YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.com2023 Takvim Yılı III. Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerlemeyi ve Yeni Değer Üzerinden Amortisman Ayırmayı Unutmayın! (13.10.2023)

Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükellefler KDV Ödemeksizin İnşaat Yapabilirler (06.09.2023)

Okul Yönetimleri Okul Parasına Peşin Ödeyenler Velilerden Yüzde 2 İlave KDV Talep Edebilirler Mi? (01.09.2023)

Binek Otomobili Bulmak Mı Yoksa Muhasebeleştirmek Mi Zor? (23.08.2023)

2023 Takvim Yılı II. Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerlemeyi ve Yeni Değer Üzerinden Amortisman Ayırmayı Unutmayın! (26.07.2023)

Tamamlanmış Komple Yatırım, Devam Eden Komple Yatırım. Tevsi Yatırım ve Bir Puan Vergi İndiriminin Birlikte Bulunması Durumunda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (21.06.2023)

Tamamlama Vizesine Başvurulmadan Yatırıma Katkı Tutarları Endekslemeye Tabi Tutulamaz (01.06.2023)

2023 Takvim Yılı I. Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerlemeyi ve Yeni Değer Üzerinden Amortisman Ayırmayı Unutmayın! (15.05.2023)

2022 Yılı Matrah Artırımında Dönem Zararının Mahsubuna Maliye Engeli! (02.05.2023)

30 Nisan 2023 Yeniden Değerleme Yapmak İçin Son Gün (24.04.2023)

2022 Takvim Yılında Zarar Beyan Eden veya Geçmiş Yıl Zararlarını Mahsup Etmek Suretiyle Vergi Matrahı Oluşmayan Mükelleflerde Ek Vergi Ödemek Zorunda! (19.04.2023)

Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasına Yargı Freni Devam Ediyor (24.03.2023)

2022 Takvim Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verirken İlave Vergi Ödemeyi Unutmayın! (14.03.2023)

Yeniden Değerleme Değer Artış Fonlarını Sermayeye İlave Etmeyi Unutmayın! (06.03.2023)

Kendi Paylarına İktisap Eden Şirketlerin Hisse Senedi veya Ortaklık Paylarını Sermaye Azaltımı Yoluyla İtfa Etmelerinin KVK 32/B Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi (27.02.2023)

Nakdi Sermaye Artışından Sağlanan Kaynağın Yatırım Teşvik Belgeli Yatırımda Kullanılması İlave %25 İndirim Hakkı Sağlar (20.02.2023)

Sevgililer Gününe Özel İndirim! (15.02.2023)

Gerçek Kişi Ortağından Borç Alan Şirket İle Şirket Ortağının Karşılaşabileceği Vergisel Riskler (06.02.2023)

Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarına Sağlanan Vergisel Avantajlardan Yararlanamayabilirsiniz (25.01.2023)

Kur Korumalı Kazançlara Sağlanan İstisnaları Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Doğru Yere Yazmayı Unutmayın! (17.01.2023)

Hazır Beton Alımı Yapım İşi Olarak KDV Tevkifatı Kapsamındadır (09.01.2023)

Hisse Senedi İhraç Primli Sermaye Artırımına İlişkin Örnek Bir Çalışma (30.12.2022)

04.02.2021 Tarihinden Önce Kullandığınız Kredilere Bağlı Ortaya Çıkan Kredi Faiz ve Kur Farkı Giderlerini Finansman Gider Kısıtlaması Kapsamı Dışında Bırakabilirsiniz (28.12.2022)

Revize Edilen Yatırım Teşvik Belgelerindeki Yatırıma Katkı Oranlarındaki Artış Geçmişte Yapılan Harcamalar İçin De Hüküm İfade Eder (26.12.2022)

Yıl Sonunda Sürekli Yeniden Değerlemeyi ve Yeni Değer Üzerinden Amortisman Ayırmayı Unutmayın! (22.12.2022)

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlere İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Kazancın Tespiti Kıst Dönem Kazanç Tespiti Yapılmalı Mı? (06.12.2022)

VUK Geçici 32 veya Mükerrer 298. Madde Hükümlerine Göre Ortaya Çıkan Değer Artışını Usule Uygun Şekilde Muhasebeleştirmeyi Unutmayın! (01.12.2022)

Örnek Çalışma: Tevsi Yatırımlarda Aynı Dönemde Hem Yatırımdan Elde Edilen Kazanç İçin Hem De Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç İçin İndirimli Kurumlar Vergisinden Yararlanılabilir (29.11.2022)

Örnek Çalışma: TL VE Döviz Cinsinden Düzenlenen Tevkifatlı Faturalarda İade Faturası Düzenlerken KDV Tutarına Dikkat! (17.10.2022)

Yeniden Değerlemeyi Ve Yeni Değer Üzerinden Amortisman Ayırmayı Unutmayın! Örnek Çalışma (04.10.2022)

Kur Korumalı Kazançlara Sağlanan İstisnaları Geçici Vergi Beyannamelerinde Doğru Yere Yazmayı Unutmayın! Örnek Çalışma (24.10.2022)

Komple Yatırım- Tevsi Yatırım- Üretim Faliyetinden Elde Edilen Kazanç -Bir Puan Kurumlar Vergisi İndirimi- İndirimli Kurumlar Vergisi Örnek Çalışma (25.08.2022)

Sürekli Yeniden Değerleme Yaparken Amortisman Uygulamasına Dikkat (09.08.2022)

İhracat Ve Üretim Yapıyorsanız Bir Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Avantajını Kaçırmayın (16.05.2022)

Yeniden Değerleme Yaptığınız Kıymetler İçin Vuk Geçici 32’nci Madde Hükümleri Dahilinde Tekrar Yeniden Değerleme Yapabilirsiniz (06.04.2022)

Yatırım Döneminde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Yararlanılabilecek Yatırıma Katkı Tutarının Hesabına Dikkat (31.03.2022)

Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimine Engel Olan Düzenlemelere Yargı Freni Devam Ediyor (28.03.2022)

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında İmalatçılar (Us-97 Kodu:15-37) Yatırıma Katkı Tutarının Tamamından Yatırım Döneminde Yararlanabilirler (23.03.2022)

Kur Korumalı Mevduata Yatırım Yapın Daha Az Kurumlar Vergisi Ödeyin (27.01.2022)

Enflasyon Düzeltmesi Ertelendi Yeniden Değerleme Yapmayı Unutmayın (26.01.2022)

Yatırım Döneminde Yararlanılmayan Yatırıma Katkı Tutarı İşletme Döneminde Endekslenerek İndirimli Kurumlar Vergisine Konu Edilebilir (31.12.2021)

Kar Dağıtımında Yüzde 5’lik Oran İndirimi Kar Payı Elde Eden Gerçek Kişilerin Ödeyeceği Vergiyi Artıracaktır (29.12.2021)

7349 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Sonrasında Ücret Gelirlerinde İstisna Uygulaması (27.12.2021)

Kurumlar Vergisi Mükellefi İş Ortaklığında Tevkifat İade Alacağı İçin Teminat Mektubu Kimin Adına Alınmalıdır? (24.12.2021)

Tek Başına Avans Ödemesi Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinde İşin Başlangıç Tarihini Gösterir Mi? (21.12.2021)

Dar Mükellef Kurumların Türkiye’de Sahip Oldukları Anonim Şirket Hisseleri İle Limited Şirket Ortaklık Payı Satışlarının Vergilendirilmesi (16.12.2021)

İkmalen, Re’sen veya İdarece Tarhiyat Yapılması Hangi Durumda Vergi İndirim Hakkını Ortadan Kaldırır (14.12.2021)

Kendi Paylarını İktisap Eden Şirketler Hangi Durumda Tevkifat Yükümlülüğünün Dışında Kalır (01.12.2021)

Binalarda Arsa Payının Yeniden Değerlemesine Dikkat Örnek Çalışma (18.11.2021)

Kayıt ve Beyan Dışı Kazanç Kar Dağıtımı Olarak Vergilendirilebilir (12.11.2021)

7338 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler (08.11.2021)

Aktife Kayıtlı Gayrimenkulün Belli Bir Hisse Oranı Kısmı Bölünmeye Konu Edilemez (05.11.2021)

Teknokent ve Ar-Ge Merkezlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca Karşılanan Sigorta Primi İşveren Hissesinin Yarısı Gelir ve Gider Hesapları İle İlişkilendirilmemelidir (03.11.2021)

Verilen Sipariş Avansları Yatırım Harcaması Olarak İndirimli Kurumlar Vergisine Konu Edilebilir Mi? (20.10.2021)

Tevsi Yatırımlarda Yeniden Değerleme Uygulaması İndirimli Kurumlar Vergisi Açısından Dezavantaja Dönüşebilir (14.10.2021)

Yasal Süresinden Sonra Düzenlenmiş Fatura Hiç Düzenlenmemiş Sayılmalı Mı? (27.09.2021)

Yüzde 15 Vergi Ödemeden Kar Dağıtımı Yapabilirsiniz! (20.09.2021)

İlerki Vadeli Çekler İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabilir Mi? (16.09.2021)

Vade Farkları Örtülü Sermaye Hesabında Dikkate Alınır Mı? (13.09.2021)

Gerçek Kişi Ortağından Borç Alan Şirketlerin Karşılaşabileceği Riskler Nelerdir (09.09.2021)

30.06.2021 Tarihi Sonrası Teknokentlerde Kazanç İstisnasından Yararlanmak İçin Gerekli Şartlara Dikkat (02.09.2021)

Yeniden Değerleme Uygulaması İle Sağlanan Vergisel Avantaja İlişkin Örnek Çalışma -2 (31.08.2021)

Yeniden Değerleme Uygulaması İle Sağlanan Vergisel Avantaja İlişkin Örnek Bir Çalışma (20.08.2021)

Gerçek Faydalanıcı Bilgi Formu Ne Zaman? Nereden Nasıl Verilecek? (16.08.2021)

Götürü Gider İndiriminden Yararlanmak İçin Belgesiz Gider Yapıldığını İspat Gerekli Değildir (30.07.2021)

Geçmiş Yıl Karlarının Geçmiş Yıl Zararlarına Mahsubu Kar Dağıtımı Sayılmadığı Gibi Beyanname Üzerinde Mahsup Hakkını Da Ortadan Kaldırmaz? (25.07.2021)

Vergiye Uyumlu Mükellef İseniz Bu Yazıyı Okumadan Birleşme İşlemi Yapmayın (18.07.2021)

Kanuni Temsilcisi Hangi Borçlardan Sorumlu Tutulabilir? Hangi Borçlardan Sorumlu Tutulamaz? (20.05.2021)

Sırf Kasa Borç Bakiyesinin Fazlalığından Bahisle Bu Tutarın Ortaklara Dağıtıldığı Varsayılamaz (22.04.2021)

Şüpheli Alacak Karşılığı Her Zaman Ayrılabilir (13.04.2021)

Beyanname Verme Süresi Geçtikten Sonra Verilen Düzeltme Beyannamesine İhtirazi Kayıt Konulamaz (31.03.2021)

Mahkeme Kararı Olmadan Ödenen Tazminatlar Gider Yazılamaz (25.03.2021)

Şirketin Kendi Paylarını İktisap Etmesi (18.03.2021)

Geçmiş Yıl Zararlarını Beyannameye Yazmamak Mahsup Hakkını Ortadan Kaldırır Mı? (26.02.2021)

Devir Olan Kurumda Ayrılan Yenileme Fonu Devir Alan Kurumda İndirimli Kurumlar Vergisine Konu Edilebilir Mi? (10.02.2021)

İhracata Konu Malın Sel Felaketi Nedeniyle Zayi Olması Halinde KDV’yi İndirebilirsiniz Ancak İade Alamazsınız, İhracata Konu Malın Kaza Sonucu Zayi Olması Halinde İse KDV’yi İndiremezsiniz ve İade Alamazsınız (27.01.2021)

Başarısızlıkla Sonuçlanan Ar-Ge Harcamaları Gider Yazılabilir Mi? (15.01.2021)

Cari Hesaba Mahsuben Yapılan Fazla Ödemeler İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabilir (08.01.2021)

Kar Dağıtım Yasağı Sona Erdi. Geçmiş Yıl Karları İle 2019 Yılı Karının Dağıtıma Konu Edilemeyen Yüzde 75’i Kar Dağıtımına Konu Edilebilir (04.01.2021)

Geçici Vergisi Ödenen İşin Yıllara Yaygın Hale Gelmesi ve Geçici Verginin Mahsup Edileceği Zaman (25.12.2020)

Kur Farkında Ne Zaman Fatura Düzenlemek Gerekmektedir? (09.12.2020)

İnşaat İşleri Yıllara Yaygın Hale Geldiği Tarihten İtibaren Tevkifata Tabi Olur (20.11.2020)

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamalı Örnek Çalışma (11.11.2020)

Pişmanlıkla Düzeltilen Geçici Vergi Beyannameleri Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilere Vergi Dairelerince Pişmanlık Zammı Fazla Hesaplanıyor (06.11.2020)

Geçici Vergide Yüzde 10’luk Yanılma Payı Nasıl Hesaplanır? (30.10.2020)

7194 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Sonrası Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi İndiriminden Yararlanırken Dikkat Etmesi Gereken Noktalar (27.04.2020)

İştirak Edilen Şirketlerin Tasfiye Nedeniyle Ortadan Kalkması Durumunda İştirak Tutarı Gider Yazılmalıdır (02.04.2019)

Örtülü Sermaye Uygulamasında Düzeltme İşlemlerinde Danıştay 3. Dairesinin Ezber Bozan Bir Kararı (13.02.2019)

Kısmı Bölünme Uygulamasında Sermaye Azaltımında Öncelik Sıralamasına Yargı Freni Devam Ediyor (28.01.2019)

Geçici Vergi Dönemleri İtibariyle Yatırım Döneminde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına Yönelik Örnek Çalışma (09.01.2018)

Döviz Cinsinden Mal Satış İşlemlerinde Değerleme ve Belge Düzeni (20.12.2017)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM