatılması durumunda, izleyen dönemlerde geçici veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde mahsup haklarının ortadan kalkacağına ilişkin endişedir.

Bu endişeler mükellefleri vergi idaresinden görüş almak suretiyle işlem tesis etmeye yöneltmişlerdir.  Konuya ilişkin olarak Van Defterdarlığı’nın 25.12.2014 Tarih ve 26 sayılı muktezasın ‘da “Kurumlar vergisi mükellefleri geçmiş yıl zararlarının izleyen dönem karlarına, yedeklere veya sermayeye mahsubunu yaparak veya ortaklardan zarar tutarı kadar para tahsil etmek suretiyle bu zararları muhasebe kayıtlarından çıkarabilmektedirler. Geçmiş yıl zararlarının bu şekilde kapatılması işlemi, ticari bilanço ile ilgili bir işlem olup bu işlemin yapılmış olması mükelleflerin gerçekte var olan zararlarının beyanname üzerinde mahsup etme imkanını da ortadan kaldırmamaktadır. Şirketinizin geçmiş yıl zararlarının sermayeye eklenebilecek nitelikte fonlardan veya yedek akçelerden mahsup edilerek kapatılması, söz konusu geçmiş yıl zararlarının, Kurumlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı şartlar dâhilinde ve beş yıllık mahsup süresi de dikkate alınarak kurum kazancından indirilmesine herhangi bir engel teşkil etmeyecektir.” 

Öte yandan, geçmiş yıl zararlarının geçmiş yıl kârlarına ve/veya yasal yedeklere mahsup edilmesi işleminde, nakden veya hesaben bir ödeme bulunmamaktadır. Bu nedenle, geçmiş yıl kârlarının ve/veya yasal yedeklerin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi işlemi, kar payı dağıtımı olarak değerlendirilmeyecek ve kar payı dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılmayacaktır.  (İstanbul Büyük mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 20.02.2012 Tarih ve 52 sayılı muktezası)

 “ Bilgiyi paylaşarak, insanların başarıya bizden daha kolay ulaşmalarını sağladığımız için mutluluk duyabilmeliyiz. “

Saygılarımızla

25.06.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM