YAZARLARIMIZ
Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.com7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması HK. Yasa 2018/10 İç Genelge Yayınlanmıştır. Ortaklar Şirket Borçlarını Bireysel Olarak Yapılandırabilir

Bildiği gibi, 7143 sayılı Yasa Vergi ve Diğer Bazı Alacakların yeniden Yapılandırılmasını düzenlemek amacıyla 18.05.2018 gün ve 30425 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa ile ilgili ayrıntılı açıklamalar 1 seri nolu Genel Tebliğde açıklanmıştır.(Bkz: 26.05.2018 gün ve 30432 mük. Sayılı R.G.)

2018/10 sayılı İç Genelgede yer alan açıklamalar aşağıda olduğu gibidir;

1. 7143 sayılı Yasa dan yararlanmak üzere yapılacak müracaatlarda mutlaka Genel Tebliğ ekindeki standart form dilekçeler elektronik ortamda verilecektir. Ayrıca dilekçe örnekleri çoğaltılarak, (www.gib.gov.tr) adresinden indirilebilir.

2. Birden çok vergi dairesine borcu olan mükellefler için ayrı ayır ve ilgili vergi daireleri bazında yapılmalıdır.

3. 213 sayılı Yasa ve 6183 sayılı Yasalara göre sorumluluk dolayısıyla borçlu gibi işlem gören mükelleflerin sorumlulukları nedeni ile borçlarını yine yukarıdaki şekilde standart form dilekçeler ile yapılandırabileceklerdir.

4. Yapılandırma sonuçları yine başvurucular tarafından (www.gib.gov.tr.) adresinden ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden “7143 sayılı Kanun Kapsamındaki işlemler” menüsünden “Başvurularım” alanından ödeme planlarını indirebilirler.

5. Postayla yollanan müracaatlar için ilgili vergi daireleri tarafından sonuç tabloları mükelleflere taahhütlü olarak yollanacaktır.

6. 7143 sayılı Yasaya göre yapılacak ödemeler anlaşmalı bankalara veya banka havalesi ile veya kredi kartları ile de ödenebilecektir. Öte yandan, vergi daireleri veznesi ve PTT gibi tahsile yetkili kurumlar da yapılandırma ödemelerini kabul edebilecektir.

7. Dava aşamasında olan alacaklarla ilgili mad. 3 kapsamındaki müracaatlar da standart dilekçe örnekleri vergi daireleri tarafından hem hukuk bürosuna ve hem de ilgili mahkemeye idare tarafından iletilecektir.

8. Vergi kaydı olmadığı halde geçmiş dönemde arızi kazançlardan dolayı veya bir şekilde değer artışı kazancı elde etmiş olanların yapacakları matrah artırımı müracaatları manuel sisteme göre kağıt ortamında vergi kayıtları açılarak gerekli tahakkuk işlemleri yapılacaktır.

9. Mükellefin talebi üzerine salt matrah artırımı için geçmişe yönelik vergi kaydı açılarak daha sonra kapatılabilecektir.

10. Tek bir vergi türünden dolayı matrah artırımı yapacak olan potansiyel mükelleflerin (Ör: sadece gelir vergisi) matrah artırımları istediği bu vergi türünden gerçekleştirilecektir. Ayrıca, mükelleflerin diğer vergi türleri için matrah artırımı yapmaları konusunda zorlanmayacaklardır.

11. Terkin edilecek alacaklar açısından terkin programı devreye girmiş olup, 100 TL asıl alacak ve ayrıca 200 TL’de feri alacaklarda aynı şekilde terkin edilecektir.

12. Vergi daireleri tarafından vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olup, 100 türk lirası ve altıdaki vergiler, vergi cezaları, kaynak kullanım destekleme fonu alacakları, ecri misiller, adli para cezaları, idari para cezaları, yiyecek bedelleri vb. bütün alacaklardan oluşan alacaklar için liste hazırlanarak, bu topluca liste üzerinden toplu tahakkuk verilerek, 7143 sayılı Kanunun 10. Maddesine göre toplu terkin yapılacaktır.

13. Anonim ve limited şirket ortakları şirkette bulundukları dönemlerle ilgili borçlarını faaliyette bulundukları süreler için sınırlı olarak yapılandırabilirler. Bu konuda her ortak standart 2A dilekçesini tanzim edip, ekinde şirkete giriş-çıkış tarihlerini gösteren belgeler, ticaret sicil gazeteleri vs. evraklarla başvuru yapabilecektir. Buna göre; ortakların ilgili şirketteki ortaklık dönem borçları bireyler bazında yapılandırılacaktır.

09.07.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM