YAZARLARIMIZ
Mehmet Uğur Yavuz
Sosyal Güvenlik Denetmeni
m.uguryavuz@gmail.comKayıt Dışından Dolayı Teşvikten Yasaklanmada Yüzdelik İstisna Hesabı

Yoğun yaygın denetimlerin yapıldığı şu günlerde işverenlerimizin hangi durumlarda teşvikten yasaklanacağı hususunda bilgilendirmenin yararlı olacağı düşüncesiyle hatırlatma mahiyetli bu yazıyı kaleme almanın yerinde olacağını düşünüyorum. 5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesine göre yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işyerlerinin ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle çeşitli Kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanması mümkün olmaz.

Kanunda istisna olarak, beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmayan sayıda, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği kişileri fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri için yasaklama yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda,

– 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentlerinde, aynı maddenin ikinci fıkrasında, 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimler için mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırıldığı halde sigortalı olarak bildirilmediği ve bildirildiği halde fiilen çalıştırılmadığı tespit edilen kişi sayısının,

– 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu ve geçici 15 inci maddeleri ile 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimler için mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırıldığı halde sigortalı olarak bildirilmediği tespit edilen kişi sayısının, tutanağın düzenlendiği aya/mahkeme kararının kesinleştiği aya/resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazıların Kuruma intikal ettiği aya ilişkin olarak Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı toplam sigortalı sayısının %1’ini aşması veya toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmamakla birlikte beşten fazla olması halinde, tespitin yapıldığı işyerleri için söz konusu fiillere ilişkin yasaklamayı gerektiren bu Genelge eki tabloda belirtilen sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden 5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilk tespitte bir ay, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için birer yıl süreyle yasaklama işlemi yapılacaktır.

İşyerinden Kuruma bildirilen toplam sigortalı sayısının % 1’inin hesaplanması sonucunda bulunan sayının küsuratlı olması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, işyeri toplam sigortalı sayısının % 1’inin hesaplanması sonucu bulunan sayı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

Örneğin; 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirimden yararlanan YAVUZ Limited Şirketinde Sosyal Güvenlik Denetmenlerince 07/10/2019 tarihinde yapılan denetim sonucunda Mehmet isimli çalışanın sigortalı bildirimlerinin bulunmadığı tespit edilmişti. İşyerinin 2019/Ekim aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı toplam sigortalı sayısının 20 olduğu varsayıldığında,

– Kayıt dışı çalıştırılan kişi sayısının (1kişi), tutanağın düzenlendiği aya ilişkin (2019/Ekim) Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen toplam sigortalı sayısının %1’ini aşması (20×0,01=0,2=0) nedeniyle bu işyeri 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirimden yasaklanacaktır.

YAVUZ Limited Şirketi İşyerinin 2019/Ekim aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı toplam sigortalı sayısının 60 olduğu varsayıldığında,

– Kayıt dışı çalıştırılan kişi sayısının (1 kişi), tutanağın düzenlendiği aya ilişkin (2019/Ekim) Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmaması (60×0,01=0,6=1) nedeniyle bu işyeri bu işyeri 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirimden yasaklanmayacaktır.

10.10.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM