EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Mustafa Kalafat
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Öğretim Görevlisi
İşletme Bilim Uzmanı
mkalafat@guris.com.trİndirim Konusu Yapılan KDV’de Yeni Sistem ve Örnek Uygulama

Değerli Okurlar,

Gelir İdaresi Başkanlığının e-Beyanname hizmetini verdiği internet sayfasında (https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html) 01.02.2019 tarihinde yaptığı duyuruda “1 No.lu KDV Beyannamesinin "İndirimler" bölümünde yer alan "102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırının Ocak/2019 vergilendirme döneminden itibaren kaldırıldığını ve bu satır yerine 108 - 109 ve 110 numaralı olarak üç ayrı yeni satırın eklendiğini, "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV'nin Oranlara Göre Dağılımı" tablosunda ise herhangi bir değişiklik yapılmadığını ve bu tablonun yeni oluşturulacak satırların (108, 109, 110 no.lu satırlar) toplamını içerecek şekilde beyan edileceğini” ve indirimler tablosundaki yeni kodların beyannamede aşağıdaki şekilde kullanılacağı belirtilmiştir. E-beyanname sayfasında belirtilen kodlara ait açıklamalar şu şekildedir;

108- Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV: (Bu satıra, yurt içinden yapılan alımlarda KDV tevkifatı uygulanmaksızın satıcının hesapladığı verginin tamamının gösterildiği faturalardaki KDV tutarları yazılacaktır)

109- Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV: (Bu satıra, tam tevkifat kapsamında yurt içinden yapılan alımlar ve yurt dışından hizmet ithali nedeniyle hesaplanan verginin tamamının alıcı olarak sorumlu sıfatıyla beyan edildiği işlemler ile kısmi tevkifat kapsamında satıcının hesapladığı vergiden belirlenen kısmın alıcı olarak sorumlu sıfatıyla beyan edildiği işlemlere ait 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen KDV tutarları yazılacaktır)

110- İthalde Ödenen KDV: (Bu satıra, ithal edilen mallar nedeniyle gümrükte ödenen KDV tutarları yazılacaktır)

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, cari dönem İndirilecek KDV ayrıştırmasının yapılması gerekmektedir. Muhasebe programı yazılımı yapan firmaların veya bu programları kullananların yukarıdaki açıklamalara göre hesap planlarını uygun hale getirmeleri gerekmektedir. BDP programından verilecek KDV beyannamelerindeki İndirilecek KDV kısmı da belirtilen dönemden itibaren 3 satır halinde girilecektir.

Hesap planlarına ait güncellemenin aşağıdaki şekilde yapılması, hesapların daha kolay ve anlaşılır bir şekilde takip edilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca beyanname düzenleme programına aktarılmasında da katkı sağlayacaktır.

191.108

YURTİÇİ TEVKİFATSIZ ALIMLAR NEDENİYLE ÖDENEN KDV

191.108.001

%1 YURTİÇİ TEVKİFATSIZ ALIMLAR NEDENİYLE ÖDENEN KDV

191.108.002

%8 YURTİÇİ TEVKİFATSIZ ALIMLAR NEDENİYLE ÖDENEN KDV

191.108.003

%18 YURTİÇİ TEVKİFATSIZ ALIMLAR NEDENİYLE ÖD. KDV

   

191.109

SORUMLU SIFAYITLA BEYAN EDİLEN KDV

191.109.001

%1 SORUMLU SIFAYITLA BEYAN EDİLEN KDV

191.109.002

%8 SORUMLU SIFAYITLA BEYAN EDİLEN KDV

191.109.003

%18 SORUMLU SIFAYITLA BEYAN EDİLEN KDV

   

191.110

İTHALDE ÖDENEN KDV

191.110.001

%1 İTHALDE ÖDENEN KDV

191.110.002

%8 İTHALDE ÖDENEN KDV

191.110.003

%18 İTHALDE ÖDENEN KDV

Bu yeni sistemde özellikle üzerinde durulması gereken nokta sorumlu sıfatıyla beyan edilecek KDV nin durumudur. Uygulama da en çok karıştırılan ve tartışılan kısım burasıdır.

ÖRNEK: Ünye A.Ş., 13.01.2019 tarihinde Ordu A.Ş.’den 9/10 oranında tevkifat uygulanan iş gücü temin hizmeti kapsamında 15.000,00 TL+KDV tutarında hizmet almıştır. Bu işleme ait fatura tahakkuku işlemini ve yeni sisteme göre muhasebe kaydını yapınız?

Çözümde de görüldüğü gibi tevkifata tabi olan 9/10 luk tutar 191 hesapta sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV kısmında ayrı satır olarak yazılmışken, kalan 1/10 luk tevkifatsız tutar ise yine 191 hesapta tevkifatsız alım nedeniyle ödenen KDV kısmında yazılmıştır.

Sonuç olarak 2 nolu beyannamede sorumlu sıfatıyla beyan ettiğiniz tutarların ilgili döneme ait 1 nolu beyannamede bulunan sorumlu sıfatıyla beyan edilen satır ile birebir tutması gerekmektedir. Kayıtların bu şekilde yapılması ileride herhangi bir sorun ile karşılaşmamak açısından son derece önem arz etmektedir.

KAYNAK:

  1. https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html
  2. TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 06.02.2019/47-6

07.03.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM