YAZARLARIMIZ
Mustafa Akçayır
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
KGK Bağımsız Denetçi
mustafa.akcayir@mynet.comFinansal Yeniden Yapılandırma

Türkiye Bankalar Birliği 14Ekim  2019 Tarihinde Finansal yeniden Yapılandırma  Çerçeve Anlaşması uygulaması hakkında kamuoyuna duyuruda bulunmuştur.

Buna Göre Banka ve Finansal kurumlara kredi borcu bulunan Büyük ölçekli şirketler için Finansal yeniden yapılandırma uygulamasına (FYY) başlanacağı açıklanmıştır.

Aşağıda Kobi sınıfına Giren Mikro –Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler sayılmıştır.

Eğer siz bu kapsamlar içerisindeyseniz  Borcunuz  25,000,000 TL nın üzerinde olsa bile şimdilik (FYY) den yararlanamıyorsunuz.

Bunun için Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu tarafından onaylanan uygulama yönetmeliğinin;

Rekabet kurumuna yapılacak olan tespit/muafiyet başvurusuna müteakip kurumun vereceği muafiyet onayına müteakip yürürlüğe girecektir.

Şimdlik aşağıdaki işletmeler kapsam dışıdır.

a) Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

b) Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

c) Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.”

 

Yukarıdaki açıklamalardan sonra eğer siz

şayet 125 milyon TL üzeri ciro/bilanço toplamı veya 250’den fazla çalışan sayısına sahipseniz, işletmeniz “Büyük Ölçekli İşletme’dir.” Ve FYY ‘den yararlanabilirsiniz.

Yararlanma koşulları özetle:

Bu kapsam içerisine giriyorsanız ve borcunuzda 25,000,000 TL ve üzeri anapara (nakit+gayrinakit) ise (FYY) Kapsamından yararlanabileceksiniz.

-Eğer hakkınızda iflas kararı varsa  FYY den istifade edemezsiniz.Eğer FYY süreci devam ederken Firma hakkında iflas kararı verilirse Borçlu hakkında temerrüt hükümleri uygulanır.

-Borçlarını geri ödeme kabiliyeti   kazanamayacağına kanaat getirilen borçlular FYY den yararlanamaz.

-FYY kapsamına girecek borçluların mali durum tespiti ve FYY nin uygulanabilirliğine ilişkin değerlendirme;Bağımsız denetim kuruluşları,Alacaklı kuruluşların alacak tutarlarına göre  2/3 ve en az ikisi tarafından belirlenecek yeterli  bilgi ve uzmanlığa sahip kuruluşlara  veya borçlu kabul ederse alacaklı kuruluşlara yaptırılacak.

BAŞVURU

FYY ye başvuracak olan borçlu en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine çerçeve anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir başvuru ve taahhüt mektubuna sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek başvurur.

ALACAKLI KURULUŞLAR KONSORSİYUMU (AKK)

AKK Alacaklı kuruluşlar,Yurt dışı Kredi kuruluşalrı ve uluslararası kurumlardan ve AKK’nin kabulü ve diğer alacaklılardan oluşan bir konsorsiyumdur.

Türkiye Bankalar Birliği’nin yayınlamış olduğu FYY çerçeve anlaşması uygulama açıklamalarında detaylı şekilde açıklanmıştır.

Kaynaklar:

-Türkiye Bankalar Birliği 09/10/2019 Tarihli uygulama yönetmeliği

- Türkiye Bankalar Birliği 14/10/2019 Tarihli Kamuoyu duyurusu

- Türkiye Bankalar Birliği 18/10/2019 Tarihli Kamuoyu duyurusu

30.10.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM