YAZARLARIMIZ
Osman Özdemir
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
osman.ozdemir@ekodenetim.com.trİnternet Üzerinden Yapılan Satışlar (E-Ticaret), Vergisel Değerlendirilmesi ve Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi

Günümüz popüler işlerinden birisi de internet üzerinden yapılan satış işidir. Al-Sat yapılan veya üretilen ürünün daha geniş alıcı kitlesiyle buluşturmanın yolunun internet aracılığıyla satış olduğu gerçeği girişimcilerimizi internet üzerinden satışa yöneltmiş durumda ve her geçen yıl e ticaret hacmi giderek büyümektedir. Bu durum da beraberinde yeni kanunlar ve yönetmelikler getirmektedir.  

GİRİŞİMCİLERİN MÜKELLEFİYET TESİS ETTİRMESİ

Girişimci kişi tek başına ya da birkaç kişinin ortaklaşa iş yapması amaçlı şahıs şirketi, adi ortaklık veya sermaye şirketi olarak kuruluş gerçekleştirebilir. İnternetten satış amaçlandığında faaliyet kodu/kodlarından birisi internet üzerinden satış yapmaya yönelik olarak belirlenmelidir.

ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ (ETBİS)’ NE KAYIT

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), e- ticaret yapan firmaların kayıt altına alınması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur. ETBİS’in amacı internetten alışveriş yapan tüketicileri korumak, e-ticaret yapan firmaların kayıt ve istatistiklerini oluşturmak, güvenli bir alışveriş ortamı sağlamaktır.

 • Yurtiçi satışlarda n11,Hepsiburada gibi ortak pazar yerleri üzerinden ve instagram vb. sosyal medya üzerinden yapılacak satışlarda ETBİS’e kayıt zorunluluğu yoktur. Ancak internet üzerinden yurtdışına satış yapılacaksa yurt dışındaki bir ortak pazar yeri üzerinden satış yapılsa dahi ETBİS’e kayıt olma zorunluluğu vardır.
 • Girişimci kendi web sitesi üzerinden tek sefer dahi satış yapacak ise ETBİS’e kayıt zorunluluğu vardır.
 • ETBİS’e kayıt yaptırmanın herhangi bir maliyeti bulunmamaktadır ve kayıt internet üzerinden yapılabilmektedir. Ancak ETBİS’e kayıt yaptırmak için kep adresi gerekmektedir ve bunun bir maliyeti vardır.
 • Yıllık cironun 5 Milyon TL üzerine çıkması halinde earşiv fatura kullanma zorunluluğu vardır.

YASAL OLARAK İŞE BAŞLAMAYA HAZIR HALE GELİNDİKTEN İTİBAREN YURTİÇİ VE YURTDIŞI OLMAK ÜZERE VERGİLENDİRME HUSUSU;

 • Gelir vergisi açısından İnternet üzerinden yapılan satışın yurtiçi ya da yurtdışı olmasının önemi yoktur. Çünkü Gelir Vergisi Kanunumuzun 1 inci maddesinde, “Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabiidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.”  hükmüne yer verilmiş olup, yine Kanunun “Tam Mükellefiyet” başlıklı ikinci bölümünün 3 üncü maddesinin 1 numaralı bendinde; Türkiye’de yerleşmiş olan gerçek kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. Online satış yapan işletme sahipleri diğer tüm ticari kazanç sağlayanlar ile aynı şekilde vergilendirilir, faturalama, muhasebe kayıt ve beyanlar farksızdır.
 • Yurtdışı Online satış yapan işletme sahipleri için, satışa konu malın yurtiçinden yurtdışına veya yurtdışından yurtdışına olmasına bakılmaksızın;
 • Türkiye’de vergi mükellefi tam mükellefiyete tabi olması nedeniyle, yurtiçinde ve dışında elde ettiği kazançların tamamı üzerinden vergilendirilecek olup, e ticaret yoluyla yapılan ticari faaliyet kapsamında yurtiçinde ve dışında yapılan mal satışları dolayısıyla elde ettiği gelirler Türkiye’de vergilendirilecektir.
 • Yurtiçinden temin edilip yurtdışına satış yapılması ihracattır, buna göre;
 • Tek seferde 150 Kg ve mal bedelinin 7.500 Euro’yu geçmemesi halinde mikro ihracat
 • Belirtilen ağırlık ve tutarı geçen tek seferlik mal satışı normal ihracattır.
 • Mikro ihracat kapsamlı satışlarda gümrük işlemleri ve ilgili evrak düzenlemeleri mal teslimatı yapacak olan öncesinde sözleşme yapılmış Kargo/ Ptt tarafınca sağlanacaktır.
 • Normal ihracat şartlarını taşıyacak şartlar oluştuğunda ihracat yapabilmek için yoğun olarak ihracat yapılacak mal türüne göre ilgili odaya kayıt olup mal ihracı yapabilir belgesinin edinilmesi gerekir.

E-TİCARET YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TİCARİ FAALİYETLERİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU;

İnternet üzerinden yapılan satışlarda KDV açısından ürünün nereden alındığının ve  nerede satıldığının önemi vardır. Katma Değer Vergisi Kanunumuzun 1/1. maddesinde “Türkiye’de ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu” belirtilmiştir. Buna göre;

 • Eğer ürün yurtiçinde satılıyorsa Katma Değer Vergisi’ne tabidir. Online satıl olmasının herhangi farklı bir durumu yoktur.

Yine Katma Değer Vergisi Kanunumuzun 6. maddesinin (a) bendinde; malların teslim anında Türkiye’de bulunması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 • Eğer ürün yurt içinden temin edilip yurtdışına satılıyorsa ister mikro ihracat olsun ister normal ihracat olsun bu satışta Katma Değer Vergisi hesaplanmayacaktır.
 • Eğer ürün yurtdışından temin edilip yine yurtdışına satılıyorsa Katma Değer Vergisinin konusuna girmemektedir ve ürünün satışında yine Katma Değer Vergisi hesaplanmaması gerekmektedir.
 • Mikro ihracat ya da normal ihracat yoluyla yapılan satışlarda eğer devreden KDV mevcut ise KDV iadesi alınabilmektedir.

02.10.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM