YAZARLARIMIZ
Dr. Oğuzhan Karagül
Baş Denetçi / İG Uzmanı
oguzhankaragul@hotmail.comİş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Dönem

Tarih: 25.05.2015

23 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan 6645 Sayılı Torba Yasa; İş Sağlığı ve Güvenliği alanında, birçok yeniliği beraberinde getirdi. Teknik şartlardan, idari para cezalarına; işyerinde işin durdurulmasından, hapis cezasının tanımlanmasına kadar birçok konu; bu yeni düzenlemede yerini almış bulunuyor.

Aslında bu yeniliklerin birçoğu İSG Profesyonellerinin uzun dönemdir gündeminde idi. Çalışma süreleri, özlük hakları, teknik belirsizlikler ve mevzuat eksiği gibi konular, hemen her platformda konuşulan ve görüşülen konular idi.

Hem Torba yasanın ve hem de bir hafta sonraki resmi gazetede yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının çalışma süreleri ile ilgili düzenleme yönetmeliğini ele alıp farklılıkları ifade etmeye çalışalım:

•       İşyerlerindeki hayati tehlike içeren durumların Bakanlığa bildirimi

•        İş güvenliği uzmanlarının sektörel olarak yetkilendirilmesi

•        İşin durdurulmasına ilişkin disiplin

•        İşin durdurulma sebeplerine ilişkin kapsam genişlemesi

•        İşin durdurulma kararının ihlali durumunda hapis cezası (3-5 yıl arası)

•        Ölümlü iş kazalarında ihalelerden men (2 yıl)

•       KKM kullanımında CE markasının gözetilmemesi durumunun “idari para cezası” kapsamına alınması (500 TL)

•        Yer altı maden işletmeleri için personel takip sistemi ve ihlali durumunun “idari para cezası” kapsamına alınması (500 TL / çalışan)

•       Maden işyerlerinde sığınma odaları ile ilgili teknik koşulların belirlenmesi (yönetmelik atfı)

•       İş güvenliği uzmanlarının yetkilendirilmesinde bir üst tehlike sınıfındaki işyerleri için tarih güncellemesi (C Sınıfı Belge İçin: 2017 ve B Sınıfı Belge İçin: 2018 yıllarının başları)

•       İş güvenliği uzmanlarının belge yükseltme sınavı ile aldığı sertifikaların durumu (geçerli)

•        İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri (çalışma sürelerinde tehlike sınıfına göre; 1,5 ile 3,5 kat arası artış)

•        İş güvenliği uzmanlarının eğitim formasyonlarına ve eğitim kurumlarının standartları

Bazı maddelerin yayımı tarihinde bazılarının 1.1.2016 tarihinde yürürlüğe girecek bu değişikliklerin; İSG süreçlerine fayda getirmesini umuyoruz. Fakat hep dediğimiz gibi; Devlet; İSG süreçlerinin başarıya ulaşması için etkili bir aktör ama tek aktör değil. Çalışanlarımıza, işverenlerimize, sendikalarımıza, üniversitelerimize ve medyamıza kadar her kesime önemli vazifeler düşmektedir.

6331 sayılı İSG Kanununun yürürlüğe girdiği 1.1.2013 yılında ve geçtiğimiz 2014 yılındaki İSG istatistikleri maalesef; bu süreci iyi yönetemediğimizi ortaya koymakta. İş kazalarındaki artışlar, ölümlü vakaların azalmayarak ve hatta şaşırtıcı bir şekilde artarak devam etmesi ve bu doğrultuda ortaya çıkan doğrudan ve dolaylı kayıpların seyri; umut verici olarak vasıflandırılamaz. Bugün iş kazalarındaki "yüzbin işçiden ölümlü kaza" kriterine göre AB ortalamasının 5 katından fazla bir görüntümüz var. 


Soma faciasından sonra ölümlü iş kazalarındaki sayı, İSG Meclis verilerine göre iki binlere yaklaşmış vaziyette ki bu rakam son 10 yılın ortalamasının üzerinde maalesef.


Daha iyi şeyler yapmak ve toplumsal kültürümüze kalıcı dokunuşlar yapmak zorundayız. Yeni İSG mevzuatının fayda sağlayacağını fakat bu faydanın bir katalizör gibi ciddi ve agresif bir değişime sebep olmayacağını ifade etmek gerekiyor. En azından kısa vadede böyle bir şey beklememeliyiz.


Sağlıklı ve güvenlikli bir yaşam diliyorum.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

GÜNDEM